Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat

  • Uzmanlık Alanları: Konjenital kalp hastalıkları, Fetal Ekokardiyografi, Fetal invaziv kardiyoloji, İnvaziv elektrofizyoloji

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakultesi - Tıp Eğitimi
Dr Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Çocuk Kardiyolojisi Uzmanlığı