Op. Dr.Tural Abdullayev

 • İlgi Alanları
 • Kabızlık
 • Rektal kanama
 • İnmemiş testis
 • Kasık fıtığı
 • Hidrosel
 • Hidronefroz
 • Sünnet
 • Hipospadias

Eğitim ve Uzmanlık:
2009: Azerbaycan Tıp Üniversitesi-Yülsek Lisans
2011-2017: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi-Tıpta Uzmanlık

Deneyim: 
2011-2017: Marmara Üniversitesi Tıp Fakultesi Çocuk Cerrahisi A.D
2017-2019: Emsey HOSPITAL, Kurtköy
2019- : Medical Park, Gebze

Üyelikler:
Türk Tabipler Birliği
Pediatrik Üroloji Derneği
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği


Kurslar:
Çocuklarda Onkolojik Cerrahi Kursu. 15 – 16 Kasım, 2014, 9 Eylül Üniversitesi, İzmir.
Neonatal Resüsitasyon Programı. 26 – 28 Kasım, 2014, Kurtköy Ersoy Hastanesi /TC.Sağlık Bakanlığı, İstanbul.
Çocuklarda Karın ve Kolon-Rektum Cerrahisi Kursu. 16 – 17 Mayıs, 2015, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Çocukluk Çağı Travmalarında İleri Yaşam Desteği. 23 – 24 Mayıs, 2015, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Peduro Videokamp: Açık ve Laparoskopik Üriner Sistem Cerrahisi. 8 – 9 Nisan, 2017, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Çocuklarda Genitoüriner Sistem Cerrahisi Kursu, 25-26 Kasım, 2017, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun.
Çocuklarda Rijid Bronkoskopi Kursu, 7-8 Ocak, 2018, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
Çocuklarda Temel Endoskopi ve Endoskopik Cerrahi Kursu, 28-29 Nisan, 2018, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Atakent Hastanesi, İstanbul.

Kongreler:
VUR2013 Çalıştayı, 29 eylül – 01 Ekim, 2013, İstanbul.
Üriner İnkontinans Cerrahisi Sempozyumu, 16 Nisan, 2014, Antalya
5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 16 – 19 Nisan, 2014, Antalya.
33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28 – 31 Ekim, 2015, Antalya.
Özefagus Atrezisi – Ameliyat Sonrası Sorunlarımız Sempozyumu, İstanbul, 1 Nisan, 2018, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Kıyan G, Cerit KK, Abdullayev T, Y Gökdemir, TE Dağlı, ''Gastroözefageal Reflüde Cerrahi Tedavi'', 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SS20, Ankara, 17-20 Ekim 2012.
 2. Cerit KK, Abdullayev T, Gökdemir Y, Dağlı ET, Kıyan G, ''Çocuklarda Morgagni Hernisinin Laparoskopik Tedavisi'', 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SS16, Eskişehir, 30 Ekim-2 Kasım 2013.
 3. Cerit KK, Abdullayev T, Kıyan G, Dağlı TE, ''İmflamatuar kitle veya periappendiküler abse ile seyreden  perfore apandisitlerin nonoperatif tedavisi'', 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SS132, Eskişehir, 30 Ekim-2 Kasım 2013.
 4. Cerit KK, Abdullayev T, Yaltı E, Yoldemir T, Dağlı ET, ''Pelvik kitle ile başvuran hastada nadir bir durum: Transvers vajinal septum’’ 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Poster44, Eskişehir, 30 Ekim-2 Kasım 2013.
 5. Tuğtepe H, Abdullayev T, Thomas DT, Kandırıcı A, Yıldız N , Gökçe İ , Alpay H, Dağlı ET, ''Vezikoüreteral Reflüde Dekstranomer/Hiyaluronik Asid (Dexell) İle Subüreterik Enjeksiyon Uygulaması: Erken Dönem Sonuçlarımız'', IV. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi, P33, Konya, 23-25 Mayıs 2013.
 6. Tuğtepe H , Thomas DT, Kastarlı C, Kaynak A, Abdullayev T , Dağlı ET, ''Tedaviye Yanıtsız Disfonksiyone İşeme ve Aşırı Aktif Detrüsörlü Hastalarda Biofeedback Tedavisinin Karşılaştırılması '', V. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi, SS3, Antalya, 16-19 Nisan 2014.
 7. Kalyoncu  A, Abdullayev T, Ergün R, Thomas DT , Kaynak A , Kastarlı C, Dağlı TE, Tuğtepe H , ''Kabızlığın üroflow parametreleri üzerine olan etkisi'',  V. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi, SS8, Antalya, 16-19 Nisan 2014.
 8. Abdullayev T, Ergün R, Valiyev N, Dağlı TE, Tuğtepe H , ''Testis torsiyonunda manuel detorsiyon'', V. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi, SS17, Antalya, 16-19 Nisan 2014.
 9. Cerit KK, Abdullayev T, Ergelen R, Kıyan G, Dağlı T, ''Çocukluk çağında travma hastalarına yaklaşım'', 33.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SS63, Antalya, 28-31 Ekim 2015.
 10. Cerit KK, Abdullayev T, Ergelen R, Ünkar ZA, Kıyan G, Dağlı ET, ''Nekrotizan Enterokoliti olan yenidoğanlarda cerrahi kararı'', 33.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SS105, Antalya 28-31 Ekim 2015.
 11. Cerit KK, Abdullayev T, Dağçınar A, Kıyan G, Tuğtepe H, Dağlı T, ''Aksesuar ekstremite ve ektopik barsak birlikteliği: nadir bir olgu'', 33.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Poster84, Antalya 28-31 Ekim 2015.
 12. Cerit KK, Ergün R, Abdullayev T, Kıyan G, Tuğtepe H, Dağlı ET, ''Dev İnguinoskrotal Herni: Yalnızca İnguinal Herni Olmayabilir'', 33.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,  Poster85, Antalya 28-31 Ekim 2015.
 13. Ergun R, Baltacıoğlu F, Abdullayev T, Ergelen R, Cerit KK, Dağlı ET, Tuğtepe H, ''Kros Ektopik Füzyone Böbrekli Bir Olguda Yuksek Dereceli Renal Travmanın Selektif Anjioembolizasyonla Tedavisi'', VI. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, VS1, Diyarbakır, 6-9 Mayıs 2015.
 14. Ergün R, Valiyev N, Abdullayev T, Yıldız N, Alpay H, Ergelen R, İnanır S, Dağlı ET, Tuğtepe H ,''Üç Yaş Sonrası Tanı Konulan Üreteropelvik Bileşke Obstrüksiyonlu Çocukların Analizi'', VI. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, TP5, Diyarbakır, 6-9 Mayıs 2015.
 15. Cerit KK, Abdullayev T, Ergün R, Thomas DT, Yıldız N, Gökçe İ, Alpay H, Dağlı ET, Tuğtepe H ,''Vezikoüreteral reflü tedavisinde Dexell ile subüreterik enjeksiyon deneyimimiz'', VI. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, P39, Diyarbakır, 6-9 Mayıs 2015.
 16. Tuğtepe H, R Ergün, Abdullayev T, Turan SY, Çizmecioğlu F, Hatun Ş, Bereket Ş, Dağlı ET, ''İki seanslı Bracka tekniği ile uygulanan hipospadias olgularımız'', VI. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, SS23, Diyarbakır, 6-9 Mayıs 2015.
 17. Tuğtepe H, Ergün R, Çolak E, Abdullayev T, Cerit KK, Dağlı ET, ''Nadir Görülen Bir Hipospadias Çeşidi;Megameatus Intact Prepisium:25 Olguluk Seri'', VI. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, P60, Diyarbakır, 6-9 Mayıs 2015.
 18. Cerit KK, Ergelen R, Abdullayev T, Ünkar ZA, Memişoğlu A, Kıyan G, Dağlı ET. Nekrotizan enterokolit tanılı yenidoğanlarda cerrahi girişim kararının verilmesi ve uygun cerrahi girişimin seçilmesi. Marmara Medical Journal 2017; 30: 18-23.
 19. K Karadeniz Cerit, T Abdullayev, Y Gökdemir, T Dağlı, G Kıyan. Çocukluklarda konjenital morgagni hernisinin laparoskopik onarımıyla ilgili deneyimlerimiz. 35.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SS19, Edirne, 25-28 Ekim 2017.

 

 1. K Karadeniz Cerit, R Ergelen, T Abdullayev, H Tuğtepe, T Dağlı, G Kıyan. Yüksek dereceli karaciğer ve dalak hasarında nonoperatif tedavinin etkinliği. 35.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SS22, Edirne, 25-28 Ekim 2017.

 

 1. Tümay Umuroğlu, Merve Altıntaş, Tural Abdullayev, Gürsu Kıyan, Hilmi Ö. Ayanoğlu. Pulmoner Alveolar Proteinozis Tanılı Pediatrik Hastalarda Alternatif Akciğer İzolasyon Tekniği. Türkiye Anestezi ve Reanimasyon Dergisi., 2017; 45: 310-2.

 

 1. U Şenel, M Korkmaz, T Abdullayev. Çocuklarda Posterior Üretra Tamiri Sonuçlarımız. 9.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, P36, Adana, 3-6 Mayıs 2018.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Tugtepe H, Thomas DT, Kastarli C, Kaynak A, Abdullayev T, Dagli TE. The Comparison of Biofeedback Therapy in Patients with Dysfunctional Voiding and Overactive Detrussor Resistant to Initial Treatment. 25th Anniversary Congress of the European Society of Pediatric Urology, Innsbruck, Avusturya. 7-10 Mayıs 2014.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerim

 • Tugtepe H, Thomas DT, Ergun R, Abdullayev T,  Kastarli C, Kaynak A, Dagli TE. Comparison of Biofeedback Therapy in Children with Treatment Refractory Dysfunctional Voiding and Overactive Bladder. Urology. 2015 Apr;85(4):900-4.
 • Kalyoncu A, Thomas DT, Abdullayev T, Kaynak A, Kastarli C, Mazican M, Dagli TE, Tugtepe H. Comparison of Uroflow Parameters in Children with Constipation vs Consipation plus Lower Urinary Tract Symptoms. Scandinavian Journal of Urology. 2015 Jul 3:1-5.