Op. Dr.Turgut Kayadibi

  • İlgi Alanları
  • Yüz germe
  • Endoskopik yüz cerrahisi
  • Meme estetiği
  • Vücut şekillendirme

Eğitim ve Uzmanlık
2004 – 2010 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp
2010 – 2012 Ankara Dışkapı EAH, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
2012 – 2016 İstanbul Okmeydanı EAH, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği

Deneyim
2016 – 2019 Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Klinik İdari Sorumlusu
2019 – 2020 İstanbul Turkeyana Saç Ekim, Plastik Cerrahi uzmanı

Mesleki Üyelikler
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD)
Estetik, Plastik Cerrahi Derneği (EPCD)
The European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (EBOPRAS)

.1. Muhammed Beşir Öztürk, Salih Onur Basat, Turgut Kayadibi, Mehmet Karahangil, Mithat Akan. Atraumatic Flexor tendon retrieval – A simple method. Ann Surg Innov Res. 2013 Sep 16;7(1):11. doi: 10.1186/1750-1164-7-11.

A.2. Muhammed Beşir Öztürk, Arzu Akan, Özay Özkaya, Onur Egemen, Ali Rıza Öreroğlu, Turgut Kayadibi, Mithat Akan. Saphenous Vein Sparing Superficial Inguinal Dissection in Lower Extremity Melanoma. J Skin Cancer. 2014;2014:652123. doi: 10.1155/2014/652123.

A.3. Salih Onur Basat, Turgut Kayadibi, İsmail Mithat Akan, Mehmet Bozkurt. Low-grade fibromyxoid sarcoma adjacent to neural structure in a 3-year-old girl: Case report and review of literature. Hand Microsurg 2014;3:20-23. doi:10.5455/handmicrosurg.167837

A.4. Salih Onur Basat, Çağdaş Orman, Turgut Kayadibi, İlker Üsçetin, Mehmet Bozkurt. Hypoplastic thumb type IIIB: An alternative method for surgical repair. Hand Microsurg 2014;3:59-61. doi:10.5455/handmicrosurg.168124

A.5. Salih Onur Basat, Fatih Ceran, Turgut Kayadibi, Yasemin Kayadibi, Samet Vasfi Kuvat. Mandibular Reconstruction for a Neglected Langerhans Cell Histiocytosis by Using Free Osteocutaneous Fibula Flap. J Craniofac Surg. 2015 Sep;26(6):e554-5. doi: 10.1097/SCS.0000000000001993.

A.6. Özay Özkaya Mutlu, Tuğçe Yasak, Onur Egemen, Turgut Kayadibi, Kadir Tasasız. The use of submental artery perforator island flap without including digastric muscle in the reconstruction of lower face and intraoral defects. J Craniofac Surg. 2016 Jun;27(4):e406-9. doi: 10.1097/SCS.0000000000002675.

A.7    Tuğçe Yasak, ÖzayÖzkaya, Akif Ayberk Akçay, Turgut Kayadibi, Nurhan Erzurumluoğlu. Report of two cases of granular cell tumor, a rare tumor in children. J Pediatric Surgery Case Reports. 2016 Nov;14:e3-4. doi.org/10.1016/j.epsc.2016.08.001.

A.8.   Özay Özkaya, Tuğçe Yasak, İlker Üsçetin, Turgut Kayadibi. Reversed First Dorsal Metatarsal Artery Island Flap for First Ray Defects. J Foot Ankle Surg. Jan-Feb 2018;57(1):184-187. doi: 10.1053/j.jfas.2017.07.013.

A.9.   Kayadibi, Yasemin; Kılıç, Fahrettin; Karatas, Omer Faruk; Ilvan, Sennur; Esmerer, Emel Ure; Kayadibi, Turgut; Yılmaz, Mehmet Halit. Could the "Stiff Rim Sign" Be an Indicator of Lysyl Oxidase Activity in Breast Cancer? Iranian Journal of Radiology . Jul2019, Vol. 16 Issue 3, p1-8. 8p. DOI : 10.5812/iranjradiol.84157

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B.1. Dr.Özay Özkaya, Dr.Turgut Kayadibi, Dr.Çağdaş Orman, Dr.Onur Egemen. Versatile Use of Perforator Flaps for Reconstruction of Pelvic Region. 20th Combined Congress MICROHAND 2014, Alexandroupoli, Yunanistan, 4 – 6 Eylül 2014

       B.2. Dr.Özay Özkaya Mutlu, Dr.Turgut Kayadibi, Dr.Derya Bingöl, Dr.İlker Üsçetin. Necrotizing Fasciitis of The Limbs. 9th             BAPRAS Congress, Selanik, Yunanistan, 17 – 20 Eylül 2015 

 

        B.3. Dr.Özay Özkaya Mutlu, Dr.Mert Canlı, Dr.Özlem Çolak, Dr.Turgut Kayadibi. Reconstruction of tissue defects after                  surgical excision of soft tissue sarcomas. 13th EFSM Congress, Antalya, Türkiye, 21 – 24 Nisan 2016

 

B.4. Dr.Turgut Kayadibi, Dr.Özay Özkaya Mutlu, Dr.Tuğçe Yasak, Dr.Aytül Sargan, Dr.Selver Özekinci, Dr.Feray Karaali Savrun. Functional, Electrophysiological and Histopathological Evaluation of Nerve Recovery In Rats That Exposed To Psychosocial Stress And Antidepressant Drug. 13th EFSM Congress, Antalya, Türkiye, 21 – 24 Nisan 2016

B.5. Dr.Özay Özkaya Mutlu, Dr.Turgut Kayadibi, Dr.Ahmet Dilber, Dr.Derya Bingöl. Versatile use of medial sural artery perforator flap. 13th EFSM Congress, Antalya, Türkiye, 21 – 24 Nisan 2016

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C.1. Turgut Kayadibi, Muhammed Beşir Öztürk, Salih Onur Basat, Mithat Akan. Cerrahi işaretleme için ucuz ve etkili bir boya formülü. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2012; 20(2): 45-46.

C.2. Onur Egemen, Özay Özkaya, Çağdaş Orman, Turgut Kayadibi, Mithat Akan. Hidradenit Süpürativalı Hastalara Yaklaşımlarımız ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2013; 21(3): 11-16.

 

 C.3. Özay Özkaya Mutlu, Özlem Çolak Aslan, Derya Bingöl, Turgut Kayadibi. Madde Bağımlılığı ile İlişkili Yumuşak Doku Hastalıkları. Okmeydanı Tıp Dergisi, 2014; 30(Ek sayı 2):129-133. doi:10.5222/otd.supp2.2014.129

C.4. Ufuk Askeroğlu, Seda Asfuroğlu Barutça, Turgut Kayadibi, İlker Üsçetin, Mithat Akan. A Simple Styrofoam Frame Designed to Protect Split-Thickness Skin Graft Donor Site. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2013; 21(3): 49-51.

C.5. Yasemin Kayadibi, Nazan Ülgen Tekerek, Osman Yeşilbaş, Serhat Tekerek, Emel Üre, Turgut Kayadibi, Deniz Esin Tekcan Şanlı. Correlation Between Optic Nerve Sheath Diameter and Rotterdam Computer Tomography Scoring in Pediatric Brain Injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020 Mar;26(2):212-221. doi: 10.14744/tjtes.2019.94994.

C.6. Suna Ors, Atilla Kokurcan, Yasemin Kayadibi and Turgut Kayadibi. Diagnostic Challenge of an Ulnar Nerve Schwannoma Confused with a Lipoma. Turk J Neurol 2017;23:132-133. DOI:10.4274/tnd.88319

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D.1. Dr.Özay Özkaya, Dr.Turgut Kayadibi, Dr.Çağdaş Orman, Dr.Onur Egemen. Pelvik Bölge Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Perforatör Fleplerin Çok Yönlü Kullanımı. VI. Ulusal RMCD Kongresi, Antalya, Türkiye. 24 – 27 Nisan 2014

D.2.   Dr.Özay Özkaya, Dr.Onur Egemen, Dr.Turgut Kayadibi, Dr.Çağdaş Orman. Pelvik Bölge Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Perforatör Flepler. TPRECD 36. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Türkiye. 29 Ekim – 1 Kasım 2014

 

D.3. Dr.Onur Egemen, Dr.Özay Özkaya, Dr.Çağdaş Orman, Dr.Derya Bingöl, Dr.Turgut Kayadibi, Dr.Ahmet Dilber. Fournier Gangreni Olgularına Klinik Yaklaşımlarımız ve Deneyimlerimiz. 9. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye. 27 – 30 Kasım 2014

D.4.   Dr.Ahmet Dilber, Dr.Özay Özkaya Mutlu, Dr.İlker Üsçetin, Dr.Turgut Kayadibi. Kliniğimizde Ardışık Son On Yılda Opere Edilen Dudak Damak Yarığı Hastalarının Retrospektif Analizi ve Ek Anomali Birlikteliğinin İncelenmesi. TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Türkiye. 4 – 7 Kasım 2015

D.5.   Dr.Turgut Kayadibi, Dr.Özay Özkaya Mutlu, Dr.Tuğçe Yasak, Dr.Aytül Sargan, Dr.Selver Özekinci, Dr.Feray Karaali Savrun. Ratlarda Psikososyal Stres ve Antidepresan Kullanımının Sinir İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Fonksiyonel, Elektrofizyolojik ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi. TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Türkiye. 4 – 7 Kasım 2015

D.6.   Dr.Özay Özkaya Mutlu, Dr.Turgut Kayadibi, Dr.Derya Bingöl, Dr.İlker Üsçetin. Nekrotizan Fasit Erken Tanısında Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi ve Tedavi Algoritması. TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Türkiye. 4 – 7 Kasım 2015

        D.7.        Dr.Özay Özkaya Mutlu, Dr.Onur Egemen, Dr.Tuğçe Yasak, Dr.Turgut Kayadibi, Dr.Derya Bingöl, Dr.Ayça Ergan.              Alt Ekstremite Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonunda Propeller Perforatör Flep Uygulamalarımız. 10. Ulusal Yara Bakımı              Kongresi, Antalya, Türkiye. 2 – 5 Aralık 2015