T├╝p Bebek Nedir? T├╝p Bebek Tedavisi
6698 say─▒l─▒ Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu hakk─▒nda bilgilendirmeyi okudum; randevu hat─▒rlatma ve hizmet sunumu i├žin ileti┼čim bilgilerimin kullan─▒lmas─▒na izin veriyorum.


G├╝venlik Kodu :
G├╝venlik Kodunu Giriniz:

sat─▒r aras─▒

T├╝p Bebek Fiyatlar─▒

Do─čal yöntemlerle çocuk sahibi olamayan çiftlerde tüp bebek tedavisi, uzun y─▒llard─▒r ba┼čar─▒yla uygulanmaktad─▒r. Bir yard─▒mc─▒ üreme tekni─či olan tüp bebek tedavisi; sebebi belirlenemeyen k─▒s─▒rl─▒klar, ileri ya┼č, kad─▒nlarda enfeksiyon ve tüplerdeki t─▒kan─▒kl─▒klar, erkeklerde ise sperm say─▒s─▒n─▒n azl─▒─č─▒ ve kalitesinin dü┼čüklü─čü, obezite gibi metabolik rahats─▒zl─▒klar yüzünden çocuk sahibi olamayan çiftlere çocuk sahibi olabilme imkan─▒ sunar. Günümüzde en s─▒k tercih edilen k─▒s─▒rl─▒k tedavisi olan tüp bebek tedavisi, kad─▒n ve erkek üreme hücrelerinin laboratuvar ko┼čullar─▒nda bir araya getirilmesi ve döllenmi┼č yumurtan─▒n anne rahmine yerle┼čtirilmesi ile uygulanan yapay döllenme tekni─čidir. Kad─▒n üreme hücresi olan yumurta ile erkek üreme hücreleri olan spermler belirli ko┼čullar alt─▒nda toplanarak bu i┼člem gerçekle┼čtirilir. Döllenme sa─čl─▒kl─▒ bir ┼čekilde tamamland─▒ktan sonra yumurtan─▒n bölünme sürecine ba┼člamas─▒ ve embriyo ad─▒ verilen yap─▒ya dönü┼čmesi beklendikten sonra embriyonun anne rahmine yerle┼čtirilmesi ve ba┼čar─▒l─▒ bir ┼čekilde tutunmas─▒ sonucunda gebelik süreci ba┼člar. Bu a┼čamadan sonra gebeli─čin do─čal yöntemlerle olu┼čmu┼č gebeliklerden herhangi bir fark─▒ kalmaz. 

 

 

Tüp bebek tedavisinde laboratuvar ortam─▒nda döllenen yumurtalar─▒n rahme yerle┼čtirilmesinde iki farkl─▒ yöntem kullan─▒l─▒r. Bunlardan ilki olan klasik tüp bebek tedavisinde yumurta hücresi ve sperm hücreleri belirli bir ortamda yan yana b─▒rak─▒larak kendi kendine döllenmesi beklenir. Bir di─čer yöntem olan mikroenjeksiyon uygulamas─▒nda ise sperm hücreleri özel pipetler kullan─▒larak direkt olarak yumurta hücresinin içerisine enjekte edilir. Bu iki teknikten hangisinin tercih edilmesi gerekti─čine çiftlerin bireysel özelliklerine göre uzman hekimler taraf─▒ndan karar verilir. Tedavi sürecinde amaç döllenme ve sa─čl─▒kl─▒ bir gebeli─čin meydana gelebilmesi için en uygun ortam─▒n sa─članmas─▒d─▒r. 

T├╝p Bebek Fiyatlar─▒

Tüp Bebek Nedir?

Tüp bebek tedavisinde anneden al─▒nan yumurta hücresi ile baban─▒n sperm hücreleri kad─▒n üreme sisteminin d─▒┼č─▒nda laboratuvar ortam─▒nda bir araya getirilerek içlerinden bir spermin yumurtay─▒ döllemesi ile embriyo elde edilir. Bu ┼čekilde elde edilen embriyonun anne rahmine yerle┼čtirilmesi sonucunda normal yöntemlerle gebe kalamam─▒┼č ki┼čilerde gebelik olu┼čturmak mümkün hale gelir. 

Çocuk sahibi olamayan çiftler, ne zaman tüp bebek tedavisine yönelmeli?

Ya┼č─▒ 35’in alt─▒nda olan ve gebe kalmas─▒n─▒ önleyebilecek herhangi bir hastal─▒─č─▒ olmayan bir kad─▒n, 1 y─▒l korunmas─▒z ve düzenli cinsel ili┼čkiye girmesine ra─čmen gebe kalam─▒yorsa mutlaka inceleme alt─▒na al─▒nmal─▒ ve gerekli görüldü─čü takdirde tedaviye ba┼čvurmal─▒d─▒r. Ya┼č─▒ 35’in üstünde olan ya da daha önce gebe kalmay─▒ etkileyen herhangi bir problem ya┼čayan kad─▒nlar─▒n ise 6 ay deneme yapmalar─▒ yeterlidir. Bu süre sonunda gebelik olu┼čmad─▒ysa ya┼č─▒n daha fazla ilerlememesi ve zaman kaybedilmemesi için bir an önce gerekli tedavi prosedürüne ba┼članmal─▒d─▒r.

 

 

Tüp Bebek Tedavisinde Uygulanan Yöntemler Nelerdir?

Tüp bebek s─▒k uygulanan ve ba┼čar─▒s─▒ gittikçe artmakta olan tedavi yöntemidir. Kad─▒nlar─▒n tüplerle ilgili problemleri, yumurtlama sorunlar─▒ ve erkek k─▒s─▒rl─▒─č─▒ nedeniyle bu tedaviler uygulanmakta olup tedavi ba┼čar─▒s─▒n─▒ artt─▒rmaya yönelik pek çok uygulamalar gündeme gelmektedir.

Tüp Bebek Kaç Kez Denenebilir?

Tüp bebek denemesinin genel olarak 3 kez yap─▒lmas─▒ önerilir. Bu say─▒dan sonraki denemelerde de gebelik olu┼čumu ihtimali söz konusudur, ancak ┼čans çok dü┼čüktür.

T├╝p Bebek

Tüp Bebek Kaç ya┼č─▒na Kadar Uygulanabilir? 

Kad─▒nlarda 45 ya┼č─▒na kadar tüp bebek tedavisi uygulanabilir. Ancak 40 ya┼č üst kad─▒nlarda hamile kalma ┼čans─▒n─▒n önemli ölçüde azald─▒─č─▒ dikkate al─▒nmal─▒d─▒r. Bu nedenle ileri ya┼čtaki kad─▒nlarda tüp bebek tedavisinde ba┼čar─▒ oran─▒ daha genç ya┼člardaki kad─▒nlara göre dü┼čüktür ve deneme say─▒s─▒n─▒n art─▒r─▒lmas─▒ gerekebilir.

Tüp Bebek ─░┼čleminde Ba┼čar─▒l─▒ Olma ┼×ans─▒ Nedir?

Tüp bebek ba┼čar─▒s─▒nda anne aday─▒n─▒n ya┼č─▒ ve embriyo kalitesi gibi faktörler büyük önem ta┼č─▒r. Bu nedenle ba┼čar─▒ ┼čans─▒ da bu faktörlere göre de─či┼čir. 30 ya┼č alt─▒ kad─▒nlarda tüp bebek ba┼čar─▒s─▒ %55-60’larda iken 40 ya┼č üstündeki kad─▒nlarda bu oran %15-20’lere dü┼čmektedir.

T├╝p Bebek Tedavisi

Tüp Bebek Tedavisinde Merak Edilen 10 Soru

Son y─▒llarda geli┼čen medikal teknolojiler ile birlikte tüp bebek tedavilerinde ba┼čar─▒ oran─▒ artm─▒┼č, çocuk sahibi olabilmesine imkans─▒z gözü ile bak─▒lan pek çok çift bu tedavi sayesinde sa─čl─▒kl─▒ bir ┼čekilde çocuk sahibi olabilmi┼čtir. Tüp bebek tedavisinde merak edilen 10 soruyu sizler için derledik,

  • Yumurta nas─▒l toplan─▒r? A─čr─▒l─▒ bir i┼člem midir?

Vajinal ultrason e┼čli─činde yumurtal─▒klar─▒n içerisine özel bir i─čne ile girilir ve yumurtan─▒n yerle┼čti─či folikül ad─▒ verilen içi s─▒v─▒ dolu yap─▒ bo┼čalt─▒l─▒r. ─░─čne ile al─▒nan s─▒v─▒ bir tüpün içerisine aktar─▒l─▒r. Tüp içindeki s─▒v─▒da mikroskop alt─▒nda görülebilen oldukça küçük hücrelere sahip yumurta bulunur. Yumurta toplama i┼člemi a─čr─▒l─▒ bir i┼člem de─čildir, ancak hastalar─▒n rahats─▒z olmamas─▒ için hafif ya da genel anestezi alt─▒nda yap─▒lmas─▒ daha uygundur.

  • Yumurtalar döllendikten sonra embriyolar rahim içine nas─▒l yerle┼čtirilir?

Rahim içerisine embriyo transferi oldukça basit ve k─▒sa süreli bir i┼člemdir. Bu i┼člem yap─▒l─▒rken öncelikle rahim a─čz─▒na uzman doktor taraf─▒ndan ince plastik bir kateter yerle┼čtirilir. Embriyo, bu kateter arac─▒l─▒─č─▒yla anne rahmine aktar─▒l─▒r. ─░┼člem öncesi süreçte uygulanan yumurta geli┼čtirici i─čneler nedeniyle gereken embriyodan daha fazla say─▒da embriyo elde edilebilir. Bu durumda transfer edilmeyen kaliteli embriyolar dondurularak saklanabilir.

  • Embriyo transferi sonras─▒ istirahat edilmeli mi?

Embriyo transferinden sonra ilk 45 dakika anne adaylar─▒n─▒n dinlenmesi önerilir. 45 dakikan─▒n sonunda hastaneden ayr─▒lmas─▒na izin verilen anne aday─▒n─▒n istirahat etmesine gerek yoktur. Günlük aktivitelerine ve i┼č ya┼čam─▒na devam etmesinde herhangi bir sak─▒nca bulunmaz. Transferden sonra anne aday─▒ a─č─▒r egzersizler, tempolu yürüyü┼čler gibi spor aktiviteleri ve cinsellik d─▒┼č─▒ndaki tüm normal ya┼čam aktivitelerine dönü┼č yapabilir.

  • Transferden sonra ki┼či normal aktivitelerine ne zaman döner? Ki┼činin cinsel ya┼čam─▒ etkilenir mi?

Transferden sonra anne aday─▒ a─č─▒r egzersizler, tempolu yürüyü┼čler gibi spor aktiviteleri ve cinsellik d─▒┼č─▒ndaki tüm normal ya┼čam aktivitelerini sürdürebilir. Özellikle transfer a┼čamas─▒ndan sonra ilk bir haftal─▒k süreçte anne adaylar─▒na cinsel ili┼čki önerilmez. Bunun nedeni yumurta geli┼čtirici tedaviler ve uygulanan i┼člemler nedeniyle yumurtal─▒klar─▒n bir miktar büyümesidir. Ancak bu uygulaman─▒n gereklili─či henüz bilimsel olarak kan─▒tlanm─▒┼č de─čildir.

  • Dondurulmu┼č embriyodan elde edilen gebelik sonuçlar─▒ nas─▒ld─▒r?

Dondurulmu┼č embriyodan gebelik elde etme oran─▒, tüp bebek merkezinin laboratuvar kalitesine ba─čl─▒ olarak de─či┼čkenlik gösterir. Uzman ki┼čiler taraf─▒ndan elde edilen embriyolar─▒n uygun ko┼čullarda saklanmas─▒ büyük bir öneme sahiptir. 

  • Sperm tetkikinde sperm say─▒s─▒n─▒n çok az olmas─▒ veya sperm bulunmamas─▒ durumunda ne yap─▒l─▒r?

Sperm say─▒s─▒n─▒n istenilen orandan az olmas─▒ durumunda mikroenjeksiyon ile tüp bebek tedavisi yap─▒l─▒r. Bu yöntem ile az say─▒da sperm elde edilse de ba┼čar─▒l─▒ bir döllenme sa─člamak mümkün olmaktad─▒r. Menide spermin hiç bulunmamas─▒ durumunda ise cerrahi i┼člem ile testislerden sperm aramas─▒ yap─▒l─▒r.

  • Tüp bebek tedavisinde özel bir diyet uygulanmal─▒ m─▒d─▒r? 

Bu konu ile ilgili yeteri kadar çal─▒┼čmalar olmamakla beraber, çal─▒┼čmalar gösteriyor ki gebeli─čin dü┼čünüldü─čü dönemde (prekonsepsiyonel dönem) akdeniz mutfa─č─▒na öz diyetler (bitkisel ya─člar, bal─▒k, baklagiller, sebzeler) tüketen hastalarda tüp bebek oranlar─▒n─▒n yükseldi─či gözlenmektedir. 

  • Tüp bebek sonras─▒, dü┼čük ihtimali daha m─▒ yüksektir?

Tüp bebek yöntemleriyle olu┼čan gebeliklerde dü┼čük riski, do─čal yolla elde edilen gebeliklerden çok az daha yüksek oranda gözlemlenmi┼čtir. Ne var ki bu sonucun nedeni tüp bebek tedavisinin olmad─▒─č─▒ görülmü┼čtür. Dü┼čük riskinin artmas─▒ ki┼činin gebe kalmas─▒n─▒ engelleyen sebebe ba─članm─▒┼čt─▒r.

  • Blastosist transferi nedir?

Tüp bebek yöntemini denemi┼č olan hastalar─▒n gebe kalma ihtimalini artt─▒rmas─▒ amac─▒na dayanan bir yöntemdir. Blastosist transferi bir çok kez sonuç al─▒namayan yumurta ve sperm hücrelerini bir araya getirerek döllenmeye b─▒rak─▒lmas─▒ ile olu┼čan embriyonun 5. günüde göstermi┼č oldu─ču geli┼čim haline denir. Herhangi bir genetik problem olmayan ve yap─▒sal bozukluk tespit edilmeyen kaliteni embriyo laboratuvar ortam─▒nda incelenir ve anne aday─▒n─▒n rahimine transfer edilir. Bu yöntem büyük oranda ba┼čar─▒y─▒ getirmektedir.

  • Tüp bebek tedavisi s─▒ras─▒nda cinsel perhiz gerekli midir?

Yumurta toplama i┼člemi öncesi sadece 3 ile 5 gün aras─▒nda cinsel perhiz gerekmektedir, gerekçe olarak sperm say─▒ ve hareketlili─činin uygun seviyede olmas─▒ hedeflenmektedir.Transfer sonras─▒ cinsel perhiz konusunda ise hekiminize dan─▒┼čman─▒z önerilir.

Tüp Bebek Tedavisi Fiyatlar─▒ 2024

Tüp Bebek tedavisi fiyatlar─▒ 2024 y─▒l─▒ miktarlar─▒ hakk─▒nda uzman doktor muayenesi olmadan bilgi vermek mümkün de─čildir. Hastan─▒n durumu, tedavi plan─▒, kullan─▒cak metoda ba─čl─▒ olarak tüp bebek tedavisi 2024 fiyatlar─▒ de─či┼čiklik gösterebilir. Tüp bebek hakk─▒nda detayl─▒ bilgi almak için ula┼čmak için sayfa içerisindeki ileti┼čim bilgileri formunu doldurabilirsiniz. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Do├ž. Dr.
Hediye Da─čdeviren
Kad─▒n Hastal─▒klar─▒ ve Do─čum
─░.A.├ť. VM Medical Park Florya
203001

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.