satır arası

Testisler erkeklerde penisin hemen altında bulunan ve skrotum denilen deri ile kaplı yumurta şeklinde bir çift organdır. Görevi sperm ve testesteron üretmektir. Testis kanseri ise kökenini testisteki üreme hücrelerinden alan ve testiste görülen kanser türüdür. Testis kanseri en sık erişkin erkeklerde görülür. Toplumda görülme sıklığı 100.000 kişide 3'tür.

Hastalık, nadiren de olsa ergenlik öncesi çocuklarda görülebilir. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak bazı risk faktörleri vardır. Çocukluk çağında inmemiş testisin 10 yaşına kadar düzeltilmemesi testis kanserine yol açabilmektedir. Bir testiste kanser olduğunda diğer testiste risk artmaktadır. Babasında veya erkek kardeşinde testis kanseri olan erkeklerde risk normal topluma göre daha fazladır. Orşit yani testis iltihabı geçirenlerde testis kanseri oluşma riski vardır.  Bazı yayınlarda HIV enfeksiyonun da testis kanserine yol açabildiği bildirilmiştir.Testisin birincil tümörü haricinde farklı kanser türleri testise metastaz yapabilirler.

Testis kanserinin belirtileri

En yaygın belirti testis içinde hissedilen genellikle ağrısız bir şişliktir. Şişlik serttir. Skrotumda ağırlık hissi olabilir. Skrotumda aniden sıvı toplanması da diğer bir belirti olabilir. Bazen nadiren de olsa kitle ağrılı olabilir. Kanser lenf bezlerine sıçramışsa kasıkta ve sırtta ağrı olabilir. Testis kanseri en sık akciğerlere yayılır. Bu durumda; göğüs ağrısı, nefes darlığı ve öksürük görülebilir. Vücudun farklı yerlerinde yumrular oluşmasına yol açabilir. Testiste şişlik yapan kanser dışında iyi huylu durumlarda vardır. Bunlar; fıtık, skrotumda sıvı( hidrosel), varikosel ve spermotoseldir.

Testis kanserinde erken teşhis

Testis kanserinde erken teşhis, kişinin kendini aralıklı muayene etmesi ve anormallik görmesi durumunda hemen doktora müracaat etmesi ile konabilir. Hemen her gün testisleri kontrol etmeye gerek yoktur. Haftada bir defa duştan sonra skrotum gevşekken iki parmak yardımı ile testislerin kıvamına bakılabilir. Asimetri, kitle ve ağrı durumunda derhal doktora gidilmelidir. 

Testis kanseri tanısı

Testiste bir anormallik fark eden hasta, bir üroloji uzmanına gitmelidir. Ürolog hastaya detaylı bir fizik muayene yapar ve öyküsünü alır. Hekim ilk olarak hastadan ultrasonografi ve tümör belirteçleri isteyecektir. Hastalığın yayıldığı düşünülür ise akciğer grafisi, batın ve akciğer tomografisi istenebilir. Operasyonla testisin alınması gerekirse biyopsi yapılır ve patolojik incelemeye gönderilir. Omurga veya beyin tutulumu düşünülüyor ise MR istenebilir.

Testis tümörleri seminom ve nonseminom olmak üzere iki tipte olurlar. Seminom tümörlerin gidişatı daha iyi olup radyoterapi ve kemoterapiye iyi yanıt verirler. Nonseminom tümörler (koryokarsinom, embriyonal karsinom, yolk kesesi tümörü, teratom), hastalığın evrelerine göre farklı davranış gösterirler.

Testis kanserinin evreleri

Evre 1: Tümör yalnız testistedir.

Evre 2: Kanser karın bölgesindeki lenf bezlerine yayılmıştır.

Evre 3: Kanser karındaki lenf bezlerinden hariç uzak bölgelerdeki lenf bezlerine ve akciğerlere yayılmıştır.

Testis kanserinde tedavi

Testis kanserinde hastalığın evresine göre cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi tedavileri uygulanır.Testis kanserinde iyileşme oranı yüksektir. Testisi alınan hastalara görünüm bozukluğunu düzeltmek için protez konabilir.

Testis tümörleri tedaviye rağmen nüks edebilirler. Tekrarlama olasılığı ilk 2 yıl en fazladır. Hastanın takibi en az 5 yıl süre ile yakından yapılır. Sağlam testiste kanser görülme riski arttığından hastanın kendini aralıklı olarak iyi muayene etmesi gereklidir.

Testislerden birinin çıkarılması hastanın üreme potansiyelini etkilemez. Ancak kemoterapi sonrası üreme fonksiyonlarında bozulma olabilir. Hastanın meni boşaltma yeteneği bozulabilir. 

Sizlerde aralıklı olarak kendinizi muayene ediniz, şüpheli durumda gecikmeden bir üroloji hekimine başvurunuz. Unutmayın erken teşhis hayat kurtarır.

En Çok Okunan Sağlık Rehberi Yazılarımız

Sosyal Medya Hesaplarımız:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Mete Kilciler
Üroloji
VM Medical Park Bursa
286208

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.