Uzm. Dr.Tuna Semerci

Eğitim ve Uzmanlık
Celal Bayar Üniversitesi - Tıp Fakültesi
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı - Uzmanlık
Mardin Derik Devlet Hastanesi Tıbbi Biyokimya - Uzman Doktor
Afyon Sandıklı  Devlet Hastanesi - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı - Uzman Doktor
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı - Yrd. Doç. Dr

 

8.1.  Uluslararası Hakemli Dergide ve SCI kapsamında Yayımlanan Makaleler

1.Semerci T, Cuhadar S, Akçay FA, Aydın TK, Atay A, Koseoğlu M, Bayata S. Comparing the renal safety of isoosmolar versus low osmolar contrast medium by renal biomarkers N-Asetyl-β-D-Glucosaminidase and Endothelin. Angiology,  2014; 65: 108-112

2. Akçay A.F , Bayata S , Semerci T , Yeşil M ,  Toklu O,  Arıkan A ,  Tülüce Y.S ,  Köseoğlu  M,  Yağız K.İ. The effects of iodixanol and iopamidol on adhesion molecule serum levels in patients with angina pectoris undergoing coronary angiography: a randomized study. The Anatolian Journal of Cardiology. 2014; 14: 156-161

3. Çuhadar S, Köseoğlu M, Çinpolat Y, Buğdaycı G, Usta M, Semerci T.   The effect of extremely high glucose concentrations on 21 routine chemistry and thyroid Abbott assays: interference study. Biochemia Medica. 2016; 26(1): 53-60

4. Günaydın Z.Y, Vural A, Karagöz A, Bektaş O, Çelik A, Semerci T, Kara H, Avcı E. Arrhytmogenic potential of vitamin D insufficiency. Acta Medica Mediterranea. 2016, 32: 143-149

5. Karagoz A., Kesici S., Vural A., Usta M., Tezcan B., Semerci T., Teker E. Cardioprotective effects of Viscum Album L. on isoproterenol-induced heart failure via regulation of nitric oxide pathway. The Anatolian Journal of Cardiology. Kabul tarihi:22.02.2016

6. Usta M., Aral H., Çilingirtürk A.M., Kural A., Topaç I, Semerci T., Köseoğlu M.H. Assessment of average of normals (AON) procedure for outlier-free datasets including qualitative values below limit of detection (LoD): an application within tumor markers such as CA 15-3, CA 125, and CA 19-9. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. 2016; 76(7): 553-560

 

8.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.Atay A, Semerci T, Cuhadar S, Alper E, Koseoglu MH, “Analysis of DNA Hypermethylation in Bile Samples of Patients with Cholangiocellular Carcinoma” 17th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation (BJCL), pp.90,  September 16-19, 2009, Ohrid, Republic of Macedonia.

2.Cuhadar S., Semerci T., Atay A., Demir L., Sutcu R., Arslan B., Sırın B. Indırect reference ıntervals for hematologic parameters in a pediatric population. IFCC WorldLab Istanbul 2014 P1475 -S1619, Istanbul, 22-26 June 2014.

3. Karagoz A., Kesici S., Vural A., Usta M., Tezcan B., Semerci T., Teker E. Cardioprotective Effects of Viscum Album L. on Isoproterenol-Induced Heart Failure Via Regulation of Nitric Oxide Pathway in Rats. XXI World Congress of Echocadiography and Cardiology pp54, Istanbul, 20-22 November 2015.

  8. 3. Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makaleler

1. Demir M, Atay A, Çuhadar S, Barış N, Köseoğlu M, Aslan Ö, Semerci T, Gönel A,  “İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Memnuniyet Anketi”. Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2010; 8(2):43-50.

2. Demir M, Çuhadar S , Aslan Ö,  Gönel A, Semerci T, Atay A, Köseoğlu M, ”Klinik Biyokimya Laboratuvarlarını Değerlendirme Anketi” .Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2011; 9(1): 23-30.

3. Çuhadar S., Semerci T., KöseoğluM., Akçay A. F, Aydın K. T., Atay A., Bayata S. Koroner Anjiografinin Total Antioksidan Kapasite Düzeylerine Etkisi. Türk Klinik Biyokimya Derg 2013; 11(2): 73-78.

 

8.4. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Semerci T, İşleten F., Atay A., Köseoğlu M.H., “İdrar lökosit miktarının idrar antioksidan kapasitesine etkisi” 6.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, p.43, 27-30 Nisan 2006, Antalya.

2. Semerci T., Köseoğlu M.H., Atay A., Aydın T.”Radyomanyetik alanın in vitro hemolitik etkisi ve total antioksidan kapasitede oluşan değişimler”, 8.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, p.139, 8-11 Mayıs 2008, Bodrum.

3. Somalı I., Hatiboğlu O., Tarhan O., Semerci T., Erten Ç.,Alacacıoğlu A., Bayata S., Köseoğlu M.H., “Kapesitabin kullanan hastalarda kardiyotoksisite ve endotelyal disfonksiyonun değerlendirilmesi”, 9.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, p.93, 23-26 Nisan 2009, Antalya.

4.Kaplan Y.C, Karadaş B., Aslan Ö., Semerci T., “Terapötik ilaç monitörizasyonu amacı ile ölçülen antiepileptik ve lityum düzeylerinin değerlendirilmesi”, 20.Ulusal Farmakoloji Kongresi, p.39, 4-7 Kasım 2009, Antalya.

5. Semerci T, Çuhadar S., Köseoğlu M.H., “Çeşitli saklama koşullarında serum Estradiol ve FSH düzeylerinin stabilitesi ” 14.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, p.27, 24-27 Nisan 2014, Antalya.

6. Semerci T, Çuhadar S., Köseoğlu M.H., “Serum FSH ve Estradiol testlerinde dondurup  çözme stabilite çalışması ” 14.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, p.28, 24-27 Nisan 2014, Antalya.

7. İşçi A., Bayata S., Yeşil M., Semerci T., Aydın T., Çuhadar S., Atay A., Köseoğlu M.H., “Koroner yavaş akım fenomeni olan hastaların serum CD-40 Ligand, CRP ve TNF-alfa ile ilişkisi  ”, 14.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, p.68, 24-27 Nisan 2014, Antalya.

8. Aydın K.T., Çuhadar S., Köseoğlu M.H., Atay A., Semerci T., Demir L., “Postprandial yüksel trigliserid düzeylerinin endotel adezyon moleküllerine etkisi”, 14.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, p.69, 24-27 Nisan 2014, Antalya.

9. Semerci T, Çuhadar S., Emecen Ö., Usta M., Köseoğlu M.H.,  Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan 60-89  yaş arası erişkinlerde tiroid fonksiyon testleri referans aralığı. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre & Lab Expo 2014, p.057, 16-20 Eylül 2014, Çeşme.

10. Semerci T, Çuhadar S., Özkeskin A., Usta M., Köseoğlu M.H. Kilolu ve obez hastalarda Helicobakter pylori enfeksiyonunun kemik dansitesi üzerine etkisi. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre & Lab Expo 2014, p.097, 16-20 Eylül 2014, Çeşme.

11. Çuhadar S, Semerci T, Köseoğlu M.H. Serum CA 19-9 testinin dondurup çözmeye dayanıklılık çalışması. 15.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, p.63, 23-26 Nisan 2015, Fethiye.

12. Çuhadar S, Semerci T, Köseoğlu M.H. Farklı saklama koşullarında bekletilen serum numunelerinde CA 19-9 için preanalitik stabilite çalışması. 15.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, p.64, 23-26 Nisan 2015, Fethiye.

13. Semerci T, Duman A, Usta M, Şengül D, Çuhadar S, Tosun A, Köseoğlu M.H. Tiroid nodüllerinde senkron tiroid stimulan hormon düzeyleri ile tiroid ultrasonografi ve ince iğne aspirasyon biyopsi sonuçlarına bir bakış. 15.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, p.87, 23-26 Nisan 2015, Fethiye.

14. Köseoğlu M.H, Usta M,  Semerci T. Kan tiroid hormon düzeyleri ve dislipidemi. 15.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, p.118, 23-26 Nisan 2015, Fethiye.

15. Semerci T, Çuhadar S., Usta M.,  Emecen Ö., Köseoğlu M.H., Yıldırmak S. Giresun ili 60-89 yaş arası bireylerin tiroid fonksiyon testlerine ait indirekt referans aralıklarının karşılaştırması 16.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, p.44, 5-8 Mayıs 2016, Kuşadası.

 

8.5. Uluslararası Kitap Bölüm Yazarlığı

1. Serap Çuhadar and Tuna Semerci. Renal Biomarkers N-Acetyl-Beta-D Glucosaminidase  (NAG), Endothelin and Their Application, in: Dr. Vinood B. Patel, Professor Victor R. Preedy (Eds) Biomarkers in Kidney Disease, Springer Science+Business Media Dordrecht 2015 (DOI 10.1007/978-94-007-7743-9_8-1)

9. Ulusal Kongre ve Sempozyum Katılımları

 

1.Türk Klinik Biyokimya Derneği VI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 27-30 Nisan2006 Antalya

2.Türk Klinik Biyokimya Derneği VIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 8-11 Mayıs 2008 Bodrum

3.Türk Klinik Biyokimya Derneği IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 23-26 Nisan 2009 Antalya

4.Türk Klinik Biyokimya Derneği XII.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 12-15 Nisan 2012 Marmaris

5.Türk Klinik Biyokimya Derneği XIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 25-28 Nisan 2013 İzmir

6.Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Preanalitik Evre 2014 Sempozyumu 21-22 Mart 2014 Abant

7. Türk Klinik Biyokimya Derneği XIV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 24-27 Nisan 2014  Antalya

8. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre& Lab Expo 2014 16-20 Eylül 2014 Çeşme/İzmir

9. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği "Preanalitik Evre 2015 Sempozyumu" 3 Nisan 2015 İstanbul.

10. Türk Klinik Biyokimya Derneği XV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 23-26 Nisan 2015  Fethiye.

11. Türk Klinik Biyokimya Derneği İstanbul Şubesi "Obeziteye Klinik Biyokimyasal Yaklaşım Sempozyumu" 15-17 Ekim 2015 Amasya.

12. Türk Klinik Biyokimya Derneği Ankara Şubesi "Toksikoloji Çalıştayı-Yasaklı Madde Analizinde Klinik Laboratuvar" 6 Şubat 2016 Ankara.

13. Türk Klinik Biyokimya Derneği XVI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 5-8 Mayıs 2016  Kuşadası.

14. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre& Lab Expo 2016 27 Eylül-1 Ekim 2016 Ramada Plaza Otel/Trabzon

10. Kurs Katılımları

1.Ölçüm Belirsizliği ve İzlenebilirlik Kursu-Türk Biyokimya Derneği 12.03.2010 İzmir

2.Laboratuvar Gereksinimlerinin Karşılanma Süreçleri Kursu- Türk Klinik Biyokimya Derneği 22-23.10.2011 Edirne

3.Semen Analizi Kursu-Türk Klinik Biyokimya Derneği 16.06.2012 Afyonkarahisar

4.Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliği Kursu- Türk Klinik Biyokimya Derneği 14-16.06.2013 Muğla

5."Doku Tipleme Testleri" Kursu- Türk Klinik Biyokimya Derneği 24 Nisan 2014 Belek/Antalya

6."Akreditasyona Hazırlık: Yöntem Geçerliliğinin Kanıtlanması" Kursu- Türk Klinik Biyokimya Derneği 27 Nisan 2014 Belek/Antalya

7."Klinik Araştırmalar ve Klinik Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarca Değerlendirilmesi" "Güncel Mevzuat Işığında"-Türk Farmakoloji Derneği/Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu 13-14.11.2014 Ankara

8. Temas Eğitici Eğitimi Programı- Sağlık Bahçesi/Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aralık 2014 Giresun

9. "Tıbbi Laboratuvar Performansının Kanıtlanması Kursu: Olguya Dayalı"-Türk Biyokimya Derneği 15-16.01.2015 Dokuz Eylül Üniversitesi/ İzmir

10. "Klinik Laboratuvarlarda Moleküler Teknikler Kursu"- Türk Klinik Biyokimya Derneği 23 Nisan 2015 Fethiye

11. "9. Zehirlenmeler Geliştirme Kursu"-Klinik Toksikoloji Derneği 24.10.2015 Giresun Üniversitesi/ Giresun

12. "Böbrek Hastalıklarında Laboratuvar Etkinliği" - Türk Klinik Biyokimya Derneği 18 Mart 2016 Ordu

13. " Laboratuvar Gereksinimlerinin Karşılanma Süreçleri Etkinliği" - Türk Klinik Biyokimya Derneği 19 Mart 2016 Ordu

14. "Sperm Yıkama, Spermiyogram Analizi ve Klinik Değerlendirmesi"- Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre& Lab Expo 2016 27 Eylül 2016 Ramada Plaza Otel/Trabzon