Doç. Dr.Tuğba Songül Tat

  • İlgi Alanları
  • Alerjik rinit
  • Alerjik astım
  • Alerjik konjuktivit
  • Ürtiker
  • Anjioödem
  • Alerjen İmmünoterapisi
  • Arı alerjisi
  • Bağışıklık sistemi hastalıkları

İmmün sistemimizin ana görevi, bizi zararlı mikroplardan korumaktır. Bu immün sistemimiz çeşitli hücre ve proteinlerden oluşmaktadır. Bu hücre ya da proteinlerde herhangi bir sorun olduğu zaman, bu bizim karşımıza genellikle sık tekrarlayan enfeksiyonlar ile gelmektedir. Bağışıklık sistemindeki sorunun nerede olduğuna ve derecesine bağlı olarak hastalarda gördüğümüz klinik de değişkenlik göstermektedir.  Bu hastalar bağışıklık sistemi yetmezliği açısından detaylı olarak araştırılmalıdır. Hastalara ne kadar erken tanı konulup, etkin tedavi edilirlerse, hayat kaliteleri o kadar artmakta ve o derecede hayata tutunabilmektedirler.

Eğitim ve Uzmanlık
2006  - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- Tıp eğitimi
2011  - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi - İç hastalıkları Uzmanlığı
2017 - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığı

Deneyim
2011 - 2012 - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları uzmanı
2012 - 2013 - Rize Kaçkar Devlet Hastanesi - İç hastalıkları uzmanı (Devlet Hizmet Yükümlüğü)
2013 - 2014 - Akseki Devlet Hastanesi - Başhekimlik
2014 - 2017 - Akdeniz Tıp Fakültesi İç hastalıkları ABD - Alerji ve İmmünoloji Araş. Gör. Dr.
2017 - 2020 - Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İmmünoloji ve Alerji Uzmanı (Devlet Hizmet Yükümlülüğü)

Mesleki Üyelikler
Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği
Klinik İmmünoloji Derneği

 

A1.TAT, Tugba Songul. Higher Levels of Depression and Anxiety in Patients with Chronic Urticaria. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research, 2019, 25: 115.
A2. TAT, Tugba Songul. Adherence to Subcutaneous Allergen Immunotherapy in Southeast Turkey: A Real-Life Study. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research, 2018, 24: 8977.
A3. Tat TS, Cilli A. Evaluation of long-term safety and efficacy of omalizumab in elderly patients with uncontrolled allergic asthma.  Ann Allergy Asthma Immunol. 2016 Nov;117(5):546-549.
A4. Tat TS, Cilli A.Omalizumab treatment in asthma-COPD overlap syndrome. J Asthma. 2016 Dec;53(10):1048-50.
A5. Kaynar K, Songul Tat T, Ulusoy S.Evaluation of nutritional parameters of hemodialysis patients. Hippokratia. 2012 Jul;16(3):236-40.
A6. Sonmez M, Erkut N, Tat TS, Can a high platelet count be responsible for diabetes insipidus in acute myelogenous leukemia with monosomy 7 and inversion 3 (q21q26)? Int J Hematol. 2009 Sep;90(2):273-4. 
A7. TAT, Tuğba Songül. Kronik ürtikerli hastalarda troid otoimmünitesi ve artmış nötrofil lenfosit oranı. Turkish Journal of Clinics and Laboratory, 10.1: 52-56. (2019)
A8. Tat, Tuğba Songül, and Aykut Çilli. "Ağır Alerjik Astımlı Hastalarda Omalizumab Tedavisi." Istanbul Medical Journal 18.3 (2017).   
A9. Tat, Tuğba Songül. "Kronik spontan ürtikerde omalizumab tedavisinin etkinliği ve güvenliği: bir naturalistik çalışma." Cukurova Medical Journal 43.4: 1-1. (2018) 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makalele
B1. Tat, Tuğba Songül, et al. "Erişkin İdiyopatik Trombositopenik Purpuralı Hastalarda IL-10 ve IL-17 Gen Polimorfizm." Namık Kemal Tıp Dergisi 6.2 (2018): 36-44
B2.Bayçelebi G, Aydın F, Gökosmanoğlu F, Tat TS, Varım C. Trabzon’da kanser tarama testleri farkındalığı. J hum rhytmm 2015; 1(3): 90-94

Hakemli kongre bildiri kitaplarında yer alan bildiriler
C1. Tat, Tuğba Songül, Astım hastalarında inhaler cihazların hatalı kullanımı, 3, Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, 11-13 mayıs 2018, Manisa 
C2. Tat, Tuğba Songül, Allerjik rinit ve astımda güvenilir bir tedavi seçeneği: Subkütan Allerjen immünoterapisi. Medi trio 3 kongre,4-7 Ekim 2018, Kıbrıs
C3. Tat, Tuğba Songül, Kronik Ürtikerli Hastalarda Oto-immünite, 26, Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 9-13 Kasım 2019, Antalya
C4. Tat, Tuğba Songül, İnhalen Allerjenlerle İmmünoterapi Güvenilirliği, Tek Merkez Deneyimimiz,  25. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji  Kongresi, 17-21 Kasım 2018, Antalya
C5.Tat, Tuğba Songül, İnhalen Cihazların Astımlı Hastalarda Yüksek Hatalı Kullanımı, Allerjenlerle İmmünoterapi Güvenilirliği, 25. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 17-21 Kasım 2018, Antalya 
C6.Tat, Tuğba Songül, Dirol Hülya, Tek Semptomu Kaşınt Olan Bir Lenfoma Vakası, 24, Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 18-22 Kasım 2017, Antalya
C7.Tuğba Songül Tat, Aykut Çilli, Sarkoidozda Platelet Lenfosit Oranı Bir Belirteç Olabilir mi? 20. Toraks Kongresi, Belek, 2017 
C8.Tuğba Songül Tat, Aykut Çilli, Sarkoidoz hangi yaş grubunun hastalığıdır? 20. Toraks Kongresi, Belek, 2017
C9. Tat TS, Kontrolsüz Alerjik Astımlı Hastalarda 36 aydan uzun süreli anti-IgE Tedavisi Kullanımının Sonuçları, ‘23. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Bodrum, 2016’
C10. Tat TS, Kaşıntı İle Başvuran Bir Lenfoma Vakası. ‘23. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Bodrum, 2016’
C11.Tat TS. Tedaviye Dirençli Kronik Ürtiker Hastalarında Omalizumab Deneyimimiz’ 23. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Bodrum, 2016.
C12. Tat TS. Sarkoidozda Nötrofil Lenfosit Oranı. 18. İç Hastalıkları Kongresi, Belek, 2016
C13. Tat TS. Sık Akciğer Enfeksiyonu Nedeniyle Araştırılırken Tanı Konan Primer İmmün yetmezlik Olgusu.18. İç Hastalıkları Kongresi, Belek, 2016 
C14. Tat TS. Bir İç Hastalıkları Uzmanının Çıkardığı Aylık İlaç Raporu Dağılımı. 18. İç Hastalıkları Kongresi, Belek, 2016
C15. Hülya Dirol, Tat TS. Tanısı oldukça geciken bronşiektazi ve primer imm ün yetmezlik olgusu. 19. Toraks Kongresi, Belek, 2016.
C16. Çiğdem Çiçek Kolak, Tuğba Songül Tat, Melike Şahiner, Dilara İnan HIV Enfeksiyonunda Kotrimoksazol Hipersensitivitesi Yönetimi Nasıl Olmalı? Bir Olgu Sunumu, Klimik 2016, Antalya 
C17. Tat TS. Proteinüri İle Komplike Bir Hipogammaglobulinemi Vakası: Fokal Segmental Glomerüloskleroz. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi ,Belek, 2015.
C18. Tat TS. Başarılı Bir Kotrimoksazol Desensitizasyonu  Ne Kadar Sürer?: Olgu Sunumu Ve Literatürün Bir Özeti. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Belek, 2015.
C19. Tat TS. Oto-İmmünite ve Yaygın Değişken İmmun Yetmezlik. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Belek, 2015.
C20. Tat TS. Yaygın Bronşektazili Bir Primer İmmün Yetmezlik Olgusu. 19. Toraks Kongresi,  Belek, 2015.
C21. Özlem Çakın, Tuğba Songül Tat, Ozan Salim, Melike Cengiz, Atilla Ramazanoğlu, L- asparaginaz ile anaflaksi gelişen olguda yoğun bakımda desensitizasyon deneyimi, 12. Ulusal dahili ve cerrahi bilimler yoğun bakım kongresi, Ankara, 2015.