sat─▒r aras─▒

Tırnakta Siyah Çizgi Neden Olur? Tırnakta Siyah Çizgi Nedir?

T─▒rnaklar ki┼čilerin sa─čl─▒k durumlar─▒ hakk─▒nda bilgi verir. T─▒rnak üzerinde ya da t─▒rnak çevresinde olu┼čan baz─▒ de─či┼čimler olabilir. Bu de─či┼čimleri mutlaka dikkate almak gerekir. T─▒rnaklardaki bu de─či┼čiklikler farkl─▒ hastal─▒klar─▒n habercisi olarak bilinir. Vücudunuz baz─▒ hastal─▒klar─▒ fark edebilmeniz için sizlere farkl─▒ ┼čekilde uyar─▒lar verir. Bu uyar─▒lar sonucunda mutlaka en yak─▒n sa─čl─▒k kurulu┼čunu ziyaret etmeniz gerekir. Sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒nda öncelikle dermatologlar taraf─▒ndan t─▒rnaklar─▒n─▒z incelenir. Dermatologlar─▒n sonuçlar─▒ do─črultusunda ise vücudunuzda ne gibi bir problem oldu─ču ö─črenilir. Yap─▒lan muayene ve testler sonucunda ise farkl─▒ bölümlere sevk edilerek hastal─▒─ča çözüm bulunur. T─▒rnakta siyah çizgi olu┼čumu da yine vücudunuzun bir rahats─▒zl─▒─č─▒ size bildirdi─či anlam─▒na gelir.

Baz─▒ durumlarda t─▒rnakta olu┼čan farkl─▒l─▒klar normal de olabilir. Her ihtimale kar┼č─▒ t─▒rnaklar─▒n─▒zda farkl─▒la┼čma meydana geldi─činde bu durumu ciddiye alman─▒zda fayda vard─▒r. Ço─ču zaman bu belirtiler ki┼čilerin el t─▒rnaklar─▒nda ortaya ç─▒kar. Baz─▒ durumlarda ise ayak t─▒rnaklar─▒nda da hastal─▒klara dair belirtilerin ortaya ç─▒kmas─▒ mümkündür. Ayak t─▒rnaklar─▒nda ortaya ç─▒kan de─či┼čimler ki┼čilerin yanl─▒┼č ayakkab─▒ tercihine ba─čl─▒ olarak da ortaya ç─▒kar. Bu sebeple t─▒rnaklar─▒n─▒za mutlaka dikkat etmeniz gerekir. T─▒rnakta beyaz leke olu┼čumu ba┼čta olmak üzere bilinen birçok farkl─▒ t─▒rnak problemi vard─▒r. 

T─▒rnakta Siyah Çizgi Nedir?

T─▒rnakta siyah çizgi olu┼čumu genellikle bir hastal─▒─č─▒n ortaya ç─▒kt─▒─č─▒n─▒n ya da o hastal─▒─č─▒n ortaya ç─▒kaca─č─▒n─▒n habercisi olarak kabul edilir. T─▒rnakta k─▒ym─▒k gibi siyah çizgi olu┼čumu görülmesi mümkündür. Bu tarz rahats─▒zl─▒klar t─▒rnak melanomu olarak da bilinir. 

T─▒rnak üzerinde kahverengi ve siyah renk a─č─▒rl─▒kl─▒ uzun ince bir çizgi olu┼čumu ba┼člar. T─▒rnakta k─▒ym─▒k gibi siyah çizgi olu┼čumunun do─ču┼čtan olabilece─či gibi baz─▒ bilgiler de vard─▒r. Bunun sebebi genellikle t─▒rnak alt─▒ndaki melanositlerin normalden fazla de─čerde olmas─▒ olarak bilinir. Böylelikle t─▒rnakta boya üretimi ba┼člar. Fakat do─ču┼čtan olmayan ve sonradan ortaya ç─▒kan t─▒rnakta siyah çizgi görüntüsü sa─čl─▒k aç─▒s─▒ndan tehdit olu┼čturabilir. 

T─▒rnakta Siyah Çizgi Neden Olur?

T─▒rnakta siyah çizgi neden olur sorusuna verilebilecek farkl─▒ yan─▒tlar vard─▒r. T─▒rnakta siyah çizgi problemi ya┼čayan ki┼čilerin daha net bir bilgi elde edebilmesi için muayene olmas─▒ gerekir. Bu durum vücudun boya üretmeye ba┼člamas─▒yla do─ču┼čtan ortaya ç─▒kabilen bir durum olabilir. Fakat t─▒rnakta siyah çizgi olmas─▒ ya da koyu renkli noktalar olu┼čmaya ba┼člamas─▒ ki┼činin sa─čl─▒k problemlerinin de habercisi olarak kabul edilir. 

Koyu renkli bu görüntü t─▒rnakta olu┼čabilece─či gibi t─▒rnak alt─▒nda da olabilir. Hatta t─▒rna─č─▒n tamam─▒nda da kararma meydana gelmesi mümkündür. Bunun sebebi t─▒rnak alt─▒nda olu┼čabilecek iyi huylu benler ile alakal─▒ olabilir. Bu durum ben ald─▒rma operasyonu ile kolayl─▒kla ortadan kalkar. 

T─▒rnakta siyah çizgi olu┼čumu ayn─▒ zamanda kötü huylu kanser hücrelerinin de i┼čareti olarak bilinir. Melanom ismi ile bilinen kanser türünün, t─▒rnaklarda koyu lekeler olu┼čturdu─ču hakk─▒nda baz─▒ bilgiler bulunur.

T─▒rnak Melanomu Nedir?

T─▒rnak Melanomu Nedir?

T─▒rnak melanomu, t─▒rnak sa─čl─▒─č─▒n─▒ tehdit eden bir problem olarak bilinir. T─▒rnak sa─čl─▒─č─▒n─▒ tehdit etti─či kadar ki┼čilerin sa─čl─▒─č─▒n─▒ da büyük oranda etkiler. T─▒rnaklarda olu┼čan koyu renklerin sebepleri aras─▒nda t─▒rnak melanomu yer al─▒r. Bu gibi t─▒rnak problemlerinin ciddiye al─▒nmas─▒ gerekir. Çünkü bu problemler baz─▒ hastal─▒klar─▒n erken te┼čhis edilebilmesine imkan sunar. 

Böylelikle ortaya ç─▒kabilecek ciddi sa─čl─▒k problemlerine daha erken bir süreçte çözüm bulunmas─▒na katk─▒ sa─član─▒r. T─▒rnaklar─▒n─▒zda meydana gelen herhangi bir renk ya da ┼čekil de─či┼čimi varsa hiç zaman kaybetmeden hastaneden randevu alman─▒z önerilir. 

T─▒rnaklarda ortaya ç─▒kan bu renk de─či┼čimlerinin herhangi bir hastal─▒─č─▒n habercisi olup olmad─▒─č─▒ için net bir tan─▒ konulmas─▒ gerekir. Tan─▒ koyabilmek için ise t─▒rnak ya da t─▒rnak alt─▒ biyopsisi yap─▒l─▒r. T─▒rnak ya da t─▒rnak yata─č─▒ndan parça al─▒n─▒r ve bu parçalar incelenir. Böylelikle t─▒rnak melanomu ile ilgili bir sorun olup olmad─▒─č─▒ ortaya ç─▒kar.

T─▒rnakta Siyah Çizgi Olu┼čumunun Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

T─▒rnakta ortaya ç─▒km─▒┼č olan siyah çizgi problemi için tedavi yöntemleri vard─▒r. Bu tedavi yöntemlerinin ba┼čar─▒l─▒ sonuçlar ortaya ç─▒karmas─▒ için ise ki┼čilerin bu durumu aksatmadan alan─▒nda uzman hekimlere görünmesi gerekir. T─▒rnak problemleri ortaya ç─▒kt─▒─č─▒ an doktora ba┼čvurulmas─▒ halinde öncelikle ki┼čiye tan─▒ konur ve daha sonras─▒nda tedavi sürecine ba┼član─▒r. 

Erken dönemde hastaneye ba┼čvuruldu─čunda, t─▒rnaktaki problemler tam olarak deri alt─▒na inmemi┼č olur. Böylece kanserli bir hücre varsa vücuda yay─▒l─▒m göstermeye ba┼člamadan öncesinde tedavi edilir. Deri ve zührevi hastal─▒klar alan─▒ bu problemlerde ki┼čilere tan─▒ koyar. Böylece ki┼čilerin sa─čl─▒k problemlerinin ortadan kalkmas─▒ daha da kolay bir hale gelir. 

K─▒sacas─▒ t─▒rnakta siyah çizgi olu┼čumuna ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kabilecek hastal─▒klar tedavi edilir. Bunun için erken te┼čhis çok önemlidir. Bu durum di─čer bütün hastal─▒klar için de geçerlidir. 

 

S─▒kça Sorulan Sorular

T─▒rnaklarda Ortaya Ç─▒kabilecek Di─čer Problemler Nelerdir?

T─▒rnaklarda ortaya ç─▒kabilecek bilinen birçok problem vard─▒r. Fakat her t─▒rnak problemi bir sa─čl─▒k sorununun habercisi de─čildir. Günümüzde en s─▒k olarak ortaya ç─▒kan t─▒rnak problemleri aras─▒nda t─▒rnak batmas─▒ yer al─▒r. T─▒rnak batmas─▒n─▒n temel sebepleri aras─▒nda yanl─▒┼č pedikür uygulamalar─▒ yer al─▒r. Bunun haricinde ise dar ayakkab─▒lar giymekte t─▒rnak batmas─▒ problemine yol açar. 

Ayn─▒ zamanda t─▒rnak mantar─▒ da s─▒k s─▒k görülen t─▒rnak rahats─▒zl─▒klar─▒ndan birisi olarak bilinir. Bunlar haricinde ise sa─čl─▒k problemlerinin i┼čareti olarak kabul edilen farkl─▒ t─▒rnak problemleri vard─▒r. Bu t─▒rnak problemleri ┼ču ┼čekilde bilinir; t─▒rnakta sararma, t─▒rna─č─▒n t─▒rnak yata─č─▒ndan ayr─▒lmas─▒, t─▒rnakta beyazl─▒k olu┼čumu ve t─▒rnak kurumas─▒. Bunlar─▒n haricinde ise t─▒rnaklarda ┼ču problemler görülebilir;

  • T─▒rnakta morarma
  • Ka┼č─▒k t─▒rnak olu┼čumu (t─▒rnaklarda yukar─▒ k─▒vr─▒lma)
  • T─▒rnak çukurla┼čmas─▒
  • T─▒rnaklar─▒n gev┼čemesi (t─▒rna─č─▒n, t─▒rnak yata─č─▒ndan ç─▒kacak gibi olmas─▒)
  • Yumru t─▒rnak yap─▒s─▒
  • Mavile┼čmi┼č t─▒rnaklar
  • T─▒rnaklarda çentik olu┼čumu

T─▒rnak Problemlerine Ba─čl─▒ Olarak Hangi Hastal─▒klar Ortaya Ç─▒kabilir?

Ki┼čilerin t─▒rnaklar─▒n─▒n beyaz bir yap─▒ya sahip olmas─▒ genellikle karaci─čerlerde bir sorun olabilece─čini gösterir. T─▒rnaklar─▒n bembeyaz olmas─▒n─▒n genellikle hepatit ile ilgili oldu─ču bilinir. Ka┼č─▒k t─▒rnaklar ise; kalp rahats─▒zl─▒klar─▒, karaci─čer problemleri ya da hipertiroidizm ile ba─člant─▒l─▒ olabilir. Çukur t─▒rnaklar ise genellikle demir eksikli─čine ba─čl─▒ olarak görülür. Çukur t─▒rnaklar ayn─▒ zamanda hipotiroid ve kalp hastal─▒klar─▒ ile ilgili olarak da görülebilir.

T─▒rnaklarda çentik olu┼čumu egzama ve sedef gibi rahats─▒zl─▒klar ile alakal─▒d─▒r. Sar─▒ t─▒rnaklar enfeksiyon belirtisinin habercisi olarak bilinir. Yumru t─▒rnak yap─▒s─▒ ise genellikle akci─čer rahats─▒zl─▒klar─▒ ile ilgili bir t─▒rnak yap─▒s─▒ olarak ortaya ç─▒kar. Mavi t─▒rnaklara sahip olan ki┼čilerin yetersiz oksijene sahip oldu─ču bilinir. Ayn─▒ zamanda akci─čer problemleri ile de ba─člant─▒l─▒d─▒r. 

T─▒rnak Hastal─▒klar─▒n─▒n Farkl─▒ Sebepleri Var m─▒d─▒r?

T─▒rnak hastal─▒klar─▒ vitamin eksikli─čine ya da yetersiz beslenmeye ba─čl─▒ olarak da ortaya ç─▒kabilir. T─▒rna─č─▒n darbe almas─▒ da t─▒rnak hastal─▒klar─▒n─▒n olu┼čumuna sebep olabilecek etkenler aras─▒nda yer al─▒r. Ki┼čilerin kullanm─▒┼č oldu─ču baz─▒ ilaçlar ya da kimyasallar ile alakal─▒ olarak da t─▒rnak problemlerinin ortaya ç─▒kmas─▒ mümkün hale gelir. 

A┼č─▒r─▒ yorgunluk haline ba─čl─▒ olarak da farkl─▒ t─▒rnak problemlerinin ortaya ç─▒kabilece─či bilinir. K─▒sacas─▒ t─▒rnak hastal─▒klar─▒n─▒n hepsi bir sa─čl─▒k probleminiz oldu─ču anlam─▒na gelmez. Baz─▒ durumlarda t─▒rnaklar─▒n─▒za darbe alman─▒z da morarmalara ya da farkl─▒ renk de─či┼čikliklerine sebep olabilir. Sa─čl─▒─č─▒n─▒z─▒ ihmal etmemek ad─▒na her ihtimale kar┼č─▒ muayene olman─▒z önerilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

6283

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.