Uzm. Dr.Turan Derme

Eğitim ve Uzmanlık
1990-1996 - Lisans Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
1996-2002 - Tıpta uzmanlık Çukurova Üniversitesi    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2013-2016 - Neonatoloji yan dal Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi    Neonatoloji
2016 - Neonataloji uzmanı Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deneyim
2003-2004 - Uzman Doktor Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları    Girne Asker Hastanesi
2004 Uzman Doktor Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları    Adana Özel Ortadoğu Hastanesi
2004-2005 - Uzman Doktor Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları    Osmaniye Özel İbni Sina Hastanesi
2005-2008 - Uzman Doktor Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları    Gaziantep Özel Hayat Hastanesi
2008-2011 - Uzman Doktor Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları    Kahramanmaraş Özel Megapark Hastanesi
2011-2013 - Uzman Doktor Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları    Kahramanmaraş Özel Vatan Hastanesi
2013-2016 - Neonataloji yan dal asistanı Yenidoğan yoğun bakım    Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2016-2018 - Neonataloji uzmanı - Yenidoğan yoğun bakım Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2018 - Neonataloji uzmanı - Yenidoğan yoğun bakım Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Neonatoloji Derneği
Sağlık Araştırmaları ve Ekonomisi Dern

1. Successful Management Of Twin Anemia/Polycythemia Sequence By Syngeneic Partial Exchange Transfusion

Yarci E. Alyamac Dizdar E.· Oncel M.Y.  Kose Cetinkaya A. Derme T.  Canpolat F.E. Oguz S.S. Dilmen U. 

 Fetal Diagnosis And Therapy Vol. 36, No. 3, 2014

 

2.  Çukurova Bölgesindeki Çocukluk Çağı Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi

Yılmaz Hl, Derme T, Yıldıztaş D,  Alhan E     Nobel Med 2009; 5(2): 35-44

 

3.   Severe Neurrobrucellosis İn A Young İnfant

Çalık M,  İscan A, Gül M,  Derme T  Clinical Neurology And Neurosurgery 2012; 114 (7) 1046-1048

 

 

4. Pena-Shokeir Sendromu

Halit Halil, Evrim Alyamaç Dizdar, Turan Derme, Nurdan Uras, Şerife Suna Oğuz

Jinekoloji - Obstetrik Ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2016; Volum:13, Sayı:3, Sayfa: 135 – 136

 

 

5. Necrotizing Enterocolitis After Octreotide Treatment İn A Preterm Newborn With Idiopathic Congenital Chylothorax

Mehmet Büyüktiryaki, Mehmet Yekta Oncel, Nilufer Okur, Turan Derme, Serife Suna Oguz

 

6. Comparıson Of The Benefıcıal Effects Of Tnf Alfa Blockers And Montelukast On The Aırways In A Murıne Model Of Acute Asthma. Atilla Çifci, Ufuk Cakir, Turan Derme, Esra Cakir.Ponte Journal. Vol. 73 | No. 11 | Nov 2017

 

7.  Congenital Glucose-Galactose Malabsorption İn A Turkish Newborn: A Novel Mutation Of Na+/Glucose Cotransporter Gene

  Atay, Funda Yavanoglu; Derme, Turan; Uras, Nurdan; Ceylaner, Gulay; Ceylaner, Serdar

 

Posterler

 

P - 175 Nöral Tüp Defektli Yenidoğanların İzlemi: Tek Merkez Deneyimi

Belma Saygılı Karagöl Deniz Yılmaz, Turan Derme Cahit Kural , Fatih Çelikel.  Ulusal Neonatoloji Kongresi (Uneko-26) Limak Cyprus Deluxe Hotel, Kktc

 

P - 355 Yaygın Beyin Abseleriyle Seyreden Bir Etken: Candida Dubliniensis. Turan Derme , Buse Özer Bekmez , Fuat Emre Canpolat , Şerife Suna Oğuz. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Uneko-26) Limak Cyprus Deluxe Hotel, Kktc