Dr. Öğr. ÜyesiTuncay Erden

  • İlgi Alanları
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Minimal invaziv
  • Periferik damar cerrahisi
  • Anevrizma
  • Endovasküler girişimler
  • Bypass
  • Lenfödem

Eğitim ve Uzmanlık
1992 - 1998 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi                                           
1999 - 2005 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı  2005 - Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Preoperatif Verilen Nebivololun İskemi-Reperfüzyon Hasarına Etkisi Tez Danışmanı: Bülent Tünerir

Deneyim
2017-2019 - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kvc Ad Öğretim Görevlisi Ve Sağlık Bilimleri Fakültesi  Cerrahi Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi
2016 - 2017 - Samsun Özel Gato Hospital Hastanesi, Kvc Uzmanı
2015 - 2017 - Giresun Özel Ada Hastanesi, Kvc Bölümü Klinik Şefi
2014 - 2015 - Trabzon Özel Medicalpark Karadeniz Hastanesi, Kvc Bölümü Klinik Şefi
2010 - 2014 - Trabzon Özel Karadeniz Hastanesi, Kvc Uzmanı
2009 - 2010 - Giresun Özel Ada Hastanesi, Kvc Uzmanı
2007- 2007 - Ankara  Özel Ulus Hastanesi, Kvc Uzmanı
2007 - 2007 - Ankara  Özel Maltepe Umut Hastanesi, Kvc Uzmanı
2007 - 2009 - Trabzon Özel Karadeniz  Hastanesi, Kvc Uzmanı
2006 - 2007 - Haydarpaşa Gata Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Bölümü, Tabip Teğmen Kvc Uzmanı
2005 - 2006 - Trabzon Özel Karadeniz Hastanesi, Kvc Uzmanı
1998 - 1999 - Gümüşhane İli Hasköy Sağlık Ocağı Pratisyen Hekimi

Kurs ve Sertifikalar
1.         Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Uluslararası Katılımlı Kongresi, Kalp Damar Cerrahisi, Kardiyoloji Ve Girişimsel Vasküler Radyoloji Konuları, Titanic Deluxe Otel, Kongre Merkezi, Belek, Sertifika, 26.10.2018 -29.10.2018 (Ulusal)
2.         Mirc 2018, 4. Minimal İnvazif Ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Marriott Hotel Asıa, Sertifika, 21.06.2018 -23.06.2018 (Ulusal)
3.         2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Yoğun Bakım Hemşirelik Konuları, Ktü Osman Turan Kongre Merkezi, Sertifika, 25.04.2018 -27.04.2018 (Ulusal)
4.         14th Internatıonal Congress Of Update In Cardıology And Cardıovascular Surgery, Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Uluslararası Kongresi, Royal Seginug Conventıon Center, Sertifika, 05.04.2018 -08.04.2018 (Uluslararası)
5.         Ulusal Vasküler Ve Endoasküler Cerrahi Derneği Ven Günleri  Trabzon Toplantısı, Katılım Sertifikası, Trabzon, Sertifika, 20.01.2018 -20.01.2018 (Ulusal)
6.         Odak Toplantıları, Minimal İnvaziv Kapak Cerrahisi, Trendy Lara Otel, Sertifika, 01.12.2017 -03.12.2017 (Ulusal)
7.         Mırc 2017, 3. Minimal İnvaziv Ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Marriott Hotel Asia, Sertifika, 12.05.2017 -14.05.2017 (Ulusal)         
8.         12th Internatıonal Congress Of Update In Cardıology And Cardıovascular Surgery, Katılım Sertifikası, Sueno Belek Conventıon Center, Sertifika, 10.03.2016 -13.03.2016
9.         Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 8. Ulusal Kongresi, Katılım Sertifikası, Dedeman Otel, Sertifika, 01.09.2004 -05.09.2004 (Ulusal)
10.      2th Internatıonal Meetıng On Nıtrıc Oxıde Endothelıum And Cardıovascular Dıseases, Katılım Sertifikası, İstanbul, Sertifika, 08.05.2004 -08.05.2004 (Uluslararası)
11.      52 Nd Internatıonal Congress Of The European Socıety For Cardıovascular Surgery, Katılım Sertifikası, Lütfi Kırdar Conventıon Exhıbıtıon Centre, Sertifika, 07.11.2003 -10.11.2003 (Uluslararası)               
12.      Eğitim Formasyonu, Katılım Belgesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kurs, 08.01.2018 -12.01.2018 (Ulusal)                        
13.      Evh Hands On Course, Katılım Sertifikası, İstanbul, Kurs, 12.05.2017 -14.05.2017 (Ulusal)           
14.      Sutureless Valves New Therapeutıcal Optıon For Aortıc Valve Replacement, Katılım Sertifikası, Trabzon, Kurs, 28.05.2016 -28.05.2016 (Ulusal)                       
15.      Medical Educatıon Academıa, Patıent- Selectıon And Treatment Strategıes For Patıents Wıthllı, Ümraniye, Kurs, 25.11.2015 -28.11.2015 (Uluslararası)                       
16.      Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Distal Bypass Cerrahisi Sempozyumu Ve Kursu, Katılım Sertifikası, Ankara, Kurs, 12.12.2003 -13.12.2003 (Ulusal)

Mesleki Üyelikler
2005 - Ulusal Vasküler & Endovasküler Cerrahi Derneği, Üye
2004 - Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği, Üye

1. Özcan Ali Vefa,Beşoğul Yavuz,Tünerir Bülent,Dernek Sadettin,Erden Tuncay,Özdemir Ahmet Coşkun, Ünal Orçun,Aslan Recep,Kural Tuğrul (2004).  Kardiyopulmoner Bypasta Glutamat Ve Aspartatın Miyokardiyal Koruma Üzerine Etkisi ( The Effect Of Glutamate And Aspartate On Myocardıal Protectıon At Cardıopulmonary Bypass.  Anadolu Kardiyoloji Dergisi (The Anatolıan Journal Of Cardıology), 4(2), 114-119.

2. İnan Bilal Kaan,Göksel Onur Selçuk,Alp İbrahim,Erden Tuncay,Us Hulusi Melih,Yılmaz Ahmet Turan (2007).  Coarctation Of The Aorta Associated With Left Subclavian Artery Aneurysm: A Case Report.  The Heart Surgery Forum, 10(3), 175-176. Doi: 10.1532/Hsf98.20061213

3. Kara Hakan, Erden Tuncay. Feasıbılıty And Acceptabılıty Of Contınuous Postoperatıve Perıcardıal Flushıng For Blood Loss Reductıon In Patıents Undergoıng Coronary Artery Bypass Graftıng. Gen Thorac Cardiovasc Surg 2019 Jul 19. Doi: 10.1007/S11748-019-01174-8. [Epub Ahead Of Print]

4. Erden Tuncay, Hemsinli Dogus. Our Experience Of Endovascular Treatment İn Coronary Subclavian Steal Syndrome With A Review Of The Literature . Annals Of Medical Research  2019;26:366-9 Doı: 10.5455/Annalsmedres.2018.10.233

 

Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. Beşoğul Yavuz,Özcan Ali Vefa,Tünerir Bülent,Gökşin İbrahim,Önem Gökhan,Erden Tuncay,Saçar Mustafa,Aslan Recep (2001).  Periferik Venöz Yaralanmaların Hasta Mortalite Ve Morbiditesi Üzerine Olan Etkisi.  Cerrahi Tıp Arşivi, 6(1), 13-18.

2. Özcan Ali Vefa, Beşoğul Yavuz,Erden Tuncay,Gökşin İbrahim,Önem Gökhan,Tünerir Bülent,Baltalarlı Ahmet,Aslan Recep (2003).  Sol Atrial Trombüsü Olan İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Bir Hastada Avr-Mvr Ve Triküspit Anüloplasti.  Haydarpaşa Kardiyoloji Ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni, 11(2), 113-117.       

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler :

1.Dilaver Emre, Erden Tuncay, Uzundurukan Ahmet,Manevi Ali Reza,Kızılay Esma,Şahin Aynur,Karaca Yunus,Gündüz Abdülkadir (2018).  Şanslı Bır Torasık Bıçak Yaralanması.  Xıv.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care And Emergency Medicine Congress  Antalya (Özet Bildiri/Poster)

2.Kara Hakan, Erden Tuncay (2018).  Recurrent Aortoenterıc Fıstula: Case Study.  14th Internatıonal Congress Of Update In Cardıology And Cardıovascular Surgery, 121(8), 168-168. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

3.Hemşinli Doğuş,Erden Tuncay,Keskin Özlem,Gümüş Vakkas (2016).  A Rare Cause Of Refractory Angına Despıte Repeated Coronary Stent And Bypass Surgery:Coronary Subclavıan Steal Syndrome.  12th Internatıonal Congress Of Update In Cardıology And Cardıovascular Surgery, 57(3), 6-7. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)           

4.Keskin Özlem,Erden Tuncay,Hemşinli Doğuş,Özen Özkan,Tosun Alptekin (2016).  Complex Perıpheral Vascular Graft Infectıon: A Case Report.  12th Internatıonal Update In Cardıology And Cardıovascular Surgery, 57(3), 3-3. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

5.Erden Tuncay,Hemşinli Doğuş,Uçar Rıdvan,Keskin Özlem (2016).  Subclavıan Steal Syndrome.  12th Internatıonal Congress Of Update In Cardıology And Cardıvascular Surgery, 57(3) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

6.Erden Tuncay,Keskin Özlem,Hemşinli Doğuş,Ekiz Mehmet,Tosun Alptekin,Çelik Abdullah (2016).  Coronary Rupture Wıth Percutaneous Coronary Balloon Catheter Was Receıved Operatıon.  12th Internatıonal Congress Of Update In Cardıology And Cardıovascular Surgery, 57(3) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

7.Uçak Alper,İnan Bilal Kaan,Güler Adem,Kurtoğlu Tünay,Düver M Harun,Saçar Mustafa,Aşkın Göktan,Erden Tuncay,Us Hulusi Melih,Yılmaz Ahmet Turan (2006).  The Requırement Of Pacemaker Implantatıon In Aortıc Valve Replacement.  2nd Annual  Congress On Update In Cardıology And Cardıovascular Surgery (Özet Bildiri/Poster)

8.Uçak Alper,Güler Adem,İnan Bilal Kaan,Kurtoğlu Tünay,Düver Harun,Saçar Mustafa,Erden Tuncay,Us Hulusi Melih,Yılmaz Ahmet Turan (2006).  Comparıson Of Supragenuar And Infragenuar Insıcıons In Saphenous Vein Harvestıng For Coronary Bypass Surgery.  2 Nd Annual Congress On Update In Cardıology And Cardıovascular Surgery (Özet Bildiri/Poster)

9.Düver M Harun,Saçar Mustafa,Kurtoğlu Tünay,Erden Tuncay,Tenekeci Cumhur,Kiriş İlker,Peker Recep Oktay,Okutan Hüseyin,Turan Yavuz,Öcal Ahmet,İbrişim Erdoğan (2006).  Comparıson Of The Levels Of Homocysteıne In Plasma And Internal Mammarıan Artery Tıssue In Coronary Arterıal Dısease Patıents.  2nd Annual Congress On Update In Cardıology And Cardıvascular Surgery (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)     

10.Özcan Ali Vefa,Erden Tuncay,Özdemir Ahmet Coşkun,Saçar Mustafa,Kurtoğlu Tünay,Ünal Orçun,Baykan Emre Cumhur,Düver Harun,Tünerir Bülent,Aslan Recep (2006).  The Effect Of Nebıvolol Pretreatment On Ischemıa-Reperfusıon Injury Induced By Coronary Artery Bypass Surgery.  2nd Annual Congress On Update In Cardıology And Cardıovascular Surgery, 9(1), 14-14. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

11.Özcan Ali Vefa,Beşoğul Yavuz,Tünerir Bülent,Dernek Sadettin,Erden Tuncay,Sevin Mustafa Behçet,Aslan Recep,Kural Tuğrul (2003).  The Effect Of Glutamate And Aspartate On Myocardial Protection At Cbp.  52nd International Congress Of The European Society For Cardiovascular Surgery, 263-263. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum         

12.Özcan Ali Vefa,Beşoğul Yavuz,Tünerir Bülent,Gökşin İbrahim,Önem Gökhan,Erden Tuncay,Saçar Mustafa,Aslan Recep (2003).  The Effect Of Peripheric Vein İnjuries On Patient Mortality And Morbidity.  52nd İnternational Congress Of The European Society For Cardiovascular Surgery, 210-210. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)                      

13.Özcan Ali Vefa,Beşoğul Yavuz,Erden Tuncay,Gökşin İbrahim,Önem Gökhan,Tünerir Bülent,Ünal Orçun,Aslan Recep (2003).  Avr, Mvr And Tricuspid Anuloplasty İn Patient With Chronic İdiopathic Thrombocytopenic Purpura Which Has Left Atrial Trombus: A Case Report.  52nd International Congress Of The European Society For Cardiovascular Surgery, 80-80. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)                                        

14.Beşoğul Yavuz,Tünerir Bülent,Turan Yavuz,Özcan Ali Vefa,Özdemir Ahmet Coşkun,Erden Tuncay,Aslan Recep (2003).  Cardiac Operations Through A Right Subaxillary Minithoracotomy:A New Alternative Approach İn Adults.  52nd International Congress Of The European Society For Cardiovascular Surgery, 255-255. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)                                     

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler Ve Davetli Konuşmacı:

1.Erden Tuncay (2018).  Postoperative Comparison Of Patients Prepared With Whole-Length Saphenous Vein Grafting With Endoscopic Vein Harvesting And Conventional Technique.  4th Minimally İnvasive And Robotic Cardiovascular Surgery Congress, 13(2s), 45-45. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)                          

2.Erden Tuncay (2018).  Vv-Va Ecmo Ve İabp.  2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)                          

3.Atalar Serhat,Kaya Selçuk,Erden Tuncay,Aydın Nurten Nur,Altunayoğlu Çakmak Vildan,Aksoy Firdevs,Köksal İftahar (2018).  Gebe Endokardit Olgusu Cerrahi Gerekli Mi, Ne Zaman?.  İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2018, 175 (Tam Metin Bildiri/Poster)

4.Beşoğul Yavuz,Özcan Ali Vefa,Gökşin İbrahim,Tünerir Bülent,Önem Gökhan,Erden Tuncay,Aslan Recep (2002).  Elektif Koroner Bypass Cerrahisi Yapılan Hastalarda Hipotermi Sırasında Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu İle Ventriküler Fibrilasyona Girme Isısı Arasındaki İlişki.  Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)                            

5.Özcan Ali Vefa,Beşoğul Yavuz,Tünerir Bülent,Dernek Sadettin,Erden Tuncay,Sevin Mustafa Behçet,Aslan Recep,Kural Tuğrul (2002).  Açık Kalp Cerrahisi Sırasında  Glutamat Ve Aspartat İle Zenginleştirilmiş Soğuk Kristaloid Kardiyoplejinin Miyokardiyal Korumadaki Etkinliği.  Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)          

6.Beşoğul Yavuz,Tünerir Bülent,Özcan Ali Vefa,Turan Yavuz,Erden Tuncay,Aslan Recep (2002).  Kalp Cerrahisinde Sağ Subaxiller Kesi Yoluyla Yeni Bir Minimal İnvaziv Yaklaşım.  Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri/Poster)                          

7.Beşoğul Yavuz,Özcan Ali Vefa,Tünerir Bülent,Gökşin İbrahim,Önem Gökhan,Erden Tuncay,Aslan Recep (2002).  Periferik Damar Yaralanmalarında Cerrahi Deneyimlerimiz:. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 7. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri/Poster)