sat─▒r aras─▒

TSH yani tiroit stimülan hormon, hipofiz bezinden salg─▒lan─▒r. Kan dola┼č─▒m─▒yla tiroit bezine gelir ve bezin uyar─▒lmas─▒n─▒ sa─člar. Sonraki a┼čamada tiroit bezinden tiroit hormonlar─▒ serbest kal─▒r ve fonksiyonlar─▒n─▒ yerine getirmek ad─▒na vücudun her yerine da─č─▒l─▒rlar. Tiroit hormonlar─▒ T3 (triiyodotironin) ve T4 (tiroksin) olarak 2 çe┼čittir. Vücutta T4 formu daha fazla bulunmaktad─▒r.  

Tiroit hormonlar─▒n─▒n üretimi için iyot gereklidir. Vücutta hormon salg─▒layan di─čer organ ve bezler içerisinde hormon sentezi için iyoda ihtiyac─▒ olan tek bez tiroittir. ─░yot al─▒m─▒ çe┼čitli g─▒dalar ve özellikle sofra tuzu tüketimi ile gerçekle┼čir. Günlük iyot gereksiniminin %10’u ise içme suyundan sa─član─▒r. Tüketimi sonras─▒nda iyot, ince ba─č─▒rsaklardan emilir ve üretilecek tiroit hormonlar─▒n─▒n yap─▒s─▒na kat─▒lmak üzere tiroit bezine ula┼č─▒r.

Tiroit bezinden salg─▒lanan T3 ve T4 vücutta birçok metabolik düzenlemede görev al─▒r. Bebeklik döneminde zeka geli┼čimi ve büyüme için tiroit hormonlar─▒ gereklidir. Yeti┼čkin bireylerde tiroit hormon seviyelerinin dü┼čük olmas─▒ sonucu metabolizma yava┼člar, kilo al─▒m─▒ artar ve ki┼činin kan dola┼č─▒m─▒nda yer alan ya─č yap─▒daki moleküllerde art─▒┼č meydana gelir. Ayn─▒ zamanda a┼č─▒r─▒ uykululuk hali tipiktir. Tiroit hormonlar─▒n─▒n eksikli─či seksüel fonksiyonlar üzerine de olumsuz etki yapar ve her iki cinsiyet için libido kayb─▒na yol açar. 

Tiroit hormonlar─▒n─▒n fazlal─▒─č─▒nda da libido kayb─▒ yani cinsel isteksizlik görülebilir. Tiroit hormonlar─▒n─▒n fazlal─▒─č─▒ çocukluk döneminde gerçekle┼čirse, büyüme k─▒k─▒rdaklar─▒n─▒n erken kapanmas─▒na ba─čl─▒ olarak k─▒sa boyluluk meydana gelir, yeti┼čkinlerde ise h─▒zl─▒ kilo verme, s─▒ca─ča tahammülün azalmas─▒, a┼č─▒r─▒ terleme, oksijen ihtiyac─▒nda artma, kalbin h─▒zlanmas─▒, a┼č─▒r─▒ sinirlilik ve kayg─▒da art─▒┼č gibi belirtiler ile kendini gösterir.

TSH Nedir?

TSH hipofiz besinin ön k─▒sm─▒ndaki hücrelerden salg─▒lanan glikoprotein yap─▒da bir hormondur. Tiroit bezindeki hücrelerin geli┼čimini kontrol eder. Ayn─▒ zamanda T3-T4 hormonlar─▒n─▒n yap─▒m ve sal─▒nmas─▒ndaki biyokimyasal olaylar için düzenleyici etki yapar. Tiroit hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒ için TSH düzeyi tayini önemlidir. 

Hipofizin tiroit bezinin çal─▒┼čmas─▒n─▒ uyarmas─▒ gibi hipofizden TSH üretimini kontrol eden, hipotalamus ad─▒nda bir üst merkez vard─▒r. Hipotalamustan salg─▒lanan TRH (TSH salg─▒lat─▒c─▒ hormon), hipofize ula┼čt─▒─č─▒nda TSH’─▒n yap─▒m─▒n─▒ ve sal─▒nmas─▒n─▒ uyar─▒r.

TSH düzeyleri, gün içerisinde belirli bir ritim içinde de─či┼čiklikler gösterir. Sa─čl─▒k sorunu bulunmayan bir bireyde uyku saatine yak─▒n yükselmeye ba┼člar, sabah─▒n erken saatlerinde TSH düzeyi maksimum seviyeye ula┼č─▒r. ─░lerleyen saatlerde dü┼čmeye ba┼člayan TSH düzeyi, ö─čle vakti minimum seviyeye gelir.

Normal TSH De─čeri Kaçt─▒r?

Kandaki TSH için normal kabul edilen de─čerler 0.35-4.5 mU/ml aras─▒ndad─▒r. Genç bireylerde üst s─▒n─▒r de─čeri olan 4.5 mU/ml, 2.5 mU/ml de─čerine dü┼čer. Ya┼č ilerledikçe TSH düzeyi, insan yap─▒s─▒ gere─či yükselmektedir.

TSH Yüksekli─či Ne Anlama Gelir?

TSH düzeyi yüksek iken kandaki tiroit hormon düzeylerinin dü┼čük olmas─▒ bezin uyar─▒lmas─▒na ra─čmen fonksiyonlar─▒n─▒ yerine getiremedi─čini gösterir. Hipotiroidi olarak adland─▒r─▒lan bu durumda bütün vücut etkilenir ve metabolizma yava┼člar.

Ba┼člang─▒ç a┼čamas─▒nda belirgin bir bulgu vermeden ilerleyen hastal─▒k zaman içerisinde, obezite, eklem a─čr─▒lar─▒, k─▒s─▒rl─▒k ya da kalp hastal─▒klar─▒na zemin haz─▒rlar. Depresyon ve haf─▒zan─▒n zay─▒flamas─▒ gibi nörolojik semptomlara yol açabilece─či gibi saçlarda zay─▒flama ve kad─▒nlarda adet dönemlerinde de─či┼čikliklere neden olabilir.

Çe┼čitli nedenlerle bu durum ortaya ç─▒kabilir: 

•    Hashimato tirioditi

•    Tiroit cerrahisi

•    Radyoaktif iyot veya boyuna radyasyon tedavisi sonras─▒

•    Baz─▒ durumlarda hamilelik sonras─▒nda görülen postpartum tiroitit

•    Virüslere ba─čl─▒ hastal─▒klar sonucu

Uzun süre tan─▒ ve tedavi almayan hipotiroidi hastalar─▒nda nadir de olsa hayat─▒ tehdit edici bir durum olan miksödem tablosu ortaya ç─▒kabilir. Bu tabloda s─▒v─▒ toplanmas─▒ özellikle deri, kalp kas─▒ ve çizgili kaslarda belirgindir. 

TSH Yüksekli─činde Tedavi Nas─▒ld─▒r?

TSH’─▒n yüksek oldu─ču hipotiroidi, çok s─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan bir durumdur. Belirti ve bulgular─▒n varl─▒─č─▒ durumunda en yak─▒n sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurulmas─▒ önemlidir. Gerekli tedavi aile hekimleri, iç hastal─▒klar─▒ uzmanlar─▒ veya endokrinoloji uzmanlar─▒ taraf─▒ndan sa─član─▒r.

TSH düzeyinin 10mU/ml ve üzeri oldu─ču ki┼čilerde mutlaka tedavi gereklidir. Hem TSH düzeylerinin bask─▒lanmas─▒ hem de do─čru ┼čekilde fonksiyon gösteremeyen tiroit bezinin vücut için gerekli hormonlar─▒n sa─članmas─▒ ad─▒na hastalara d─▒┼čar─▒dan hormon takviyesi sa─član─▒r.

TSH Dü┼čüklü─čü Ne Anlama Gelir?

Hipofizden salg─▒lanan TSH miktar─▒n─▒n azl─▒─č─▒, tiroit bezinin a┼č─▒r─▒ fonksiyon göstermesiyle TSH üretiminin bask─▒lanmas─▒na ba─čl─▒ olarak gerçekle┼čebilir. Hipertroidi olarak adland─▒r─▒lan bu durumda bask─▒lanm─▒┼č TSH’a ek olarak yüksek T4 ve T3 düzeyleri vard─▒r. Fazla miktarda üretilen tiroit hormonlar─▒na ba─čl─▒ olarak metabolizma h─▒zlan─▒r. 

─░┼čtahta art─▒┼č, kalp h─▒z─▒nda yükselme ve sinirlilik gibi belirtiler ortaya ç─▒kar. El ve parmaklarda titreme, terleme art─▒┼č─▒, ba─č─▒rsak hareketlerinde art─▒┼č ve kas güçsüzlü─čü e┼člik edebilecek di─čer belirtilerdir. Ayn─▒ zamanda a┼č─▒r─▒ çal─▒┼čan tiroit bezinin büyümesi ile boyunda guatr olarak adland─▒r─▒lan ┼či┼člik olu┼čabilir.

Fazla miktarda tiroit hormonu sentezlenmesi sonucu TSH dü┼čüklü─čüne neden olan durumlar─▒n en s─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lanlar─▒: 

•    Graves hastal─▒─č─▒

•    Tiroit nodülleri

•    Fazla miktarda iyot tüketimi

Graves hastal─▒─č─▒nda ki┼činin kendi ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin tiroit bezine sald─▒rmas─▒ sonucu tiroit bezi çok fazla miktarda hormon üretir. Ailesel bir hastal─▒kt─▒r. Hipertroidinin en s─▒k nedenidir. Tiroit belirtilerine ek olarak hasta ki┼čilerde çe┼čitli göz bulgular─▒ da ortaya ç─▒kar. Gözlerde kuruluk, batma hissi, ─▒┼č─▒ktan rahats─▒z olmak, çift görme ve gözün arkas─▒nda bas─▒nç hissi, en s─▒k görülen göz yak─▒nmalar─▒d─▒r.

Tiroit bezinde büyüyen hücre gruplar─▒, nodüller olu┼čturarak vücudun ihtiyac─▒ndan fazla tiroit hormonu üretmesine neden olur.

G─▒dalar ya da çe┼čitli ilaçlara ba─čl─▒ olarak iyot al─▒m─▒n─▒n artt─▒─č─▒ durumlarda tiroit bezi a┼č─▒r─▒ fonksiyon göstererek hipertiroidiye neden olabilir.

A┼č─▒r─▒ miktarda tiroit hormonunun kan dola┼č─▒m─▒nda yer almas─▒ sonucu tirotoksikoz olarak adland─▒r─▒lan klinik ortaya ç─▒kar. Hipertrioidi bulgular─▒n─▒n abart─▒l─▒ halidir. Yüksek ate┼č, anormal derecede h─▒zl─▒ kalp at─▒mlar─▒ ve bili┼čsel i┼člevlerde bozukluklar olu┼čur. Ölümcül seyredebilece─či için h─▒zl─▒ tan─▒ ve tedavisi önemlidir.

TSH dü┼čüklü─čü ayn─▒ zamanda herhangi bir nedenin hipofiz bezinde hasara yol açmas─▒ sonucu ortaya ç─▒kabilir.  Hipofizin harabiyeti sonras─▒ TSH salg─▒lanamamas─▒ sonucu tiroit bezinin uyar─▒m─▒ gerçekle┼čmez ve böyle durumlarda hipertiroidi yerine hipotiroidi bulgular─▒ ortaya ç─▒kar.

Yüksek Tiroid Nedir?

Tiroid uyar─▒s─▒ hormon olarak bilinen TSH, endokrin bezin yetersiz çal─▒┼čmas─▒yla yükselebilir. Di─čer bir taraftan, tiroksin hormonuyla ba─člant─▒l─▒ T3 ve T4 hormonu kanda yeterli düzeyde olmad─▒─č─▒nda salg─▒ sistemi negatif etkilenebilir.

Hipofiz bezinden uyar─▒lan bu hormonlar farkl─▒ nedenlere ba─čl─▒ olarak ilgili endokrin bezin gere─činden fazla çal─▒┼čmas─▒n─▒ neden olur, sonras─▒nda zamanla bezin büyüyerek guatr olarak bilinen hastal─▒─č─▒n olu┼čmas─▒na sebebiyet verir.

Bu bilgiler do─črultusunda, ki┼činin rahats─▒zl─▒─č─▒ otoimmun hastal─▒klara, hipofiz adenom ve tümörlerine, iyot eksikli─čine, genetik ve çevresel faktörlere ba─čl─▒ olarak geli┼čebilir. Genel olarak, yap─▒lan çal─▒┼čmalarda kad─▒nlarda erkeklere göre daha fazla görülen rahats─▒zl─▒k kad─▒nlarda yüksek tiroidin zararlar─▒n─▒n ön plana ç─▒kmas─▒na da neden olur.

TSH hormon yüksekli─či kan tahlili ile tespit edilebilirken yeti┼čkinlerde ortalama üst referans de─čeri 4-4,5 uIU/mL aras─▒nda de─či┼čkenlik gösterir. E─čer, kan tahlilinde bulgular 3.9 uIU/mL ve üzeri ç─▒karsa tiroid yüksekli─činden ┼čüphelenir, böylece ki┼činin tiroid yüksekli─či belirtileri gözden geçirilerek tam te┼čhis konulabilir.

Ayr─▒ca, yüksek tiroidin zararlar─▒n─▒n yok edilebilmesi için tiroid yüksekli─či belirtileri dahiliye uzman─▒ taraf─▒ndan detayl─▒ca de─čerlendirilmesi gerekir.

Buna istinaden, tiroid yüksekli─či belirtileri a┼ča─č─▒daki gibi listelenebilir:

 • Ciddi bir yorgunluk hali ve halsizlik
 • Kilo alma e─čiliminin artmas─▒
 • Soluk bir cilt ve cildin kurumas─▒
 • Göz etraf─▒nda ödem ve ┼či┼čkinlik
 • Uyku problemi, depresyon ve sinirlilik hali
 • Saçlar─▒n canl─▒ formunun kaybedilmesi ve saç dökülmesi
 • Regl döngüsünde gecikmeler ve k─▒s─▒rl─▒k durumu
 • Libido dü┼čüklü─čü ve cinsel isteksizlik
 • Baz─▒ vitaminlerin ve minerellerin emiliminde problem
 • Unutkanl─▒k ve kekemelik sorunlar─▒
 • T─▒rnaklar─▒n matla┼čmas─▒ ve kolay k─▒r─▒lmas─▒
 • S─▒cak ve so─čuk ─▒s─▒l dengenin bozulmas─▒ ile ü┼čüme e─čilimi

gibi belirtilerle ortaya ç─▒kan yüksek tiroidin zararlar─▒ fiziksel muayenede en güçlü belirteçler aras─▒nda yer al─▒r. Bunun yan─▒nda, bebeklerde rahats─▒zl─▒k görülürse erken dönemde dü┼čük ate┼č, göbek f─▒t─▒─č─▒, i┼čtahs─▒zl─▒k, a─člama nöbetleri, yüz ┼či┼čkinlikleri, yemek s─▒ras─▒nda bo─čulma tehlikesi ya┼čamas─▒ oldukça önemli belirtiler aras─▒nda yer al─▒r.

Yüksek Tiroidin Zararlar─▒ Nelerdir?

Tiroid yüksekli─či vücudu hücre düzeyinde etkileyerek organlar─▒n i┼čleyi┼činde bozulmaya neden olabilir. Yüksek tiroidin zararlar─▒ a┼ča─č─▒daki ┼čekilde s─▒n─▒fland─▒r─▒labilir:

 • TSH hormonun fazla üretilmesi öncelikle kalp ve damar hastal─▒klar─▒na zemin haz─▒rlayabilir. Endokrin bezin yetmezli─či ve hormonlar─▒n yükselmesi kalp performans─▒n─▒ yava┼člatarak nabz─▒n dü┼čmesine neden olabilir. Bunun yan─▒nda, kolestrolde de yükseli┼č meydana gelir. Kalp at─▒m─▒n─▒n bozulmas─▒ ve trigliserit seviyesinin damarlarda birikmesi ba┼čta damar sertle┼čmesi ile beraber damar t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ ve kalp krizi riskini tetikleyebilir. Ek olarak konjestif kalp yetmezli─či, atrial fibrilasyon, sistolik yüksek tansiyon gibi hastal─▒klara da zemin haz─▒rlayabilir.
 • Cilt, saç ve t─▒rnak dokular─▒n─▒n bozulmas─▒na neden olmas─▒ t─▒rnaklar─▒n keratin tabakas─▒n─▒n zay─▒flayarak beyaz lekeler olu┼čmas─▒yla ve k─▒r─▒lmas─▒yla sonuçlanabilir. Ayr─▒ca, DHT olarak bilinen hatal─▒ testosteronun kad─▒nlarda hormonal olarak yükselmesi kronik erkek tipi saç dökülmesine neden olur, saçlar─▒n saç köklerini zay─▒flamas─▒ ciddi saç kayb─▒n─▒n ya┼čanmas─▒n─▒ beraberinde getirir.
 • Enerji metabolizmas─▒n─▒n yava┼člamas─▒ ba─č─▒rsak hareketlerini güçle┼čtirir ve kab─▒zl─▒k semptomlar─▒n─▒n görülmesiyle sonuçlan─▒r. Bu do─črultuda, kab─▒zl─▒─č─▒ yo─čun ya┼čayan hastalar tedavi edilmezse hemoroid ba┼čta olmak üzere ilerleyen süreçte rektum ve kolon kanseri riski ile kar┼č─▒ kar┼č─▒ya kalabilirler. Ya─č yak─▒m─▒ potansiyelinin de vücutta dü┼čmesi insülin direnci, diyabet,obezite gibi hastal─▒klar─▒ tetikleyebilir. Ayr─▒ca, su-minarel dengesini etkileyen rahats─▒zl─▒k vücutta ödemi de tetikleyebilir.
 • Ba─č─▒rsaklarda mikro ve makro moleküllerin emilimlerini azaltan ya da bloke eden rahats─▒zl─▒k ayn─▒ zamanda B12, D3, demir, magnezyum, selenyum, kalsiyum gibi yararl─▒ maddelerin vücutta miktarlar─▒n─▒ dü┼čürebilir. Böylece pernisyöz anemi, kans─▒zl─▒─ča ba─čl─▒ vücutta oksijen seviyesinin azalmas─▒, kemiklerin zay─▒flamas─▒na ba─čl─▒ osteoporoz, kas ve eklemlerde e─črilme ve a─čr─▒lar, ba─č─▒┼č─▒kl─▒─č─▒n dü┼čmesi gibi problemler gözlemlenebilir.
 • Ha┼čimato gibi otoimmun bir hastal─▒kla beraber endokrin bez yetersizli─či görülmü┼čse iltihaplanma ve ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin dengesiz çal─▒┼čmas─▒ vücutta enfeksiyon riskini yükseltebilir.

Erkeklerde Yüksek Tiroidin Zararlar─▒

Erkeklerde yüksek tiroidin zararlar─▒ ba┼čl─▒ca testisleri ve sperm üretimini etkileyerek k─▒s─▒rl─▒k problemlerini ortaya ç─▒karabilir. Bu kapsamda, erkeklerde yüksek tiroidin zararlar─▒ a┼ča─č─▒daki gibi belirtilebilir:

 • Erkeklerde kad─▒n tipi meme büyümesi olarak bilinen jinekomasti (a┼č─▒r─▒ meme geli┼čimi) rahats─▒zl─▒─č─▒ gözlemlenebilir.
 • Cinsel isteksizlikle beraber erektil disfonksiyonlar─▒n gözlemlenmesi sperm üretimini dü┼čürmeye ve sperm hareketlili─čini azaltmaya sebep olabilir.

Kad─▒nlarda Yüksek Tiroidin Zararlar─▒

Kad─▒nlarda yüksek tiroidin zararlar─▒ a┼ča─č─▒daki gibi listelenebilir:

 • Ki┼činin kad─▒nl─▒k hormonlar─▒ndan östrojen ve progesteron gibi salg─▒lar dengede olsa da TSH hormonunda bozukluk adet düzensizli─či olu┼čturabilir. Böylece, ki┼činin yumurtlama fonksiyonlar─▒ bozularak k─▒s─▒rl─▒k problemi belirgin hale gelebilir. Üreme i┼člevi azalan ki┼činin çocuk sahibi olamama riski ile kar┼č─▒ kar┼č─▒ya kal─▒r.
 • Ki┼činin adet düzensizli─či ile döngüyü sa─člayamamas─▒ vücutta sinirlilik hali, ödem, kar─▒n ┼či┼čkinli─či, kas─▒klarda ┼čiddetli a─čr─▒, terleme, vücut ─▒s─▒n─▒n yükselmesi, sivilce olu┼čumu gibi sorunlara davetiye ç─▒karabilir.

Bebeklerde Yüksek Tiroidin Zararlar─▒ 

Bebeklerde yüksek tiroidin zararlar─▒ ço─čunlukla hamileyken annenin tiroid hastal─▒klar─▒ geçirmesine dayan─▒r. Di─čer bir yandan, bebek dünyaya geldikten sonra annede bu tarz bir hastal─▒k yokken dahi hipo ya da hiper tiroidi bebekte geli┼čebilir. Ayr─▒ca, endokrin bezde nodül veya kist olu┼čumu bebekte gözlemlenebilir.

Bunun yan─▒nda, bebekte endokrin bez geli┼čmeyebilir (tiroid aplazisi) ya da boyun bölgesinde bulunan bez yanl─▒┼č yere yerle┼čebilir (ektopik tiroid). Tüm sebeplere dayanan bebeklerde yüksek tiroidin zararlar─▒ a┼ča─č─▒daki gibi listelenebilir:

 • TSH hormonu yüksekli─či ve bezin yetersiz çal─▒┼čmas─▒ bebeklerde fiziksel ve zeka gerili─či olu┼čturabilir.
 • Büyüme ve geli┼čme gerili─či olu┼čurken asimetrik cücelik ortaya ç─▒kabilir.

Bebeklerde erken te┼čhis oldukça önemlidir, e─čer geç kal─▒n─▒rsa vücut iskelet sistemi ve IQ düzeyi öncelikle etkilenir.

Gebelikte Yüksek Tiroidin Zararlar─▒ 

Gebelikte yüksek tiroidin zararlar─▒ aras─▒nda fetüsün geli┼čimini olumsuz etkilemesi vard─▒r. Genetik faktörlerden kaynakl─▒ hastal─▒─č─▒n görülme riski artarken radyasyona maruz kal─▒nmas─▒ ya da iyot eksikli─či süreci tetikleyebilir. Burada önemli olan nokta, hastal─▒─č─▒n semptomlar─▒n─▒n hamilelik belirtileri ile kar─▒┼čt─▒r─▒larak geç te┼čhis edilmesine neden olabilir. Gebelikte yüksek tiroidin zararlar─▒ a┼ča─č─▒daki ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Gebelikte annenin hormon bozuklu─čundan dolay─▒ metabolizma yava┼člamas─▒ ile ba┼čl─▒ca semptomlar gözlemlenir.
 • Anne aday─▒nda hastal─▒k hamileli─čin ilk 3 ay─▒nda olu┼čmu┼čsa fetüs geli┼čimi negatif etkilenerek kal─▒c─▒ hasarlar bebekte olu┼čabilir.

TSH Dü┼čüklü─čü ile Seyreden Hastal─▒klarda Tedavi Nas─▒ld─▒r? 

Çe┼čitli hastal─▒klarla birlikte görülen tiroit hormonlar─▒n─▒n a┼č─▒r─▒ sentezi ile TSH’─▒n bask─▒lanmas─▒ durumunda, hangi tedavinin uygulanaca─č─▒n─▒n karar─▒ altta yatan nedenin tespiti ile gerçekle┼čir. 

Tiroit bezinin vücuttaki konumu gere─čince a┼č─▒r─▒ büyümesi halinde çevresinde yer alan yemek borusu, soluk borusu ve ses telleri gibi yap─▒lara bas─▒ yapabilir. Ayn─▒ zamanda a┼č─▒r─▒ büyümü┼č bir bez kötü bir kozmektik görünüme neden olabilir. Bas─▒ semptomlar─▒ ve kötü kozmetik görünüme ek olarak, hipertiroidizm ve kanser ┼čüphesi cerrahi tedavi seçimine yönlendiren nedenler aras─▒ndad─▒r.

Cerrahi tedavi seçene─čine ek olarak, anti tiroit ilaçlar ve radyoaktif iyot tedavisi  temel tedavi yöntemleri aras─▒ndad─▒r. Yöntemlerden hangisinin uygulanaca─č─▒na, hastan─▒n özelliklerine ba─čl─▒ olarak, ba┼čvurdu─ču sa─čl─▒k kurulu┼čunda tedavisini yönlendiren hekim ile birlikte karar verilmesi gereklidir.

TSH ve tiroit hormonlar─▒n─▒n seviyelerindeki de─či┼čiklikler sonucu meydana gelen belirti ve bulgular─▒ vücudunuzda gözlemlemeniz halinde, sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒nda muayene ve kontrollerinizi yapt─▒rmay─▒ ihmal etmeyin. 

S─▒kça Sorulan Sorular 

YÜKSEK T─░RO─░D─░N ZARARLARINDAN NASIL KORUNULAB─░L─░R? 

Alan─▒nda uzman bir dahiliye uzman─▒ kontrolünde te┼čhis koyularak ilaç tedavisi ile hormon düzeyi dengelenebilir. E─čer, hormon bozuklu─čuna neden olan durum tümör varl─▒─č─▒na dayal─▒ ise cerrahi bir müdahale ile tedavi yürütülebilir.

YÜKSEK T─░RO─░D─░N ZARARLARI KRON─░K HASTALIKLARA NEDEN OLAB─░L─░R M─░?

Kronik hastal─▒klar─▒ do─črudan etkileyen bir hastal─▒k oldu─ču ifade edilebilir. Özellikle, kalp-damar hastal─▒klar─▒, ba─č─▒rsak hareketlerinin azalmas─▒na ba─čl─▒ hastal─▒klar ve enerji üretimi bozuldu─ču için tüm organ performanslar─▒ dü┼čebilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Emine D├╝ndar
─░├ž Hastal─▒klar─▒ (Dahiliye)
VM Medical Park VM Medical Park Kocaeli
737385

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.