Uzm. Dr.Tarkan Amuk

  • Psikiyatri
  • Medical Park İzmir
  • İlgi Alanları: Depresyon, Panik atak, Şizofreni, Obsesif kompülsif bozukluk, Alzheimer, Dikkat eksikliği, Sınav kaygısı
Eğitim ve Uzmanlık
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
I)SCI indekse giren yurt dışı makaleler
1-OCD symptoms in a sample of Turkish patients: a phenomenological picture. Karadaĝ F, Oguzhanoglu NK, Ozdel O, Ateşci FC, Amuk T. Depress Anxiety. 2006;23(3):145-52.
II)SSCI, SCI EXPANDED indekse giren yurtdışı ve yurt içi makaleler 1-Reliability and validity of the Cornell Scale for Depression in Dementia in an elderly Turkish population Amuk T, Karadağ F, Oğuzhanoğlu N, Oğuzhanoğlu A. Turk Psikiyatri Derg. 2003 Winter;14(4):263-71. Turkish.
2-Characteristics of suicidal behavior in a Turkish sample. Ozdel O, Varma G, Atesci FC, Oguzhanoglu NK, Karadag F, Amuk T. Crisis. 2009;30(2):90-3.
3-Memory function in patients with obsessive compulsive disorder and the problem of confidence in their memories: a clinical study. Karadag F, Oguzhanoglu N, Ozdel O, Atesci FC, Amuk T. Croat Med J. 2005 Apr;46(2):282-7.
4-T Amuk, NK Oğuzhanoğlu, A Oğuzhanoğlu, GS Varma, F Karadağ
Huzurevindeki yaşlılarda demans yaygınlığı, ilişkili risk etkenleri ve eşlik eden psikiyatrik tanılar 
Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10(4):301-309
5-T Amuk, G Varma, NK Oğuzhanoğlu, F Ateşci
Şizofrenide cinsiyet ve başlangıç yaşının sosyodemografik ve klinik özelliklerle ilişkisi
Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5(2):101-106
6-T Amuk, NK Oğuzhanoğlu, F Ateşci
Şizofreni hastalarının bir yıllık izlem çalışması
Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5(3):141-147
7-T Amuk, NK Oğuzhanoğlu 
Yaşlanma ve depresyon
Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003; 4(2):113-121
8-FÇ Ateşci, F Karadağ, T Amuk, O Özdel, NK Oğuzhanoğlu 
Panik bozukluğunda özkıyım düşünceleri 
Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003; 4(2):81-86
II) YURT İÇİ TÜBİTAK TÜRK DİZİNİNE GİREN MAKALELER
1-T Amuk
Huzurevinde Kalan Yaşlılardaki Psikiyatrik Bozukluklar ile Demans ve Depresyona Etki Eden Etmenler
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi 2009; 1(Özel):96-96
2-GS Varma, NK Oğuzhanoğlu, T Amuk, F Ateşçi
Huzurevindeki Yaşlılarda Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri
Klinik Psikiyatri Dergisi 2008; 11(1):25-32
3-GS Varma, NK Oğuzhanoğlu, F Karadağ, O Özdel, T Amuk
Doğal ve Cerrahi Menopozda Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile Cinsel Doyum Arasındaki İlişki
Klinik Psikiyatri Dergisi 2005; 8(3):109-115
B. BİLDİRİLER
1-Cornell Demansta Depresyon Ölçeği'nin Türk Yaşli Toplumunda Geçerlilik Ve Güvenilirliği. Tarkan Amuk, Filiz Karadağ, Nalan Oğuzhanoğlu, Atilla Oğuzhanoğlu. VII.Bahar Sempozyumu, Kemer-Antalya, 30.4-04.5.2003'de poster bildiri olarak sunulmuştur.
2-Şizofreni tanılı hastalarda 6 aylık izlem çalışması. Tarkan Amuk,Gülfizar Varma,Nalan Oğuzhanoğlu, Figen Ateşci. 38.Ulusal Psikiyatri Kongresi,Marmaris,22-27 Ekim 2002'de poster bildiri olarak sunulmuştur.
3-Şizofrenide başlama yaşı ve cinsiyetin,sosyodemografik ve klinik özelliklerle ilişkisi. Tarkan Amuk, Gülfizar Varma,Nalan Oğuzhanoğlu,Figen Ateşci. 38.Ulusal Psikiyatri Kongresi,Marmaris,22-27 Ekim 2002'de poster bildiri olarak sunulmuştur.
4-Denizli ilinde ortaöğrenim ve yükseköğrenim gençleri arasındaki depresif belirti sıklığı. Osman Özdel, Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu,Figen Ateşci,Filiz Karadağ, Tarkan Amuk, Lale Özdel. 38.Ulusal Psikiyatri Kongresi,Marmaris,22-27 Ekim 2002'de poster bildiri olarak sunulmuştur.
5-Şizofreni tanılı hastalarda bir yıllık izlem çalışması. Tarkan Amuk, Nalan Oğuzhanoğlu,Figen Ateşci. VII.Bahar Sempozyumu, Kemer-Antalya, 30.4-04.5.2003'de poster bildiri olarak sunulmuştur.
6-Denizli ilinde orta ve lise eğitimini sürdüren gençlerde depresyon ve benlik saygısı. Nalan K. Oğuzhanoğlu, Figen Ç. Ateşci, Filiz Karadağ, Tarkan Amuk, Osman Özdel, Hacer Ergin, Mehmet Zencir. 9. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 11-14 Haziran 2002'de sözel bildiri olarak sunulmuştur.
7-İntihar girişimi ile intihar niyeti, düşüncesi ve umutsuzluk ilişkisi-tanı dağılımı. Figen Ç. Ateşci, Tarkan Amuk, Filiz Karadağ, Osman Özdel, Nalan K. Oğuzhanoğlu. 37 Ulusal Psikiyatri Kongresi İstanbul 2001'de sözel bildiri olarak sunuldu.
8-Bir grup OKB hastasında obsesyon ve kompulsiyonların özellikleri. Filiz Karadağ, Nalan K. Oğuzhanoğlu, Figen Ç. Ateşci, Tarkan Amuk. Sosyal Psikiyatri Kongresi, 2000'de poster bildiri olarak sunulmuştur.
9-Panik Bozukluk ve depresyon. Figen Ç. Ateşci, Filiz Karadağ, Tarkan Amuk, Nalan K. Oğuzhanoğlu. Sosyal Psikiyatri Kongresi, 2000'de poster bildiri olarak sunulmuştur.
10-Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda bellek ve belleğe duyulan güven. Filiz Karadağ,Nalan K. Oğuzhanoğlu,Figen Ç. Ateşci,Osman Özdel, Tarkan Amuk. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2000'de poster bildiri olarak sunulmuştur.
11-Doğal ve cerrahi menopoz: Depresyon,Anksiyete ve Cinsel Doyum. Gülfizar Varma, ,Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, Filiz Karadağ,Tarkan Amuk, Osman Özdel. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kuşadası,2004'de poster bildiri olarak sunulmuştur
12- Genel Sağlık Anketi ve Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeğinin Kanserli Hastalarda Geçerlik ve Güvenilirliği. Figen Ç. Ateşci, Filiz Karadağ, Tarkan Amuk, Osman Özdel, Bahar Baltalarlı. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya,2003'de poster bildiri olarak sunulmuştur.
13-Özkıyım girişimi olan bireylerde özkıyım niyeti,düşüncesi ve umutsuzluk. Osman Özdel,Gülfizar Varma,Figen Ateşçi,Nalan Oğuzhanoğlu,Filiz Karadağ,Tarkan Amuk
C. KONFERANS
1.Yaşlanma ve Depresyon. 38.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Marmaris, 22-27 Ekim 2002.