Op. Dr.Tolgay Akın

  • İlgi Alanları
  • Obezite cerrahisi
  • Onkolojik cerrahi
  • Laparoskopik cerrahi
  • Safra yolları cerrahisi
  • Makat bölgesi cerrahisi
  • Meme cerrahisi
  • Tiroid cerrahisi
  • Fıtık cerrahisi

Deneyim
2009 - 2013 Uzman Doktor Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi           
2013 - 2020 Uzman Doktor Memorial Antalya Hastanesi
2020 - 2021 Uzman Doktor Özel Antalya Anadolu Hastanesi
2021 - Uzman Doktor VM Medical Park Kocaeli Hastanesi

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Alici A, Kement M, Gezen C, Akin T, Vural S, Okkabaz N, Basturk E, Yegenoglu A, Oncel M..Apical Lymph Nodes at The Root of Inferior Mesenteric Artery in Distal Colorectal Cancer: An Analysis on Tumor Involvement Risk and Impact of High Ligatıon on Anastomotic Integrity, Techniques In Coloproctology 2010 Mar;14(1):1-8 ·

A2. Oncel M, Akin T, Gezen FC, Alici A, Okkabaz N. Left Inferior Quadrant Oblique Incision: A New Access for Hand Assisted Device During Laparoscopic Low Anterior Resection of Rectal Cancer, Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 2009 Oct;19(5):663-6 ·

A3. Gökkuş K, Akin T, Sagtas E, Saylik M, Aydın AT. Recurrence of Pelvic Chondrosarcoma through Fascial Defect into Abdominal Cavity, Case Rep Oncol Med. 2014;2014:674369. doi: 10.1155/2014/674369. Epub 2014 Nov 12.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1.

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1  Gezen C, Vural S, Menteş C, Sancaklı İ, Akın T, Alıcı A, Bastürk E, Kırat H.T., Yıldız H. Beş Yıllık Spontan Pnömotoraks Deneyimimiz. Heybeliada Tıp Bülteni 2003; 9: 39-41

D2  Gezen C, Vural S, Onuray F, Kihtir S, Akın T, Dalkılıç G, Menteş C. İzole Diafragma Rüptürü: 3 Olgu Sunumu. Heybeliada Tıp Bülteni.2004; 10: 83-87

D3 Onuray F, Vural S, Tüzün B, Tunçay E, Dalkılıç G, Akın T. Negatif Apendektomilerdeki Jinekolojik Patoloji Oranımız. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 31: 21-23

D4 Tüzün B, Çağ M, Süslü N, Onuray F, Kaptanoğlu L, Aykan F, Akın T, Baştürk E, Vural S. Karaciğerde Atrofi Hipertrofi Kompleksi Gelişmiş Olgularda İntraoperatif Vasküler Yaralanmalar. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2007; 18: 18-24

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Gezen FC, Vural S, Onuray F , Tunçay E, Menteş C, Akın T. Gecikmiş Diafragma Rüptürü Olgu Sunumu. V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 23-26 Eylül 2004, Mersin

E2· Dalkılıç G , Vural S, Karabulut M, Süslü N, Acar H, Akın T, Erdem C, Gezen FC. Çocukluk Çağı Travmalarında Laparatomi Deneyimlerimiz. V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 23-26 Eylül 2004, Mersin

E3· Gezen FC, Onuray F ,Vural S ,Tüzün B, Taşyaka B, Menteş C, Tunçay E, Akın T. Karın İçi Yapışıklıklara Bağlı Akut Mekanik İntestinal Obstrüksiyonlar. V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 23-26 Eylül 2004, Mersin

E4· Vural S. Onuray F. Gezen C, Akın T, Gözü Ilıksu H. Primer Hiperparatiroidizimde Cerrahi Yaklaşım Ne Olmalıdır. 4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu,10-12 Aralık 2004, Bursa

E5· Gezen C, Erdemir A, Vural S, Acar H, Akın T, Baştürk E. Kolon ve İnce Barsak Yaralanmalarının Karşılaştırılması. Çukurova Kolo-Proktokoloji ve Stoma-Terapi Sempozyumu, 14-16 Nisan 2005, Adana

E6· Gezen C, Erdemir A, Vural S, Menteş C, Dalkılıç G, Akın T. Kolon Yaralanmalı Olgularımız. Çukurova Kolo-Proktokoloji ve Stoma-Terapi Sempozyumu, 14-16 Nisan 2005, Adana

E7· Gezen C, Erdemir A, Vural S, Süslü N, Akın T, Acar H. Mekanik İntestinal Obstrüksiyon ile Başvuran Kolon Kanserli Olgularımız. Çukurova Kolo-Proktokoloji ve Stoma-Terapi Sempozyumu, 14-16 Nisan 2005, Adana

E8· Kuzu G, Vural S, Gezen S, Menteş C, Akın T, Alıcı A. Pilonidal Sinüs Cerrahi Tedavisinde Primer Parsiyel Kapama ve Limberg Flep Rotasyonu ile Onarımın Vakalar Eşliğinde Karşılaştırılması. Çukurova Kolo-Proktokoloji ve Stoma-Terapi Sempozyumu, 14-16 Nisan 2005, Adana

E9· Gezen C, Vural S, Menteş C, Akın T, Erdemir A, Onuray F, Süslü N, Kaptanoğlu L, Kurt N. Travma Etyolojileri Ve Diafragma Yaralanmalarının Sınıflandırılması. 5. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım 2005, Antalya

E10· Karakoç M, Gezen C, Vural S, Tunçay E, Menteş C, Dalkılıç G, Akın T, Kurt N. Künt Batın Travmalarında F.A.S.T’in Yeri. 5. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım 2005, Antalya

E11· Akın T, Okkabaz N, Öncel M, Karaöz A, Alıcı A, Haksal M.C. Erken Dönem Sonuçları Açısından Kolorektal Kanserlerde Laparoskopik Cerrahi: Retrospektif Bir Analiz. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Antalya

E12· Akın T, Okkabaz N, Öncel M, Gezen C, Düzci U, Civil O. Laparoskopik Kolorektal Kanser Cerrahisinde Açığa Geçiş Sorunu: Risk Faktörleri ve Sonuçlar. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Antalya

E13· Gezen C, Öncel M, Okkabaz N, Akın T, Alıcı A, Haksal M.C., Karaöz A, Baştürk E. Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biopsisi Öğrenme Süreci: Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Genel Cerrahi Kliniğinden İlk 25 Hasta. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Antalya

E14· Haksal M, Öncel M, Gezen C, Alıcı A, Akın T, Okkabaz N. Transabdominal Preperitoneal İnguinal Herni Onarımı: Tek Taraflı Herniler Dışındaki Endikasyonlar. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Antalya

E15· Gezen C, Öncel M, Okkabaz N, Kahraman A.N, Karaöz A, Civil O, Akın T, Özateş M. Habip Cihazı Yardımlı Karaciğer Rezeksiyonları: Tek Merkez Uygulamalarına Ait İlk Sonuçlar. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Antalya

E16· Gezen C, Baştürk E, Acar H, Tunçay E, Alıcı A, Öncel M, Akın T. Pankreas Kist Hidatiği: Olgu Sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Antalya

E17· Gezen C, Öncel M, Kement M, Akın T, Okkabaz N. Mezenter Kisti: Laparoskopik Teknikle Tedavi Edilen Bir Olgu Sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Antalya

E18· Alıcı A, Öncel M, Akın T, Okkabaz N, Gezen C, Civil O, Baştürk E. Rektum Kanserinde İntersfinkterik vs Low Anterior Rezeksiyon: Olgu Eşleştirmeli Retrospektif Bir Karşılaştırma. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Antalya

E19· Alıcı A., Öncel M, Akın T, Haksal M, Düzci U, Karaöz A. Distal Yerleşimli Kolon Kanserlerinin Tedavisinde İnferior Mezenterik Arterin Yüksek Bağlanması: Erken Dönem Onkolojik Sonuçlar ve Yaşam Kalitesine Yönelik Prospektif Bir Analiz. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Antalya

E20· Okkabaz N, Gezen C, Şeker M, Akın T, Öncel M, Yaylacı M. Nadir Görülen Bir Meme Tümörü: Primer Meme Lenfoması. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Antalya