Op. Dr. Tuğrul Civak

  • Uzmanlık Alanları: Genel cerrahi, Endoskopi
Eğitim ve Uzmanlık
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Haydarpaşa Numune Araştırma ve Eğitim Hastanesi - Uzmanlık
 
Türk Cerrahi Derneği
Türk Tabipler Odası
 
 

 

Effect of probiotics on experimental short-bowel syndrome. Am J Surg, 2011 oct;202(4):461-8