Tüp bebek uygulamasıyla ümitsizliğe yer yok

Tüp bebek uygulamalarının gebeliği sürdürmesine engel bir hastalığı olmayan yumurta ve sperm bulunabilen her evli çifte uygulanabileceğini söyleyen Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ufuk Yılmaz, uygulamada başarıyı arttıran en büyük etkenin hastanın yaşı olduğunun altını çiziyor. 

Nasıl uygulanır? 
Çocuk sahibi olmak isteyen kişiler bir Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezi’ne başvurduktan sonra ilk incelemeleri yapılır ve o çift için uygun yöntem seçildikten sonra kontrollü ovariyan hiperstimulasyona (KOH) başlanır, yani yumurta gelişimi sağlamak için ilaçlar verilir. Yeterli yumurta gelişimi sağlandıktan sonra yumurta toplama işlemi (OPU) uygulanır. Elde edilen yumurta ve sperm hücreleri uygun yöntemle birleştirilir (IVF veya ICSI). Daha sonra anne rahmini taklit eden ortamlarda (İnkübatör) embriyonun gelişimi takip edilir. Uygun gelişim sağlayan embriyolar anne rahmine yerleştirilir (transfer edilir). Deneme sayısı ile ilgili bir sınırlama yok fakat yılda en fazla üç deneme yapılabilir. 

Başarı şansında hasta yaşı çok önemli
Öncelikle bilinmesi gereken hasta yaşının başarı şansında en önemli faktörlerden biri olduğu. Hasta ne kadar gençse başarı oranı da bir o kadar yüksek. Belirlenmiş kati bir yaş sınırı olmamasına rağmen 45 yaşından sonra uygulama başarısı çok düşük olduğundan genelde 45 yaşından sonra uygulama yapmak tercih edilmez. Anne yaşı, yumurtalık rezervi, sperm sayı ve kalitesi başarıyı etkileyen  en önemli faktörler. Bunların dışında yaşam alışkanlıkları, sigara, alkol, beslenme koşulları, obezite, stres diğer başarı oranını kısmen etkileyebilen yandaş faktörler olarak sayılabilir. Başarı oranı hastadan hastaya değişkenlik göstermesine rağmen ortalama olarak  yüzde 50-60 arasında denebilir. Üç denemeye kadar başarı oranı aynı seyreder. Üçüncü denemeden sonraysa başarı şansının düştüğü görülür. 

Diğer yöntemlerden farkı nedir? 
Tüp bebek ülkemizde yapılan uygulamaların genel ismi olarak kullanılır. Aslında çıkış noktası yumurta ve spermin aynı ortama koyulması sonrasında spermin yumurtayı kendisinin döllemesi esasına dayanır (IVF). Mikroenjeksiyon yöntemi (ICSI) bulunduktan sonra klasik uygulama artık çok fazla kullanılır olmaktan çıktı. Mini tüp bebek gibi diğer yöntemler ise ilaç uygulamalarındaki değişiklikleri ifade eder.