• Uzmanlık Alanları: Çocuk yoğun bakım, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD - Uzmanlık
 
 
ULUSLAR ARASI YAYINLAR
1. Şimşek B, işlek İ, Şimşek T, Küçüködük Ş, Cengiz K Regression of nephrotic syndrome due to amyloidosis secondary to familial Mediterranean fever following colchicine treatment. Nephrol Dial Transplant. 2000; 15: 282
2. İşlek İ, Şimşek T, Baskın E, Şimşek B, Küçüködük Ş, Bedir A, Bakkaloğlu A, Beşbaş N, Topaloğlu R, Özen S, Saatçi Ü Low serum apolipoprotein AI levels in amyloidosis related to familial Mediterranean fever. Pediatr Nephrol. 2003; 18 (10): 1005-8
ULUSAL YAYINLAR
1. Doğanay Z, Şimşek T, Şimşek B, Şahinoğlu AH Çocuklarda BT ve MR uygulamalarında rektal midazolamın etkinliği. Türk Anest Rean Cem Mecmuası. 2001; 29: 107-112
ULUSLAR ARASI KONGRE BİLDİRİLERİ
1. İşlek İ, Şimşek T, Baskın E, Şimşek B, Küçüködük Ş, Bedir A, Bakkaloğlu A, Beşbaş N, Topaloğlu R, Özen S, Saatçi Ü Low serum apolipoprotein AI levels in amyloidosis related to familial Mediterranean fever. The 12th Congress of the International Pediatric Nephrology Association September 1-5 2001 Seattle , Washington, USA Abstract book p.243
ULUSAL KONGRE POSTER VE SÖZEL BİLDİRİLERİ
1. İşlek İ, Şimşek B, Şimşek T, Dağdeviren A, Küçüködük Ş Ailevi Akdeniz ateşine bağlı amiloidozda nefrotik sendromun kolşisinle regresyonu II. Ulusal Pediatrik Nefroloji Kongresi 18-21 Ekim 1999 Ankara NP 23
2. Doğanay Z, Şimşek T, Uysal S 0.35 mg/kg rektal Midazolam ile bilinçli sedasyonun CT ve MRI uygulanımında çocuklarda etkinliği XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK' 99 27-31 Ekim 1999 Mersin p 208
ULUSLAR ARASI KONGRE-KURS KATILIMLARI
1. The 13th Budapest Nephrology School Under the Auspices of ISN, ERA-EDTA and ISP 25-30 Ağustos 2006 Budapest Hungary
2. Frontiers in Renal Science: Genetics, Inflammation and Repair ERA-EDTA CME Course 11-13 Temmuz 2007 Oxford UK
3. Excellence in Paediatrics 30 Kasım- 3 Aralık 2011 İstanbul Türkiye
ULUSAL KONGRE - KURS KATILIMLARI
1. Çocukluk Çağı Astımı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 19-22 Mayıs 2002 Bodrum
2. Türkiye Milli Pediatri Derneği İstanbul Şubesi 25. Pediatri Günleri Çocuk ve İnfeksiyon 16-18 Nisan 2003 İstanbul
3. T.C. Sağlık Bakanlığı Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı Uygulama Kursu 17-19 Aralık 2008 Adana
4. Çukurova Üniversitesi Çocuk Yoğun Bilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Eğitimi 01 Mart 2010/01 Haziran 2010 Adana
5. T.C. Sağlık Bakanlığı ETPOD (European Training Program on Organ Donation) projesi kapsamında ''Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi'' 18 Şubat 2011 Adana
6. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Çocuklarda Sürekli Renal Destek Sistemleri Kursu 24-25 Ekim 2011 İstanbul
7. T.C. Sağlık Bakanlığı Çocuk Yoğun Bakım Temel Eğitim Kursu Teorik 3-4 Mart 2011 Ankara/Pratik 11 Nisan-04 Mayıs 2011 Adana
8. VIII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 4 -8 Nisan 2011 İzmir
9. VIII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Advanced Pediatric Life Support /Çocuk Acil Kursu 4-8 Nisan 2011 İzmir
10. IX . Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 30 Nisan -4 Mayıs 2012 Antalya
11. Amerikan Pediatri Akademisin Katılımı ile 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 28 Kasım-02 Aralık 2012
12. Hastane Enfeksiyonları ve Enfeksiyon Hekimliği Kursu 25 Şubat -1 Mart 2013 Ankara
13. X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 3-7 Nisan 2013, Mardan Palace – Antalya
14. Neonatal Resüstasyon Programı 10-12 Aralık 2013 Adana
15. 7.Dünya Çocuk Yoğun Bakım Kongresi ve XI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi /4-7 Mayıs 2014 /İstanbul/TÜRKİYE