Doç. Dr.Tolga Taşçı

  • İlgi Alanları
  • Endoskopik cerrahiler
  • Laparoskopik cerrahi
  • Kolposkopi
  • Jinekolojik onkoloji
  • Endometriozis cerrahisi

Kadın üreme organları yumurtalıklar, rahim, döllenmiş olan yumurtayı taşımaya yarayan tüpler, vajen ve vajen girişini sınırlayan vulvadan oluşur. Kadınlarda üreme sistemine ilişkin organlardan herhangi birinde görülen kanserler, jinekolojik kanser şeklinde adlandırılır. Bu olgular jinekolojik onkoloji birimlerinin uzmanlık alanına girer. Jinekolojik onkoloji uzmanları ve bu tür kanserlerin tedavisinde görev alan hekimler jinekolojik kanserlerde erken teşhis, ileri tekniklerle cerrahi tedavi ve operasyon sonrası izlenecek tedavi planı (ışın tedavisi, kemoterapi, hormonal tedaviler vb.) konusunda bilgi sahibidir.

Kadın üreme organlarına ilişkin kanserlerin teşhisini alan kadınlarda tanı, tedavi ve takip süreçlerinin Jinekolojik Onkoloji alanında uzmanlaşmış Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları tarafından yürütülmesi hastalarda tedavi başarısının arttırılması konusunda oldukça etkilidir. BAÜ Medical Park Göztepe Hastanesi'nde tanı, tedavi ve takip işlemleri yürütülen hastalarda en uygun tedavi seçenekleri multidisipliner ekipler tarafından değerlendirilerek kararlaştırılır.

Jinekolojik Onkoloji branşında uzmanlaşmış sağlık profesyonellerini barındıran Medical Park Göztepe Hastanesi Jinekolojik Onkoloji birimi, her hastanede olmayan özellikli bir bölümdür ve bu işlemler titizlikle yürütülür. Bulunduğu lokasyonda Jinekolojik Onkoloji uzmanlığı ve tecrübesi bulunan hekimleri barındıran tek merkez olması nedeniyle çok sayıda hasta kabul etmektedir. Hastalarda teşhisin ardından kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi operasyon gibi tedavi seçeneklerinden hangisinin veya hangilerinin uygulanması gerektiğine karar verilir ve tedavi planı yapılır.

BAÜ Medical Park Göztepe Hastanesi'nde hasta kabul eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, aynı zamanda Jinekolojik Onkolog Doç. Dr. Tolga Taşçı, bu alanda uzun yıllardır hizmet veren tecrübe sahibi bir hekim ve eğitimcidir. Taşçı, jinekolojik kanserlerin tanısı alan kadın hastalarda en uygun tedavi seçeneklerini multidisipliner olarak değerlendirmekte ve hastaya uygun olan cerrahi tedavi sürecini uygulamaktadır. Tedavi sonrası süreçte hastaların takibini yapan Taşçı, olası nüks ihtimallerini farklı tıbbi birimler ile birlikte koordine şekilde değerlendirir.

Eğitim ve Uzmanlık
2003 - Tıp Fakültesi    Ankara Üniversitesi     
2009 - Kadın Hastalıkları ve Doğum    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi     
2016 - Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi    Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi    
2016 - Kadın Hastalıkları ve Doğum    Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deneyim
2003 - Tıp Fakültesi    Ankara Üniversitesi     
2009 - Kadın Hastalıkları ve Doğum    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi   
2016 - Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi    Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi    
2016 - Kadın Hastalıkları ve Doğum    Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği, Ankara Tabip Odası

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
Jinekolojik Endoskopi Derneği

Kurs ve Sertifikalar
Klınık Gözlemcı Northern Gynaecologıcal
Oncology Centre, Gateshead, Uk, 2
Hafta Süreyle Klınık Gözlemcı 2014-2014Klınık Gözlemcı Barts Health Nhs Trust Cancer Clınıcal Academıc Unıt, London, Uk, 2 Ay Süreyle Klınık Gözlemcı 2014-2014