Op. Dr. Uğur Dokuzlar

  • Uzmanlık Alanları: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Eğitim ve Uzmanlık
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - KBB ABD - Uzmanlık
Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler
1. Kasapoglu F, Dokuzlar U. An unknown anatomical variation of omohyoid muscle. Clin Anat. 2007 Nov;20(8):964-5.
2. Hizalan I, Dokuzlar U, Kafa IM, Sendemir E. Morphological characteristics of tragal cartilage. Int. Adv. Otol. 2009; 6(1); 1-6
Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler
1. Dokuzlar U, Erişen L, Kasapoğlu F, Coşkun H, Basut O, Onart S, Hizalan I. Unexpected findings in the neck dissection specimens for primary head and neck squamous cell carcinoma. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2009 Jan-Feb;19(1):9-15.
2. Özmen OA, Dokuzlar U, Özdemircan T, Kasapoğlu F, Coşkun H, Basut O, Onart S. Septorinoplasti Sonrası Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 35 (3) 119-122, 2009
3. Dokuzlar U, Kasapoğlu F, Demirci U, Onart S. Temporal kas fasya greftlerinin formaldehit ile işlenmesinin timpanoplasti başarı oranlarına etkisi. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2011;21(2):86-90
Ulusal kongrelerde sunulan bildiriler ve posterler
1. Dokuzlar U, Coşkun H, Basut O, Onart S, Kasapoğlu F. Septorinoplasti Sonrası Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-31 Mayıs 2007, Antalya. (poster olarak sunulmuştur).
2. Hizalan I, Dokuzlar U, Kafa IM, Sendemir E. Tragal kıkırdağın morfolojik özelllikleri. I. Ulusal Otoloji-Nörootoloji ve Nörotoloji Kongresi, 12-16 Mayıs 2010 Gazimagosa, KKTC
Ulusal kongre ve eğitim katılımları
7. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, 13-15 Aralık 2002
Vestibüler Rehabilitasyon Kursu, 23-24 Ocak 2004, Konya
I. Üst Solunum Yolu İnflamasyonları Sempozyumu, 12-15 Şubat 2004, Kayseri
Uludağ KBB Günleri 2004 Otolarengolojide Multidisipliner Yaklaşımlar, 04-07 Mart 2004, Bursa
XVII. Akademik Hafta, 05-06 Haziran 2004, İstanbul
II. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 23-25 Eylül 2004, İstanbul
Baş Boyun Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım, 25-28 Eylül 2004, Çeşme İzmir
Burnun Yeniden Doğuşu, 06-08 Nisan 2005, Eskişehir
28. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs 2005, Antalya
3. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörotoloji Kongresi, 25-26 Kasım 2005, Ankara
Uludağ KBB Günleri 2006 Adenoid ve Tonsil Hastalıkları, 02-05 Mart 2006, Bursa
I. Bodrum Rhinocamp, 04-07 Mayıs 2006, Bodrum Muğla
Uygulamalı Nazal Cerrahi-2, 16-17 Eylül 2006, Trabzon
3. Ulusal Rinoloji Kongre & CITRAS, 21-25 Nisan 2007, Bodrum Muğla
Uyku Hastalıkları Sempozyumu, 19-20 Mayıs 2007, Bursa
29. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-31 Mayıs 2007, Antalya
4. Ulusal Rinoloji Kongresi, 29 Mayıs-01 Haziran 2008, Antalya
30.Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 08-12 Ekim 2008, Antalya
I. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, 12-16 Mayıs 2010, Gazimagosa, KKTC
7. Türk Rinoloji Kongresi, 19-22 Mayıs 2011, Antalya Rhinodays, 17-18 September 2011, Ankara
Kadavrada Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, 02-04 Aralık 2011, Antalya
Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği 6. Ulusal Toplantısı, 05-08 Nisan 2012, İzmir
Otolojide İmplantlar, 16 Mart 2013, Ankara
4. Temporal Kemik Diseksiyon Kursu, 06-07 Aralık 2013, İstanbul
Uluslararası kongre ve eğitim katılımları
20th Congress of the European Rhinologic Society and 23th Cogress of ISIAN, 18-25 June 2004, Istanbul, Turkey
5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, 11-16 September 2004, Rodos-Kos Hellas