Op. Dr.Tolga Oğuzhan

  • İlgi Alanları
  • Rinoplasti
  • Kulak estetiği
  • Kulak cerrahisi
  • Baş boyun cerrahisi
  • Bademcik cerrahisi
  • Ses hastalıkları
  • Sinüzit

Eğitim ve Uzmanlık:

Tıp Fakültesi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)  (2002-2007)
İhtisas: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB AD (2016)
 

Deneyim:

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB AD (2012-2016)
Muş Malazgirt Devlet Hastanesi  (2015-2016, 1 yıl )
Özel Bir Nefes Hastanesi (Haziran 2017-Kasım 2018)
Centrium KBB ve Plastik Cerrahi Hastanesi
Medical Park Fatih Hastanesi (Şubat 2019- halen)
 

Kurslar:

1) Akdeniz ülkeleri otoloji ve odyoloji derneği tarafından düzenlenen ‘Vertigoya pratik yaklaşım-3’ konulu eğitsel toplantı 15 eylül 2012 /ANKARA
2)Türk KBB-BBC Vakfı tarafından düzenlenen ‘Rinolojide güncel konular’ sempozyumuna katılım 2012 / ANKARA
3) 36. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresine katılım 2014 /ANTALYA
4)36. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi  kapsamında düzenlenen BOYUN ULTRASONOGRAFİ workshopı 2014/ANTALYA
5)12. Türk Ulusal KBB-BBC Vakfının 12. Akademik toplantısı GATA'da düzenlenen CANLI CERRAHİ GÜNLERİ sempozyumu 2015/ ANKARA
 6) Türk KBB-BBC Derneği ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Anatomi ABD tarafından düzenlenen BAŞ BOYUN ve TİROİD CERRAHİSİ TAZE DONMUŞ KADAVRA DİSEKSİYON KURSU’na aktif katılım 2015 / ANKARA
7)  Medıpol Mega Üniversite Hastanesi CANLI CERRAHİ  2017/ İSTANBUL (Rinoplasti- timpanomastoidektomi)
8) RİNOPLASTİ FELSEFESİ ve CANLI CERRAHİ toplantısı Bayındır Hastanesi  2017/ ANKARA
9)  All in One Rinoplasty 1,  2 live surgery, Swissotel  2018/İSTANBUL
10) 14. Rinoloji Kongresi , Regnum carya otel 2018/ ANTALYA
11) All in One Rinoplasty 2, 2  live revision surgery, Whyndam grand kalamış marina otel  2018/İSTANBUL
12) Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12.Ulusal Toplantısı Adana HiltonSA 6-8 aralık 2018/ ADANA

 

 

ARAŞTIRMALAR ve YAYINLAR

A)ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ,BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER VE YAYIM AŞAMASINDA OLAN VEYA YAYIMLANAN ARAŞTIRMALAR

1) Müderris T, Berçin S , Sevil E , Kırış M, Oğuzhan T , Gül F ,  Solak B.   Frontal sinüs kırığı tedavisinde iliak kemik grefti kullanımı : case report Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi 2012 / ANTALYA (Poster)

2) Müderris T, Berçin S , Yalçıner G , Solak B , Kırış M , Sevil E , Gül F , Oğuzhan T . Atipik yerleşimli adenoid kistik karsinom : case report Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi  2012 / ANTALYA (Poster)

3) Müderris T, Berçin S , Gül F , Sevil E, Solak B , Oğuzhan T, Kırış M. Bilateral ani işitme kaybında kombine sistemik steroid ve hiperbarik oksijen tedavisi  Tür Ulusal KBB-BBC Kongresi 2012/ ANTALYA (Poster)

4) Müderris T, Berçin S , Oğuzhan T , Sevil E , Gül F ,  Kırış M, Nadir görülen bir olgu : Lingual Schwannom, case report   Türk Ulusal KBB-BBC kongresi 2013 /ANTALYA  (Poster)

5) Müderris T, Berçin S , Gül F, Yalçıner G, Sevil E , Oğuzhan T, Doblan A, Kırış M, Moyamoya hastalığının nadir görülen bir semptomu: tek taraflı ani işitme kaybı Türk Ulusal KBB-BBC kongresi 2014 / ANTALYA (Poster)

6) Nadir görülen bir olgu: kikuchi-fujimoto hastalığı, case report Ersoy Callıoğlu E, Tuzuner A, Demirci S, Berçin AS, Oğuzhan T, Korkmaz MH Türk ulusal KBB-BBC kongresi 2015 / ANTALYA (Poster)

7) İnhaler steroid kullanan hastalarda ses kısıklığının değerlendirilmesi Ersoy Callıoğlu E, Tuzuner A, Demirci S, Berçin AS, Oğuzhan T, Korkmaz MH

10) Deneysel kronik otitis media oluşturulan ratlarda n-asetilsisteinin tedaviye etkisi Ersoy Callıoğlu E, Tuzuner A, Demirci S, Berçin AS, Oğuzhan T, Korkmaz MH Türk ulusal KBB-BBC kongresi 2016 / ANTALYA ( Sözlü sunum )

11) Lokalize amiloidozisin baş ve boyunda yaygın tutulumu Müderris T, Berçin S , Oğuzhan T , Sevil E , Gül F ,  Kırış M,, case report

12) Behçet hastalığında atipik lokalizasyonlu hipofarengeal tutulumu olan hasta Müderris T, Berçin S , Oğuzhan T , Sevil E , Gül F ,  Kırış M,  case report

 

B)ULUSARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1) Ersoy Callıoğlu E, Tuzuner A, Demirci S, Berçin AS, Oğuzhan T, Korkmaz MH.  İnlay Butterfly Kartilaj Timpanoplasti yapılan hastalarda kompliyans Acta Otolaryngol. 2016 jul;136(7)669-72

2) Ersoy Callıoğlu E, Bozdemir K, Ulusoy B, Oğuzhan T, Korkmaz MH Transoral robotik lingual troid eksizyonu,   Case Report Otolaryngol. 2015 may 7  

3) Kronik sinüzitli hastalarda balon sinoplastinin etkinliğinin değerlendirilmesi Kutluhan A, Çetin H, Kale H, Kara Ö, Mişe Hİ, Oğuzhan T, Bulut KŞ Braz J Otorhinolaryngol 2018 oct 22

 

C)ULUSARASI DERGİLERDE YAYIMLANMA AŞAMASINDA OLAN  MAKALELER

BAP Projesi kapsamında olan

1)Deneysel kronik otitis media oluşturulan ratlarda n-asetilsisteinin tedaviye etkisi Ersoy Callıoğlu E, Tuzuner A, Demirci S, Berçin AS, Oğuzhan T, Korkmaz MH

2)Kronik sinüzitli hastalarda balon sinoplastinin etkinliğinin değerlendirilmesi Müderris T, Berçin S , Oğuzhan T , Sevil E , Gül F ,  Kırış M,  (dergide)

 

BAP Projesi kapsamında olmayan

1) Nazal polipli hastalarda erel test profilinin değerlendirilmesi  Berçin S , Oğuzhan T , Sevil E , Gül F ,  Kırış M,

2) Nazal polip li hastaların  preop ve postop mikrobiyolojik değerlendirilmesi Ersoy Callıoğlu E, Tuzuner A, Demirci S, Berçin AS, Oğuzhan T, Korkmaz MH ( dergide)

3) Parotidektomili hastaların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi  Berçin S , Oğuzhan T , Sevil E , Gül F ,  Kırış M,

4) OSAS lı hastalarda CBC  profılının değerlendirilmesi Ulusoy B, Tuzuner A, Demirci S, Berçin AS, Oğuzhan T, Korkmaz MH