Dr. Öğr. ÜyesiTürker Karancı

  • İlgi Alanları
  • Hipofiz hastalıkları
  • Endoskopik cerrahiler
  • Omurilik tümörü
  • Spinal cerrahi
  • Omurga cerrahisi
  • Bel kayması
  • Karpal tünel
  • Mikro cerrahi

Eğitim ve Uzmanlık
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesleki Üyelikler 
Türk Nöroşirurji Derneği 
Türk Tabipler Birliği
 

E21. Türker Karancı,Hidayet Akdemir. ''Primer Frontal Kemik Dev Hemanjiyomu:Olgu Sunumu''.Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-419,2012.
E22. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Ahmet Gökhan Çakıroğlu . ''Çoğul Menengiomlarda Cerrahi Strateji:Olgu Sunumu''.Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi Tartışmalı Poster Sunumu TPS-058,2012.
E23. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Kubilay Aydın .''Embolizasyon Ve Cerrahi İle Kombine Tedavi Edilen Dev Venöz Keseli Tentorial Dural Arteriovenöz Fistül''.Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi Tartışmalı Poster Sunumu TPS-049,2012.
E24Türker Karancı,Ali Osman Akdemir,Alper Karaoğlan,Hidayet Akdemir . ''Deneysel Epidural Fibrozis Üzerine %4 lük Icodextrinin Etkileri''.Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi Sözlü Sunum SS-108,2012.
E25. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Necmettin Kutlu,Şener Demiroluk . ''Kraniyofasyal Anomalili İkizlerde Monoblok İlerletme.Olgu Sunumu''.Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi Sözlü Sunum SS-065,2012.
E26. Türker Karancı,Alper Karaoğlan,Bilal Kelten,Osman Akdemir,Aydın Canpolat,İbrahim Alataş. ''Lomber Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Gelişen Nörojenik Mesane''.Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-034,2011.
E27. Türker Karancı,Osman Akdemir,Alper Karaoğlan,Aydın Canpolat,Bilal Kelten,İbrahim Alataş. ''Kranial Çökme Kırığı Sonucu Gelişen Düşük Ayak; 2.Olgu''.Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-253,2011.
E28. Türker Karancı, Osman Akdemir,Aydın Canpolat,İbrahim Alataş,Ali Kaan Kılınç, Alper Karaoğlan,Bilal Kelten. ''Oyuncak ile Yaralanma Sonucu Gelişen Penetran Kafa Travması''. Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-258,2011.
E29. Ayhan Sağmanlıgil,Murat Günal,Türker Karancı. ''Geriatrik Lomber Kompleks Spinal Patolojide Cerrahi Tedavi''.Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-018,2011.
E30. Akdemir O, T. Karancı, A. Canpolat,A. Karaoğlan, H. Akdemir. ''HIV (+) hastada gelişen bilateral simetrik epidural hematom''.Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-167, 2010.
E31. Akdemir O,A. Karaoğlan, A. Canpolat, T. Karancı, K. Kılınç, C. İplikçioğlu. ''Dev Rathke kleft kisti''.Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-170, 2009.
E32. Akdemir O,A. Karaoğlan, T. Karancı, A. Yıldırım, C. İplikçioğlu. ''Vertebra korpusunu erode eden spinal epidural kavernöz hemangiom''.Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-124, 2009.
E33. Akdemir O.A. Karaoğlan, T. Karancı, A. Canpolat, A. Çolak,. ''Spinal anesteziye bağlı gelişen düşük ayak''.Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-125, 2009.
E34. Akdemir O,A. Karaoğlan, T. Karancı, Ş. Yüceli, A. Çolak. ''Kafa travmasına bağlı gelişen düşük ayak''.Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-193, 2009.
E35. Akdemir O., A. Yıldırım,A. Karaoğlan, T. Karancı, Ş. Barut, A. Çolak. ''İntradural lomber disk hernisine bağlı cauda equina sendromu''.Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-106, 2008.
E36. Akdemir O,A. Karaoğlan, H. Erdoğan, T. Karancı, D. Mengenli, Ş. Barut, A. Çolak. ''Faset eklem osteoartrozunu taklit eden spinal kondroma''. Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-122, 2007.