Prof. Dr.Turgay Çelik

  • İlgi Alanları
  • Girişimsel kardiyoloji
  • Arteriyal hipertansiyon
  • Pulmoner hipertansiyon
  • Kalp yetmezliği
  • Aritmiler
  • Koroner arter hastalıkları
  • Kapak hastalıkları
  • Hiperlipidemi

Eğitim ve Uzmanlık
1987-1993: GATA, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi
1996-2000: GATA Kardiyoloji A.D, Ankara, Uzmanlık Eğitimi
2004-2006: GATA Kardiyoloji A.D, Dr. Öğr Üyesi., Ankara
2006-2013: GATA Kardiyoloji A.D, Doç., Ankara
2013-2016: GATA Kardiyoloji A.D, Prof., Ankara

Deneyim
1994-1996: TSK Spor Okulu , Ankara
1996-2000: GATA Kardiyoloji A.D, Uzmanlık Öğrencisi, Ankara
2000-2001: Mevki Asker Hastanesi, Uzman, Ankara
2001-2002: Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, Uzman, Erzurum
2002-2004: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Dr. Öğr. Üyesi., İstanbul
2004-2006: GATA Kardiyoloji A.D, Dr. Öğr. Üyesi., Ankara
2006-2013: GATA Kardiyoloji A.D, Doç., Ankara
2013-2016: GATA Kardiyoloji A.D, Prof., Ankara
2017-2019 : Çamlıca Erdem Hastanesi
2019-2020 : Lokman Hekim Ankara Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Kardiyoloji Derneği
Avrupa Kardiyoloji Derneği

Uluslararası ve ulusal  dergilerde yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi mevcut olup atıf indeksi 38’dir.

Birçok saygın uluslararası ve ulusal dergide hakemlik yapmaktadır.

Integrated Blood Pressure Control (IF:2.38) dergisinde ve Frontiers in Cardiovascular Medicine (IF: 3.91) dergisinde yardımcı editör olarak görev yapmaktadır.

Halen birçok uluslararası dergide Editorial Board’da görev yapmaktadır.