Prof. Dr.Turgut Nedim Karaismailoğlu

  • İlgi Alanları
  • Çocuk ortopedi hastalıkları
  • Kalça protezi
  • Diz protezi
  • Skolyoz
  • El cerrahisi
  • Artroplasti

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Ortopedi ve Travmatoloji ABD
U.S.A El Cerrahisi ve Travmatoloji

 

Yurtiçi Yayın Listesi
1.Yıldız M.,Baki C.,Karaismailoğlu T.N.,Doğuştan kalça çıkığının medikal adduktor yaklaşımla açık redüksiyonunun sonuçları.Karadeniz Üniv.Tıp Fak.Der.1(4):344-352,1987.
2.Karaismailoğlu T.N,Baki C.,Önder Ç.:Perthes hastalığında çevresel faktörler.A.Üniv.Tıp Fak.Bülteni 9(3):447-452, 1987.
3. Karaismailoğlu T.N,Baki C.,Teziç T.,Gedik Y.,Yıldız M:Doğu Karadeniz Bölgesinde perthes hastalarındaki guatr sıklığı,serum triiodotironin ve tiroksin değerleri.Tür.Klin.Araş.Der.5(6):347-349,1987
4. Karaismailoğlu T.N,Üzüm K.Baki C.:Perthes hastalarında büyüme ve gelişme.Acta Orthop.Traum.Turc.22:124-125,1988
5.Gülman B.,Dabak N., Karaismailoğlu T.N., Dabak Ş.:Doğuştan kalça çıkığı tedavisinde açık redüksiyon-salter ameliyatının geç sonuçları.Hacettepe J.Orthop.Surg.1(3):145-150,1991.
6. Gülman B.,Dabak N., Karaismailoğlu T.N.,Dabak Ş.:Doğuştan kalça çıkığı tedavi sonrası avasküler neroz. Hacettepe J.Orthop.Surg.1(4):188-193,1991
7. Karaismailoğlu T.N.,Yöntem F.:Doğuştan kalça çıkığı tedavisinde açık ve kapalı redüksiyonların geç sonuçları.Karadeniz Tıp Der.5(2):90:94,1992.
8. Karaismailoğlu T.N.,Dabak N.,Gülman B.:Süt çocuğu ve çocukluk çağında akut kalça septik artriti.Tür.Klin.Pediatri Der.1(2):80-83,1992.
9. Karaismailoğlu T.N.,Dabak N.,Gülman B.:Doğuştan kalça çıkığı tedavisnde ferguson metodu ile açık redüksiyonun geç sonuçları.Artroplasti ve Artroskopi Cerr.Der.5:25-28, 1992
10. Karaismailoğlu T.N.,Dabak N.,Gülman B.,Dabak Ş.:Kafa Travmalı Hastaların Femur kırıklarında iyileşme ve Tedavi .Acta Orthop.Traum.Turc.26:147-150, 1992
11. Karaismailoğlu T.N.,Dabak N.,Gülman B.,Tilki K.:Femur Boyun Kırıklarında Kompresyonlu Vida-Plak sistemi ile Tedavisi Hacettepe J.Ortrop.Surg.2(4):142-147, 1992.
12.Karaismailoğlu T.N.,Akçay İ.:Üst Ekstremite Sinir yaralanmasında Mikrocerrahi Teknikle Primer Onarımı.Artroplasti ve Artroskopi Cerr.Der.4(7):41-42, 1993.
13. Karaismailoğlu T.N.,Gülman B., Şen S., Çıray M.: Erişkin Humerus Cisim Kırıklarında Tedavi .Ondokuzmayıs Tıp Dergisi.,9(2):131-136, 1992
14.Gülman B.,Kopuz C.,Karaismailoğlu T.N.,Yazıcı M.:Medial Patellar Plika.(Neonatal kadavra çalışması).Acta Orthop.Tarum.Turc.27:340-342, 1993.
15. Gülman B., Karaismailoğlu T.N., Akçay İ.:Menisküs Lezyonlarının Artroskopik Anatomisi O.M.Ü. Tıp Dergisi 9(3-4),1992.
16. Gülman B.,Yöntem F.,Barış Ş.,Karaismailoğlu T.N.,Dabak N.:Artiküler Kıkırdak Lezyonlarının Periostal Otogreft,Allogreft ve Ksenogreftler ile onarımı.Tür.Klin.Araş.Der.10(4):185-191, 1992.
17.Akan H., Karaismailoğlu T.N.:Femoral Anteversiyonun Ultrason ile ölçümü.Hacettepe J.Orthop.Surg.3; 2; 1993.
18. Karaismailoğlu T.N., Taşcı N.,Dabak N.,Barış S.,Boşnak M.:Primer ve Sekonder Sinir Tamir Sonuçlarının Elektrofizyolojik ve Histolojik Değerlendirilmesi.Optimal Tıp Der.6(2):55-58, 1993.
19. Karaismailoğlu T.N.,Barış S.:Gelişme Çağında Yapılan Kalça Artrotomilerinin Proksimal Femurun Gelişimi Üzerine Olan Etkileri.Erciyes Tıp Derg. 15(1):64-68, 1993.
20.Üzüm K.,Karaismailoğlu T.N.,Gedik Y.,Kumandaş S.,Aydın H.:Açık Kırığı olan bir hastada aşırı kallus dokusu:Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi,30:247-252, 1987.
21. Karaismailoğlu T.N.,Gülman B.,Dabak N.:Ankilozan spondilitli hastada bilateral protezi.Karadeniz Top Dergisi,4:4, 1991.
22.Dabak N.,Tomak Y.,Karaismailoğlu T.N.,Mollaian Ş.:metastatik kemik tümörlerine yaklaşımlarımız.Acta Orthop.Tra.Turc.31, 335-338, 1997.
23.Tomak Y.,Karaismailoğlu T.N., Tilki K.,Diri B.,Dabak N.,Andaç A.:Skafoid nonunionlarının iliak kemik grefti ve Herbert vida fiksasyonu ile tedavisi.O.M.Ü Tıp Dergisi 16(1), 7-18, 1999.
24. Karaismailoğlu T.N.,Kandemir B.,Çıray M.:Dirsekte idiopatik osteolizis,Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı Yeni Tıp Dergisi,11(1) 72-74, 1994.
25. Karaismailoğlu T.N.,Çıray M.:Subdermal kist hidatik.Acta Orthop.Tra.Turc.27:200-211, 1993
26.Dabak N.,Tomak Y.,İncesu L.,Karaismailoğlu T.N.:Sol Femur yerleşimli bir kist hidatik olgusu.Acta Orthop.Tra.Turc.31,363-366, 1997
27. Tomak Y., Karaismailoğlu T.N.,Dabak N.,Tilki K.,Tepe S.:Tavşanlarda Zon IV Fleksör tendon kesilerinin tamiri sonrası yapışıklık oluşumu üzerine politetrafloraetilen cerrahi membranının etkisi.Acta Orthop.Tra.Turc.32: 163-169, 2004.
28.Karaismailoğlu T.N.,Diri B.,Tomak Y.:Ekstremitelerde uygulanan majör replantasyonlar.Artroplasti ve Artroskopi Cerr.Der.V.11 Sayı 1,55-59,2000
29. Karaismailoğlu T.N.,Tomak Y.,Dabak N.:El ve önkol Travmatik segmental kemik defektlerinde otojen kemik greftleme.O.M.Ü. Tıp Dergisi 14(4), 246-252, 1997
30. Dabak N., Karaismailoğlu T.N.,Tilki K.,Kara M.:Femur Boyun kırıkları tedavisinde hemiartroplasi sonuçlarımız.O.M.Ü Tıp Dergisi Kabul Yazısı, 1999.
31. Dabak N., Tomak Y., Karaismailoğlu T.N.,Tilki K.,Tepe S.:Ekstremite pelvis lokalizasyonu metastatik kemik tümörlerine yaklaşımlarımız.O.M.Ü. Tıp Dergisi 15(1): 37-43. 1998.
32.Gülman B., Karaismailoğlu T.N.,Barış S.:Growth disturbance of the proximal part of the femur after arthrotomy of the hip joint.Turkısh Journal of Bone and Joint Surgery.S:90-93, 1994.
33. Karaismailoğlu T.N., Tomak Y.,Diri B.:İdiopathic osteolysis.Turkısh Journal of Hand Surgery and Mıcrosurgery. 6:19-21, 1998.
34.Danacı M.,Belet Ü.,Akan H.,Selçuk M.B.,Karaismailoğlu T.N.,Elçim E.,Başdemir M.:Treatment of tuberculous and nontuberculous psoas abscesses with percutaneus catheter dranej.O.M.Ü. Tıp Dergisi 16(1): 55-61, 1999.
35. Karaismailoğlu T.N.,Tilki K.,Kökçü C.,Tomak Y.:Anterior decompression and anterior instrumantation in the management of thorocolumbal fractures.The Journal of Turkish Spinal Surgery.V.9,Sayı 3 67-71,2000.
36.Dabak N.,Özcan H.,Tomak Y.,Gülman B.,Karaismailoğlu T.N. Hibrit total kalça artroplastileri üzerine deneyimlerimiz.Artroplasti ve artroskopik cerrahi tıp dergisi.v.5 n .2, 61-67, 2004
37.Dabak N.,Tomak Y.,Karaismailoğlu T.N.,Diri B.:Erişkin Humerus cisim nonunionlarında cerrahi tedavi sonuçlarımız.Karadeniz Tıp Dergisi 14:2:2001
38.Pişkin A.,Dabak N.,Tomak Y.,Karaismailoğlu T.N.:El Yerleşimli Tendon kılıfı Dev Hücreli Tümör 35 Hastanın değerlendirilmesi.Omü Tıp Dergisi 24(1):1-5,2007
39.Pişkin A.,Tomak Y.,Gülman B.,Karaismailoğlu T.N.:Başparmak Düplügasyonlarında Bilhaut –Clouget Tekniği ile Rekonstrüksüyon.Türkiye Klinikleri J Med Sci 27-29, 2007
40.Köksal B.,Karaismailoğlu T.N. Total hip arthroplasty results in the osteoarthritis secondery to developmental dysplasia of the hip (crowe type 3 and type 4)Journal of experimental and clinical medicine,V.29,Sayı 1,2012
Yurtdışı Yayın Listesi
1.Neurologically normal complete asymmetric lumbar spine duplication. Incesu L, Karaismailoglu TN, Selcuk MB. AJNR Am J Neuroradiol. 2004 May;25(5):895-6.PMID: 15140743 [PubMed - indexed for MEDLINE]
2.[The treatment of displaced supracondylar fractures of the humerus in children (an evaluation of three different treatment methods)] Diri B, Tomak Y, Karaismailoğlu TN. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2003 Jan;9(1):62-9. Turkish. PMID: 12587058 [PubMed - indexed for MEDLINE]
3.Ulnar Dimelia Vith Facial Abnormalites Karaismailoğlu T.N Tomak Y. The Romanian Journal Of Plastic Surgery April 2000 V:VIII NO:1(279-281)
4.Histological and electrophysiological assessment of the results of primary and secondary neurorrhaphy in a rabbit model. Karaismailoglu TN, Tasci N, Baris S, Tomak Y, Piskin A. J Orthop Sci. 2003;8(1):88-91.PMID: 12560893 [PubMed - indexed for MEDLINE]
5. [Comparison of autograft, coralline graft, and xenograft in promoting posterior spinal fusion] Karaismailoğlu TN, Tomak Y, Andaç A, Ergün E. Acta Orthop Traumatol Turc. 2002;36(2):147-54. Turkish. PMID: 12510097 [PubMed - indexed for MEDLINE]
6.Hydatid disease of the left femur: a case report. Tomak Y, Dabak N, Gulman B, Karaismailoglu TN, Basoglu T, Incesu L. Bull Hosp Jt Dis. 2001-2002;60(2):89-93.PMID: 12003361 [PubMed - indexed for MEDLINE]
7.Late detachment modular femoral component after primary total hip replacement. Karaismailoglu TN, Tomak Y, Gulman B. Arch Orthop Trauma Surg. 2001 Sep;121(8):481-2.PMID: 11550836 [PubMed - indexed for MEDLINE]
8.Severe pelvic pain and extrinsic compression of the rectum: late complication of total hip arthroplasty. Tomak Y, Gulman B, Malazgirt Z, Karaismailoglu TN. J Orthop Sci. 2001;6(3):282-5.PMID: 11484124 [PubMed - indexed for MEDLINE]
9.Salter's innominate osteotomy in the treatment of congenital hip dislocation: a long-term review. Gulman B, Tuncay IC, Dabak N, Karaismailoglu N. J Pediatr Orthop. 1994 Sep-Oct;14(5):662-6.PMID: 7962513 [PubMed - indexed for MEDLINE]
10.Morphological variants of the suprapatellar septum. An anatomical study in neonatal cadavers. Gülman B, Kopuz C, Yazici M, Karaismailoglu N. Surg Radiol Anat. 1994;16(4):363-6.PMID: 7725190 [PubMed - indexed for MEDLINE]
11.Total hip arthroplasty with oblique subtrochanteric shortening osteototomy in high developmental dysplasia of hip Köksal B.,Terkuran A.,Karaismailoğlu T.N.,Sezgin H.. Journal of society for development in new net environment in BH v.8,Num.2,2014


Prof. Dr. Turgut Nedim Karaismailoğlu Videoları