sat─▒r aras─▒

­čĹęÔÇŹÔÜĽ´ŞĆT─▒rnak Batmas─▒ Ameliyat─▒

T─▒rnak batmas─▒ el ve ayak t─▒rnaklar─▒nda meydana gelebilen bir problemdir. Fakat bu problem daha s─▒k ayak t─▒rnaklar─▒nda meydana gelir. T─▒rnaklar─▒n, t─▒rnak yuvas─▒na do─čru dönmesiyle bat─▒k t─▒rnak durumu olu┼čur. Bu durumda ki┼činin parma─č─▒nda ac─▒ hissi ortaya ç─▒kar.

Özellikle ayaktaki ba┼č parmaklarda bat─▒k olu┼čma riski daha yüksektir. Ayak ba┼č parma─č─▒ndaki t─▒rna─č─▒n yan k─▒s─▒mlar─▒ ete gömülmeye ba┼člar. Bu gibi durumlarda t─▒rnak batmas─▒ ameliyat─▒ gerekli olabilir. T─▒rnak batmas─▒ sonucunda bölgede iltihap olu┼čma riski bulunur. ─░ltihaplanma ile birlikte ┼či┼člik de olu┼čur.

T─▒rnak batmas─▒ ço─ču zaman pedikür i┼člemi ile de düzeltilebilir fakat tekrarlama riski vard─▒r. T─▒rnak batmas─▒ ayn─▒ zamanda diyabet gibi hastal─▒klara ba─čl─▒ olarak da ortaya ç─▒kabilir.

T─▒rnak Batmas─▒ Ameliyat─▒ Nedir?

T─▒rnak batmas─▒ ameliyat─▒, t─▒rnakta olu┼čan bat─▒─č─▒n tedavisi olarak bilinir. T─▒rnak batmas─▒ problemi sa─čl─▒k aç─▒s─▒ndan ki┼čiye zarar verir. Ço─ču zaman t─▒rnakta olu┼čan batmadan kaynakl─▒ yürümekte zorluk çekilebilir.

Hatta baz─▒ durumlarda ki┼čiler ayakkab─▒ giymekten dahi rahats─▒zl─▒k duyar. Bu durumlarda t─▒rnak batmas─▒ ameliyat─▒ en etkili çözümdür. K─▒sacas─▒ t─▒rnak batmas─▒ ameliyat─▒ nedir sorusunun yan─▒t─▒, t─▒rnakta olu┼čan ve geçmeyen bat─▒k probleminin ortadan kald─▒r─▒lmas─▒d─▒r denebilir.

Çocuklarda T─▒rnak Batmas─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

T─▒rnak batmas─▒ bebeklerde ve hatta çocuklarda da görülebilen bir sorundur. Özellikle bebeklerin t─▒rnaklar─▒ yeti┼čkinlere göre çok daha h─▒zl─▒ uzayan bir yap─▒ya sahiptir. Bebeklerde bat─▒k olu┼čumunun önüne geçmek için t─▒rnaklar─▒n─▒n düzenli olarak kesilmesi gerekir.

Bebeklerde t─▒rnak batmas─▒ meydana geldi─či zaman parmak bölgesinde k─▒zar─▒kl─▒k olu┼čmaya ba┼člar ve bebek sürekli olarak a─člamaya ba┼člar. Ayn─▒ zamanda bebeklerde ve çocuklarda bat─▒k olu┼čumu, ┼čiddetli ayak ba┼č parmak a─čr─▒s─▒na sebep olabilir.

Çocuklarda ise yanl─▒┼č ayakkab─▒ seçimine ba─čl─▒ olarak ya da t─▒rnak bak─▒m─▒n─▒n aksat─▒lmas─▒na ba─čl─▒ olarak bat─▒k olu┼čumu meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒nda muayene olunmal─▒d─▒r. T─▒rnakta olu┼čan bat─▒k farkl─▒ tedavi yöntemleri uygulanarak düzeltilemez ise t─▒rnak batmas─▒ ameliyat─▒ olunmas─▒ gerekir. 

Kad─▒nlarda T─▒rnak Batmas─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olunur?

Kad─▒nlarda T─▒rnak Batmas─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olunur?

T─▒rnak batmas─▒ kad─▒nlarda oldukça s─▒k görülür. Bunun sebebi ço─ču zaman hatal─▒ pedikür uygulamas─▒d─▒r. Ayn─▒ zamanda topuklu ayakkab─▒lar─▒ çok s─▒k giymeleri de t─▒rnak batmas─▒na sebebiyet verir.

Bu gibi durumlarda t─▒rnak batmas─▒ probleminin s─▒k s─▒k tekrarlanmas─▒ olas─▒d─▒r. T─▒rnak batmas─▒n─▒n tekrarlanmas─▒ halinde farkl─▒ tedavi yöntemleri uygulanabilir. T─▒rnak batmas─▒n─▒n en son çaresi ise t─▒rnak batmas─▒ ameliyat─▒ olarak bilinir.

Kad─▒nlar─▒n bu problemi ya┼čamas─▒ halinde hastanelerde hizmet veren uzman hekimlere muayene olabilir. Gerekli durumlarda t─▒rnak batmas─▒ ameliyat─▒ yap─▒larak sorun ortadan kald─▒r─▒lacakt─▒r.

Erkeklerde T─▒rnak Batmas─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

T─▒rnak batmas─▒ problemi kad─▒nlarda oldu─ču kadar erkeklerde de olu┼čabilen bir sorundur. Erkeklerde t─▒rnak batmas─▒n─▒n en temel sebeplerinden birisi, çocuklarda da oldu─ču gibi yanl─▒┼č ayakkab─▒ tercihi olarak bilinir.

Burun k─▒sm─▒ fazla bas─▒k olan ayakkab─▒lar, ki┼čilerin t─▒rnaklar─▒na zarar verir. Bu sebeple de bat─▒k problemi ortaya ç─▒kar. Düzenli olarak t─▒rnak bak─▒m─▒ yap─▒lmal─▒d─▒r. Ayn─▒ zamanda ayak ve t─▒rnak yap─▒s─▒na zarar vermeyecek ayakkab─▒lar tercih edilmelidir.

Pedikür i┼člemleri ile ki┼činin bat─▒k problemi ortadan kald─▒r─▒labilir. Fakat baz─▒ durumlarda bat─▒k olu┼čumu tekrarlar. Sa─čl─▒k sorunlar─▒ da bat─▒k olu┼čumunun tekrarlanmas─▒na sebep olur. Bu durumlarda t─▒rnak batmas─▒ ameliyat─▒ gerçekle┼čtirilir.

Ya┼čl─▒larda T─▒rnak Batmas─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya┼čl─▒larda t─▒rnak batmas─▒ sonucunda ameliyat gerçekle┼čebilir. T─▒rnak batmas─▒ tedavi yöntemlerinde ilk olarak t─▒rna─č─▒n bir k─▒sm─▒n─▒ keserek bat─▒k bölgeyi temizlemek yer al─▒r. Bu ┼čekilde t─▒rnak batmadan uzamaya ba┼člar.

Fakat t─▒rnak bölgesi enfeksiyon kapm─▒┼č ise ya da tekrar batmaya devam ediyor ise t─▒rna─č─▒n çekilmesi gerekebilir. ─░lk olarak ki┼čilerin fiziksel muayene olmas─▒ gerekir. Yap─▒lan muayene sonras─▒nda tedavi yöntemine doktor karar verecektir. T─▒rnak batmas─▒n─▒n ki┼čide olu┼čturdu─ču belirtiler yo─čunsa ki┼činin t─▒rnak batmas─▒ ameliyat─▒ olmas─▒ gerekebilir.

T─▒rnak Batmas─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

T─▒rnak Batmas─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

T─▒rnak batmas─▒ ameliyat─▒ ki┼čilerin bat─▒k sorunu ya┼čamas─▒na ba─čl─▒ olarak uygulanan cerrahi bir müdahaledir. Bat─▒─č─▒n farkl─▒ tedavi yöntemleri ile düzeltilememesi durumunda ameliyat yap─▒l─▒r. Yap─▒lan bu ameliyatta genellikle lokal anestezi kullan─▒l─▒r. Sadece ameliyat yap─▒lacak olan bölge uyu┼čturulur ve k─▒sa süre içerisinde bat─▒k olan t─▒rnak tedavi edilir.

T─▒rnak Batmas─▒ Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Bat─▒k t─▒rnaklara uygulanan ameliyatta, ameliyat öncesi anestezi haz─▒rl─▒─č─▒ yap─▒l─▒r. Bölge anestezi kullan─▒larak uyu┼čturulur. Daha sonra bat─▒k olu┼čan t─▒rna─ča turnike uygulan─▒r. Turnike uyguland─▒ktan sonra ise t─▒rna─č─▒n bat─▒k oldu─ču bölge temizlenir.

T─▒rnak yata─č─▒ da parmaktan ç─▒kar─▒l─▒r. Böylece bat─▒k olu┼čan bölgedeki problem ortadan kalkar. T─▒rnak yata─č─▒ temizlenmi┼č oldu─ču için de t─▒rnak batmas─▒n─▒n tekrarlanmas─▒n─▒n önüne geçilir. Bat─▒─č─▒n al─▒nm─▒┼č oldu─ču bölge steril su kullan─▒larak tekrar temizlenir.

T─▒rna─č─▒n yan k─▒sm─▒ temiz kalan t─▒rnak bölgesine dikilir. Bölgeye diki┼č at─▒ld─▒ktan sonra ise turnike ç─▒kar─▒l─▒r ve tekrar steril su ile temizleme i┼člemi gerçekle┼čtirilir. Son a┼čama olarak da bölgeye pansuman yap─▒l─▒r ve ameliyat tamamlan─▒r.

T─▒rnak Batmas─▒ Ameliyat─▒n─▒n Riskleri Nelerdir?

T─▒rnak batmas─▒ ameliyat─▒n─▒n bilinen çok fazla riski yoktur. T─▒rnak batmas─▒ ameliyat─▒ risklerinden birisi bat─▒─č─▒n temizlenememesi olarak bilinir. Bunun haricinde ise bölgenin mikrop kapmas─▒ ihtimali vard─▒r. Uygulanan her cerrahi müdahalenin baz─▒ riskleri bulunur.

Fakat bu ameliyat─▒n riskleri sa─čl─▒k aç─▒s─▒ndan ki┼čiye çözülemeyecek herhangi bir sorun yaratmaz. Ameliyattan sonra ise hijyen kurallar─▒na dikkat edilmemesi halinde, ameliyat diki┼č yerinden s─▒v─▒ gelmesi görülebilir.

T─▒rnak Batmas─▒ Ameliyat─▒ndan Sonra Ne Yapmal─▒y─▒m?

T─▒rnak batmas─▒ ameliyat─▒ sonras─▒ genellikle hastalar─▒n tekrar hastaneye giderek pansuman─▒ yeniletmesi gerekir. Hastalar─▒n üç dört gün boyunca ameliyatl─▒ bölgenin üzerine fazla basmamas─▒ gerekir. Ayak t─▒rna─č─▒ndan ameliyat olan ki┼čilerin birkaç gün ayaklar─▒n─▒ uzatmas─▒ ve mümkün oldukça sabit tutmas─▒ gerekir.

T─▒rnak batmas─▒ ameliyat─▒ sonras─▒ bölgenin enfeksiyon kapmamas─▒ için ameliyattan bir gün sonra, be┼č gün sonra ve on gün sonra pansuman yap─▒lmal─▒d─▒r. Yakla┼č─▒k on be┼č yirmi gün sonra ise diki┼člerin al─▒nmas─▒ gerekir.

T─▒rnak Batmas─▒ Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

T─▒rnak Batmas─▒ Ameliyat─▒ Ka├ž G├╝nde ─░yile┼čir?

T─▒rnak batmas─▒ ameliyat─▒ sonras─▒nda ki┼čiler düzenli olarak pansuman yapt─▒r─▒rsa ve doktor taraf─▒ndan verilen ilaçlar─▒ kullan─▒rsa 15 gün içerisinde iyile┼čme görülür.

Bu süreçte ki┼čilerin pansuman yapt─▒rmamas─▒ halinde bölgede enfeksiyon olu┼čumu meydana gelir ve iyile┼čme süreci uzar. Ayn─▒ zamanda ameliyat sonras─▒nda pansuman─▒n de─či┼čtirilmemesi halinde ayak a─čr─▒s─▒ da meydana gelebilir.

S─▒kça Sorulan Sorular

T─▒rnak Batmas─▒ Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

T─▒rnak batmas─▒ ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusunun yan─▒t─▒, t─▒rna─č─▒n ne kadar derine batt─▒─č─▒na göre de─či┼čebilir. Genellikle yar─▒m saat içerisinde tamamlanan bir ameliyatt─▒r. Bu sürenin baz─▒ etkenlere göre uzay─▒p k─▒salmas─▒ mümkün. Baz─▒ bat─▒klar çok derine inmi┼č olabilir. Bu gibi durumlar sürenin uzamas─▒na sebep olur. Bazen de bat─▒k kolay bir ┼čekilde ç─▒kar─▒l─▒r ve ameliyat on be┼č, yirmi dakika içerisinde tamamlan─▒r.

T─▒rnak Batmas─▒ Ameliyat─▒ Zor Mu?

Ki┼čilere uygulanan cerrahi müdahalelerin neredeyse hepsinin farkl─▒ bir zorlu─ču vard─▒r. T─▒rnak batmas─▒ ameliyat─▒ da zorluklar─▒ olan bir ameliyatt─▒r. Fakat di─čer cerrahi i┼člemler ile kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒ld─▒─č─▒ zaman çok daha kolay bir ameliyat oldu─ču bilinir. K─▒sacas─▒ t─▒rnak batmas─▒ ameliyat─▒ zor mu sorusunun cevab─▒ de─či┼čkenlik gösterir.

T─▒rnak Batmas─▒ Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒

T─▒rnak batmas─▒ ameliyat─▒ fiyatlar─▒, ameliyat─▒n gerçekle┼čece─či hastaneye göre de─či┼čebilir. Ameliyat sürecinde kullan─▒lacak malzemeler dahi ameliyat ücretini artt─▒rabilir. Ayn─▒ zamanda ki┼činin sa─čl─▒k durumu ve ameliyat süreci göz önüne al─▒nd─▒─č─▒ zamanda fiyatlarda de─či┼čiklikler meydana gelir. Bu sebep ile t─▒rnak batmas─▒ fiyat─▒ ile ilgili kesin bir bilgi almak için hastalar─▒n muayene olmas─▒ gerekir.

Prof. Dr.
├çetin ├ľnder
Ortopedi ve Travmatoloji
Medical Park Karadeniz
1220

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.