Dr. Öğr. ÜyesiTurgut Kuytu

  • Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)
  • VM Medical Park Bursa
  • İlgi Alanları: Beyin tümörleri, Stereotaktik Beyin Biyopsisi, Hidrosefali, Vasküler patolojiler, Bel fıtığı, Boyun fıtığı, Omurga kırıkları, Omurilik kayması, Omurga tümörleri, Omurilik Tümörleri, Doğumsal anomaliler, Periferik Sinir Cerrahisi
Eğitim ve Uzmanlık
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi - Yüksek Lisans
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD - Uzmanlık
Yüksek Lisans Tezleri
Anterior Kominikan Arter Anevrizmalı Olgularda Hipotalamik Arterlerin Varyasyonları ve Bu Bölge Anevrizmaları İle İlişkilerinin İncelenmesi: Kadaverik Çalışma 2010, Danışman: Prof Dr Ender Korfalı.

Ödüller
1. Kuytu T, Kocaeli H, Yılmazlar S, Korfalı E. "Variations of the hypothalamic perforating branches in patients with anterior communicating artery aneurysms: a cadaveric anatomical study". Joint Meeting of Anatomical Societies, May 2011. Birincilik Ödülü
2. Kuytu T, Arslan E, Türeyen K. "Servikal Disk Protezi Uygulanan Olgularda Füzyon Oluşumu: Retrospektif Klinik Çalışma". Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu "Omurga Cerrahisinde Olgu Çözümlemeleri" Sempozyumu, 26-29 Eylül 2013, İzmir; En İyi Bildiri Ödülü değerlendirmesinde Birincilik Ödülü.
 
 
 
 
 
 

1.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1.       Bekar A, Kahveci R, Tolunay S, Kahraman A, Kuytu T. Metastatic gliosarcoma mass extension to a donor fascia lata graft harvest site by tumor cell contamination. World Neurosurg. 2010 Jun;73(6):719-21.

2.       Kocaeli H, Yılmazlar S, Kuytu T, Korfalı E. The artery of Percheron revisited: a cadaveric anatomical study. Acta Neurochir (Wien). 2013 Mar;155(3):533-9.

3.       Gurbet A, Bekar A, Bilgin H, Ozdemir N, Kuytu T. Preemptive wound infiltration in lumbar laminectomy for postoperative pain: comparison of bupivacaine and levobupivacaine. Turk Neurosurg. 2014;24(1):48-53.

4.Kuytu T, Aydın T, Türeyen K. Spinal Epidural Cavernous Hemangioma: case report.  Br J Neurosurg.Published online: 02 Mar 2017.

1.2.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitbında (Proceeding) basılan bildiriler:

1.       Kahraman A, Bekar A, Kahveci R, Kuytu T, Tolunay Ş: Glioblastoma Multiforme In Fascia Lata. “The 3rd Quadrennial Meeting of the World Federation of Neuro-oncology” Jointly with “ The 6th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology (ASNO) “, 11-14.05.2009, Yokohama, Japan.

2.       Kuytu T, Kocaeli H, Yılmazlar S, Korfalı E. Variations of the hypothalamic perforating branches in patients with anterior communicating artery aneurysms: a cadaveric anatomical study. Joint meeting of Anatomical Societies. May 2011, OP 53.

3.       Kocaeli H, Kuytu T, Yılmazlar S, Korfalı E. The artery of Percheron revisited: a cadaveric anatomical study. Joint Meeting of Anatomical Societies. May 2011, PP 92.

4.       Kuytu T, Aydın T, Yapıcıer Ö, Yıldırım Ş, Türeyen K: Choroid Plexus Papilloma and Central Neurocytoma in Same Patient: Case Report. ASNO, 11th Meeting of Asian Society for Neuro-Oncology, September 11-14,2014, İstanbul.

5.       Kuytu T, Yaşar Z, Türeyen K: Development of Fusion After Cervical Disc Arthroplasty: Retrospective Clinical Study. 8th Asia Pacific Cervical Spine Meeting, November 13-15, 2014, İstanbul.

1.3.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1.       KuytuT, Kaplan T, Yılmazlar S, Tolunay Ş. Tüberkulum Sella Meningiomalı Gebe Kadında Görme Kaybı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (3) 117-119, 2010.

2.       Kaplan T, Kuytu T, Taşkapılıoğlu O, Kocaeli H, Korfalı E, Bekar A. Subdural Ampiyemlerin 20 Yıllık Retrospektif Analizi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (2) 61-63, 2010.

3.       Kuytu T, Kaplan T, Taşkapılıoğlu O, Kocaeli H, Korfalı E. Results of Anterior Transcallosal Approach to Pediatric Colloid Cysts. The Journal of Current Pediatrics 2011; 9(1):23-27.

1.4.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler:

1.        Kocaeli H, Savran M, Işık S, Özcan T, Kuytu T, Korfalı E: Serebeller arteriyovenöz malformasyonların cerrahi sonuçlarının incelenmesi.  Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 17-21.04.2009, Kıbrıs.

2.       Eser P, Kuytu T, Işık S, Kaplan T, Başaran E, Savran M, Moralı T, Yılmazlar S: Hipofiz adenomunu taklit edebilen transsfenoidal yolla opere edilmiş sellar patolojiler.  Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 17-21.04.2009, Kıbrıs.

3.       Kaplan T, Moralı T, Eser P, Kuytu T, Başaran E, Savran M, Aker S, Tolunay Ş, Yılmazlar S: Dopamin agonistleri ile tedavi edilmiş prolaktinomalarda cerrahi problemler. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 17-21.04.2009, Kıbrıs.

4.       Aker S, Kaplan T, Aşık N, Işık S, Eser P, Kuytu T, Savran M, Tolunay Ş, Yılmazlar S: Kafa tabanında kemik invazyonu yapan ve yapmayan meningiomaların karşılaştırılması: Kllinikopatolojik analiz. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 17-21.04.2009, Kıbrıs.

5.       Savran M, Kuytu T, Bekar A, Hakyemez B: Serebral yağ embolisi sendromu tanısında difüzyon MRI’ın rolü; olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 17-21.04.2009, Kıbrıs.

6.       Kuytu T, Aktaş U, Bekar A, Yerci Ö: İntradiploik dermoid tümörün 15 yıllık doğal seyri. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 17-21.04.2009, Kıbrıs.

7.       Kuytu T, Bekar A, Eser P, Yılmaz E, Tolunay Ş: Nörinomu taklit eden intradural ekstramedüller yerleşimli spinal hidatik kist. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 17-21.04.2009, Kıbrıs.

8.       Bekar A, Taşkapılıoğlu M.Ö., Moralı T, Kuytu T, Aktaş U, Kaplan T, Tolunay Ş: Glioblastoma multiforme tedavisinde reoperasyonun sağkalım üzerine etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği  24. Bilimsel Kongresi, 14-18.05.2010, Belek/ Antalya.

9.       Bekar A, Kuytu T, Aktaş U, Taşkapılıoğlu Ö, Bilgin H: BT eşliğinde bilateral selektif perkütan yüksek servikal kordotomi. Türk Nöroşirürji Derneği  24. Bilimsel Kongresi, 14-18.05.2010, Belek/ Antalya.

10.   Işık S, Moralı Güler T, Eser P, Başaran E, Kuytu T, Kaplan T, Taşkapılıoğlu M.Ö. , Kocaeli H, Korfalı E: Prenatal dönemde meningomyelosel  tanısının önemi. Türk Nöroşirürji Derneği  24. Bilimsel Kongresi, 14-18.05.2010, Belek/ Antalya.

11.   Moralı Güler T, Kuytu T, Eser P, Işık S, Kaplan T, Karaoğlu A, Başaran E, Taşkapılıoğlu M. Ö. ,Kocaeli H, Korfalı E: Subdural ampiyem nedeniyle opere edilen hastada nörobruselloz. Türk Nöroşirürji Derneği  24. Bilimsel Kongresi, 14-18.05.2010, Belek/ Antalya.

12.   Kuytu T, Kaplan T, Eser P, Karaoğlu A, Savran M, Kocaeli H, Korfalı E, Bekar A: Subdural ampiyemler. Türk Nöroşirürji Derneği  24. Bilimsel Kongresi, 14-18.05.2010, Belek/ Antalya.

13.   Kuytu T, Eser P, Kaplan T, Savran M, Kocaeli H, Yılmazlar S: Gebelik sürecinde semptomatik hale gelen tuberculum sella meningiomalı olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği  24. Bilimsel Kongresi, 14-18.05.2010, Belek/ Antalya.

14.   Işık S, Güler Moralı T, Karaoğlu A, Başaran E, Kuytu T, Kaplan T, Eser P, Taşkapılıoğlu M. Ö. , Kocaeli H, Yılmazlar S: Hipofiz tümörüne bağlı serebral enfarkt. Türk Nöroşirürji Derneği  24. Bilimsel Kongresi, 14-18.05.2010, Belek/ Antalya.

15.   Kuytu T, Kaplan T, Eser P, Savran M, Taşkapılıoğlu M. Ö. , Kocaeli H, Korfalı E: Rabdoid Meningiomalı Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği  24. Bilimsel Kongresi, 14-18.05.2010, Belek/ Antalya.

16.   Kocaeli H, Taşkapılıoğlu M. Ö. , Kuytu T, Kaplan T, Korfalı E: Pediatrik Kolloid Kistler. Türk Nöroşirürji Derneği  24. Bilimsel Kongresi, 14-18.05.2010, Belek/ Antalya.

17.   Moralı Güler T, Işık S, Eser P, Başaran E, Karaoğlu A, Kaplan T, Kuytu T, Taşkapılıoğlu M. Ö. , Kocaeli H, Yılmazlar S: Enfekte hipofiz adenomu olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği  24. Bilimsel Kongresi, 14-18.05.2010, Belek/ Antalya.

18.   Kuytu T, Kaplan T, Moralı Güler T, Eser P, Karaoğlu A, Başaran E, Korfalı E, Taşkapılıoğlu M. Ö. , Doğan S: Anterior Servikal Diskektomi ve İntervertebral Wing Cage Uygulanan Hastaların Klinik ve Radyolojik Sonuçlarının İncelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği  24. Bilimsel Kongresi, 14-18.05.2010, Belek/ Antalya.

19.   Kuytu T, Arslan E, Türeyen K: Servikal Disk Protezi Uygulanan Olgularda Füzyon Oluşumu, Retrospektif Klinik Çalışma. Türk Nöroşirürji Derneği  27. Bilimsel Kongresi, 12-16.04.2013, Belek/ Antalya.

20.   Arslan E, Kuytu T, Türeyen K: Spinal Manipülasyon Tedavisi Sonrası Gelişen Servikal Epidural Hematom. Türk Nöroşirürji Derneği  27. Bilimsel Kongresi, 12-16.04.2013, Belek/ Antalya.

21.   Arslan E, Kuytu T, Yapıcıer Ö, Yıldırım Ş, Türeyen K: Santral Nörositom İle Birlikte Görülen Koroid Pleksus Papillomu. Türk Nöroşirürji Derneği  27. Bilimsel Kongresi, 12-16.04.2013, Belek/ Antalya.

22.   Kuytu T, Arslan E, Türeyen K: İntrakranial Tümörü Taklit Eden Kronik Epidural Hematom. Türk Nöroşirürji Derneği  27. Bilimsel Kongresi, 12-16.04.2013, Belek/ Antalya.

23.   Kuytu T, Türeyen K: Lomber Stabilizasyon Materyalleri Çıkarılan Olgularda Klinik ve Radyolojik Takip Sonuçlarımız. Türk Nöroşirürji Derneği  28. Bilimsel Kongresi, 04-08.04.2014, Beldibi/ Antalya.

24.   Kuytu T, Türeyen K: Meningeal Anjiomatozis ile Görülen Spinal Subdural Hematom: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği  28. Bilimsel Kongresi, 04-08.04.2014, Beldibi/ Antalya.

25.   Kuytu T, Türeyen K: Spinal Epidermoid Tümör: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği  28. Bilimsel Kongresi, 04-08.04.2014, Beldibi/ Antalya.

26.   Kuytu T, Türeyen K: Spinal Epidural Kavernöz Hemanjiom: Olgu Sunumu: Türk Nöroşirürji Derneği  28. Bilimsel Kongresi, 04-08.04.2014, Beldibi/ Antalya.

27.   Kuytu T, Türeyen K: Spinal GBM Metastazı: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği  28. Bilimsel Kongresi, 04-08.04.2014, Beldibi/ Antalya.

28.   Kuytu T, Türeyen K: Posterior Fossa Yerleşimli Dev Kolesteatom: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği  29. Bilimsel Kongresi, 17-21.04.2015, Belek/ Antalya.

29.   Kuytu T, Türeyen K: Metastatik Vertebra Tümörleri: Retrospektif Klinik Çalışma. Türk Nöroşirürji Derneği  29. Bilimsel Kongresi, 17-21.04.2015, Belek/ Antalya.

30.   Kuytu T, Türeyen K: Spontan Spinal Epidural Hematom: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği  29. Bilimsel Kongresi, 17-21.04.2015, Belek/ Antalya.

31.   Kuytu T, Türeyen K: Aynı Taraftan Sadece Anterior Parsiyel Servikal Mikrosdiskektomi Uygulanan Hastalarda Klinik ve Radyolojik Sonuçlar-Retrospektif Klinik Çalışma. Türk Nöroşirürji Derneği  29. Bilimsel Kongresi, 17-21.04.2015, Belek/ Antalya.

32.   Kuytu T, Türeyen K: Uzak Lateral Disk Hernileri- Retrospektif Değerlendirme Sonuçlarımız. Türk Nöroşirürji Derneği  30. Bilimsel Kongresi, 08-12.04.2016, Belek/ Antalya.

33.   Kuytu T, Türeyen K: İntraserebral Hematom İzlenimi Veren GBM-Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği  30. Bilimsel Kongresi, 08-12.04.2016, Belek/ Antalya.

34.   Kuytu T, Türeyen K: Lomber Stabilizasyon Sistemleri Çıkarılan Olguların Takibi ve Komşu Segment Hasarı: Retrospektif Değerlendirme Sonuçlarımız. Türk Nöroşirürji Derneği  30. Bilimsel Kongresi, 08-12.04.2016, Belek/ Antalya.

35.   Kuytu T, Türeyen K: Spinal Cerrahi Sonrası Gelişen Akut Spinal Subdural Hematom-Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği  30. Bilimsel Kongresi, 08-12.04.2016, Belek/ Antalya.

1.5.Kitap Bölümü:

- “TNDSPCG-TEMEL SPİNAL CERRAHİ KİTAP BÖLÜMÜ  “SPİNAL ENFEKSİYONLAR VE TEDAVİ PRENSİPLERİ”, SPINAL INFECTIONS AND PRINCIPLES OF TREATMENT Turgut Kuytu, Kudret Türeyen. Editörler: Fahir Özer, Ali Aslantaş, Sedat Dalbayrak, 2014.

- TND dergisi Özel Eki Bölümü. “KRANİOVERTEBRAL BİLEŞKE EMBRİYOGENEZİ”. Turgut Kuytu, Kudret Türeyen.  Editör: Erkan Kaptanoğlu, 2015.

1.6.Ödüller:

1.Kuytu T, Kocaeli H, Yılmazlar S, Korfalı E. “Variations of the hypothalamic perforating branches in patients with anterior communicating artery aneurysms: a cadaveric anatomical study”. Joint Meeting of Anatomical Societies, May 2011. Birincilik Ödülü.

2.Kuytu T, Arslan E, Türeyen K. “Servikal Disk Protezi Uygulanan Olgularda Füzyon Oluşumu: Retrospektif Klinik Çalışma”. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu “Omurga Cerrahisinde Olgu Çözümlemeleri” Sempozyumu, 26-29 Eylül 2013, İzmir; En İyi Bildiri Ödülü değerlendirmesinde Birincilik Ödülü.

                   

4.7.Konuşmacı olarak görev verilen toplantılar:

ü  Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Spinal-2: 07.04.2014 (11:00-11:45)Salon B: “Lomber stabilizasyon materyalleri çıkarılan olgularda klinik ve radyolojik takip sonuçlarımız” (Turgut Kuytu, Kudret Türeyen); SS-063.

ü  Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi Panel 11, “Osteoporotik vertebra fraktürlerinin tedavisinde zamanlama ve tedavi seçimi” başlıklı panel: “Medikal tedavi ve ortezler” alt başlıklı sunum: 20.04.2015 08:00-08:35, Moderatörler: Prof. Dr. Murat Hancı, Prof. Dr. Ertuğrul Çakır.

ü  Güney Marmara Toplantıları, “Disk Cerrahisi Bilinen, Bilinmeyen Doğrular, Yanlışlar; Ağrı kökeni, Siyah disk, Stabilizasyon” konulu toplantı: “Siyah Diskte Ne Yapmalı ?” alt başlıklı sunum. 28.05.2015, Oturum Başkanı: Prof Dr Şeref Doğan, Prof Dr Kaya Aksoy.

ü  Güney Marmara Toplantıları, “Nöro-onkolojik acil sorunlar ve tedavi yaklaşımları” konulu toplantı: “Olgu Sunumu” alt başlıklı sunum. 24.12.2015, Oturum Başkanı: Prof Dr Ahmet Bekar.

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi; Sözlü Bildiri 12 / Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi; 11.04.2016 (11:30-11:35) Yeşil Salon, “Uzak lateral disk hernileri-retrospektif değerlendirme sonuçlarımız” (Turgut Kuytu, Kudret Türeyen); SS-125.