Uzm. Dr.Tülün Savaş Gürses

  • İlgi Alanları
  • Epilepsi
  • Otizm
  • Prematüre bebek takibi
  • Baş ağrısı
  • Serebral palsi

Eğitim ve Uzmanlık:
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Yandal uzmanlık Eğitimi
Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi (Dışkapı Ankara Çocuk Hastanesi), Uzmanlık Eğitimi
Dicle Üniveristesi Tıp Fakültesi

Deneyim:
2016-2018: Van Egitim ve Arastirma Hastanesi
2013-2016: Başkent Üniveristesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi
2011- 2013: Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
2007-2011: Diyarbakır Çocuk Hastanesi
2002-2007: Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi (Dış kapı Ankara Çocuk Hastanesi

Üyelik:
Türk Tabibleri Birliği
Çocuk Nöroloji Derneği
 

Kurslar:
Temel EEG ve ileri EEG kursu Eğitimi Sertifikası, 2014
Çocuklarda Nöromuskuler Hastalıklar Kursu, 2015

1. A.Yokuş, T.Savaş, S. Özkaçmaz . Nadir bir papilla ödem nedeni: Guillain-barre sendromu. Causepedia hakemli olgudergisi. 26.05.2017 (e-ıssn: 2147-218).

2. Savaş T, Erol I, Saygı S, Habeşoğlu M. Narcolepsy and cataplexy: a pediatric case report. Turk Pediatri Ars, 2016; 51(4):221-223, (Medline/Pubmed).

3. Erol I, Ozkale M, Savaş T, Alkan O. M Neuromyelitis optica mimics the morphology of spinal cord tumors. The Turkish Journal of Pediatrics 2016; 58:309-314.

4. Savaş T, Erol I, Özyandi S, Saritürk Ç. Lamotrigine in children and adolescents with epilepsy: A single center experience. European Journal of Paediatric Neurology, 2015. SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil).

5.Saygı S, Haytaoglu Z, Savaş T, Alkan Ö, Erol I.Farber disease in a child with a novel homozygous c.92G>T mutation. European Journal of Paediatric Neurology, 2015, ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil).

6.Saygı S, Savaş T, Erol I. Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Gelişen bir Wernicke Ensefalopatisi. Cukurova Medical Journal, 2015(Index Copernicus).

7. Erol I, Savaş T, Şekerci S, Yazıcı N, Erbay A, Demir Ş, Saygı S, Alkan Ö. Tuberous sclerosis complex; single center experience.. Turk Pediatri Ars, 2015 (Index medicus).

8. Savas T, Erol I, Ozkale Y, Saygi S. Congenital Segmental Spinal Muscular Atrophy: A Case Report.J Child Neurol, 2014 ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil)).

9.Erol I, Savaş T, Saygi S. Idiopathic ocular neuromyotonia in a child: Case report. European Journal of Paediatric Neurology, 2015 ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil).

10.Erol I, Mısırlıoglu P, Savaş T, Sarıtürk Ç. The effect of levetiracetam monotherapy on haematological parameters in children with epilepsy. European Journal of Paediatric Neurology, 2015 ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil)).

11.Erol I, Haytoglu Z, Savaş T, Saygi S. Anti-N-methyl-D-aspartate receptor-mediated encephalitis in a child: Case report. European Journal of Paediatric Neurology, 2015 (SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil)).

12.Savaş T, Erol I, Özyandi S, Saritürk Ç. Lamotrigine in children and adolescents with epilepsy: A single center experience. EuropeanJournal ofPaediatricNeurology, 2015 (SCI-Exp : ScienceCitation Index-Expanded (SCI dahil)).

13.Dursun H, Saygi S, Cengiz N, Savas T, Erol I, Noyan A. ;Prevalance Of Hypertension İn ChildrenAndAdolescentsWithUnclassified. PediatricNephrology, 2015( SCI-Exp : ScienceCitation Index-Expanded (SCI dahil)

14.Saygı S, Savaş T, Alkan Ö, Erol İ. ;Gastrointestinal cerrahi sonrası gelişen birWernickeEnsefalopatisi. Çukurova MedicalJournal, 2015( SCOPUS )

15. Saygi S, Savas T, Erol I. ;Tekrarlayan Ağrılı Oftalmoplejik Nöropati: Olgu sunumu Recurrent painful ophthalmoplegic neuropathy. Cukurova Med J, 2014(Index Copernicus). 16.T.Savaş,H. Tezer,G. ŞensoyT.R. Şayli.Varicella complication in unvaccinated childrenCocuk Sagligi ve Hastaliklari Dergisi 53(1):17-22, January 2010.

17. Unal S, Eker S, Kibar AE, Savas T, Han U, Basri H. Autoamputation of a pharyngeal hairy polyp in a neonate with intermittent respiratory distress. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2008; 3:90-3.

Bildiriler

*Erol İ, Misirlioğlu P, Savaş T, Saritürk Ç. Levetiresetam monoterapisinin hematolojik parametreler üzerine etkisi. 17. Ulusal çocuk nörolojisi kongresi: Çeşme/İzmir; 06/05/2015 - 09/05/2015.

*Erol İ, Yetkinel S, Savaş T. Mecp2 mutasyonu ile ilişkili Rett sendromuna genel bakış 7 olgu analizi. 17. Ulusal çocuk nörolojisi kongresi: Çeşme/İzmir.

*Erol İ, Misirlioğlu P, Savaş T, Alkan Ö. Homozigot trex1 gen muatasyonu ilişkili geç başlangıçlı aicardi-goutieres sendromlu bir bebek olgu. 17. ulusal çocuk nörolojisi kongresi: çeşme/izmir; 06/05/2015 - 09/05/2015.

*Erol İ, Haytaoğlu Z, Savaş T, Saygi S, Misirlioğlu P. Anti-n-metil-d-aspartat reseptör ilişkili ensafalit:1 çocuk olgu. 17. Ulusal çocuk nörolojisi kongresi: Ceşme/Izmir, 06/05/2015-09/05/2015.

*Savaş T, Erol İ, Özyandi S, Saritürk Ç. Epileptik çocuk ve ergenlerde lamotrijin kullanımı; tek merkez deneyimi. 17. Ulusal çocuk nörolojisi kongresi: çeşme/izmir; 06/05/2015 - 09/05/2015.

Sozlu Sunum

,”Annual Meeting of the Infantile Seizure Society, 22-27 Haziran 2014, Kapadokya, Nevsehir, Turkiye.,” Annual Meeting of the InfantileSeizure Societyand16. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 22-27 Haziran 2014, Kapadokya, Nevsehir, Turkiye.

“Spinal Kitleyi Taklit Eden Nöromiyelitis Optikalı Bir Hasta,” Annual Meeting of the InfantileSeizure Societyand16. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 22-27 Haziran 2014, Kapadokya, Nevsehir, Turkiye.