sat─▒r aras─▒

Timus Bezi Nerededir? Timus Bezi Hastal─▒klar─▒ Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir?

Timus bezi, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin geli┼čimine ve i┼člevselli─čini yürütmesine katk─▒ sa─člayan küçük bir organd─▒r. Pembemsi gri renktedir. ┼×ekli "H" harfine benzer. Halk aras─▒nda uykuluk bezi olarak da bilinir. Vücudun enfeksiyon kapmas─▒n─▒ önlemeye yard─▒mc─▒ olur. Ayr─▒ca ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin kendi hücrelerine sald─▒rmas─▒n─▒ önler. Bebeklik ve çocukluk evresinde en büyük boyuttad─▒r. 

Ergenlikle beraber timus bezi küçülmeye ba┼člar. Yeti┼čkinlerde ceviz büyüklü─čündedir. Genellikle ya─č dokusuyla yer de─či┼čtirdi─či görülür. Yeti┼čkin bireylerde i┼člevselli─či ciddi oranda azalabilir. Bu da ki┼činin genel sa─čl─▒k durumunu etkileyebilen ciddi hastal─▒klara yakalanmas─▒na yol açabilir. Timus bezi salg─▒lar─▒ vücudun ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini organize eden ve koordinasyon sa─člayan önemli bir organd─▒r. 

Timus Bezi Ne ─░┼če Yarar?

Timus bezi vücudumuzun ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini organize eder. Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminde görev alan hücrelerin koordinasyonunu sa─člayan önemli i┼člevselli─či bulunan bir organd─▒r. Sa─čl─▒kl─▒ görünümü pembemsi-gri renklidir. Salg─▒lar─▒ sayesinde vücuttaki savunma hücrelerinin koordinasyonunu sa─člar. T lenfositleri olgunla┼čt─▒r─▒r. Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin enfeksiyonlara kar┼č─▒ sava┼čan ve kanser hücrelerini yok eden beyaz kan hücreleridir. Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin a┼č─▒r─▒ veya yetersiz tepki vermesini önleyerek dengede kalmas─▒na yard─▒mc─▒ olur.  

Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi antikor üretirken, timus bezi salg─▒s─▒ndan gelen uyar─▒lar─▒ dikkate alarak sa─čl─▒kl─▒ hücrelere ve kendi dokular─▒na sald─▒rmaz. Bu organ─▒n i┼člevini yitirmesi ya da hasar görmesi, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin zay─▒flamas─▒na ve enfeksiyonlara ve di─čer hastal─▒klara kar┼č─▒ daha savunmas─▒z hale gelmesine yol açabilir. Ki┼činin genel sa─čl─▒k durumu aç─▒s─▒ndan önemli bir rol oynar. Özellikle vücudun enfeksiyon kapmas─▒n─▒ önler. Tiroid bezi ve öteki endokrin bezlerin düzenli çal─▒┼čmas─▒na yard─▒mc─▒ olur.

Timus Bezi Nedir

Timus Bezi Hastal─▒klar─▒ Belirtileri Nelerdir?

Timus bezi hastal─▒klar─▒ belirtileri, hastal─▒k türüne göre çe┼čitli ┼čekillerde kendini gösterebilir. Hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumuna ba─čl─▒ olarak belirtiler de farkl─▒la┼čabilir. Bu hastal─▒klar ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin i┼člevini zay─▒flatabildi─či için ki┼činin ya┼čam kalitesini azaltabilecek türden ciddi sa─čl─▒k sorunlar─▒na yol açabilir. 

Yayg─▒n olarak görülebilen timus bezi hastal─▒klar─▒ belirtileri ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz:

 • Nefes darl─▒─č─▒ 
 • Öksürük 
 • S─▒k s─▒k ses k─▒s─▒kl─▒─č─▒ ya┼čanmas─▒ 
 • Sebepsiz yorgunluk 
 • Vücut halsizli─či 
 • Hareket k─▒s─▒tl─▒l─▒─č─▒na yol açabilen bitkinlik 
 • Gö─čüs a─čr─▒s─▒ 
 • S─▒k s─▒k enfeksiyon kap─▒p rahats─▒zlanma ve enfeksiyonlarla mücadelede zay─▒f direnç gösterme 
 • Göz kapaklar─▒nda belirgin dü┼čü┼č 
 • Kas zay─▒fl─▒─č─▒ 
 • Yutma güçlü─čü 
 • Çift görme bozuklu─ču 
 • Kol ve bacaklarda güçsüzlük   

Timus bezi büyümesi belirtileri, kilo kayb─▒, öksürük, nefes darl─▒─č─▒, ses k─▒s─▒kl─▒─č─▒ gibi çok s─▒k rastlan─▒lan belirtiler olabilece─či için hastalar sorunlar─▒n─▒n ana kayna─č─▒n─▒n timus bezi büyümesi belirtilerinden olu┼čtu─čunu anlayamayabilir. Düzenli doktor kontrolüne gitmek, hastal─▒─č─▒n erken te┼čhisinde büyük rol oynar. E─čer nedenini bilmedi─činiz kilo kayb─▒, nefes darl─▒─č─▒, ses k─▒s─▒kl─▒─č─▒ belirtilerinden birini ya da birkaç─▒n─▒ ya┼č─▒yorsan─▒z mutlaka doktorunuza dan─▒┼č─▒n. 

Timus Bezi Hastal─▒k Nedenleri Nelerdir?

Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin en önemli organlar─▒ndan biri olan timus bezi hastal─▒k nedenleri birçok farkl─▒ sebepten olu┼čabilir. Ki┼činin genel sa─čl─▒k durumundaki ba┼čka rahats─▒zl─▒klar─▒n bir yan etkisi olarak da ortaya ç─▒kabilir. Ayr─▒ca baz─▒ ilaçlar─▒n uzun süreli kullan─▒m─▒ sonucunda da görülebilir. Yayg─▒n olarak görülen risk faktörlerini ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Genetik yatk─▒nl─▒k 
 • Çevre kirlili─či   
 • Sa─čl─▒ks─▒z beslenme al─▒┼čkanl─▒─č─▒ 
 • Yüksek stres seviyesi
 • Hijyensiz ortamlarda bulunma
 • Uyku düzeninin bozuklu─ču 
 • Baz─▒vitamineksiklikleri
 • Madde kullan─▒m─▒
 • Enfeksiyonlara maruz kalmak   
 • Radyasyon
 • Baz─▒ kimyasallara temas etmek  

Timus Bezi Hastal─▒k ├çe┼čitleri Nelerdir?

Timus Bezi Hastal─▒k Çe┼čitleri Nelerdir?

Timus bezi, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin çal─▒┼čmas─▒nda üretti─či salg─▒lar sayesinde aktif rol oynayan önemli bir organd─▒r. Ceviz büyüklü─čü boyutundad─▒r. Baz─▒ insanlarda ya┼ča ve vücutsal yap─▒ya ba─čl─▒ olarak timus bezi boyutlar─▒ de─či┼čkenlik gösterebilir. Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini düzenlemekte büyük rol oynayan bu organ─▒n i┼člevsel bozuklu─čundan kaynaklanan çok say─▒da hastal─▒k vard─▒r. Bu hastal─▒klardan baz─▒lar─▒n─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Otoimmün hastal─▒klar, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin i┼člevselli─činin bozulmas─▒yla olu┼čan bir hastal─▒k türüdür. Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi normalde vücut sa─čl─▒─č─▒na zarar verebilecek bakteri, virüs ve mikroplara kar┼č─▒ koruma sa─člar. Bunu yaparken timus bezi salg─▒lar─▒ndan ald─▒─č─▒ talimatlarla hareket eder. Bu organ─▒n salg─▒lar─▒n─▒n do─čru i┼člemeyi┼či ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi düzeninde aksakl─▒klara yol açarak otoimmun hastal─▒klara yol açabilir. Otoimmün hastal─▒klar da kendi içlerinde çe┼čitli türlere ayr─▒l─▒r. Bunlardan baz─▒lar─▒ Sistemik lupus eritematozus (SLE), Miyasteni, Rheumatoid artrit, Crohn hastal─▒─č─▒ gibi ciddi semptomlara yol açabilen rahats─▒zl─▒klard─▒r. 
 • Timus bezi tümörü, bir çe┼čitkansertürüdür. Timus bezi de vücutta bulunan tüm organlar gibi kansere yakalanma riskiyle kar┼č─▒ kar┼č─▒ya kalabilen bir organd─▒r. Kansere yakaland─▒─č─▒nda buna ba─čl─▒ olarak timus bezi büyümesi belirtileri görülebilir. Bu hastal─▒─ča Timamo ad─▒ verilir. ─░yi huylu ve kötü huylu olmak üzere iki türü bulunur. Az rastlanan di─čer kanser türü de Timik Karsinomdur. 

Timus Bezi Hastal─▒k Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konulur?

Timus bezi hastal─▒k tan─▒s─▒ için alan─▒nda uzman doktorlar farkl─▒ yöntemler kullanabilir. Bu yöntemleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz:

 • Fiziksel muayene: Uzman doktor hastan─▒n gö─čüs bölgesini el yordam─▒yla kontrol ederek timus bezinde herhangi bir ┼či┼čkinlik ya da anormallik olup olmad─▒─č─▒n─▒ de─čerlendirebilir. 
 • Kan testleri: Hastan─▒n kan─▒ndaki antikor ve immunoglobulin seviyeleri ölçülerek timus bezinin i┼člevselli─či de─čerlendirilebilir. 
 • Gö─čüs röntgeni: Hastan─▒n gö─čüs röntgeni çekilerek timus bezinde herhangi bir büyüme ya da anormallik olup olmad─▒─č─▒ görüntülenebilir. 
 • Bilgisayarl─▒ tomografi (BT): Hastan─▒n timus bezinin ve çevresindeki dokular─▒n ayr─▒nt─▒l─▒ ┼čekilde görüntüleri al─▒narak de─čerlendirilme yap─▒labilir. 
 • Biyopsi: Hastan─▒n timus bezinden küçük bir doku örne─či al─▒narak ve de─čerlendirme yap─▒larak tan─▒ konulabilir. 
 • Hormon testi: Hastan─▒n timus hormonlar─▒n─▒n kandaki seviyeleri ölçülerek de─čerlendirilebilir. 
 • Elektromiyografi: Hastan─▒n kaslar─▒n─▒n ve sinirlerinin elektriksel aktivitesi ölçülerek hastal─▒k te┼čhisi yap─▒labilir. 

Hastal─▒k tan─▒s─▒nda hangi yöntemlerin kullanaca─č─▒, hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumuna, ya┼č─▒na ve cinsiyetine ba─čl─▒ olarak de─či┼čiklik gösterebilir. Tan─▒ konulduktan sonra alan─▒nda uzman doktor taraf─▒ndan hastaya en uygun olan tedavi yöntemi belirlenir ve uygulan─▒r. 

 

Timus Bezi Hastal─▒─č─▒ Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Timus bezi hastal─▒─č─▒ tedavi yöntemleri hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumuna, ya┼č─▒na, cinsiyetine ba─čl─▒ olarak farkl─▒l─▒k gösterebilir. Ayr─▒ca hastal─▒─č─▒n türüne ve ┼čiddetine göre de─či┼čiklik gösterebilir. En yayg─▒n ┼čekilde uygulanan tedavi yöntemleri aras─▒nda cerrahi müdahale ve ilaç tedavisi yer al─▒r. Baz─▒ kanser hastalar─▒n─▒n tedavisinde kemoterapi ve radyoterapiye ba┼čvurulabilir. Ayr─▒ca tedavi yöntemleri aras─▒nda hacamat da yer alabilir. Hacamat, cildin belirli bölgelerine kesiler at─▒larak kan─▒n ak─▒t─▒lmas─▒ i┼člemidir. 

Timus Bezi Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Timus Bezi Nerededir?

Timus bezi nerededir diye soruldu─čunda vücudun ön mediastinum olarak bilinen k─▒sm─▒ndad─▒r ┼čeklinde yan─▒t verilebilir. Bu bölge halk aras─▒nda ‘iman tahtas─▒’ olarak adland─▒r─▒lan k─▒s─▒md─▒r. Timus bezi, kalbin ön taraf─▒nda, soluk borusunun önünde bulunur. Yakla┼č─▒k olarak ceviz büyüklü─čündedir. Pembemsi-gri renkli bir salg─▒ bezidir. Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin i┼člevselli─čini yürütmeye yarayan en önemli organlardan biridir. Alan─▒nda uzman bir doktor taraf─▒ndan gerek görüldü─čünde röntgen çekimiyle görüntülenip incelenebilir.  

Timus Bezi ─░çin Hacamat─▒n Faydas─▒ Var m─▒?  

Timus bezi tedavisine ek olarak hacamat da yapt─▒rabilirsiniz. Ancak hacamat yapt─▒rmadan önce mutlaka alan─▒nda uzman bir doktora dan─▒┼čmal─▒s─▒n─▒z. Hacamat sonras─▒ dikkat etmeniz gereken kurallar olabilir. Enfeksiyon riskine kar┼č─▒ gereken tedbirleri almak için doktorunuzun önerilerine ve tavsiyelerine uymals─▒n─▒z. Timus bezi hacamat faydalar─▒ a┼ča─č─▒daki gibi s─▒ralanabilir;

 • Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin güçlendirilmesine yard─▒mc─▒ olabilir 
 • Alerjik reaksiyonlar─▒n hafifletilmesine katk─▒ sa─člayabilir
 • Otoimmün hastal─▒klar─▒n semptomlar─▒n─▒n azalt─▒lmas─▒nda etkili olabilir 
 • Kanser riskini azaltabilir 
 • Enerji seviyesinin artmas─▒na neden olabilir
 • Stresseviyesinin azalt─▒lmas─▒na katk─▒ sa─člayabilir 
 • Uyku kalitesini artt─▒rarak birçok semptomu önlemeye yard─▒mc─▒ olabilir 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Adem Ayd─▒n
N├Âroloji
Medical Park Tokat
4160

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.