Dr. Öğr. ÜyesiTuran Aktaş

  • İlgi Alanları
  • Uyku bozuklukları
  • Koah
  • Astım
  • Pulmoner vasküler hastalıklar
  • İnterstisyel akciğer hastalıkları
  • Girişimsel pulmonoloji
  • Plevra hastalıkları
  • Akciğer enfeksiyonları

Eğitim ve Uzmanlık
1998 - 2004 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi
2004 - 2010 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.B.D– Uzmanlık

Deneyim
2010 - 2014 - Tokat Devlet Hastanesi
2014 - 2017 - TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  ( Doktor Öğretim Üyesi )
2017 - 2018:Özel Batman Hastanesi Ve Özel Zilan Hastanesi
2018 - 2020 -Özel Versa Hastanesi
2020 - Özel Tokat Medical Park Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
Uyku Bozuklukları Ve Polisomnografi Kursu
Avusturya Viyana Üniversitesi İyi Klinik Uygulamaları Kursu
Girişimsel Bronkoloji, Ebus  Ve Toraks Usg Kursu
Göğüs Hastalıkları Acilleri Kursu
Sigara Bıraktırma Kursu
Toraks Radyoloji  Kursu
Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Kursu
Diffüz Parankimal Hastalıkları Kursu
Pulmoner Vaskuler Hastalıklar Ve Pulmoner Hipertansiyon Kursu

Mesleki Üyelikler
Türk Toraks Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
Akciğer  Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği
Uyku Derneği
Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği
Türkiye Tabipler Birliği
American Thoracic Society (ATS)

AKTAŞ TURAN, AKTAŞ FATMA, ÖZMEN ZELİHA CANSEL, ÖZMEN ZAFER, KAYA TURAN, DEMİR OSMAN (2017).  MEAN PLATELET VOLUME (MPV): A NEW PREDICTOR OF PULMONARY FINDINGS ANDSURVIVAL IN CCHF PATIENTS?.  Acta Medica Mediterranea,, Doi: 10.19193/0393- 6384_2017_2_026 (Yayın No: 3898260)3.

AKTAŞ TURAN,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,KAYA TURAN,DEMİR OSMAN (2016).  Thorax CT findings in patients with Crimean Congo hemorrhagic fever  CCHF.SpringerPlus, 5(1), Doi: 10.1186/s40064-016-3522-5 (Yayın No: 3184841)

AKTAŞ TURAN,AKTAŞ FATMA,ÖZMEN ZAFER,KAYA TURAN (2016).  Does Crimean Congo Hemorrhagic Fever Cause a Vasculitic Reaction with Pulmonary Artery Enlargement and Acute Pulmonary Hypertension.  Lung, 194(5), 807-812., Doi: 10.1007/s00408-016-9913-0 (Yayın No: 3184911)

ÖZMEN ZAFER,ALBAYRAK EDA,ÖZMEN ZELİHA CANSEL,AKTAŞ FATMA,AKTAŞ TURAN,DUYGU FAZİLET (2016).  The evaluation of abdominal findings in Crimean Congo hemorrhagic fever. Abdominal Radiology, 41(2), 384-390., Doi: 10.1007/s00261-015-0581-y (Yayın No: 2324128)

AKTAŞ FATMA,AKTAŞ TURAN,ÖZMEN ZAFER,AKAN HÜSEYİN,AKSÖZ TOLGA,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL (2016).  Evaluation of morphological changes in pharynx with dynamic CT and MRI in snoring  patients.  Revista médica de Chile, 144(9), 1125-1133., Doi: 10.4067/S0034-98872016000900005 (Yayın No: 3183860)

aktaş turan, albayrak eda, aktaş fatma (2013).  Management Of Thrombolytıc Treatment ın Patıents With Massıve Pulmonary Thromboembolısm.  J Contemp Med, 166-172. (Yayın No:409526)