Prof. Dr.Teyyar Gökdeniz

  • İlgi Alanları
  • Ritim bozuklukları
  • Bayılma
  • Çarpıntı
  • Kalp pili
  • Kalp yetmezliği
  • Ablasyon tedavisi
  • ICD uygulaması
  • CRT uygulaması

Ritim Bozuklukları
Bu konuda ileri düzey sertifikasyonlar ve tecrübeye sahip olarak her türlü basit ve kompleks ritim bozukluklarının medikal ve ablasyon tedavisi yapılmaktadır. Ritim bozuklukları kalp hastalarında ya da tamamen sağlıklı bireylerde sık görülür. Yaşam kalitesini bozup ani ölüme sebep olabilen bir durumdur. Doğru tanı ve doğru tedavi yöntemleri ile önlenebilen hastalıklar olup tecrübeli ve bu konuda yeterli eğitimi olan kişilerce yapılması gerekir. Kalp pili uygulamaları ritim bozukluğu tedavisinin bir parçasıdır. Yaşam kalitesi ve ömür üzerine olumlu etkileri olup titiz bir ekip tarafından yapılıp daha sonra da takip edilmesi gerekir.  Bayılmanın ve ani ölümün en önemli sebebi ritim bozuklukları olup bu konuda detaylı inceleme gerekmektedir.

Eğitim ve Uzmanlık
2004 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
2009 İstanbul Koşuyolu Kalp Hastanesi, Uzmanlık

Deneyim
2010 - 2013 Trabzon Ahi Evran Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi-mecburi hizmet
2013 - 2016 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Yardımcı Doçent
2016 - 2017 İstanbul Medipol Üniversitesi Kardiyoloji AD Doçent
2017 - 2018 Institute of Clinical and Experimental Medicine  Electrophysiology Fellowship Prague Czech Republic
2018 - 2023 Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Profesör
2023 İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Kardiyoloji AD Profesör

Kurs ve Sertifikalar
Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC): 2017-2018 İleri Düzey Ritim Bozukluğu Tedavisi için 1 yıllık eğitim bursu ile yurtdışı eğitimi
Avrupa Ritim Bozukluğu Derneği (EHRA): 2018 İleri Düzey Elektrofizyoloji Eğitiminin 1 yıl sonunda başarı ile tamamlanması ve
Avrupa Ritim Bozukluğu Derneği Sertifikası ile İleri Düzey Ritim Bozukluğu Tedavilerinin yapılması için yapılan sınavı başarı ile geçip Avrupa’da sertifikalı Ritim Bozukluğu Uzmanı unvanı
Hacattepe Üniversitesi: 2020 Cryo Ablasyon Tedavisi Uzmanlık Sertifikası. Ankara
Edwards TAVI Uygulama Merkezi: 2012 TAVI Uygulamaları Sertifikasyonu. Fransa
IKEM: 2017-2018 İleri Düzey Ritim Bozukluklarının Tedavisinde İntrakardiyak Ekokardiyografi Kullanım Uzmanlık Belgesi. Prague St Jude: 2019 IEPC AF Ablasyon Kursu. Asti Italy

Mesleki Üyelikler
Türk Kardiyoloji Derneği
European Society of Cardiology (ESC)
European Hearth Rythm Association (EHRA)

Ödüller
Avrupa Kardiyoloji Derneği 1 yıl İleri Düzey Elektrofizyoloji Eğitim Bursu ve onlarca bildiri ve poster ödülleri.

Özkan M, Gündüz S, Gürsoy OM, Karakoyun S, Astarcıoğlu MA, Kalçık M, Aykan AÇ, Çakal B, Bayram Z, Oğuz AE, Ertürk E, Yesin M, Gökdeniz T, Duran NE, Yıldız M, Esen AM. Ultraslow thrombolytic therapy: A novel strategy in the management of PROsthetic MEchanical valve Thrombosis and the prEdictors of outcomE: The Ultra-slow PROMETEE trial. Am Heart J. 2015 Aug;170(2):409-18. doi: 10.1016/j.ahj.2015.04.025. Epub 2015 May 2.

2. Biteker M, Duran NE, Biteker F, Civan HA, Gündüz S, Gökdeniz T, Kaya H, Ozkan M. Kounis syndrome: first series in Turkish patients. Anadolu Kardiyol Derg. 2009 Feb;9(1):59-60.

3. Güneş HM, Demir GG, Karaca O, Yılmaz FK, İbişoğlu E, Gökdeniz T, Omaygenç MO, Güler E, Güler GB, Savur Ü, Çakal B, Barutçu İ, Kılıçaslan F. The relationship between the S-wave in lead 1 and recurrence of RVOT PVC ablation. J Electrocardiol. 2018 May-Jun;51(3):519-523. doi: 10.1016/j.jelectrocard.2017.12.033. Epub 2017 Dec 14.

4. Adar A, Erkan H, Gokdeniz T, Karadeniz A, Cavusoglu IG, Onalan O. Aortic arch calcification is strongly associated with coronary artery calcification. Vasa. 2015 Mar;44(2):106-14. doi: 10.1024/0301-1526/a000415.

5. Biteker M, Duran NE, Biteker FS, Civan HA, Kaya H, Gökdeniz T, Yildiz M, Ozkan M. Allergic myocardial infarction in childhood: Kounis syndrome. Eur J Pediatr. 2010 Jan;169(1):27-9. doi: 10.1007/s00431-009-0965-5. Epub 2009 Mar 11.

6. Boyaci F, Akcay M, Hatem E, Yanik A, Gokdeniz T. Assessment of Arterial Stiffness with Cardio-Ankle Vascular Index in Patients with Mitral Annular Calcification. Eurasian J Med. 2021 Jun;53(2):90-95. doi: 10.5152 eurasianjmed.2021.19235.

7. Aykan AÇ, Hatem E, Kalaycıoğlu E, Karabay CY, Zehir R, Gökdeniz T, Altıntaş Aykan D, Çelik Ş. Neutrophil- to-lymphocyte ratio may be a marker of peripheral artery disease complexity. Anatol J Cardiol. 2016 Jul;16(7):497-503. doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6240. Epub 2015 Nov 26.

8. Gul I, Zungur M, Aykan AC, Gokdeniz T, Kalaycioğlu E, Turan T, Hatem E, Boyaci F. The Relationship between GRACE Score and Epicardial Fat Thickness in non-STEMI Patients. Arq Bras Cardiol. 2016 Mar;106(3):194-200. doi: 10.5935/abc.20160024. Epub 2016 Feb 16.

9. Gül I, Aykan AC, Gökdeniz T, Celik S. A new hope in the treatment of coronary vasospasm: bosentan. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013 Oct;41(7):633-7. doi: 10.5543/tkda.2013.37998.

10. Biteker M, Duran NE, Civan HA, Gündüz S, Gökdeniz T, Kaya H, Ozkan M. Broken heart syndrome in a 17-year-old g Eur J Pediatr. 2009 Oct;168(10):1273-5. doi: 10.1007/s00431-008-0916-6.

11. Aykan AÇ, Hatem E, Kalaycıoğlu E, Gökdeniz T, Karabay CY. Assessment of arterial stiffness in patients with venous thromboembolism: Separate or continuous circuits? Phlebology. 2017 Jun;32(5):316-321. doi: 10.1177/026835551665203

12. Karabağ Y, Rencuzogullari I, Çağdaş M, Karakoyun S, Yesin M, Uluganyan M, Gürsoy MO, Artaç İ, İliş D, Gökdeniz T, E SÇ, Taşar O, Tanboğa HI. Association between BNP levels and new-onset atrial fibrillation : A propensity score approach Herz. 2018 Sep;43(6):548-554. English. doi: 10.1007/s00059-017-4598-6. Epub 2017 Jul 13.

13. Biteker M, Duran NE, Gündüz S, Candan O, Biteker FS, Gökdeniz T, Güler A, Ozkan M. Broken heart syndrome in an 8 year-old woman. J Am Geriatr Soc. 2008 Nov;56(11):2142-3. doi: 10.1111/j.1532-5415.2008.01972.x.

14. Karaca O, Gunes HM, Omaygenc MO, Cakal B, Cakal SD, Demir GG, Kizilirmak F, Gokdeniz T, Barutcu I, Boztosun B, Kilicaslan F. Predicting Ventricular Arrhythmias in Cardiac Resynchronization Therapy: The Impact of Persistent lectrical Dyssynchrony. Pacing Clin Electrophysiol. 2016 Sep;39(9):969-77. doi: 10.1111/pace.12908. Epub 2016 Jul 23.

15. Gündüz S, Özkan M, Kalçik M, Gürsoy OM, Astarcioğlu MA, Karakoyun S, Aykan AÇ, Biteker M, Gökdeniz T, Kaya H, Yesin M, Duran NE, Sevinç D, Güneysu T. Sixty-Four-Section Cardiac Computed Tomography in Mechanical Prosthetic Heart Valve Dysfunction: Thrombus or Pannus. Circ Cardiovasc Imaging. 2015 Dec;8(12):e003246. doi: 10.1161 CIRCIMAGING.115.003246.

16. Astarcioglu MA, Kalcik M, Sen T, Aykan AC, Gokdeniz T, Gursoy OM, Karakoyun S, Kulahcioglu S, Gunduz S, Kilit C, Oylumlu M, Amasyali B. Ceraflex versus Amplatzer occluder for secundum atrial septal defect closure. Multicenter clinic experience. Herz. 2015 Apr;40 Suppl 2:146-50. doi: 0.1007/s00059-014-4192-0.

17. Tanboga IH, Kurt M, Gökdeniz T, Isik T, Ekinci M, Kaya A, Aksakal E, Sevimli S. Is routine echocardiography necessary after catheter ablation of atrioventricular nodal re-entrant tachycardia? Cardiol J. 2012;19(3):274-7. doi: 10.5603/ cj.2012.0049.

18. Aykan AÇ, Kalaycıoğlu E, Gökdeniz T, Aykan DA, Hatem E, Zehir R. Assessment of vascular dysfunction after transradi coronary angiography. Is a single catheter better? Herz. 2015 Nov;40(7):997-1003. doi: 10.1007/s00059-015-4321-4. Epub 2015 Jun 25.

19. Turan T, Aykan AÇ, Akyüz AR, Gökdeniz T. Concomitant presence of blood cyst and atrial septal defect: A rare association. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015 Sep;43(6):577. doi: 10.5543/tkda.2015.46805.

20. Gürsoy OM, Karakoyun S, Kalçik M, Gökdeniz T, Yesin M, Gündüz S, Astarcioğlu MA, Ozkan M. Usefulness of novel hematologic inflammatory parameters to predict prosthetic mitral valve thrombosis. Am J

Cardiol. 2014 Mar 1;113(5):860-4. doi: 10.1016/j.amjcard.2013.11.029. Epub 2013 Dec 12.

21. Gündüz S, Özkan M, Yesin M, Kalçık M, Gürsoy MO, Karakoyun S, Astarcıoğlu MA, Aykan AÇ, Gökdeniz T, Biteker M, Duran NE, Yıldız M. Prolonged Infusions of Low-Dose Thrombolytics in Elderly Patients With Prosthetic Heart Valve Thrombosis. Clin Appl Thromb Hemost. 2017 Apr;23(3):241-247. doi: 10.1177/1076029615609698. Epub 2016 Jul 9.

22. Gunes HM, Gokdeniz T, Kizilirmak Yilmaz F, Demir GG, Guler E, Babur Guler G, Karaca O, Cakal B, Omaygenç MO, İbişoğlu E, Boztosun B. Real-life data regarding acute procedural success and 1-year clinical outcome of desolve bioresorbable scaffolds. J Interv Cardiol. 2017 Jun;30(3):189-194. doi: 10.1111/joic.12386. Epub 2017 Apr 25.

23. Kalaycıoğlu E, Çetin M, Çinier G, Kırış T, Gökdeniz T, Özyıldız AG, Durmuş İ. Serum osteoprotegerin level is independently related to subclinical left atrial mechanical function in patients with hypertension and diabetes. Herz. 2021 Jun;46(3):277-284. English. doi: 10.1007/s00059-020-04939-7. Epub 2020 May 27.

24. Kalaycıoğlu E, Çetin M, Çinier G, Özyıldız AG, Durmuş İ, Kırış T, Gökdeniz T. Epicardial adipose tissue is associated with increased systolic pulmonary artery pressure in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Clin RespirJ. 2021 Apr;15(4):406-412. doi: 10.1111/crj.13316. Epub 2020 Dec 18.

25. Aykan AÇ, Güler A, Gül I, Karabay CY, Alizade E, Gökdeniz T, Kalaycıoğlu E,Çetin M, Yıldız M. Management and outcomes of coronary artery perforations during percutaneous treatment of acute coronary syndromes. Perfusion. 2015 Jan;30(1):71-6. doi: 10.1177/0267659114530456. Epub 2014 Apr 10.

26. Aykan AÇ, Gökdeniz T, Kalçık M, Astarcıoğlu MA, Gündüz S, Karakoyun S, Gürsoy MO, Oğuz AE, Ertürk E, Çakal B, Bayram Z, Özkan M. Role of anticardiolipin antibodies in the pathogenesis of prosthetic valve thrombosis: An observational study. Herz. 2015 May;40(3):528-33. doi: 10.1007/s00059-013-4038-1. Epub 2014 Jan 19.

27. Biteker M, Duran NE, Gökdeniz T, Gündüz S, Güler A, Kaya H, Yildiz M, Ozkan M. Takotsubo cardiomyopathy mimicking acute high lateral myocardial infarction. Anadolu Kardiyol Derg. 2010 Feb 15;10(1):E2-3.

28. Gökdeniz T, Kalaycıoğlu E, Altıntaş B. Assessment of cardiac mechanics and biomarkers during headache attack in migraine patients with aura: a prospective study. Int J Cardiovasc Imaging. 2020 Jul;36(7):1321-1331. doi: 10.1007/ s10554-020-01834-4. Epub 2020 Apr 6.

29. Karakoyun S, Tanboğa IH, Gökdeniz T, Lazoğlu Z, Topçu S, Karal H, Aksakal E, Sevimli S. Assessment of Left Atrial Mechanics in Patients with Preexcitation Syndrome Scheduled for Catheter Ablation. Echocardiography. 2016 Feb;33(2):249-56. doi: 10.1111/echo.13040. Epub 2015 Aug 24.

30. Gunes HM, Yılmaz FK, Gokdeniz T, Demir GG, Guler E, Guler GB, Karaca O, Cakal B, İbişoğlu E, Boztosun B. Is bioresorbable vascular scaffold acute recoil affected by baseline renal function and scaffold selection? Int J Cardiol. 2016 Dec 1;224:388-393. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.09.024. Epub 2016 Sep 20.

31. Gökdeniz T, Aykan AÇ, Celik S, Boyacı F. A new method for patent foramen ovale closure: delivering sheath over coronary sinus catheter into left atrium. Korean Circ J. 2013 Feb;43(2):139-41. doi: 10.4070/kcj.2013.43.2.139. Epub 2013 Feb 28.

32. Aykan AÇ, Hatem E, Karabay CY, Gül İ, Gökdeniz T, Kalaycıoğlu E, Turan T, Kara F, Arslan AO, Dursun İ, Çetin M, Güler A. Complexity of lower extremity peripheral artery disease reflects the complexity of coronary artery disease. Vascular. 2015 Aug;23(4):366-73. doi: 10.1177/1708538114550738. Epub 2014 Sep 10.

33. Özkan M, Gündüz S, Biteker M, Astarcioglu MA, Çevik C, Kaynak E, Yıldız M, Oğuz E, Aykan AÇ, Ertürk E, Karavelioğlu Y, Gökdeniz T, Kaya H, Gürsoy OM, Çakal B, Karakoyun S, Duran N, Özdemir N. Comparison of different TEE-guided thrombolytic regimens for prosthetic valve thrombosis: the TROIA trial. JACC Cardiovasc Imaging. 2013 Feb;6(2):206-16. doi: 10.1016/j.jcmg.2012.10.016.

34. Gökdeniz T, Boyaci F, Hatem E, Bektaş H, Kalaycıoğlu E, Gürsoy MO, Aykan AÇ, Yıldız BŞ, Altıntaş B. Association of Mitral Annular Calcification with Left Ventricular Mechanics: A Speckle Tracking Study. Echocardiography. 2015 Sep;32(9):1374-83. doi: 10.1111/echo.12861. Epub 2014 Dec 3.

35. Aykan AÇ, Hatem E, Kalaycıoğlu E, Altıntaş Aykan D, Gökdeniz T, Arslan AO, Çelik Ş. Prediction of radial artery diameter in candidates for transradial coronary angiography: Is occupation a factor? Turk Kardiyol Dern Ars. 2015 Jul;43(5):450-6. doi: 10.5543/tkda.2015.75002.

36. Erkan H, Hatem E, Ağaç MT, Korkmaz L, Gökdeniz T, Aykan AÇ, Kalaycıoğlu E, Boyacı F, Çırakoğlu ÖF, Çelik Ş. Effect of transcatheter aortic valve implantation on QT dispersion in patients with aortic stenosis. J Geriatr Cardiol. 2014 Dec;11(4):286-90. doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2014.04.002.

37. Aykan AC, Gökdeniz T, Gül I, Boyacı F, Turan T, Altıntaş Aykan D, Celik S, Yıldız M. Assessment of cardio-ankle vascular index in patients with cardiac syndrome-X: an observational study. Anadolu Kardiyol Derg. 2013 Dec;13(8):766-71. doi: 10.5152/akd.2013.263. Epub 2013 Oct 25.

38. Biteker M, Duran NE, Kaya H, Gündüz S, Tanboğa HÎ, Gökdeniz T, Kahveci G, Akgün T, Yildiz M, Õzkan M. Effect of levosimendan and predictors of recovery in patients with peripartum cardiomyopathy, a randomized clinical trial. Clin Res Cardiol. 2011 Jul;100(7):571-7. doi: 10.1007/s00392-010-0279-7. Epub 2011 Jan 1.

39. Aykan AÇ, Menteşe S, Doğan E, Çavuşoğlu İG, Aykan DA, Kalaycıoğlu E, Gökdeniz T, Menteşe Ü. Assessment of arterial stiffness in patients with chronic lower extremity venous disease: An observational study. Phlebology. 2016 Jun;31(5):349-55. doi: 10.1177/0268355515591394. Epub 2015 Jun 10.

40. Karaca O, Cakal B, Omaygenc MO, Gunes HM, Cakal SD, Kizilirmak F, Gokdeniz T, Barutcu I, Boztosun B, Kilicaslan F. Native Electrocardiographic QRS Duration after Cardiac Resynchronization Therapy: The Impact on Clinical Outcomes and Prognosis. J Card Fail. 2016 Oct;22(10):772-80. doi: 10.1016/j.cardfail.2016.04.001. Epub 2016 Apr 4.

41. Turan T, Agac MT, Aykan AÇ, Kul S, Akyüz AR, Gökdeniz T, Gül İ, Cengiz E, Boyacı F, Erkan H, Akdemir R, Celik S. Usefulness of Heart-Type Fatty Acid- Binding Protein and Myocardial Performance Index for Early Detection of 5-Fluorouracil Cardiotoxicity. Angiology. 2017 Jan;68(1):52-58. doi: 10.1177/0003319716637516. Epub 2016 Mar 15.

42. Gökdeniz T, Karavelioglu Y, Akgün T, Çelik MC. Trans-right atrial access to the left ventricle for catheter ablation of ventricular tachycardia in patients with mechanical aortic and mitral valves. Pacing Clin Electrophysiol. 2023 Feb;46(2):185-189. doi: 10.1111/pace.14588.

43. Aykan AÇ, Gökdeniz T, Gül I, Kalaycıoğlu E, Çetin M, Hatem E, Çavuşoğlu IG, Karabay CY, Güler A, Aykan DA, Yıldız M. Comparison of low dose versus standard dose heparin for radial approach in elective coronary angiography? Int J Cardiol. 2015;187:389-92. doi: 10.1016/j.ijcard.2015.03.314. Epub 2015 Mar 21.

44. Gürsoy OM, Astarcıoğlu MA, Gökdeniz T, Aykan AC, Bayram Z, Cakal B, Karakoyun S, Kahveci G, Ekşi Duran N, Yıldız M, Ozkan M. Severe mitral paravalvular leakage: echo-morphologic description of 47 patients from real-time three-dimensional transesophageal echocardiography perspective. Anadolu Kardiyol Derg. 2013 Nov;13(7):633-40. doi: 10.5152/akd.2013.185. Epub 2013 Jul 31.

45. Gökdeniz T, Kalaycıoğlu E, Aykan AÇ, Boyacı F, Turan T, Gül İ, Çavuşoğlu G, Dursun İ. Value of coronary artery calcium score to predict severity or complexity of coronary artery disease. Arq Bras Cardiol. 2014 Feb;102(2):120-7. doi: 10.5935/abc.20130241. Epub 2013 Dec 14.

46. Kizilirmak F, Demir GG, Gokdeniz T, Gunes HM, Cakal B, Guler E, Karaca İO, Omaygenç MO, Yılmaz F, Olgun FE, Kilicaslan F. Changes in Electrocardiographic P Wave Parameters after Cryoballoon Ablation and Their Association with Atrial Fibrillation Recurrence. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2016 Nov;21(6):580-587. doi: 10.1111/anec.12364. Epub 2016 Mar 28.

47. Kiraz K, Gökdeniz T, Kalaycıoglu E, Börekçi A, Akyol S, Baykan AO, Acele A, Karakoyun S, Seker T, Gür M. Epicardial fat thickness is associated with severity of disease in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016 Nov;20(21):45084515.

48. Aykan AÇ, Gökdeniz T, Bektaş H, Boyacı F, Gül İ, Hatem E, Kalaycıoğlu E, Turan T, Çevirme D, Çelik Ş. Assessment of Silent Neuronal Injury Following Coronary Angiography and Intervention in Patients With Acute Coronary Syndrome. Clin Appl Thromb Hemost. 2016 Jan;22(1):52-9. doi: 10.1177/1076029614532007. Epub 2014 May 5.

49. Kizilirmak F, Gunes HM, Demir GG, Gokdeniz T, Guler E, Cakal B, Omaygenç MO, Yılmaz F, Savur U, Barutcu I. Impact of Intracoronary Adenosine on Myonecrosis in Patients with Unstable Angina Pectoris Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. Cardiovasc Drugs Ther. 2015 Dec;29(6):519-526. doi: 10.1007/s10557-015-6631-4.

50. Karakoyun S, Gökdeniz T, Gürsoy MO, Rencüzoğulları İ, Karabağ Y, Altıntaş B, Topçu S, Lazoğlu Z, Tanboğa İH, Sevimli S. Increased Glycated Hemoglobin Level is Associated With SYNTAX Score II in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. Angiology. 2016 Apr;67(4):384-90. doi: 10.1177/0003319715591752. Epub 2015 Jun 22.

51. Kalaycıoğlu E, Gökdeniz T, Aykan AC, Gürsoy MO, Gül I, Ayhan N, Celik S. Evaluation of right ventricle functions and serotonin levels during headache attacks in migraine patients with aura. Int J Cardiovasc Imaging. 2014 Oct;30(7):1255-63. doi: 10.1007/s10554-014-0456-2. Epub 2014 May 25.

52. Aykan AÇ, Gökdeniz T, Boyacı F, Gül I, Hatem E, Kalaycıoğlu E, Turan T, Bektaş H, Cilingir MB, Aykan DA, Ayyıldız F, Altun S. Assessment of arterial stiffness in chronic obstructive pulmonary disease by a novel method: cardio- ankle vascular index. Herz. 2014 Nov;39(7):822-7. doi: 10.1007/s00059-013-3902-3. Epub 2013 Aug 3.

53. Kızılırmak F, Gokdeniz T, Gunes HM, Demir GG, Cakal B, Guler GB, Guler E, Olgun FE, Kilicaslan F. Myocardial injury biomarkers after radiofrequency catheter and cryoballoon ablation for atrial fibrillation and their impact on recurrence. Kardiol Pol. 2017;75(2):126-134. doi: 10.5603/KP.a2016.0089. Epub 2016 May 25.

54. Gül İ, Aykan AÇ, Gökdeniz T, Boyacı F, Kalaycıoğlu E, Hatem E, Bilgin M, Çelik Ş. The relationship between C- reactive protein and the lapse of time since the onset of the symptoms after acute myocardial infarction: an prospective- observational study. Anadolu Kardiyol Derg. 2014 Nov;14(7):599-605. doi: 10.5152/akd.2014.5062. Epub 2014 Apr 8.

55. Gökdeniz T, Aykan AÇ, Ağaç MT, Dağdelen S, Çelik Ş. Concomitant complet atrioventricular block and left main coronary artery occlusion during transcatheter aortic valve implantation. Heart Lung Circ. 2013 Dec;22(12):1048-50. doi: 10.1016/j.hlc.2013.03.082. Epub 2013 Apr 22.

56. Kalaycıoğlu E, Gökdeniz T, Aykan AÇ, Hatem E, Gürsoy MO, Toksoy F, Dursun I, Çelik S. Evaluation of Left Ventricular Function and its Relationship With Multidimensional Grading System (BODE Index) in Patients With COPD. COPD. 2015;12(5):568-74. doi: 10.3109/15412555.2015.1008692. Epub 2015 Aug 4.

57. Kalaycıoğlu E, Gökdeniz T, Aykan AÇ, Hatem E, Gürsoy MO, Ören A, Yaman H, Karadeniz AG, Çelik Ş. Osteoprotegerin is associated with subclinical left ventricular systolic dysfunction in diabetic hypertensive patients: a speckle tracking study. Can J Cardiol. 2014 Dec;30(12):1529-34. doi: 10.1016/j.cjca.2014.08.018. Epub 2014 Aug 27.

58. Biteker M, Duran NE, Biteker FS, Gündüz S, Gökdeniz T, Kaya H, Astarcioğlu MA, Ozkan M. Kounis syndrome secondary to cefuroxime-axetil use in an octogenarian. J Am Geriatr Soc. 2008 Sep;56(9):1757-8. doi: 10.1111/ j.1532-5415.2008.01912.x.

59. Yıldız M, Gokdeniz T, Aykan AC, Tanboga IH. Successful radiofrequency ablation of atrial flutter causing hemodynamic instability in a patient with recent myocardial infarction. Curr Cardiol Rev. 2015;11(3):188-9. doi: 10.2174/1573403x1103150514145321.

60. Börekçi A, Gür M, Türkoğlu C, Çaylı M, Selek Ş, Kaypaklı O, Uçar H, Coşkun M, Şeker T, Koç M, Gökdeniz T, Gözükara MY. Oxidative stress and paraoxonase 1 activity predict contrast-induced nephropathy in patients with ST- segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. Angiology. 2015 Apr;66(4):339-45. doi: 10.1177/0003319714533588. Epub 2014 May 15.

61. Gökdeniz T, Turan T, Aykan AÇ, Gül I, Boyacı F, Hatem E, Bektaş H, Celik S. Relation of epicardial fat thickness and cardio-ankle vascular index to complexity of coronary artery disease in nondiabetic patients. Cardiology. 2013;124(1):41-8. doi: 10.1159/000345298.

62. Karabağ Y, Çağdaş M, Rencuzogullari I, Karakoyun S, Artaç İ, İliş D, Yesin M, Öterkus M, Gokdeniz T, Burak C, Tanboğ Comparison of SYNTAX score II efficacy with SYNTAX score and TIMI risk score for predicting in-hospital and long-te in patients with ST segment elevation myocardial infarction. Int J Cardiovasc Imaging. 2018 Aug;34(8):1165-1175. doi: 10.1007/s10554-018-1333-1. Epub 2018 Mar 14.

63. Gökdeniz T, Boyacı F, Hatem E, Aslan AO, Aykan AÇ, Gül I, Turan T, Kalaycıoğlu E, Celik Ş. SYNTAX score predicts th ventricle thrombus development in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for first anterior m infarction. Clin Appl Thromb Hemost. 2014 Oct;20(7):698-705. doi: 10.1177/1076029613478158. Epub 2013 Feb 22.

64. Gul I, Zungur M, Aykan AC, Gokdeniz T, Alkan MB, Sayin A, Islamli A, Bilgin M, Kalaycioğlu E, Turan T. The change in ventricular systolic function according to the revascularisation method used, following acute ST -segment elevation myoc infarction. Cardiovasc J Afr. 2016 Jan-Feb;27(1):37-44. doi: 10.5830/CVJA-2015-077.

65. Karaca O, Omaygenc MO, Cakal B, Cakal SD, Gunes HM, Olgun E, Ibisoglu E, Savur U, Gokdeniz T, Boztosun B, Kilicas Adjusting the QRS Duration by Body Mass Index for Prediction of Response to Cardiac Resynchronization Therapy: Doe Size Fit All? Ann Noninvasive Electrocardiol. 2016 Sep;21(5):450-9. doi: 10.1111/anec.12346. Epub 2016 Jan 28.

66. Kalaycıoğlu E, Gökdeniz T, Aykan AC, Gül I, Boyacı F, Gürsoy OM, Belen E, Celik S. Comparison of neutrophil to lymph in patients with coronary artery ectasia versus patients with obstructive coronary artery disease. Kardiol Pol. 2014;72(4):3 10.5603/KP.a2013.0349. Epub 2014 Jan 10.

67. Aykan AÇ, Gül I, Gökdeniz T, Hatem E, Arslan AO, Kalaycıoğlu E, Turan T, Belen E, Çetin M. Ankle brachial index inte diagnostic accuracy of epicardial fat thickness for the prediction of coronary

artery disease complexity. Heart Lung Circ. Aug;23(8):764-71. doi: 10.1016/j.hlc.2014.03.007. Epub 2014 Mar 14.

68. Gokdeniz T, Aykan AC, Agac MT, Parlar AI, Dogan OV, Celik S. Initial experiences of young cardiologists with balloon- transcatheter aortic valve implantation in Turkey: a case series of eleven patients. Eurasian J Med. 2013 Jun;45(2):99-107. eajm.2013.21.

69. Gökdeniz T, Erkol A, Kalaycıoğlu E, Çağrı Aykan A, Gül İ, Boyacı F, Turan B, Ozkan M. Relation of epicardial fat thickn subclinical right ventricular dysfunction assessed by strain and strain rate imaging in subjects with metabolic syndrome: a dimensional speckle tracking echocardiography study. Echocardiography. 2015 Feb;32(2):248-56. doi: 10.1111/echo.1263 May 12.

70. Kalaycıoğlu E, Gökdeniz T, Aykan AÇ, Hatem E, Gürsoy OM, Çavuşoğlu G, Çetin M, Çelik Ş. Ambulatory arterial stiffne associated with impaired left atrial mechanical functions in hypertensive diabetic patients: A speckle tracking study. Anat 2015 Oct;15(10):807-13. doi: 10.5152/akd.2014.5796. Epub 2015 Jan 7.

71. Ertaş F, Kaya H, Yıldız A, Davutoğlu V, Kiriş A, Dinç L, Kafes H, Avcı A, Calapkorur B, Ertaş G, Gül M, Kahraman Ay N Durukan M, Eren M, İlhan İ, Küçük M, Özpelit E, Şimşek H, Uçar FM, Yıldız A, Şahin DY, Ayhan E, Çağlayan CE, Güng Özyurtlu F, Şen N, Vatan B, Vatansever F, Kobat MA, Temiz A, Taylan G, Dönmez İ, Erkuş ME, Söylemez S, Zengin H, G Tuncez A, Karavelioğlu Y, Gökdeniz T, Koza Y, Aktop Z, Katlandur H, Karaca Özer P, Yüksel M, Acet H, Çil H, Alan S, epidemiological study to evaluate the use of vitamin K antagonists and new oral anticoagulants among non-valvular atria patients in Turkey- AFTER-2 study design. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015 Mar;43(2):169-77. doi: 10.5543/tkda.2015.3598

72. Aykan AÇ, Gül İ, Kalaycıoğlu E, Gökdeniz T, Hatem E, Menteşe Ü, Yıldız BŞ, Yıldız M. Is metabolic syndrome related wi artery disease severity and complexity: An observational study about IDF and AHA/NHLBI metabolic syndrome definitiJ. 2014;21(3):245-51. doi: 10.5603/CJ.a2013.0126. Epub 2013 Oct 21.

73. Gökdeniz T, Kalaycıoğlu E, Boyacı F, Aykan AÇ, Gürsoy MO, Hatem E, Börekçi A, Karabag Y, Altun S. The BODE index multidimensional grading system, reflects impairment of right ventricle functions in patients with chronic obstructive pu disease: a speckle-tracking study. Respiration. 2014;88(3):223-33. doi: 10.1159/000365222. Epub 2014 Aug 15.

74. Aykan AÇ, Gül I, Gökdeniz T, Kalaycıoğlu E, Turan T, Boyacı F, Erkan H, Hatem E, Aykan DA, Celik S. Is coronary arte complexity valuable in the prediction of contrast induced nephropathy besides Mehran risk score, in patients with ST ele myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention? Heart Lung Circ. 2013 Oct;22(10):836-4 10.1016/j.hlc.2013.03.085. Epub 2013 Apr 28.

75. Gökdeniz T, Kalaycıoğlu E, Aykan AÇ, Gül İ, Boyacı F, Gürsoy MO. Effects of non-dipper blood pressure pattern on left rotational mechanics in hypertensive patients with type 2 diabetes mellitus: a speckle tracking study. Int J Cardiovasc Ima Jan;30(1):57-65. doi: 10.1007/s10554-013-0296-5. Epub 2013 Oct 6.

76. Kalaycıoğlu E, Gökdeniz T, Aykan AÇ, Gül İ, Uğur M, Gürsoy OM, Boyacı F, Çelik Ş. The influence of dipper/ nondipper blood pressure patterns on global left ventricular systolic function in hypertensive diabetic patients: a speckle tracking study. Blood Press Monit. 2014 Oct;19(5):263-70. doi: 10.1097/MBP.0000000000000055.

77. Yildiz M, Cağrı Aykan A, Karakoyun S, Gokdeniz T, Karabay CY, Akin I, Gul C. Clinical outcomes and effectiveness of renal artery stenting in patients with critical atherosclerotic renal artery stenosis: does it improve blood pressure control and renal function assessed by estimated glomerular filtration rate? Postepy Kardiol Interwencyjnej. 2013;9(3):228-33. doi: 10.5114/pwki.2013.37500. Epub 2013 Sep 16. PMID: 24570723;

78. Duran NE, Astarcioğlu MA, Aykan AC, Karapinar H, Duran I, Ertürk E, Gökdeniz T, Kaya H, Ozkan M. Atriyoventriküler tam blokta kalici kalp pili öncesi ve sonrasinda kardiyovasküler sistem stabilizasyonunda hemodinamik kompansatuvar değişimler [Compensatory hemodynamic variations for cardiovascular stabilization in complete atrioventricular block before and after pacemaker implantation]. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009 Mar;37(2):107-11. Turkish.

79. Karakoyun S, Ozan Gürsoy M, Yesin M, Kalçık M, Astarcıoğlu MA, Gündüz S, Emrah Oğuz A, Çoban Kökten Ş, Nimet Karadayı A, Tuncer A, Köksal C, Gökdeniz T, Özkan M. Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Pannus Tissue in Patients with Prosthetic Valve Dysfunction. J Heart Valve Dis. 2016 Jan;25(1):104-111.

80. Aykan AÇ, Gökdeniz T, Boyacı F, Gül I, Celik S. Successful management of cardiogenic shock with intracoronary nitroglycerin in a patient with left main coronary artery lesion. Heart Lung Circ. 2012 Dec;21(12):819-20. doi: 10.1016/j.hlc.2012.06.023. Epub 2012 Aug 1.

81. Aykan AÇ, Gökdeniz T, Bektaş H, Boyacı F, Gül İ, Kalaycıoğlu E, Hatem E, Turan T. Cardio-ankle vascular index may be an important marker of silent neuronal injury after percutaneous coronary angiography and intervention: a prospective observational study on diagnostic accuracy. Anadolu Kardiyol Derg. 2014 Nov;14(7):606-11. doi: 10.5152/akd.2014.5011. Epub 2014 Feb 10.

82. Ozan Gürsoy M, Kalçık M, Özkan M, Ali Astarcıoğlu M, Karakoyun S, Gündüz S, Gökdeniz T, Yesin M, Altuğ Tuncer M, Köksal C. Evaluation of Aortic Paravalvular Leak: A Special Reference for Anatomical Localization. J Heart Valve Dis. 2016 Jul;25(4):403-409.

83. Yildiz M, Duran NE, Gökdeniz T, Kaya H, Ozkan M. The value of real-time three-dimensional transesophageal echocardiography in the assessment of paravalvular leak origin following prosthetic mitral valve replacement. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009 Sep;37(6):371-7.

84. Aykan AC, Gökdeniz T, Gündüz S, Astarcioğlu MA, Gürsoy OM, Ertürk E, Oğuz AE, Bayram Z, Karakoyun S, Kalçik M, Ozkan M. Value of serum fibrinogen levels in the assessment of mechanical prosthetic valve thrombosis. J Heart Valve Dis. 2014 Mar;23(2):222-7.

85. Kalaycioğlu E, Gökdeniz T, Aykan AÇ, Gül I, Dursun I, Kiriş G, Çelik S. The relationship between dipper/nondipper pattern and cardioankle vascular index in hypertensive diabetic patients. Blood Press Monit. 2013 Aug;18(4):188-94. doi: 10.1097/MBP.0b013e328362df70.

86. Ozkan M, Kaya H, Gökdeniz T, Biteker M, Ekşi Duran N, Yildiz M. Perfect delineation of the localization and size of the paravalvular leak due to extensive suture loosening. Anadolu Kardiyol Derg. 2009 Jun 11;9(3):E6-7.

87. Biteker M, Duran NE, Gündüz S, Gökdeniz T, Kaya H, Aykan AC, Ozkan M. Thrombolysis of an acute prosthetic mitral valve thrombosis presented with cardiogenic shock under the guidance of continuous transoesophageal monitoring. Eur J Echocardiogr. 2009 May;10(3):468-70. doi: 10.1093/ejechocard/jen336. Epub 2009 Feb 28.

88. Aykan AC, Gökdeniz T, Kurt D, Celik S. Ruptured covered stent in a ruptured coronary artery: a catheterization laboratory nightmare. Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Jul 27;12(5):E25-6. doi: 10.5152/akd.2012.145.

89. Aykan AÇ, Gökdeniz T, Ağaç MT, Çelik Ş. A challenging case of transcatheter aortic valve implantation under left main coronary artery protection. Anadolu Kardiyol Derg. 2013 Feb;13(1):82-3. doi: 10.5152/akd.2013.024. Epub 2012 Nov 16.

90. Ozkan M, Gökdeniz T, Yildiz M, Duran NE. Case images: real-time three- dimensional transesophageal echocardiography in the assessment of tricuspid mechanical prosthetic valve. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009 Jun;37(4):283.

91. Kaya H, Gökdeniz T, Tuncer A, Ozkan M. Left atrial myxoma demonstrated by real-time threedimensional transesophageal echocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010 Apr;38(3):222