Dr. Öğr. ÜyesiTayfun Gürol

  • İlgi Alanları
  • Ekokardiyografi
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi - Uzmanlık
 
 
A- Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
1- Ertan Ökmen, Tayfun Gürol, İzzet Erdinler, Arda Şanlı, Neşe Çam . New-onset conduction defects and their relationship with in-hospital major cardiac events in unstable angina pectoris.Coronary Artery Disease 2003, 14:521-525
2- Seden Çelik, Bahadır Dağdeviren, Aydın Yıldırım, Nevzat Uslu, Özer Soylu, Şevket Görgülü, Tayfun Gürol, Mehmet Eren, Tuna Tezel.Comparison of Coronary Flow Velocities Between Pationts with Obstructive and Nonobtructive Type Hypertrophic Cardiomyopathy: Noninvasive Assessment by TransthoracicDoppler Echocardiography.Echocardiography: A Jrnl.of CV Ultrasound & Allied Tech Vol.22, No. 1, 2005
3- Seden Çelik, Bahadır Dağdeviren, Aydın Yıldırım, Şevket Görgülü, Nevzat Uslu, Mehmet Eren, Tayfun Gürol, Ersin Özen, Tuna Tezel.Determinants Of Coronary Flow Abnormalities in Obstuctive Type Hypertrophic Cardiomyopathy: Noninvasive Assessment by TransthoracicDoppler Echocardiography. Journal of the American Society of Echocardiography July 2004 Volume 17 Number 7
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
1- Çelik S, Görgülü Ş, Gürol T, Dağdeviren B, Eren M, Tezel T. Miyokardiyal Noncompaction: iki olgu nedeniyle derleme.Anadolu Kardiyoloji Dergisi,2003;3:48-53.
2- Görgülü Ş, Eren M, Çelik S, Yıldırım A, Uslu N, Dağdeviren B,Gürol T, Uzunlar B, Nurkalem Z,Tezel T. Patent foramen ovalenin yeniden tanımlanması . Medical Network Kardiyoloji Dergisi,2003;10(2).
3- Görgülü Ş, Eksik A, Eren M, Çelik S, Dağdeviren B, Gürol T, Uzunlar B, Uyarel H, Tezel T.Değişik manevralarla sağ ve sol atriyum basınçlarındaki değişimlerin saptanması.Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30:286-290.
4- Görgülü Ş, Eren M, Çelik S, Dağdeviren B, Gürol T,Tartan Z, Cinsoy S, Özer O, Süer N, Tezel T.Östrojen ve hormon replasman tedavilerinin aort. sertliği üzerine etkileri. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30:422-427.
5- Çelik S, Akgöz H, Akbulut T, Ünal D Ş, Görgülü Ş, Özer O, Gürol T, Konuralp C, Tangürek B, Terzi S,Tezel T. Yapay aort kapaklı olguların kapak boyutuna göre kardiyopulmoner egzersiz testi ile değerlendirilmesi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002;30:685-689.
6- Serkan Keskin , Erhan Sayalı, Ela Temeloğlu, Tayfun Gürol, İsmail Ekizoğlu.Roksitromisin kullanımına bağlı gelişen QT uzaması ve ventriküler taşikardi Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2005;5319-21
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:
1- H.Akgöz, Ş. Dayı,T. Gürol, S.Çelik, O. Erdoğmuş,G.Tayyareci,T.Ulusoy. Hastanemizde koroner arter hastalığı ön tanısı ile koroner anjiografi uygulanan hastaların 1997-1999 yılı demografik verilerinin değerlendirilmesi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2000 P 35.
2-Dr Alper Aydın , Dr Mustafa Serdar Yılmazer, Dr Tayfun Gürol , Dr Bahadır Dağdeviren İnterventriküler Septumda Dev Kistik Yapı Türk Kardiyoloji Derneği 2007 Ekokardiyografi Çalışma Grubu X. Mezuniyet sonrası eğitim toplantısında I. Oturum OB-5 Nolu sözlü bildiri.
3- Dr Tayfun Gürol , Dr Mustafa Serdar Yılmazer , Dr Alper Aydın , Dr Ömer Çelik, Dr Arslan Çelebi, Dr Deniz Öğütmen Koç ,Dr Bahadır Dağdeviren . Primer Kardiyak Osteosarkom Olgusu.Türk Kardiyoloji Derneği 2007 Ekokardiyografi Çalışma Grubu X. Mezuniyet sonrası eğitim toplantısında III. Oturum OB-14 Nolu sözlü bildiri.
4- Dr Mustafa Serdar Yılmazer,"Dr Abdullah Yakupoğlu, Dr İpek Çıray, Dr Alper Aydın, Dr Tayfun Gürol , Dr Bahadır Dağdeviren . Transmiyokardiyal İğne aspirasyonu ile primer Kardiyak Kist Hidatik Tedavisi.Türk Kardiyoloji Derneği 2007 Ekokardiyografi Çalışma Grubu X. Mezuniyet sonrası eğitim toplantısında III. Oturum OB-15 Nolu sözlü bildiri.
5-Aydın Alper, Yılmazer Mustafa Serdar ,Gürol Tayfun , Bektaş Osman, Oktay Türeli Hande , Sünbül Ayşegül, Sağatlı Erol, Topçu Işıl, Çelik Ömer, Dağdeviren Bahadır.Akut Miyokard İnfarktüsü İşleminde Femoral ve Radiyal Yolun Karşılaştırılması.Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji 2007 P 084
6- Anomalous Right Coronary Artery from the Left Sinus of Valsalva (Interarterial Course) Treated with Graft Stent Implantation; Mustafa Serdar Yılmazer, Alper Aydın, Tayfun Gürol, Bahadır Dağdeviren. Vaka Sunumu. TOkyo Percutaneous Cardiovascular Intervention Conference (TOPIC) 2008. Temmuz 2008, Tokyo, Japonya.
7- The effect of exercise on left ventricular rotation and twist features: concentric hypertrophy impairs exercise induced increase in rotation and twist; Mustafa Serdar Yılmazer, Alper Aydın, Tayfun Gürol, Bahadır Dağdeviren. Poster sunumu. Euroecho 2008, Marsilya, Fransa
8- Prostetik kalp kapağı olan hastalarda, kalp hızı artımının serebral sirkülasyonda tespit edilen hiperintense geçici sinyaller (HITS) etkisi; Mustafa Serdar Yılmazer, Alper Aydın, Tayfun Gürol, Ayşegül Sünbül, Bahadır Dağdeviren. 24 Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Elektronik Poster, Kasım 2008, İstanbul
9- Atrial fibrilasyon hastlarında elektriki kardiyoversiyon başarısının atrial strain rate ekokardiyografi ile öngörülmesi; Mustafa Serdar Yılmazer, Alper Aydın, Tayfun Gürol, Bahadır DağdevirenMaltepe Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji AD, İstanbul. 24 Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Elektronik Poster, Kasım 2008, İstanbul