sat─▒r aras─▒

Tiroid Nedir? Tiroid Belirtileri Nelerdir?

Tiroid, s─▒kl─▒kla bir hastal─▒k ad─▒ olarak bilinse de asl─▒nda bo─čazda adem elmas─▒ olarak bilinen bölgenin alt─▒nda, soluk borusunun önünde yer alan bir organd─▒r.

U ya da H harfine benzetilen ve kelebe─či and─▒ran ┼čekle sahip olan tiroid, vücutta pek çok fonksiyonun düzenlenmesini sa─člayan hormonlar─▒n üretiminden sorumludur. 

Tiroid Nedir?

Tiroid, t─▒pta prominentia laryngea olarak tan─▒mlanan ve halk aras─▒nda adem elmas─▒ olarak bilinen k─▒k─▒rdak yap─▒n─▒n hemen alt─▒nda bulunur.

Kelebe─či and─▒ran yap─▒s─▒yla kendini belli eden bu organ, yutkunmayla birlikte yukar─▒ a┼ča─č─▒ hareket eder. Tiroid bezinin yan taraflar─▒nda ┼čah damar─▒ olarak tan─▒mlanan atardamarlar bulunur.

Tiroid bezi, beyinde yer alan hipofiz bezinin uyarmas─▒yla harekete geçer. Hipofiz bezi, TSH adl─▒ hormonu salg─▒layarak tiroid bezinin harekete geçmesini sa─člar.

Tiroid uyar─▒c─▒ hormon olarak da bilinen TSH, dola┼č─▒m sistemi arac─▒l─▒─č─▒yla tiroid bezine ula┼č─▒r ve tiroid bezinin hormon üretimini tetikler.

Tiroid bezinin az miktarda hormon salg─▒lamas─▒ durumunda hipofiz bezi, TSH hormon sal─▒n─▒m─▒n─▒ art─▒r─▒r. Hipotiroidi olarak tan─▒mlanan tiroid yetmezli─či hastal─▒─č─▒nda bu yüzden TSH hormon düzeyi yüksek fakat tiroid bezi taraf─▒ndan salg─▒lanan T3 ve T4 hormon düzeyi dü┼čük olur.

Tiroid bozukluklar─▒n─▒n te┼čhisi amac─▒yla laboratuvar ortam─▒nda ölçülen TSH hormonu ayn─▒ zamanda tiroid bezinin iyot tutmas─▒n─▒ sa─člar.

Tiroid hormonu yeteri kadar salg─▒land─▒─č─▒nda ise kanda bulunan TSH düzeyi azal─▒r.

Farkl─▒ bir deyi┼čle, tiroid bezinden salg─▒lanan T3 ve T4 hormonlar─▒ kan düzeyinde ne kadar fazlaysa beyinde yer alan hipofiz bezinden salg─▒lanan TSH hormon düzeyi o kadar dü┼čük olur.

TSH düzeyinin referans aral─▒─č─▒n─▒n alt─▒na dü┼čmesi de tiroid hastal─▒─č─▒ olarak adland─▒r─▒l─▒r. Tiroid bezinin fazla çal─▒┼čmas─▒na ba─čl─▒ olarak olu┼čan bu durumda ortaya ç─▒kan rahats─▒zl─▒k ise hipertiroidi olarak tan─▒mlan─▒r.

Beyindeki hipotalamus bölgesinin uygun miktarda TRH hormonu salg─▒lamas─▒yla tetiklenen hipofiz bezi, TSH hormonu sal─▒n─▒m─▒ yaparak tiroid bezinin T3 ve T4 hormonlar─▒n─▒n sal─▒n─▒m─▒n─▒ kontrol eder.

Metabolik düzenin sa─članmas─▒ ve ilgili organlar─▒n uyar─▒labilmesi için bu üç endokrin bezinin de uyum içinde çal─▒┼čmas─▒ gerekir.

Tiroid Belirtileri Nelerdir?

─░ç salg─▒ bezlerinden biri olan tiroid, T3 (triiyodotironin) ve T4 (tiroksin) adl─▒ hormonlar─▒n üretilmesi ve kan dola┼č─▒m─▒na sal─▒nmas─▒ndan sorumlu organd─▒r.

Metabolizmayla ilgili tüm i┼člemlerin kontrol edilmesini ve yürütülmesini sa─člayan tiroid bezinin bu fonksiyonlar─▒n─▒ yerine getirememesi durumunda pek çok farkl─▒ sa─čl─▒k problemi ve buna ba─čl─▒ olarak belirtiler olu┼čur.

Tiroid belirtileri olarak da tan─▒mlanan bu durum, tiroid bezinin az ya da çok çal─▒┼čmas─▒na ba─čl─▒ olarak pek çok farkl─▒ hastal─▒ktan kaynaklanabilir.

Tiroid belirtileri ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Yorgunluk ve hâlsizlik,
 • Beslenme düzeninde belirgin bir de─či┼čim olmaks─▒z─▒n kilo almak ya da kilo vermek,
 • Sürekli uyku iste─či, dinç uyanamamak, gün içinde bitkin hissetmek, uykuya dalamamak gibi uyku problemleri,
 • Depresif ruh hâli, konsantrasyon eksikli─či, haf─▒zan─▒n zay─▒flamas─▒, bilincin bulan─▒k olmas─▒, anksiyete, panik atak gibi ruhsal ve zihinsel de─či┼čimler,
 • Kol ve bacaklarda ani uyu┼čma ya da kar─▒ncalanma hissi, kas ve eklem a─čr─▒lar─▒, kaslar─▒n zay─▒flamas─▒ gibi kas veya eklem problemleri,
 • Regl döneminde olu┼čan sanc─▒ ve a─čr─▒ ┼čiddetinin artmas─▒, âdet kanamas─▒n─▒n normalden daha uzun ya da daha k─▒sa sürmesi, âdet döngüsünün düzensizle┼čmesi gibi menstrüasyon problemleri,
 • Libidonun dü┼čmesi, cinsel isteksizlik ve k─▒s─▒rl─▒k gibi problemler,
 • Uzun süren kab─▒zl─▒k, ishal ve ba─č─▒rsak hareketlerinde yava┼člama gibi ba─č─▒rsak problemleri,
 • Tüm diyet uygulamalar─▒, egzersiz ve ilaç kullan─▒m─▒na ra─čmen kolesterol seviyesinin dü┼čük ya da yüksek seyretmesi,
 • Hipertansiyon gibi kan bas─▒nc─▒ de─či┼čimleri, küçük tansiyonun normal ya da dü┼čük olmas─▒na ra─čmen büyük tansiyonun yüksek olmas─▒,
 • Kalp h─▒z─▒n─▒n normalden 10 ila 20 kez daha az çarpmas─▒ gibi nab─▒z problemleri,
 • Saç dökülmesi, saçlar─▒n kuru ve cans─▒z gözükmesi gibi saç problemlerinin yan─▒ s─▒ra kirpik ve ka┼člarda seyrelme, derinin kurumas─▒, t─▒rnaklar─▒n kolay k─▒r─▒lmaya ba┼člamas─▒,
 • Vücut s─▒cakl─▒─č─▒n─▒n dü┼čük olmas─▒, el ve ayaklar─▒n so─čuk hissedilmesi, s─▒cak hissetme, a┼č─▒r─▒ terleme gibi vücut s─▒cakl─▒─č─▒ ile ilgili problemler.

Tiroid Nedir?

Tiroid Hastal─▒klar─▒ Nelerdir?

Tiroid hastal─▒klar─▒ iyi ve kötü huylu olmak üzere iki farkl─▒ grupta incelenir. Kötü huylu tiroid hastal─▒klar─▒, tiroid bezinde bulunan hücrelerin kanserle┼čmesiyle olu┼čan tiroid kanseri türlerinden olu┼čur.

─░yi huylu tiroid hastal─▒klar─▒ ise tiroid bezinin az ya da fazla çal─▒┼čmas─▒na veya ┼čekil de─či┼čikli─čine ba─čl─▒ olarak görülür.

S─▒kl─▒kla kar┼č─▒la┼č─▒lan iyi huylu tiroid hastal─▒klar─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Guatr: Tiroid bezinin büyümesi olarak tan─▒mlanan guatr, nodüler ve nodülsüz olarak iki ayr─▒ grupta incelenir. Nodülsüz guatr hastal─▒─č─▒nda tiroid bezi, simetrik olarak büyür, yüzeyi düz ve yumu┼čakt─▒r. Nodüler guatrda ise tiroid bezi büyümü┼čtür ve tümsekli bir yap─▒dad─▒r. Tiroid bezinde bir ya da daha fazla say─▒da nodül bulunur. Tiroid nodülü, s─▒k rastlanan bir durum olmakla birlikte tek bir nodülü olan hastalar─▒n yakla┼č─▒k %4 ila %20'sinde tiroid kanseri geli┼čme riski bulunur. Çoklu nodül varl─▒─č─▒nda ise kanser riski çok daha azd─▒r. Guatr bazen hiçbir belirtiye yol açmazken bazen öksürük, a─čr─▒ ve nefes darl─▒─č─▒ gibi ┼čikayetlere neden olur. Guatr, ilaçla, cerrahi yöntemlerle ve radyoaktif iyot tedavisi yöntemlerinden biri ya da birkaç─▒ ile tedavi edilebilir.
 • Hipotiroidi: Tiroid bezinin T3 ve T4 hormonlar─▒ ba┼čta olmak üzere üretti─či hormonlar─▒n yeterince üretilememesine ba─čl─▒ olarak geli┼čen hastal─▒kt─▒r. Hipotiroidi, hâlsizlik, kab─▒zl─▒k, ses k─▒s─▒kl─▒─č─▒, cilt kurulu─ču, menstrüasyon döngüsünde bozulma, kilo art─▒┼č─▒, so─ču─ča kar┼č─▒ hassasiyet, anemi, terleme, uykusuzluk gibi belirtilere yol açar. Tiroid bezinin az hormon salg─▒lamas─▒na ba─čl─▒ olarak hipofiz bezinden salg─▒lanan TSH hormon düzeyi art─▒┼č gösterir. Hipotiroidiye neden olan oda─ča göre farkl─▒ ilaç tedavileri mevcuttur. Kilo problemi ve obezite tiroidi do─črudan etkiler, tam tersi de gerçekle┼čir. Obezite cerrahi operasyonlar─▒ndan sonra hastalar─▒n tiroid seviyelerinde düzelme gözlemlenebilir. Ayr─▒ca incelme ve tiroide ba─čl─▒ g─▒d─▒ problemleri nedeniyle hastalar vaser liposuction nedir ve yöntemleri nelerdir konusunda bilgi sahibi olmay─▒ tercih edebilir. 
 • Hipertiroidi: Tiroid bezinin vücudun gereksiniminden fazla tiroid hormonu üretmesi ile olu┼čan hipertiroidi, organ i┼člevlerinin h─▒zlanmas─▒na yol açar. Hipertiroidi; çarp─▒nt─▒, el titremesi, kilo kayb─▒, sinirlilik, heyecanl─▒ olma, duygusalla┼čma, a┼č─▒r─▒ terleme, s─▒ca─ča kar┼č─▒ hassasiyet, ishal, saç dökülmesi, hâlsizlik, yorgunluk, gözlerin öne do─čru ç─▒kmas─▒ ve âdet düzensizli─či gibi semptomlarla karakterizedir. Tedavisi, tiroid ilac─▒ ile yap─▒larak hormon üretimi yava┼člat─▒l─▒r. Hormon üretiminin dengelenmesinin ard─▒ndan radyoaktif iyot tedavisi ile kesin tedavi sa─član─▒r.

Tiroid Nas─▒l Anla┼č─▒l─▒r?

Her ┼čeyden önce ideal bir tedavi için do─čru te┼čhis gerekir. Bu nedenle hem erkek hem de kad─▒nlar için yap─▒lan tiroid risk de─čerlendirme paketi büyük önem ta┼č─▒r. Bu paketin içerisinde; 

 • Check up muayenesi,
 • Tg: Tiroid kanserin tespiti,
 • AntiTg:Tiroid kanserin tespiti,
 • T3: Tiroid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n  tan─▒s─▒,
 • T4: Tiroid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n  tan─▒s─▒,
 • TSH: Tiroid hastal─▒klar─▒n─▒n ve fonksiyonlar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi,
 • Anti TPO:  Tiroid hastal─▒─č─▒n─▒n nedenini anlamaya yönelik ki┼činin kan─▒nda tiroid peroksidaz(TPO) antikorlar─▒n─▒ saptamak için kullan─▒lan bir test,
 • Tiroid ultrasonu yer al─▒r.

Tüm bu tahlil ve testler olas─▒ bir tiroid durumunun tespiti için son derece önemlidir.

Tiroid Krizi Nedir?

Tiroid krizi, tiroid hormonlar─▒n─▒n vücutta tehlikeli bir ┼čekilde yükseldi─či veya dü┼čtü─čü ciddi bir t─▒bbi durumdur. 

Tiroid krizi, tiroid bezi ile ilgili sa─čl─▒k sorunlar─▒ olan bireylerde, özellikle de Graves hastal─▒─č─▒ (hipertiroidi) veya Hashimoto tiroiditi (hipotiroidi) gibi otoimmün tiroid hastal─▒klar─▒ olanlarda s─▒kl─▒kla ortaya ç─▒kar.

Bu durum hayati tehlikeye girebilir ve acil t─▒bbi müdahale gerektirebilir.

Tiroid Krizi Belirtileri Nelerdir?

Hipertiroidi Krizi (Tirotoksikoz Krizi): 

 • A┼č─▒r─▒ h─▒zl─▒ kalp at─▒┼č─▒ 
 • ┼×iddetli terleme ve vücut ─▒s─▒s─▒nda yükselme
 • Çarp─▒nt─▒ ve düzensiz kalp ritmi
 • Yüksek tansiyon
 • Huzursuzluk
 • Zay─▒fl─▒k ve halsizlik
 • Huzursuzluk ve anksiyete
 • ─░┼čtah kayb─▒ ve kilo kayb─▒
 • Bulan─▒k görme ve gözlerde a─čr─▒ (Graves hastal─▒─č─▒ olanlarda)

Hipotiroidi Krizi (Myxedema Krizi):

 • ┼×iddetli yorgunluk ve halsizlik
 • Deri ┼či┼čmesi ve ödem
 • Uyku halinde olma ve koma riski
 • Dü┼čük vücut s─▒cakl─▒─č─▒ (hipotermi)
 • Dü┼čük tansiyon 
 • Kalp at─▒┼č h─▒z─▒n─▒n yava┼člamas─▒ (bradikardi)
 • Karars─▒zl─▒k ve konsantrasyon güçlü─čü
 • Depresyon ve duygusal durgunluk

E─čer bu belirtilerden herhangi birini ya┼č─▒yorsan─▒z veya bir yak─▒n─▒n─▒zda böyle belirtiler görüyorsan─▒z, derhal bir sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurman─▒z gerekmektedir.

Tiroid Belirtileri Nelerdir?

Gebelikte Tiroid Hastal─▒klar─▒

Gebelik s─▒ras─▒nda tiroid sorunlar─▒ oldukça yayg─▒nd─▒r ve gebelik süreci tiroid bezinin i┼čleyi┼čini etkileyebilir.

Anne karn─▒ndaki bebe─čin sa─čl─▒kl─▒ büyümesi ve geli┼čmesi için tiroit hormonlar─▒ çok önemlidir.

Gebelikte tiroid hastal─▒klar─▒ ┼čunlard─▒r:

 • Gebelikte Tiroid Fonksiyonlar─▒nda De─či┼čiklikler: Gebelik s─▒ras─▒nda tiroid bezi normalden daha fazla tiroid hormonu üretebilir. Bu, bebe─čin geli┼čimi için gerekli olan ek tiroid hormonu ihtiyac─▒ndan kaynaklan─▒r. Gebeli─čin ilk üç ay─▒nda, yüksek hCG (human koryonik gonadotropin) hormon düzeyleri de tiroid fonksiyonlar─▒n─▒ etkileyebilir.
 • Gebelikte Hipertiroidi: Gebelikte hipertiroidi, tiroid bezinin normalden daha fazla tiroid hormonu üretti─či durumu ifade eder. Bu durumda, bebe─čin tiroid hormonu al─▒m─▒ artabilir ve tiroid bezinin daha h─▒zl─▒ çal─▒┼čmas─▒ mümkündür. Gebelikte hipertiroidi, ço─čunlukla Graves hastal─▒─č─▒ olarak bilinen otoimmün bir durumdan kaynaklan─▒r.
 • Gebelikte Hipotiroidi: Gebelikte tiroid bezinin normalden daha az miktarda tiroid hormonu üretti─či durum hipotiroidi olarak bilinir. Gebelikte hipotiroidi, hashimoto tiroiditi olarak bilinen yayg─▒n bir otoimmün hastal─▒ktan kaynaklan─▒r.
 • Postpartum Tiroidit: Do─čumdan sonraki ilk birkaç ay içinde baz─▒ kad─▒nlar tiroidlerinde geçici sorunlar ya┼čayabilirler. Postpartum tiroidit olarak adland─▒r─▒lan bu durum, baz─▒ kad─▒nlarda hipertiroidiye ve sonras─▒nda hipotiroidiye neden olabilir.

Gebelikte tiroid sorunlar─▒, bebe─čin sa─čl─▒kl─▒ geli┼čimi için gerekli olan tiroid hormonlar─▒n─▒n düzeylerini etkileyebilir. Hamile kad─▒nlar, tiroid sorunlar─▒ olan veya ┼čüphelendikleri durumlarda düzenli tiroid testleri ve uygun tedavi ile takip edilmelidir. Gebelik sürecinde doktor tavsiyelerine uymak ve düzenli kontrollerden geçmek çok önemlidir. 

Tiroid Tedavisi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Tiroid tedavisi, tiroid bezinin iyi çal─▒┼čmas─▒n─▒ sa─člamak veya tiroid hormonlar─▒n─▒n düzeyini düzenlemek amac─▒yla uygulanan yöntemlere göre de─či┼čiklik gösterebilir. Hastan─▒n tiroid fonksiyon test sonuçlar─▒, tiroid hastal─▒─č─▒n─▒n türü ve hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumu, tedavi seçiminin temelini olu┼čturur.

Tiroid tedavisi için kullan─▒lan yayg─▒n yöntemler ise ┼čunlard─▒r:  

 • ─░laç Tedavisi: Hipotiroidi (tiroid hormonlar─▒n─▒n dü┼čük düzeyde olmas─▒) tedavisi için doktor taraf─▒ndan önerilen tedavi plan─▒na uygun ┼čekilde ilaçlar─▒n─▒ kullanmak önemlidir. Bu ─░laçlar, tiroid hormonlar─▒n─▒n düzeyini yükseltmek ve tiroid bezinin normal çal─▒┼čmas─▒n─▒ sa─člamak için kullan─▒l─▒r.
 • Radyoaktif ─░yot (RAI) Tedavisi: Hipertiroidi (tiroid hormonlar─▒n─▒n yüksek düzeyde olmas─▒) durumunda veya baz─▒ tiroid nodüllerinin tedavisinde radyoaktif iyot kullan─▒labilir. Radyoaktif ─░yot, tiroid hücrelerini hedef alarak tiroid bezinin fazla çal─▒┼čmas─▒n─▒ kontrol alt─▒na al─▒r.
 • Cerrahi Tedavi: Büyük boyutlu tiroid nodülleri, kanser ┼čüphesi ta┼č─▒yan nodüller veya di─čer tiroid sorunlar─▒ için cerrahi ç─▒karma dü┼čünülebilir. 

Tiroid Sa─čl─▒─č─▒na ─░yi Gelen Besinler Nelerdir?

Tiroid sa─čl─▒─č─▒na iyi gelen besinler, tiroid fonksiyonunu destekleyen yeterli yod, selenyum ve iyot içeren besinleri içermektedir. Ayn─▒ zamanda antioksidan zengini besinler iltihaplanmay─▒ azaltarak tiroid bezinin sa─čl─▒─č─▒n─▒ koruyabilir. 

Sa─čl─▒kl─▒ tiroid için faydal─▒ baz─▒ besinler:

 • Bal─▒k: Ton bal─▒─č─▒, uskumru ve somon gibi so─čuk su bal─▒klar─▒ selenyum aç─▒s─▒ndan zengindir ve tiroid sa─čl─▒─č─▒n─▒ destekler. Ayn─▒ zamanda omega-3 ya─č asitleri içerir ve iltihaplanmay─▒ azaltmaya yard─▒mc─▒ olurlar.
 • Brezilya Cevizi: Günlük selenyum ihtiyac─▒n─▒z─▒ tek ba┼č─▒na kar┼č─▒layabilecek kadar zengin bir kaynakt─▒r. 
 • Deniz Yosunu ve Yosun: Deniz yosunlar─▒ ve yosunlar, iyot aç─▒s─▒ndan zengin do─čal kaynaklard─▒r. Ancak fazla miktarda tüketmek, iyot al─▒m─▒n─▒z─▒ a┼č─▒r─▒ yükseltebilir, bu nedenle dengeli bir ┼čekilde tüketmek önemlidir.
 • F─▒nd─▒k ve Ceviz: F─▒nd─▒k ve ceviz gibi kuruyemi┼čler, selenyum ve omega-3 ya─č asitleri aç─▒s─▒ndan zengindir, tiroid sa─čl─▒─č─▒n─▒ destekler.
 • Yo─čurt ve Fermente G─▒dalar: Ba─č─▒rsak sa─čl─▒─č─▒, tiroid fonksiyonu üzerinde etkili olabilir. Probiyotik içeri─či sayesinde ba─č─▒rsak sa─čl─▒─č─▒n─▒ destekleyerek ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini güçlendirir. 
 • Sebzeler: Brüksel lahanas─▒, brokoli, ─▒spanak ve lahana gibi sebzeler lif ve antioksidanlar aç─▒s─▒ndan zengin oldu─ču için tiroid sa─čl─▒─č─▒n─▒ destekler.
 • Meyveler: Antioksidanlar bak─▒m─▒ndan zengin meyveler, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini güçlendirerek ve iltihaplanmay─▒ azalt─▒r. Ayr─▒ca avokado gibi baz─▒ meyveler sa─čl─▒kl─▒ ya─člar içerir ve bu da tiroid hormonlar─▒n─▒n düzenlenmesine yard─▒mc─▒ olabilir.
 • Tam Tah─▒llar: Kepekli tah─▒llar, kompleks karbonhidratlar lif bak─▒m─▒ndan zengin olup, enerji düzeylerini ve ba─č─▒rsak sa─čl─▒─č─▒n─▒ düzenleyerek tiroid fonksiyonunu destekleyebilir.

Beslenme, tiroid sa─čl─▒─č─▒n─▒n korunmas─▒ ve düzenli bir ┼čekilde çal─▒┼čmas─▒ için büyük bir öneme sahiptir. 

Yeterli ve dengeli beslenme, tiroid bezinin iyi çal─▒┼čmas─▒n─▒ ve tiroid hormonlar─▒n─▒n dengelenmesini desteklemeye yard─▒mc─▒ olabilir.

Tiroid Bezi

Tiroid Hakk─▒nda S─▒k Sorulan Sorular

Tiroid bezinin görevleri nelerdir?

Tiroid bezinin görevleri, vücutta birçok önemli i┼čleve katk─▒da bulunmakla beraber, özellikle metabolizmay─▒ düzenlemek ve vücuttaki enerji üretimini kontrol etmektedir.

Buna ilaveten; vücut ─▒s─▒s─▒n─▒ düzenlemek, kalp ve dola┼č─▒m sistemini etkilemek, kas fonksiyonunu etkilemek, hormonlar─▒ düzenlemek, sinir sistemi ve duygusal durumu etkilemek görevleri aras─▒ndad─▒r. 

Tiroid fonksiyon testleri nelerdir?

Tiroid fonksiyon testleri, tiroid bezinin çal─▒┼čmas─▒n─▒ de─čerlendirmek ve tiroid hormonlar─▒n─▒n düzeylerini ölçmek için kullan─▒lan testlerdir. Tiroid fonksiyon testleri, tiroid bezinin dü┼čük normal veya yüksek fonksiyon gösterip göstermedi─čini belirlemeye yard─▒mc─▒ olur. Bu testler; TSH (tiroid uyar─▒c─▒ hormon) testi, T3 (Triiyodotironin) ve T4 (Tiroksin) testleri, serbest T3 ve serbest T4 testleri, tiroid antikor testleri.

Tiroid ilaçlar─▒ nas─▒l kullan─▒l─▒r ve yan etkileri nelerdir?

tiroid ilaçlar─▒, doktor taraf─▒ndan verilen dozda ve talimatlara uygun olarak kullan─▒lmal─▒d─▒r. Genellikle sabah aç karn─▒na, su ile al─▒nmas─▒ önerilir. Baz─▒ ilaçlar, yemekten en az bir saat önce veya yemekten iki saat sonra al─▒nmal─▒d─▒r, çünkü yiyecekler ilac─▒n emilimini etkileyebilir. Hastan─▒n tiroid hormon seviyeleri, ya┼č─▒, kilosu ve genel sa─čl─▒k durumu, ilac─▒n dozunu belirler.

Tiroid hastal─▒klar─▒ genetik midir?

Genetik faktörler tiroid hastal─▒klar─▒n─▒n nedeni olabilir. Tiroid hastal─▒klar─▒n─▒n baz─▒lar─▒ genetik olarak geçebilir ve ailelerinde tiroid hastal─▒─č─▒ olan bireylerin bu hastal─▒klar─▒n geli┼čme olas─▒l─▒─č─▒ daha yüksektir. Ancak genetik yatk─▒nl─▒k yaln─▒zca hastal─▒─č─▒n geli┼čmesinde bir risk faktörü olu┼čturur ve hastal─▒─č─▒n hangi insanlarda ortaya ç─▒kaca─č─▒n─▒ veya ne zaman geli┼čece─čini tahmin etmek zordur.

Tiroid nodülleri nedir?

Tiroid bezinde olu┼čan küçük anormal doku gruplar─▒, tiroid nodülleri olarak bilinir. Bu nodüller, ço─čunlukla kanserli olmayan (iyi huylu) büyümelerdir ve ço─ču zaman tiroid kanseri ile ili┼čkili de─čillerdir. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Dr. ├ľ─čr. ├ťyesi
Mustafa G├╝rkan Ta┼čkale
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal─▒klar─▒
Medical Park Bah├želievler
1226364

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.