Dr. Öğr. ÜyesiTaşkın Güneş

  • İlgi Alanları
  • Botoks
  • Migren
  • Aşırı terleme
  • Baş ağrısı
  • Baş dönmesi
  • EMG

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Universitesi , İstanbul Tıp Fakültesi - İstanbul
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi /Nöroloji Kliniği - İstanbul - Uzmanlık
Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü - Nörofizyoloji / Elektodiagnostik Nöroloji Yüksek Lisans

Deneyim
2010 - 2011 - Pratisyen hekim - Esenyurt Devlet Hastanesi / Acil Servis- İstanbul
2012 - 2015 - Nöroloji Asistanlığı - İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi /Nöroloji Kliniği- İstanbul
2014 - 2015 - Nöroloji Stajyer Asistan – Bahçelievler Memorial Akut İnme Ünitesi
2015 - 2017 - Nöroloji Uzmanı (devlet hizmet yükümlülüğü) - Bahçelievler Devlet Hastanesi
2018 - 2019 - Nöroloji uzmanı – Maltepe Devlet Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroloji Derneği
Uyku Bilimleri Derneği (UBİDER)
Türk Tabipler Birliği
Türkiye ALS Araştırmaları Topluluğu (TRIALS)
Avrupa Nöroloji Akademisi (EAN)
Uluslarasrası Klinik Nörofizyoloji Federasyonu  (IFCN)

Kurs ve Sertifikalar
Uyku Bilimleri Derneği Polisomnografi Sertifika Kursu 2016/İstanbul.
Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği İnteraktif Temel Eğitim Kursu, 29 Şubat-3 Mart 2016/ İstanbul.
32. Ulusal Klinik Nörolojizyoloji EEG/EMG Kongresi 2016/Muğla.
13. Botilinum Güz Sempozyumu 2016/Ankara
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hareket Bozukluklarında Derin Beyin Stimülasyonu Kursu 2016/İstanbul.
48. Ulusal Nöroloji Kongresi (Çocuk Nörolojisi ve Yaşam Boyu Nöroloji, Ana Tema) 2012/ Antalya.
51. Ulusal Nöroloji Kongresi ( Vasküler Nöroloji, Ana Tema) 2015/Antalya.
17. Klinik Nörofizyoloji Kongresi 2019 / Varşova / Polonya.

 1. GUNES T, EMRE U, YALIN OO, ERDAL Y, Restless Legs Syndrome in Multiple Sclerosis. Archives of Neuropsychiatry journal. DOI:10.29399/npa.23429

2. EMRE U, GUNES T, LIMAN E, PINAR I, et al. Evaluation of Ischemic Stroke Patients with Systemic Cancer. Ideggyógyászati Szemle - 2018;71(05-06). http://doi.org/10.18071/ isz.71.0178

3. YALIN OO, EDGUNLU GT, CELIK KS, EMRE U, GUNES T et al. Novel SNARE complex polymorphisms associated with Multiple Sclerosis: Signs of Synapthopathy in Multiple Sclerosis. DOI: 10.4274/balkanmedj.2017.1034

4.GÜNEŞ T, ERDAL Y, UFUK E, YALIN OÖ.,  The Simple and Fast Swallowing Function Assessment in Acute Stroke, North Clin of Istanb , 2019.(Accepted,not puplished yet).

5. Gunes T, Sırın G, Isak B, Evaluation of deterioration in sensory nerve studies in Amytrophic Lateral Sclerosis. Poster Sunumu,17. Klinik Nörofizyoloji Kongresi 2019 / Varşova / Polonya.

6. Gunes T, Sırın G, Isak B, MUNIX alteration in three consecutive muscles innervated by ulnar nerve in Amyotrophic Lateral Sclerosis. Oral presentation ,17. Klinik Nörofizyoloji Kongresi 2019 / Varşova / Polonya.

7. Sırın G, Gunes T, Isak B, The effect of compression on peripheral nerves in ALS. Poster presentation,17. Klinik Nörofizyoloji Kongresi 2019 / Varşova / Polonya.

8. Duman T, Demirci S, Uluduz D et al. Cerebral Venous Sinus Thrombosis as a Rare Complication of Systemic Lupus Erythematosus: Subgroup Analysis of the VENOST Study. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases (2019). DOI: 10.1016/ j.jstrokecerebrovasdis.2019.104372

 

 OLGU BİLDİRİMLERİ:

1. LİMAN E, EMRE U, YALIN OÖ, GÜNEŞ T ve ark Tuberotalamik Arter Oklüzyonuna Bağlı Gelişen Pedinküler Halisünasyon Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 2015; 21(1): 49-52. doi: 10.5505/tbdhd.2015.54376

2.Yuksel E, Emre U, Cimen A, Gunes T, Alien hand syndrome and migraine withaura: A case report, Cephalgia. DOI: 10.1177/0333102418763321.

 3.Yüksel E, Emre U , Gunes T , Tanık C, Tekesin A. Primary central nervous system lymphoma, Cukurova Med J 2017;42(4):776-779.DOI: 10.17826/cutf.326813

Devam Eden Projeler:

 1. Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığının erken tanısında kullanılan yeni elektrofizyolojik yöntemlerin analizi. Marmara Universitesi. (Yüksek Lisans bitirme tezi).

2. C lif yoğunluğunun Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalarında cilt biyopsisi ve konfokal mikroskop ile değerlendirilmesi. MARMARA ve KOÇ üniversitesi katılımı ile.

3. Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalarında frontal lob disfonksiyonunun değerlendirilemsi. MARMARA ve ACIBADEM üniversitesi katılımı ile.

 4. Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalarında alt motor nöron kaybının erken dönem elektrofizyolojik belirteçleri. Marmara University ve KOC üniversitesi katılımı ile.

5. Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalarında sinir basısı sonrası iyon kanallarında meydana gelen değişimlerin aksonal uyarılabilirlik testleri ile değerlendirilemsi. Marmara ve AARHUS üniversitesi.