Dr. Öğr. ÜyesiTaylan Şahin

  • İlgi Alanları
  • Karaciğer nakli
  • Böbrek nakli

Eğitim ve Uzmanlık
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnönü Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon İhtisası - Uzmanlık

Deneyim
Iğdır Devlet Hastanesi
 Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi
İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.       Toprak HI, Şahin T, Aslan S, Karahan K, Şanli M, Ersoy MÖ. Effects of desflurane and isoflurane on hepatic and renal functions and coagulation profile during donor hepatectomy. Transplant Proc. 2012 Jul-Aug;44(6):1635-9. doi: 10.1016/j.transproceed.2012.05.047.

2.       Sahin T, Begeç Z, Toprak Hİ, Polat A, Vardi N, Yücel A, Durmuş M, Ersoy MÖ The effects of dexmedetomidine on liver ischemia-reperfusion injury in rats. J Surg Res. 2013 Jul;183(1):385-90. doi: 10.101/j.jss.2012.11.034. Epub 2012 Dec 8.

3.       Begeç Z, Erdoğan Kayhan G, Toprak HI, Sahin T, Konur H, Colak C, Durmuş M, Ersoy MO. Sevoflurane alone and propofol with or without remifentanil for electroconvulsive therapy-a randomised, crossover study. Anaesth Intensive Care. 2013 Mar;41(2):202-6

4.       Yılmaz G, ŞahinT. Atypical Imaging Findings of Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome in a Child: Case Report and Review of Literature. Int J Clin Pediatr. 2014;3(1):29-32

5.        Taylan Şahin, Zekine Begeç , Hülya Elbe , Nigar Vardı, Mahmut Durmuş , M. Ozcan Ersoy. Dexmedetomidine attenuates lung injury induced by liver ischemiareperfusion injury in rats. Biomedical Research 2017; 28 (6): 2452-2455

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Nurçin Gülhaş, Mahmut Durmuş, Aytaç Yücel, Taylan Şahin, Feray Akgül Erdil, Saim Yoloğlu, Mehmet Özcan Ersoy. Total Abdominal Histerektomilerde İntravenöz Deksketoprofen Trometamol, Lornoksikam ve Parasetamolün Etkinliklerinin Karşılaştırılması Turk J Anaesth Reanim. 2011; 39(4): 176-181 | DOI: 10.5222 / JTAICS.2011.176

2. Gülay Erdoğan Kayhan, Nurçin Gülhaş, Taylan Şahin, Ülkü Özgül, Mukadder Şanlı, Mahmut Durmuş, Mehmet Özcan Ersoy. Gebelik Sırasında Akut Tip B Aort Diseksiyonu Gelişen Olguda Sezaryen İçin Anestezi Yaklaşımı. Turk J Anaesth Reanim. 2013; 41(5): 178-181 | DOI: 10.5152 / TJAR.2013.27

3. Demirtaş Ö, Demirtaş, Tursun İ, Şahin T, Şahin C. A late Complication of Postpartum HELLP Syndrome: Subarachnoid Hemorrhage Developed at the Postpartum Fourth Day. Kayıt Kabul No: G2014-001. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

4. Gedik E, İlksen Toprak H, Koca E, Şahin T, Özgül Ü, Ersoy MÖ. Blood glucose regulation during living-donor liver transplant surgery. Exp Clin Transplant 2015 Apr;13 Suppl 1: 294-300

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Sahin T, Z. Begeç, H.I. Toprak, A. Polat, N. Vardi, A. Yücel, M. Durmus, M.Ö. Ersoy, “The Effects of Dexmedetomidine on Liver Ischemia-Reperfusion Injury in Rats”, The ILTS 18th Annual International Congress, Liver Transpl18 (Suppl 1), S228, 2012

2. Sahin T.,E. Koca, V. Ince, M. Ucar, H.I. Toprak, S. Yilmaz “Anesthesia Care for Children With Fulminant Liver Failure: Report of Our Experience”,The 2014 Joint International Congress of ILTS, ELITA & LICAGE, Liver Transpl20 (Suppl 1), S157, 2014

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.                  Demirtaş Ö, Demirtaş G, İ. Tursun, Şahin T, Şahin C. Yoğun Bakım Ünitesinde Karşılaştığımız 3 Postpartum PRES (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome) Olgusunun Sunumu ve Literatür Taraması. Kabul yazısı. Sayı: B.30.2.AKÜ.0.20.05.05- 257. Kocatepe Tıp Dergisi.

2.                  Sahin T, Koca E, Karahan K, Yucel N, Gedik E, Togal,T. Hemolytic Uremic Syndrome as a Cause of Adult Acute Renal Failure. J Turgut Ozal Med

Cent.2016:23

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. H.İ Toprak, A. Yücel, F. Erdil, T. Şahin, K. Karahan, E. Gedik, M.Ö. Ersoy. Karaciğer nakli alıcılarında eş zamanlı pulmoner arter ve santral venöz basınçların değerlendirilmesi. TARK 2009 Bildiri Özetleri Ek Sayı Cilt/Volume 37, P75, 2009.

2. G. Erdoğan Kayhan, E. Gedik, M.R Çelik, T.Şahin, T. Toğal, M.Ö. Ersoy. Zor havayolu sonrası trakea rüptürü gelişen hastanın yoğun bakım takibi. P-498. Cilt/Volume:38. TARD 2010 Ulusal Kongresi

3. A.Yücel, S.Kamışlı, T.Şahin, C.Kızılyel, T.Toğal, M.Ö. Ersoy. Reanimasyon Ünitesinde Takip Edilen Olguda Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu. P-533. Cilt/ Volume : 38. TARD 2010 Ulusal Kongresi

4. Toprak H.İ, T. Şahin, S. Aslan, K. Karahan, M. Şanlı ve M.Ö. Ersoy, “Karaciğer nakli vericilerinde anestezik ajan olarak kullanılan desfluran ve izofluranın, postoperatif karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına etkisi”, Transplantasyon 2011, 12-16 Ekim, Antalya, 2011

5. Gedik E, H.İ. Toprak, E. Koca, T. Şahin, U. Özgül ve M.Ö. Ersoy, “Karaciğer nakli alıcılarında kan şekeri regülasyonu”, Transplantasyon 2011, 12-16 Ekim, Antalya, 2011

6. Gedık E, Sahın T, Koca E, Karahan K, Colak YZ, Togal T, Ersoy MÖ. Hellp for Hellp Syndrome ın ICU.18 TH Intensive Care Symposium. p 65. 29-30 April 2011, İstanbul

7. Gedık E, Koca E, Sayan H, Sahın T, Yucel A, Togal T, Ersoy MÖ. Trandıtıonal and Harmful Method For Carbonmonoxıde Inhalatıon. P4. 29-30 April 2011, İstanbul

8. Begeç Z, Şahin T, Elbe H, Vardı N, Durmuş M, Ersoy MO. Dexmedetomidine Attenuates Lung Injury Induced by Liver Ischemia-Reperfusion Injury in Rats.National Histology and Embryology Congress with International Contribution. 27-30 May 2014, Ankara/ Türkiye

9. Güliz Yılmaz, Taylan Şahin, Emel Pekel. Nadir bir olgu: Bütan gazı inhalasyonu sonrası gelişen diffüz alveoler hemoraji. P:744. 35.Ulusal Radyoloji kongresi,11-16 Kasım 2014, Antalya

10. Güliz Yılmaz, Süha Akpınar, Taylan Şahin, Işıl Başaran. Orta kranial fossa yerleşimli araknoid kist içerisinde travmatik intrakistik hemoraji ve subdural hematom birlikteliği. P:1845. 35.Ulusal Radyoloji kongresi,11-16 Kasım 2014,Antalya