sat覺r aras覺

Tuz T羹ketimine Dikkat

Tuz vücudumuz için gereklilii tart覺mas覺z bir besin fakat yeterince tüketildiinde... “Dünya Sal覺k Örgütü” verilerine göre Türkiye, tuz tüketiminde oldukça yüksek bir orana sahip. A覺r覺 tuz tüketiminin çok ciddi hastal覺klara risk oluturduunu biliyoruz, bu yüzden tuz tüketiminde a覺r覺ya kaçmamaya dikkat! 

Tuz vücudumuzda suyun tutulmas覺, kas ve sinirlerin çal覺mas覺 için gerekli bir g覺dad覺r. Besinlerin bileiminde bulunduu gibi göllerden, denizlerden ve kayalardan saf olarak da elde edilir.

Elde edilen bu tuz, besinleri ileyerek saklamak ve yemeklerin lezzetini artt覺rmak için kullan覺l覺r. Medical Park Tokat Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman覺 Candan Akta, Dünya Sal覺k Örgütü verilerine dikkat çekiyor. 

DSÖ’nün hipertansiyon, kalp hastal覺klar覺, böbrek hastal覺klar覺 bata olmak üzere; obezite, diyabet ve baz覺 kanser türlerinden korunmak ve kemik sal覺覺n覺 olumsuz etkilememek amac覺yla günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktar覺n覺 günde 5 gram olarak önerdiinin alt覺n覺 çiziyor. Bu miktar yemeklere tuz eklenmeden doal olarak günlük tüketilen yiyecek ve içeceklerle salanabilecek bir oran. 

Türk Toplumu A覺r覺 Tuz Tüketiyor 

T羹rk Toplumu A覺r覺 Tuz T羹ketiyor

2008 y覺l覺nda Türkiye Hipertansiyon ve Böbrek Hastal覺klar覺 Dernei’nin yapt覺覺 ve ülke genelini yans覺tan “Türk Toplumunda Tuz Tüketimi Çal覺mas覺”na göre tuz tüketimimizin günde 18 gram gibi oldukça yüksek bir oran olduu saptand覺.

T.C. Sal覺k Bakanl覺覺 taraf覺ndan Kas覺m 2011 y覺l覺ndan bu yana “Türkiye A覺r覺 Tuz Tüketiminin Azalt覺lmas覺 Program覺” yürütülüyor. Söz konusu program kapsam覺nda fazla tuz tüketiminin sal覺k üzerine olumsuz etkilerine yönelik kamuda fark覺ndal覺k oluturulmas覺 ve bilgilendirme yap覺lmas覺, a覺r覺 tuz tüketiminin azalt覺lmas覺 amaçlar覺yla dünyada olduu gibi ülkemizde de “Tuza Dikkat Haftas覺” etkinlikleri yap覺l覺yor.

2012’de Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastal覺klar覺 Dernei’nce 4 ilde (襤stanbul, Ankara, 襤zmir ve Konya) ve 657 kiide gerçekletirilen “Türkiye’de Tuz Tüketimi Çal覺mas覺nda (SALTurk 2)” kii ba覺 günlük tuz tüketiminin biraz azalmakla beraber halen sal覺覺 olumsuz etkileyebilecek düzeyde olduu saptand覺 (15 g/gün). 

Fazla Tuz Tüketimi Zararl覺

Öncelikle bilinmesi gereken tuz al覺m覺n覺n örenilmi bir güdü olduu. Bu nedenle tuz eiini düürmek için bir süre limitlerinizi düük tutmal覺s覺n覺z. Aksi halde a覺r覺 tuz tüketiminin sebep olduu son derece ciddi hastal覺klar için risk grubundas覺n覺z demektir.

Bu hastal覺klar覺n ba覺nda yüksek kan bas覺nc覺 (hipertansiyon) geliyor. Ayr覺ca, sodyum, vücudun su tutmas覺na (dehidrasyon) sebep olarak, kalp yetmezliine, böbrek hastal覺klar覺, akcier hastal覺覺 ve eklem yang覺s覺na sebep oluyor. 

Fazla Sodyum Hastal覺k Riskini Artt覺r覺yor

Sodyum vücudun kalsiyum emilimini ve kullan覺m覺n覺 engeller. Bunun sonucu olarak da kemik kütlesinin kaybolmas覺na ve kemiklerdeki gözenek miktar覺n覺n artmas覺na neden olur. Menopozdan sonras覺 kad覺nlar, diyabetliler ve kemik erimesi riski ta覺yan yal覺lar tuz tüketimi konusunda oldukça dikkatli olmal覺lar.

Fazla tuzlu bir beslenme kemiklerde k覺r覺lma riskini ciddi oranda art覺r覺r ve dier iskeletsel deformasyonlara neden olur. Tuz tüketiminin sebep olduu dier hastal覺klar覺n ba覺nda böbrek bozukluklar覺 geliyor.

Çal覺malar fazla tuzlu yeme al覺kanl覺覺n覺n onikiparmak ba覺rsa覺 ve mide ülserlerinin ve kanser riskinin artmas覺na neden olduunu ortaya koyuyor. Ayr覺ca yine fazla sodyum hem elektrolit hem de hormon dengesini bozabilir, sinir iletilerinin ta覺nmas覺n覺 engelleyebilir ve ba dönmesi, kas kramplar覺 ve titreme gibi semptomlar覺 aç覺a ç覺karabilir. Ayr覺ca alg覺lamada bozuklua, kafa kar覺覺kl覺覺na ve depresif belirtilere yol açabilir.

 

Tuz t羹ketimimizi nas覺l azaltabilirz?

Tuz Tüketimimizi Nas覺l Azaltabiliriz? 

  • Sofran覺za tuzluk koymay覺n. 
  • Tuzu, piirirken deil yemein sonunda ekleyin. 
  • Bilinçli al覺veri yap覺n. 
  • Bir besini tadarak tuzunu anlamayabilirsiniz. Bunun için etiket üzerinde aa覺da yazan katk覺lar覺n bulunmamas覺na dikkat edin: Monosodyum glutamat (MSG), kabartma tozu, Disodyum fosfat, Sodyum alginat, Sodyum nitrat veya nitrit. 
  • Limon, baharatlar tuzu çok iyi replike edebilir. 
  • Ambalajl覺 ürünlerin tuz içerikleri  yüksek olduundan dikkatli tüketin. 
  • Turu, salamura yiyecekler ve arküteri ürünlerini fazla tüketmeyin.

Tuz Tüketimi Hakk覺nda S覺kça Sorulan Sorular

Tuz Tüketimi Ne Kadar Olmal覺d覺r?

Tuz tüketimi, sal覺k için önemli bir faktördür. Dünya Sal覺k Örgütü (WHO) günlük tuz tüketimini yetikinler için 5 gram覺n alt覺nda tutmay覺 önermektedir. Ancak birçok kii bu öneriyi aarak daha fazla tuz tüketmektedir. A覺r覺 tuz tüketimi yüksek tansiyon, kalp hastal覺klar覺, inme ve böbrek hastal覺klar覺 gibi sal覺k sorunlar覺na yol açabilir.

Fazla Tuz Tüketmenin Zararlar覺 Nelerdir?

Fazla tuz tüketimi kan bas覺nc覺n覺 art覺r覺r. Yüksek tansiyon, kalp hastal覺klar覺, inme ve böbrek hastal覺klar覺 gibi ciddi sal覺k sorunlar覺na yol açar.  A覺r覺 tuz tüketimi kalp sal覺覺n覺 olumsuz yönde etkileyebilir. Yüksek tansiyon, kalp damarlar覺nda plak birikimine ve kalp krizi riskinde art覺a neden olabilir

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dyt.
Cansu z癟elik
Beslenme ve Diyet
VM Medical Park Pendik
72465

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.