Doç. Dr.Tolga Yakar

  • İlgi Alanları
  • Sindirim sistemi hastalıkları
  • Hemoroid
  • Pankreas kanseri
  • Bağırsak iltihabı
  • Kronik hepatitler
  • Crohn hastalığı
  • Kolit

Eğitim ve Uzmanlık
2004 - 2007: Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/İç Hastalıkları Anablim Dalı/Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkent Üniversitesi-Tıpta Yandal Uzmanlık
1998 - 2002: İstanbul-Sağlık Üniversitesi Haydarpaşa Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Bilimleri Üniversitesi-tıpta Uzmanlık

Mesleki Üyelikler
Türk Gastroenteroloji Dernegi, Üye
Gastrointestinal Endoskopi Dernegi, Üye 
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği(TKAD)

Kurs ve Sertifikalar
Temel Sanat Tarihi Kursu, 'Altınoran Düsünce ve Sanat Platformu, Adana, Kurs, 08.10.2014 -07.04.2015 (Ulusal)
Ileri Düzey iyi klinik uygulamalar Egitimi, Klinik Arastırmalarda Dogru Uygulama esasları paylasım programı, Budapeste, Kurs, 20.09.2013 -21.09.2013
Istatisitk Analiz Egitim, Tıbbi ; Doçent Dr Hasan Yananlı tarafından Uygulamalı Istatistik Analiz Egitim, Adana, Kurs, 09.03.2013 -09.03.2013 (Ulusal)
Gastroenterologlar için Temel Abdominal Ultrasonografi Kursu, Mersin Ultrasonografi Okulu, Mersin Üniversitesi Tıp fakültesi, Kurs, 23.09.2011 -24.09.2011 (Ulusal)
Temel Fotograf egitim , Adana Fotograf Amatörler Dernegi (AFAD), Adana, Kurs, 04.04.2011 -04.06.2011 (Ulusal)
Psikiyatride Sürekli Egitim Kongre (PSEKON) , Psikofarmakoterapi algoritmaları, Antidepresan kullanımilkeleri Kursu, Istanbul, Kurs, 01.07.2010 -04.07.2010 (Ulusal)
Motilite Atölye Çalısması, Ege Reflü Çalısma Grubu uygulamalı Gastrointestinal motilite çalısması, EgeÜniversitesi Tıp Fakültesi BD, Kurs, 29.01.2010 -30.01.2010 (Ulusal)
Motilite Atölye Çalısması, EGE Reflü Çalısma Grubu, Ege Üniversitesi Tıp fakültesi Gastroenteroloji BD, Kurs, 30.01.2009 -31.01.2009 (Ulusal)

1 YAKAR TOLGA, SERIN ENDER, ALISKAN HIKMET EDA,COSAR ARIF MANSUR,ÖZER BIROL,YILMAZ

UGUR (2006). Spontan Bakteriyel Peritonitte Etken Mikroorganizmalar, Üremede Etkili

Faktörler Ve Antibiyotik Duralılıgı. 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, (Kontrol No: 2951530)

YAKAR TOLGA, COSAR ARIF MANSUR, SERIN ENDER,PARLAKGÜMÜS ALPER,ÖZER BIROL,DEMIR

 

2 MEHMET (2016). Standart Tedaviye Refrakter Siddetli Ülseratif Kolit Olgularında

Adalimumab Tedavisinin Etkinligi ve Fekal Calprotectin Ölçümü ile Relapsın

Prediksiyonu". 15. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi, (Kontrol No: 2934790)

 

3 SERIN ENDER, TASKOPARAN MUHARREM, KAYASELÇUK FAZILET, ÖZER BIROL, COSAR ARIF

MANSUR, GÜÇLÜ MUSTAFA, YAKAR TOLGA, YILMAZ UGUR (2005). Geçirilmis hepatit B

infeksiyonunun non-alkolik yaglı karaciger hastalıgının histopatolojisi üzerine etkisi.

4 Hepatoloji Kongre. HepatolojiKongre, (Kontrol No: 2975171)

YAKAR TOLGA (2015). Akut Fulminan Hepatit B tedavisi. Azerbaycan Türkiye 5. Tıp Tarih

Toplantısı, (Kontrol No: 2970625)

 

5 YAKAR TOLGA (2006). Kronik Hepatit B ve C virüsü Enfeksiyonuna eslik eden karaciger

yaglanmasının prevalansı. 23. ulusalGastroenteroloji haftası, (Kontrol No: 2975151)

 

6 YAKAR TOLGA,SERIN ENDER,ÖZER BIROL,COSAR ARIF MANSUR (2006). Non alkolik yaglı

karaciger hastalıgı prevalansının ultrasonografi ile degerlendirilmesi. 23. Ulusal

GastroenterolojiHaftası, (Kontrol No: 2975215)

 

7 GÜÇLÜ MUSTAFA,SERIN ENDER,PAURBARGER ALI,ÖZER BIROL,COSAR ARIF MANSUR,YAKAR

TOLGA,GÜR GÜRDEN,YILMAZ UGUR (2005). Sirozlu hastalarda renal kan akımının doppler

ultrasonografi ile degerlendirilmesi. 22. Ulusal GastroenterolojiHaftası, (Kontrol No: 2975247)

YAKAR TOLGA,GÜÇLÜ MUSTAFA,SERIN ENDER,ÖZER BIROL,ULUSAN SERIFE NUR,COSAR ARIF

MANSUR,GÜRDEN GÜR,YILMAZ UGUR (2005). Pankreas adenokarsinom tanısı alan bir

hastada dorsal pankreas agenezisi. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, (Kontrol No: 2975060)

 

8 GÜÇLÜ MUSTAFA,SERIN ENDER,ÖZER BIROL,COSAR ARIF MANSUR,YAKAR TOLGA,GÜR GÜRDEN,

YILMAZ UGUR,YILMAZ UGUR (2005). Sirozlu hastalarda otonom nöropati sıklıgı. 22. Ulusal

Gastroenteroloji Haftası

 

9 COSAR ARIF MANSUR,YAKAR TOLGA (2006). Karaciger Sirozu Histopatolojik bulgular

ileportal hipertansiyon ve laboratuvar parametreleri arasındaki iliski.. 23.Ulusal

Gastroenteroloji Haftası

 

10 YAKAR TOLGA,COSAR ARIF MANSUR,SERIN ENDER,PARLAKGÜMÜS ALPER,ÖZER BIROL,DEMIR

MEHMET (2016). Cevapsizlik nedeni ile infliximab tedavisi baslanan siddetli ulseratif kolit

olgularinda fekal kalprotektin olcumu ile relapsin prediksiyonu. 33. Ulusal Gastroenteroloji

Haftasi,