Dr. Öğr. ÜyesiTurgut Kuytu

  • İlgi Alanları
  • Beyin tümörü
  • Bel fıtığı
  • Boyun fıtığı
  • Omurga cerrahisi
  • Hidrosefali

Beyin ve Sinir Cerrahisi veya diğer adıyla Nöroşirürji; temelde beyin ve sinir sistemine ilişkin cerrahi tedavilerini yürüten, tedavi sürecinde cerrahi operasyonların yer aldığı beyin ve omurilik hastalıklarında Nöroloji klinikleriyle birlikte çalışarak tanıdan tedavi sonrası takibe kadarki süreci yöneten tıbbi birimdir. Bel ve boyun fıtıkları, beyin kanaması, damar tıkanıklığı, beyin anevrizması, beyinde damar darlığı gibi cerrahi girişimlerin tedavi sürecinde yer aldığı hastalıklarda nöroşirürji uzmanları tarafından uygun teknikle operasyonlar gerçekleştirilerek tedavi hedeflenir. Bu tedavilerde tıp teknolojisinin sunmuş olduğu son imkanlardan yararlanılarak minimal invaziv yöntemlerin ve yenilikçi uygulamaların tercih edilmesi, hasta konforu ve tedavi başarısı açısından birçok faydayı beraberinde getirir.

VM Medical Park Bursa Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü; profesyonel hekim kadrosu, deneyimli sağlık ekibi ve tam donanımlı merkezi ile sağlık hizmeti vermektedir. İleri düzey tekniklerin ve modern tıbbi ekipmanların kullanıldığı hastanede hasta konforu, tedavi başarısı ve iyileşme süresi açısından avantajlar sunulur. Tedavi yetkinliği konusunda bulunduğu bölgenin tek hastanesi olan merkezimizde çok sayıda hastanın tedavisi ve cerrahi operasyonu gerçekleştirilir, operasyon öncesi ve tedavi sonrası dönemlerde hastalar titiz bir şekilde takip edilir.

Dar kanal hastalığı olarak da bilinen spinal stenoz olgularında, mikroskobik spinal stenoz ameliyatları hasta açısından çok önemli avantajlar sağlar. Operasyon çok küçük kesilerle yapıldığından ve platin, protez gibi yardımcı aletler takılmadığından hastalar ameliyat sonrasında aynı gün içerisinde yürümeye başlar. Hasta, 0perasyondan sonraki günün sabahında taburcu olur. Operasyon sırasındaki kanama miktarı açık yöntemle yapılan platin cerrahisinin (stabilizasyon) yaklaşık 10’da 1’i kadardır. Hastada enstrüman kullanımına bağlı yabancı cisim reaksiyonu, vidalarda oynama-gevşeme (loosing), vidalarda kırılma gibi komplikasyonlar görülmez. Kesi çok küçük olduğundan enfeksiyon oranı açık cerrahiye göre çok daha düşüktür. İleri düzey teknolojik mikroskoplar eşliğinde gerçekleştirildiğinden operasyon süresi önemli ölçüde kısalır. Tek mesafe operasyon yaklaşık 20 dakika sürer. Bu, aynı zamanda hastanın aldığı anestezi dozunu da ciddi düzeyde azaltır. Çoğunlukla korse kullanımına gerek kalmaz. Ameliyat sonrası hiçbir hareket kısıtlaması gerekmez. Dikişsiz bir cerrahi tekniktir. İşlem sonrasında hasta ortalama 10 gün içerisinde işine geri dönebilir.

VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde hasta kabul eden Dr. Öğrt. Üyesi Turgut Kuytu, Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) alanında geniş tecrübe ve bilgi birikimine sahiptir. Yaptığı çalışmalarla ödüller almış olan Kuytu, Spinal stenoz (dar kanal) olgularında mikroskobik enstrümansız (platin-protez kullanımı olmaksızın) dekompresyon cerrahisi alanında önemli başarılara imza atmıştır. Doktorumuz tüm torakal ve lomber spinal stenoz (dar kanal) olgularında mikroskobik cerrahi uygulamaktadır. Düşük komplikasyon oranlarıyla çok sayıda ameliyat gerçekleştirmiştir. Meslek hayatında gerek ülkemizde gerekse uluslararası anlamda sürekli olarak aktif olmuş ve pek çok çalışmaya imza atmış, bunların bazılarından ödüller almıştır. Beyin ve sinir cerrahisi alanının ileri uygulamaları üzerine çok sayıda kurs eğitimi almıştır. Aynı zamanda birçok kongre ve toplantıya konuşmacı olarak katılmıştır. Ülkemizde mesleğinin önde gelen hekim ve eğitmenleri arasında yer alan Kuytu, yaptığı cerrahi operasyonlardaki yüksek başarı oranları ile anılan değerli bir hekim olmuştur.

Eğitim ve Uzmanlık
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi - Yüksek Lisans
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD - Uzmanlık
Yüksek Lisans Tezleri
Anterior Kominikan Arter Anevrizmalı Olgularda Hipotalamik Arterlerin Varyasyonları ve Bu Bölge Anevrizmaları İle İlişkilerinin İncelenmesi: Kadaverik Çalışma 2010, Danışman: Prof Dr Ender Korfalı.

Ödüller
1. Kuytu T, Kocaeli H, Yılmazlar S, Korfalı E. "Variations of the hypothalamic perforating branches in patients with anterior communicating artery aneurysms: a cadaveric anatomical study". Joint Meeting of Anatomical Societies, May 2011. Birincilik Ödülü
2. Kuytu T, Arslan E, Türeyen K. "Servikal Disk Protezi Uygulanan Olgularda Füzyon Oluşumu: Retrospektif Klinik Çalışma". Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu "Omurga Cerrahisinde Olgu Çözümlemeleri" Sempozyumu, 26-29 Eylül 2013, İzmir; En İyi Bildiri Ödülü değerlendirmesinde Birincilik Ödülü.