Op. Dr.Serhat Turay Yazıcı

  • İlgi Alanları
  • Meme cerrahisi
  • Kanser cerrahisi
Eğitim ve Uzmanlık
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Genel Cerrahi ABD
İTF Endoskopi ve ERCP Eğitimi
Onkoplastik Meme Cerrahisi Eğitimi
Video-endoskopik Cerrahi Eğitimi
 
 
Meme küçültme ameliyatları sonuçlarımız YAZICI Turay, ATASOY Güven, AKSAZ Erol, ÖNCEL Tayanç, BİTİK Dilek, BAYER Sibel.
Meme koruyucu cerrahi olgularımız AKSAZ Erol, YAZICI Turay, ÖNCEL Tayanç, ATASOY Güven, AYDEMİR Adil.
NAC sonrası aksiler diseksiyon sonuçları AKSAZ Erol, YAZICI Turay, ÖNCEL Tayanç, ATASOY Güven, AYDEMİR Adil, BAYER Sibel.
Meme lezyonlarının tanısında ince iğne ve core biyopsi kombinasyonu AKSAZ Erol, ATASOY Güven, ÖNCEL Tayanç, YAZICI Turay, BİTİK Dilek, İPEK Nuray, YETGİN Emine.
Genç meme kanserlerinde prognoz AKSAZ Erol, ÖNCEL Tayanç, ATASOY Güven, YAZICI Turay, AYDEMİR Adil, BİTİK Dilek, İPEK Nuray, YETGİN Emine, YILDIRIM İbrahim, DEMİRAY Mutlu
Kadın sağlık personelinin MKC ye yaklaşımı AKSAZ Erol, AYDEMİR Adil, YAZICI Turay, ATASOY Güven, ÖNCEL Tayanç.
LH-RH analogu ile tamoksifen kombine hormonoterapi sonuçları AKSAZ Erol, ÖNCEL Tayanç, ATASOY Güven, YAZICI Turay, AYDEMİR Adil, DEMİRAY Mutlu. cerrahi onkoloji
Meme tüberkülozu AYDEMİR Adil, AKSAZ Erol, YAZICI Turay, ATASOY Güven, ÖNCEL Tayanç, BİTİK Dilek
Erkekte paget meme kanseri AKSAZ Erol, ÖNCEL Tayanç, ATASOY Güven, YAZICI Turay, AYDEMİR Adil, BİTİK Dilek, YETGİN Emine
VIII. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ (2005, İstanbul)
Genç meme kanseri olgularımız. (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI, Bülent Orhan, Nuray İpek, Dilek Bitik)
Memenin papiller karsinomları (Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI, Bülent Orhan, Arzu Salan
Meme kanserli olgularımızın analizi (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI, Bülent Orhan, Nuray İpek, Dilek Bitik)
Memede sistosarkoma filloides (Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Turay YAZICI, Erol AKSAZ, Bülent Orhan)
Memede karsinosarkom (Turay YAZICI, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Bülent Orhan, Sibel Bayer)
Meme kanseri hastalarında ikinci primer tümör (Turay YAZICI, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Bülent Orhan)
Meme kanserli hastalarda sürrenal fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve kontrol grubu ile karşılaştırılması (Bülent Orhan, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI)
Core biyopsi açık biyopsilerin yerini alabilir mi? (Prospektif 350 core biyopsi olgusunun İİAB ve açık biyopsilerle karşılaştırılması). AKSAZ E, ÖNCEL T, ATASOY G, İrgil C, YAZICI T, İpek N, Bitik D, Tolunay Ş.
VII. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ (2003, Antalya) Tamoksifen verilen meme kanserli 453 olguda endometrial değişiklikler ve alternatif hormonoterapi sonuçları (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI)
Memede iğsi hücreli hemanjioendotelioma (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI) 350 core biyopsi ve iiab olgusunun değerlendirmesi (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI)
Tel işaretleme biyopsi sonuçlarımız (Nuray İPEK, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI)
Primer mastaljilerde tedavi yaklaşımlarımız ve sonuçları (Tayanç ÖNCEL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Turay YAZICI)
Tıkanma Sarılığında Levamizol'ün İmmün Sisteme Etkileri(Deneysel Çalışma-Tez Turay YAZICI
Laparoskopk ve Açık Kolesistektominin Cerrahi Travma Açısından Değerlendirilmesi M.A.UZUN,Osman Yücel,Rüştü KURT,Yusuf GÜNERHAN,Bedi ŞEN,Turay YAZICI Endoskopik Laparoskopik Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 1997;4(1):38-42