sat─▒r aras─▒

Telefonsuz Kalma Korkusu Nas─▒l Yenilir?

Teknolojik geli┼čmeler ile birlikte telefon ve di─čer teknolojik aletler hayat─▒n vazgeçilmez unsurlar─▒ olmu┼čtur. Özellikle telefonlar─▒n sosyalle┼čmek için kullan─▒lmas─▒ ile sosyal medyada geçirilen süre de uzar.

Bunlarla birlikte sürekli telefon kullanma iste─či, sosyal medyada blog sayfalar─▒n─▒ yak─▒ndan takip etme ve internetsiz telefon kullanamama gibi al─▒┼čkanl─▒klar sonucunda telefonsuz kalma korkusu geli┼čir.

Bu durum ki┼čide yo─čun endi┼če ve korku yarat─▒r ve ki┼činin günlük ya┼čam─▒n─▒ ve sosyal çevresini önemli derecede etkiler. Bu nedenle telefonsuz kalma korkusunun tedavisi için bir psikiyatriste ba┼čvurulmal─▒d─▒r.

Psikiyatrist ise psikoterapi ile korkuyu yenilmesine destek olurken ciddi anksiyete semptomlar─▒ azaltmak için de ilaç reçete edebilir.

Telefonsuz Kalma Korkusu Nedir?

Telefonsuz Kalma Korkusu Nedir?

Telefonsuz kalma korkusu, ki┼činin telefonsuz kald─▒─č─▒ durumlarda korku ve endi┼če duygular─▒n─▒ yo─čun olarak hissetmesidir.

Nomofobi olarak da adland─▒r─▒lmaktad─▒r. Telefondan yoksun kalma korkusu sorunlu dijital cihaz kullan─▒m─▒n─▒n bir i┼čaretidir. Bu durum ki┼činin ya┼čam kalitesini ve sa─čl─▒─č─▒n─▒ olumsuz etkilemektedir.

Nomofobi Nedir?

Nomofobi; cep telefonunun olmamas─▒ fobisi olarak de─čerlendirilmektedir. Fobi kelimesi korku anlam─▒ versede asl─▒nda nomofobi; insanlar─▒n cep telefonundan kopma korkusunda ya┼čad─▒─č─▒ psikolojik durumu anlatan anksiyete bozuklu─čudur.

Telefonsuz Kalma Korkusu Neden Olur?

Telefonsuz kalma korkusu geli┼čiminin tek bir nedeni yoktur. Geli┼čimine birden fazla faktör rol oynar. Nomofobi nedenleri ┼čunlard─▒r:

 • Telefonu ileti┼čim kayna─č─▒ olarak kullan─▒l─▒yorsa uzak kalmak kayg─▒ ve korkuya neden olabilir. Çünkü telefonla ileti┼čimi kesildi─činde yak─▒n çevresine ula┼čamama korkusu ve yaln─▒zl─▒k korkusundan dolay─▒ telefonu her zaman aç─▒k ve yan─▒nda tutmak ister.
 • Ki┼činin sosyal çevreden ve toplumdan uzak kalmas─▒ sonucunda geli┼čebilir.
 • Yak─▒n çevrede telefonsuz kalma korkusu varsa ki┼čide de geli┼čimine neden olabilir..
 • Telefonsuz kalma ile ilgili kötü bir deneyime sahip olma fobiye yakalanma olas─▒l─▒─č─▒n─▒ art─▒r─▒r.

Telefonsuz Kalma Korkusu Belirtileri Nelerdir?

Telefonsuz Kalma Korkusu Belirtileri Nelerdir?

Telefonsuz kalma korkusu bili┼čsel, duygusal ve fiziksel belirtiler ortaya ç─▒kar. Nomofobide ortaya ç─▒kan belirtiler ┼čunlard─▒r:

 • Telefonu kapatmak istememesi
 • Telefonu sürekli mesaj, arama ve mail bildirimleri için sürekli kontrol etme iste─či
 • Telefonun ┼čarj─▒ bitecek korkusuyla her imkanda ┼čarj etme iste─či
 • ─░nternetsiz kalma korkusu
 • Telefonla daha fazla vakit geçirmek için günlük aktiviteleri ve etkinleri atlama
 • Telefonu her yere götürme iste─či
 • H─▒zl─▒ nefes alma
 • Kalp at─▒┼č─▒nda h─▒zlanma
 • Titreme
 • Terleme
 • Ba┼č dönmesi
 • Denge bozuklu─ču

Telefonsuz Kalma Korkusu ─░çin Risk Faktörleri Nelerdir?

Telefonsuz kalma korkusu geli┼čimine birçok risk faktörü katk─▒da bulunmaktad─▒r. Bu fobiye neden olan çevresel ve ki┼čilik faktörler ┼čunlard─▒r:

 • Özgüven eksikli─či ya┼čama
 • Anksiyete bozukluklar─▒na sahip olma
 • Ba─č─▒ml─▒l─▒k e─čiliminin olmas─▒
 • Telefonsuzlukla ilgili travmatik olay ya┼čama

Telefonsuz Kalma Korkusu Nas─▒l Yenilir?

Telefonsuz kalma korkusu ile ba┼č etmek için kendi kendinize uygulamalar yapabilirsiniz. Ancak birçok insan i┼č, okul, e─člence, haber ve sosyalle┼čme için telefon kullanmas─▒ndan dolay─▒ yenilmesi zor bir fobidir. Nomofobiyi yenmek için yap─▒labilecek uygulamalar ┼čunlard─▒r:

 • Özellikle geceleri daha iyi uyku almak için telefonu kapatmak veya uyanmak için alarm kurma ihtiyac─▒ varsa telefon ile u─čra┼čmayacak kadar uza─ča koymakla ba┼članabilir.
 • Al─▒┼čveri┼če ve yürüyü┼če ç─▒karken telefon evde b─▒rak─▒labilir.
 • Günlük olarak belli bir zaman diliminde teknolojiden uzak vakit geçirebilir.
 • Arkada┼člarla ve yak─▒n çevre ile mümkün oldu─čunca yüz yüze görü┼čülmeye çal─▒┼č─▒lmal─▒.
 • Günlük olarak belirli bir süre telefonu kapat─▒p ba┼čka aktivitelere odaklan─▒lmal─▒.

Bu uygulamalara ra─čmen hala belirtiler devam ediyorsa veya uygulamada problem ya┼čan─▒yorsa uzman bir sa─čl─▒k hekimden destek al─▒nmal─▒d─▒r.

Telefonsuz Kalma Korkusu Tedavisi Nedir?

Telefonsuz Kalma Korkusu Tedavisi Nedir?

Telefonsuz kalma korkusu günlük ya┼čam─▒n büyük bir bölümünü etkiliyorsa uzman bir destek yard─▒m─▒ ile yenilebilir.

Nomofobi için özel bir tedavi plan─▒ geli┼čtirilmemi┼č olsa da di─čer fobiler için kullan─▒lan psikoterapi ve ilaç tedavisi uygulanabilir.

Bili┼čsel Davran─▒┼čç─▒ Terapi

Bili┼čsel davran─▒┼čç─▒ terapi ki┼činin telefonsuz oldu─čunda verdi─či tepkileri de─čerlendirmeyi ve anlamay─▒ içeren süreci kapsamaktad─▒r.

Bununla birlikte nomofobiyi yenmek için oldukça etkili bir yöntemdir. Ki┼či terapi ile telefonsuz kalma nedenlerini ve ya┼čad─▒─č─▒ duygular─▒ tespit eder.

Ayn─▒ zamanda bu durumlarla ba┼ča ç─▒kmak için yeni yetenekler psikiyatrist yard─▒m─▒ ile geli┼čtirilir.

Maruz B─▒rakma Terapisi

Maruz b─▒rakma terapisi korkularla yava┼č yava┼č yüzle┼čmeyi sa─člayan bir terapidir. Ba┼člarda k─▒sa süre telefonsuz kalmak denemeyle ba┼član─▒r.

Terapide ilerleme kaydedildi─činde süreler uzat─▒larak telefonsuz kalmak ki┼či için normalle┼čtirilir.

Gerçeklik Terapisi

Son y─▒llarda geli┼čtirilen bir psikoterapi yöntemidir. Bu terapi yönteminde ki┼či telefondan uzakla┼čt─▒rmak amac─▒yla bahçe i┼čleri, resim yapma ve oyun oynama gibi aktivitelere yönlenmesi sa─član─▒r. Bu sayede ki┼či daha az telefon ile vakit geçirmesi sa─član─▒r.

─░laç Tedavisi

Telefona maruz kalma korkusu ki┼čilerde anksiyete semptomlar─▒na neden olur. Bu nedenle psikiyatrist semptomlar─▒ azaltmak ve psikoterapi tedavisini desteklemek amac─▒yla ilaç reçete edilebilir.

Telefonsuz Kalma Korkusu Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Nomofobi Ne Demek?

Telefonsuz kalma korkusu olarak kabul edilen nomofobi asl─▒nda ‘no mobile phone’ ifadesinin k─▒saltmas─▒d─▒r. Nomofobi ki┼činin telefondan uzak kalmas─▒ sonucunda ciddi endi┼če ve korku hissetmesidir. Yan─▒ telefonsuz kalma korkusunun di─čer ad─▒d─▒r.

Psikolojiye Göre Nomofobi Nedir?

Mental bozukluklar─▒n Tan─▒sal ve Say─▒msal El Kitab─▒n─▒n 5. bask─▒s─▒na göre belirli ┼čeylere yönelik fobi olarak tan─▒mlanmaktad─▒r. Dünya Sa─čl─▒k Örgütü nomofobiyi zihinsel bir hastal─▒k olarak s─▒n─▒fland─▒rmam─▒┼čt─▒r.

Uzmanlar telefon ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒n─▒n artt─▒─č─▒n─▒ ve bunun bir hastal─▒k oldu─čunu belirtmektedir. Bununla birlikte nomofobinin en yayg─▒n psikolojik sonuçlar─▒ depresyon, anksiyete ve bireyin kendini toplumdan uzakla┼čt─▒rmas─▒d─▒r.

Telefonsuz Kalma Korkusu ─░çin Hangi Bölüme Gidilir?

Telefonsuz kalma korkusu için ruh sa─čl─▒─č─▒ uzman─▒na, yani psikiyatriste ba┼čvurmak gerekmektedir.

Psikiyatrist telefonsuz kalma korkusunun hem te┼čhis ve tedavisi ile ilgilenir. Bununla birlikte ki┼činin ya┼čam boyu korku ile ba┼ča ç─▒kmak için geli┼čtirdi─či davran─▒┼člar─▒ sürdürmeyi sa─člar.

Telefonsuz Kalma Korkusunu Yenmek ─░çin Ne Yapmal─▒y─▒m?

Telefonsuz kalma korkusunu yenmek için ilk olarak sorun iyi bir ┼čekilde anla┼č─▒lmal─▒d─▒r. Bu fobiyi yenmek için nedenleri iyi anla┼č─▒lmal─▒ ve ki┼čiye özgü metotlar geli┼čtirilerek korku yenilebilir.

Özellikle ki┼činin telefonsuz geçirdi─či süreyi artt─▒rmak için farkl─▒ aktivite ve etkinliklere yönelmesi telefonsuz kalma korkusunu yenmesini sa─člar.

Telefonsuz Kalma Neden Ki┼čide Endi┼če ve Korku Yarat─▒r?

Günlük ya┼čamda ve i┼č hayat─▒nda birçok etkinlik teknoloji üzerinden yürütülür. Özellikle telefonlar─▒n kolay ta┼č─▒nabilir olmas─▒ günlük hayatta baz─▒ kolayl─▒klar sa─člamaktad─▒r.

Bu kolayl─▒klar sayesinde ki┼čiler i┼člerini, para yönetimi, ileti┼čim ve ara┼čt─▒rma gibi bir çok görev ve plan telefon ile yürütülür.

Bu nedenle ki┼či telefonsuz kald─▒─č─▒nda i┼člerinin aksayaca─č─▒n─▒ veya ileti┼čim kurmada sorun ya┼čama duygusu ile endi┼čelenir. Bu durumlar özellikle teknoloji ça─č─▒nda do─čmu┼č ve büyümü┼č gençler üzerinde s─▒kl─▒kla gözlenir.

Telefonsuz Kalma Korkusu Önlenebilir mi?

Telefonsuz kalma korkusunun baz─▒ belirtilerini ya┼č─▒yorsan─▒z ve telefonda vaktinizi çok fazla geçiriyorsan─▒z bunu önlemek için baz─▒ ┼čeyler yap─▒labilir. Bunlar ço─čunlukla telefon ile geçirilen süreyi azaltmaya yönelik davran─▒┼člard─▒r.

Örne─čin bir aktivite ile u─čra┼č─▒rken telefon ile ilgilenmeme, günün belirli saatlerinde telefon kullanmay─▒ b─▒rakmak ve can s─▒k─▒nt─▒s─▒nda telefon yerine ba┼čka aktivite ve etkinliklere yönelme gibi davran─▒┼člar benimsenmelidir. Bu sayede telefonsuz kalma korkusu daha az y─▒k─▒c─▒ etkisine maruz kal─▒nabilir.

Sosyal Medya Ba─č─▒ml─▒l─▒─č─▒n Telefonsuz Kalma Korkusuna Etkisi Nedir?

Sosyal medyan─▒n a┼č─▒r─▒ kullan─▒m─▒ telefonsuz kalma fobisinin geli┼čimine neden olmaktad─▒r. Özellikle ki┼činin sosyal medyadaki takip etti─či sayfalar ve ki┼čiler telefon ile vakit geçirme süresini artt─▒r─▒r.

Bunun yan─▒ s─▒ra sosyal medya daha kolay ileti┼čim olanaklar─▒na sahip olmas─▒ndan dolay─▒ ki┼čide telefondan uzak kalma sonucunda yaln─▒zl─▒k ve endi┼če duygu ve dü┼čünceleri uyar─▒labilir.

Dijital Detoks Telefonsuz Kalma Korkusunu Yenmede Faydal─▒ m─▒?

Dijital detoks ki┼činin teknolojik aletleri kullanmad─▒─č─▒ süreyi ifade eder. Bu nedenle ki┼či dijital detoks uygulad─▒─č─▒ süre boyunca stresi azaltma ve sosyal ili┼čkilerini güçlendirmek için etkinlikler planlama f─▒rsat─▒ bulabilir.

Bu nedenle dijital detoks uygulamak ki┼čiyi telefondan farkl─▒ aktivite ve etkinlikler yapmas─▒n─▒ sa─člar. Ancak dijital detoks uygularken ki┼či dijital dünyadan kopuk oldu─čunu hissetmeden uygulamal─▒d─▒r.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Klnk. Psk.
Buse G├Âk├že
Psikoloji
VM Medical Park Samsun
393

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.