Dr. Öğr. ÜyesiTufan Akın Giray

  • İlgi Alanları
  • Travma

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi
Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı

Eğitim ve Uzmanlık
1998 - 2004 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
2007 - 2011 Ankara Başkent Üniversitesi Acil Tıp ABD

Deneyim
Konya Başkent Üniversitesi Uygulama Araştırma Merkezi                                    
Konya Bozkır Kuşça Sağlık Ocağı                                                                                 
Ankara Başkent Ünivrsitesi Acil Tıp ABD                                                                   
İstanbul Bakırköy Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği                                
Ankara Başkent Üniversitesi Acil Tıp ABD                                                                
Mersin Tarsus Devlet Hastanesi                                                                                 
İstanbul Başkent Üniversitesi Acil Tıp ABD
İSÜ Medicalpark Gaziosmanpaşa      

                

1)Differencesbetweenadolescentandadultcases of suicidaldrugintoxication. Cem Simşek Halil Dogan, Lokman Adıgüzel, Emin Uysal, Sezgin Sarıkaya, Dogac Niyazi Ozucelik, Yıldız Okuturlar, Tufan Akın Gıray, Afşin Emre Kayıpmaz, Mustafa Yazıcıoglu. MedicalJournal of Bakirkoy 2016 12;1:20-23.

2)Todecidemedicaltherapyaccordingto ECG criteria in patientswithsupraventriculartachycardia in emergencydepartment: adenosineordiltiazem. Dogan H, Ozucelik DN, Aciksari K, Caglar IM, Okutan N, Yazicioglu M, Avyaci BM, Simsek C, Ozasir D, Giray TA, Ayan C, Celikmen F, Okuturlar Y,Sarikaya S.Int J ClinExpMed. 2015 Jun 15;8(6):9692-9. eCollection 2015.

3)Investigation on legal problemsencounteredbyemergencymedicinephysicians in Turkey

Kayipmaz AE, Kavalci C, Gulalp B, Kocalar UG, Giray TA, Yesilagac H, Ozel BA, Celikel E, Karagun O.PLoSOne. 2015 May 18;10(5):e0127206. doi: 10.1371/journal.pone.0127206. eCollection 2015.

4)Adequacy of Physicians Knowledge Level of Cardiopulmonary Resuscitation to Current Guidelines. Kocalar ÜmmüGülsüm , Arslan Engin Deniz , Kavalci Cemil , Afşin Emre Kayıpmaz , Kavalci Gülsüm , Yorulmaz Şükrü , Giray Tufan Akın. J Clin Anal Med 2015;6(suppl 3): 324-6.

5)LipidEmulsionTreatmentDecreasedhighLevels of Phenytoin in Rats. Afşin Emre Kayıpmaz , Cemil Kavalcı , Nilüfer Bayraktar , Didem Bacanlı , Tolga Reşat Aydos , Tufan Akın Giray , Ümmü Gülsüm Kocalar , Sibel Benli. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi: antalya; 16/04/2015 - 19/04/2015.

6)Deathduetohighdosecolchicine. Afşin Emre Kayıpmaz, Hasan Örgen, Tufan Akın Giray, Cemil Kavalcı. TurkishJournal of Occupational/EnvironmentalMedicineandSafety. 2015.

7)Syestemictoxity of a localanestheticagent in emergencydepartment . Afşin Emre Kayıpmaz, Tufan Akın Giray, Cemil Kavalcı, Murat Muratoğlu, Süleyman Serdar Taşçı. TurkishJournal of Occupational/EnvironmentalMedicineandSafety. 2015.

8)PulmonaryEmbolismwithAbdominalPain: A Case ReportPatientwith post traumaticinterhemisphericsubduralhematoma: a casereport. Muratoğlu M, Giray T, Çelikel E, Kavalcı C, Aslan S, Durukan P.:almaty/kazakhstan; 27/03/2015 - 29/03/2015

9)Analysis of GeriatricVertebraFractures: Review of FourYears. Giray T, Sönmez E, Haberal M, Yılmaz C.Review of FourYears. 3rd İnternationalEmergencyMedicineSymposium: Kazakistan; 27/03/2015 - 29/03/2015

10)Cervicaldislocationsecondarytoepilepticseizure: CASE REPORT. Giray T, Sönmez E, Haberal M, Yılmaz C.3rd İnternationalEmergencyMedicineSymposium: Kazakistan; 27/03/2015 - 29/03/2015

11)Cervicalfracture in aquapark: CASE REPORT. Giray T, Sönmez E, Haberal M, Yılmaz C.3rd İnternationalEmergencyMedicineSymposium: Kazakistan; 27/03/2015 - 29/03/2015

12) Acutedystonicreactionduetodexketoprofentrometamol. Kayipmaz AE, Giray TA, Tasci SS, Tasci SS, Kavalci C, Kocalar UG. Pak MedAssoc. 2015 Nov;65(11):1231-2.

13) İki koroner arter baypas greft ameliyatı tekniğinin akut böbrek hasarı yönünden karşılaştırılmasI.Deniz Sarp Beyazpınar, Bahadır Gültekin, Afşin Emre Kayıpmaz, Çağrı Kayıpmaz, Atilla Sezgin, Tufan Akın Giray, Cemil KavalcıTürk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi DergisiEkim 2015, Cilt 23, Sayı 4, Sayfa(lar) 643-650.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler


1)Differences between adolescent and adult cases of suicidal drug intoxication. Cem Simşek Halil Dogan, Lokman Adıgüzel, Emin Uysal, Sezgin Sarıkaya, Dogac Niyazi Ozucelik, Yıldız Okuturlar, Tufan Akın Gıray, Afşin Emre Kayıpmaz, Mustafa Yazıcıoglu. MedicalJournal of Bakirkoy 2016 12;1:20-23.
2)Death due to high dose colchicine. Afşin Emre Kayıpmaz, Hasan Örgen, Tufan Akın Giray, Cemil Kavalcı. TurkishJournal of Occupational/EnvironmentalMedicineandSafety. 2015.
3)Syestemic  toxity of a local anesthetic agent in emergency department . Afşin Emre Kayıpmaz, Tufan Akın Giray, Cemil Kavalcı, Murat Muratoğlu, Süleyman Serdar Taşçı. TurkishJournal of Occupational/Environmental Medicine and Safety. 2015.
4) İki koroner arter baypas greft ameliyatı tekniğinin akut böbrek hasarı yönünden karşılaştırılması. Deniz Sarp Beyazpınar, Bahadır Gültekin, Afşin Emre Kayıpmaz, Çağrı Kayıpmaz, Atilla Sezgin, Tufan Akın Giray, Cemil KavalcıTürk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi DergisiEkim 2015, Cilt 23, Sayı 4, Sayfa(lar) 643-650.
 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler


1)Pulmonary Embolism with Abdominal Pain: A Case Report Patientwith post traumatic interhemispheric subdural hematoma: a casereport. Muratoğlu M, Giray T, Çelikel E, Kavalcı C, Aslan S, Durukan P.:almaty/kazakhstan; 27/03/2015 - 29/03/2015
2)Analysis of Geriatric Vertebra Fractures: Review of FourYears. Giray T, Sönmez E, Haberal M, Yılmaz C.Review of FourYears. 3rd İnternationalEmergencyMedicineSymposium: Kazakistan; 27/03/2015 - 29/03/2015
3)Cervical dislocation secondary to epileptic seizure: CASE REPORT. Giray T, Sönmez E, Haberal M, Yılmaz C.3rd İnternational Emergency Medicine Symposium: Kazakistan; 27/03/2015 - 29/03/2015
4)Cervical fracture in aquapark: CASE REPORT. Giray T, Sönmez E, Haberal M, Yılmaz C.3rd İnternational Emergency Medicine Symposium: Kazakistan; 27/03/2015 - 29/03/2015

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler


1)Lipid EmulsionTreatment Decreased highLevels of Phenytoin in Rats. Afşin Emre Kayıpmaz , Cemil Kavalcı , Nilüfer Bayraktar , Didem Bacanlı , Tolga Reşat Aydos , Tufan Akın Giray , Ümmü Gülsüm Kocalar , Sibel Benli. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi: antalya; 16/04/2015 - 19/04/2015.