• İlgi Alanları: Beyin ve sinir cerrahisi, Beyin tümörlerinin mikroskopik tedavisi, Hipofiz adenomlarının mikroskopik tedavisi, Hipofiz adenomlarının endoskopik tedavisi, Arteriovenöz Malformasyon, Kavernom, Hidrosefalide Shunt Ameliyatları, Beyincik Sarkması, Arnold Chiari Sendromu, Omurilik Tümörleri, Spinal Disrafizm, Diastematomyeli, Lomber, Servikal disk hernileri, Omurga kırıklarında vida uygulamaları, Spinal Dar Kanal, Bel kayması, Karpal tünel sendromu, Ulnar Sinir Tuzaklanması, Periferik sinir yaralanmalarında sinir nakli, Enjeksiyon Nöropatisi Mikrocerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesleki Üyelikler 
Türk Nöroşirurji Derneği 
Türk Tabipler Birliği
 

E21. Türker Karancı,Hidayet Akdemir. ''Primer Frontal Kemik Dev Hemanjiyomu:Olgu Sunumu''.Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-419,2012.
E22. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Ahmet Gökhan Çakıroğlu . ''Çoğul Menengiomlarda Cerrahi Strateji:Olgu Sunumu''.Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi Tartışmalı Poster Sunumu TPS-058,2012.
E23. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Kubilay Aydın .''Embolizasyon Ve Cerrahi İle Kombine Tedavi Edilen Dev Venöz Keseli Tentorial Dural Arteriovenöz Fistül''.Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi Tartışmalı Poster Sunumu TPS-049,2012.
E24Türker Karancı,Ali Osman Akdemir,Alper Karaoğlan,Hidayet Akdemir . ''Deneysel Epidural Fibrozis Üzerine %4 lük Icodextrinin Etkileri''.Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi Sözlü Sunum SS-108,2012.
E25. Türker Karancı,Hidayet Akdemir,Necmettin Kutlu,Şener Demiroluk . ''Kraniyofasyal Anomalili İkizlerde Monoblok İlerletme.Olgu Sunumu''.Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi Sözlü Sunum SS-065,2012.
E26. Türker Karancı,Alper Karaoğlan,Bilal Kelten,Osman Akdemir,Aydın Canpolat,İbrahim Alataş. ''Lomber Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Gelişen Nörojenik Mesane''.Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-034,2011.
E27. Türker Karancı,Osman Akdemir,Alper Karaoğlan,Aydın Canpolat,Bilal Kelten,İbrahim Alataş. ''Kranial Çökme Kırığı Sonucu Gelişen Düşük Ayak; 2.Olgu''.Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-253,2011.
E28. Türker Karancı, Osman Akdemir,Aydın Canpolat,İbrahim Alataş,Ali Kaan Kılınç, Alper Karaoğlan,Bilal Kelten. ''Oyuncak ile Yaralanma Sonucu Gelişen Penetran Kafa Travması''. Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-258,2011.
E29. Ayhan Sağmanlıgil,Murat Günal,Türker Karancı. ''Geriatrik Lomber Kompleks Spinal Patolojide Cerrahi Tedavi''.Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-018,2011.
E30. Akdemir O, T. Karancı, A. Canpolat,A. Karaoğlan, H. Akdemir. ''HIV (+) hastada gelişen bilateral simetrik epidural hematom''.Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-167, 2010.
E31. Akdemir O,A. Karaoğlan, A. Canpolat, T. Karancı, K. Kılınç, C. İplikçioğlu. ''Dev Rathke kleft kisti''.Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-170, 2009.
E32. Akdemir O,A. Karaoğlan, T. Karancı, A. Yıldırım, C. İplikçioğlu. ''Vertebra korpusunu erode eden spinal epidural kavernöz hemangiom''.Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-124, 2009.
E33. Akdemir O.A. Karaoğlan, T. Karancı, A. Canpolat, A. Çolak,. ''Spinal anesteziye bağlı gelişen düşük ayak''.Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-125, 2009.
E34. Akdemir O,A. Karaoğlan, T. Karancı, Ş. Yüceli, A. Çolak. ''Kafa travmasına bağlı gelişen düşük ayak''.Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-193, 2009.
E35. Akdemir O., A. Yıldırım,A. Karaoğlan, T. Karancı, Ş. Barut, A. Çolak. ''İntradural lomber disk hernisine bağlı cauda equina sendromu''.Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-106, 2008.
E36. Akdemir O,A. Karaoğlan, H. Erdoğan, T. Karancı, D. Mengenli, Ş. Barut, A. Çolak. ''Faset eklem osteoartrozunu taklit eden spinal kondroma''. Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumu EPS-122, 2007.