Op. Dr.Uğur Horoz

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
01.07.2010 - Dicle Üniversitesi
19.10.2016 - Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi - Uzmanlık

Deneyim
Ağustos 2011 - Nisan 2014 - Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara - Asistan
Ekim 2014 - Nisan 2015 - Showa Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilimdalı, Tokyo, Japonya - Klinik Fellow
Nisan 2015 - Ekim 2016 - Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara - Asistan
Ekim 2016 - Ocak 2017 - Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara - Uzman
Ocak 2017 - Haziran 2019 - Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Gaziantep - Uzman
Haziran 2019- Haziran 2020 - Turkeyana Klinik, İstanbul - Uzman

A. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler : 

A1.    Horoz U, Eryılmaz T, Özakpınar HR, Tellioğlu AT, “Epidermal Inclusion Cyst of the Finger Pulp: A Late Diagnosed Case”, Turk Plast Surg, 20, 43-44 (2012).

A2.    İnözü E, Eryılmaz AT, Arpacı E, Durgun M, Horoz U, “Basal Cell Carcinoma: 5 Years of Experience”, Ortadoğu Med Journal, 4, 57-60 (2012).

A3.    Sarı E., Horoz U, Özakpınar HR, İnözü E, Tellioğlu AT, Açıkgöz B. '' Three Adnexal Tumors in a Single Lesion: A Case Report''. Gazi Medical Journal: Vol 25, No 3 (2014), 120-121. 
 
A4.     Horoz  U, Eryilmaz AT, Inozu E, Seven E, Tellioglu AT. '' The juncturae tendinum flap: An alternative method for the reconstruction of extensor tendon defects''.  Hand Microsurg. 2015; 4(1): 20-23
 
A5.    Horoz U, Sari E, Ozakpinar HR, Durgun M, Tellioglu AT. ''A giant epidermoid cyst in the hand''. Hand Microsurg. 2015; 4(2): 47-49

A6.    Horoz U, Ozakpinar HR, Mert E, Koybasioglu, Tellioglu AT. ''Masson's Tumor On The Lower Extremity; Case Report''. Turk Plast Surg, 2015; 23 (3), 133-135.

A7.   Horoz U, Durgun M, Ballioglu B, Ozakpinar HR, Inozu E, Tellioğlu AT. Clinical Experiences With Surgical Treatment Of Accessory Tragus. Turk J Plast Surg 2016; 24: 118-121

A8.    Inozu E, Horoz U, Seven E, Ozakpinar HR, Tellioglu AT. Fracture of Phalanx Due To Simple Bone Cyst: A Rare Bone Lesion In The Hand. Hand Microsurg. 2016; 5(2): 100-103.

A9.   Horoz U, Inozu E, Seven E, Karamursel S, Tellioğlu AT, Gurçay N. Acral Lentiginous Melanoma In A Young Patient; Hand Microsurg. 2016; 5(3): 144-147.

A10.  Horoz U, Ozakpinar HR, Sari E, Inozu E, Eryılmaz AT, Tellioglu AT. Trigger Thumb And Finger In Pediatric Patients. 10.5455/ hand microsurg. 2017; 6(1): 9-14

A11. Horoz U, Inozu E, Eryilmaz AT, Uygur S, Tellioğlu AT. Basal Cell Carcinoma In Young Patients. Turk Plast Surg. Turk J Plast Surg 2017; 25: 42-44.

A12. Keles MK, Unal B, Horoz U, Elmas F, Tellioglu AT. Single Stage Reconstruction Of Skin And Tendon Defect Of Finger With Dorsal Metacarpal Artery Flap; Case Report. 10.5455/ hand microsurg.

A13. Keles MK, Horoz U, Ballıoğlu B, Seven E, İnözü E, Tellioğlu AT. Sakral Bası Yaralarında Flep Seçiminin Erken Komplikasyonlarla İlişkisi. Turk J Plast Surg 2017; 25: 54-59.
 
A14. Horoz U , Ballıoğlu B, Özakpınar HR,İnözü E, Eryılmaz AT, Tellioğlu AT.  Polidaktilide Klinik Değerlendirme ve Tedavi. Turk J Plast Surg 2017; 25: 73-77.

A15. Karamursel SK , Keles MK , Seven E, Horoz U, Ozakpinar HR, Tellioglu AT.Free flap reconstruction of scalp and survival rates after advanced malignant tumor resections. J. Exp. Clin. Med., 2016; 33(4): 223-226.

A16. Keles MK, Horoz U, Ballioglu B, Muratoglu HG, Seven E, Tellioglu AT. Pediatric upper extremity fence-post traumas. Turk J Plast Surg 2018; 26: 20-23.

A17. Keles MK, Horoz U, Seven E, Karamürsel S, Tellioglu AT. Medikal tedaviye yanıt vermeyen hidradenitis süpürativa tedavisinde cerrahi tedavi sonuçları. Turk J Plast Surg 2018; 26: 67-70.


B. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

B1.    Inözü E, Eryılmaz AT,Arpacı E, Durgun M, Horoz U. Tellioğlu AT,  34. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal  Kurultayı, Bazal Hücreli Kanser Nedeniyle Cerrahi Tedavi Uygulanan 436 Vakanın Retrospektif Analizi. Bildiri CD. 31 Ekim - 4 Kasım 2012 Antalya.

B2.    Sandıkcı MM, İnözü E, Seven E, Horoz U, Tellioğlu A T.  Dev Bazal Hücreli Karsinomlar: 9 Adet Olgu İncelemesi . 35.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği  Ulusal  Kurultayı,Bildiri CD, 28-31 Ekim 2013 İstanbul.

B3.    İnözü E, Seven  E, Horoz U, Özakpınar HR, Sarı E, Sandıkçı M M, Tellioğlu A T. Dupuytren Hastalığı 5 Yıllık Klinik Deneyim. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal  Kurultayı,Bildiri CD, 28-31 Ekim 2013 İstanbul .

B4.    İnözü E, Horoz U, Seven E, Özakpınar H R, Tellioğlu A T. Basit Kemik Kisti;Atipik Lokalizasyon. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal  Kurultayı,Bildiri CD, 28-31 Ekim 2013 İstanbul .

B5.    Seven E, Tellioğlu A T, İnözü E, Özakpınar H R, Horoz U, Eryılmaz T,Karamürsel S. Blow-out Kırıklarının Konka Grefti İle Rekonstrüksiyonu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal  Kurultayı,Bildiri CD, 28-31 Ekim 2013 İstanbul. 

B6.    Mert E, Seven E, Özakpınar HR, Horoz U, Tellioğlu AT.Alt Ekstremite Doku Defektlerinde Eş Zamanlı Üç Flep Kullanımı; Olgu Sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal  Kurultayı,Bildiri CD, 29 Ekim – 1Kasım 2014 İstanbul.

B7.    Mert E, Horoz U, İnözü E, Özakpınar HR, Tellioğlu AT. Tek Hastada Üç Aksesuar Meme Dokusu; Olgu Sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal  Kurultayı,Bildiri CD, 29 Ekim – 1Kasım 2014 İstanbul.

B8.    Elmas F., Horoz U., Seven E., Ozakpinar HR., Tellioğlu AT. Dev Bazaloid Karsinom; Olgu Sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal  Kurultayı,Bildiri CD, 29 Ekim – 1Kasım 2014 İstanbul.

B9.     Özakpınar HR, Durgun M, Horoz U, İnözü E, Seven E, Tellioğlu AT. Distal Alt Ekstremite Defektlerinde Adipofasyal Flep Kullanımı (Poster). 37. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ankara, 4-7 Kasım 2015.

B10.    Horoz U, Durgun M, Ballıoğlu B, Özakpınar HR, İnözü E, Tellioğlu AT. Aksesuar Tragus Tedavisinde Klinik Deneyimlerimiz(Poster). 37. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ankara, 4-7 Kasım 2015.

B11.    Horoz U, İnözü E, Seven E, Karamürsel S, Tellioğlu AT. Erken Yaşta Akral Malign Melanom; Olgu Sunumu(Poster). 37.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ankara, 4-7 Kasım 2015.

B12.    Muratoğlu HG, Horoz U, İnözü E, Eryılmaz AT, Karamürsel S, Tellioğlu AT. İki Nokta Ayırım Testinde Yeni Bir Alet Kullanımı (Poster). 37. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ankara, 4-7 Kasım 2015.

B13.    Elmas F, Akbay E, Horoz U, Seven E, Tellioğlu AT. Kütanöz Frontal Schwannom; (Poster) Olgu Sunumu. 37. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı, Ankara, 4-7 Kasım 2015.

B14.   Horoz U, Keles MK, Ballioglu B, Ozakpinar HR, Eryilmaz AT, Tellioglu AT. Yüz Yanıkları Sonrası Estetik Sonuçların Değerlendirilmesi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi 4. Yanık Kongresi. 27-28 May 2016. Ankara. (poster)

B15. Keleş MK, Horoz U, Ballıoğlu B, Muratoğlu HG, Seven E, Tellioğlu AT.  Çocuklarda Bahçe Demiri Ve Çit İle Penetran Üst Ektsremite Yaralanması Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı. 26-30 Ekim 2016, Antalya. (poster)

B16. Keleş MK, Horoz U, Ballıoğlu B,Seven E, İnözü E, Tellioğlu AT. Sakral Bası Yaralarında Erken Komplikasyonların Flep Seçimine Etkisi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı. 26-30 Ekim 2016, Antalya. (poster)

B17. İnözü E, Horoz U, Keleş MK, Seven E, Tellioğlu AT. Diyabetin Unutulmuş Komplikasyonu; Diyabetik El. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı. 26-30 Ekim 2016, Antalya. (poster)

B18. Keleş MK, Horoz U, Seven E, İnözü E, Tellioğlu AT. Üst Extremite Ters Akımlı Fleplerin Yaşayabilirliğine Brachial Plexus Bloğunun Etkisi; Bir Ön Çalışma. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı. 26-30 Ekim 2016, Antalya. (poster)

B19. Horoz U, Ballıoğlu B, Özakpınar HR, İnözü E, Eryılmaz AT, Tellioğlu AT. Polidaktilide Klinik Yaklaşım, Değerlendirme ve Tedavi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı. 26-30 Ekim 2016, Antalya. (poster)

B20. Seven E, Horoz U, Keleş MK, İnözü E, Karamürsel S, Özakpınar HR, Tellioğlu AT. Sindaktili Onarımında Klinik Deneyimlerimiz. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı. 26-30 Ekim 2016, Antalya. (poster)

B21. Karamürsel S, Keleş MK, Seven E, Horoz U, Özakpınar HR, Tellioğlu AT. Malign Tümor Eksizyonu Sonrası Serbest Flep ile Skalp Rekonstrüksiyonu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı. 26-30 Ekim 2016, Antalya. (poster)

B22. Keleş MK, Mert E, Horoz U, Ünal B, Tellioğlu AT. Parmak Defektlerinin Pediküllü Rejyonel Flepler İle Onarımı; Klinik Deneyimlerimiz. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı. 26-30 Ekim 2016, Antalya. (sözlü sunum)

B23. Keleş MK, Elmas F, Ünal B, Horoz U, Karamürsel S, Tellioğlu AT. Rekürren Mandibula Defektinin İki Ayrı Serbest Flep ile Onarımı. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı. 26-30 Ekim 2016, Antalya. (poster)

B24. Aslan Y, Ulutaş S, Kaplan MA, Horoz U. Kronik yarada kök hücre ve hiperbarik oksijen tedavisinin kombine etkisi. 10. Ulusal Sualtı Hekimliği Ve Hiperbarik Tıp Toplantısı. 7-8 Nisan 2017, İstanbul. (sözlü sunum)

B25. Horoz U, Özakpınar HR, Sarı E, İnözü E, Eryılmaz AT, Tellioğlu AT. Çocuklarda tetik parmakta klinik değerlendirme ve tedavi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı. 10-14 Ekim 2017, Antalya, Turkey. (poster) 
B26. Özakpınar HR, Sarı E, Horoz U, Durgun M, Tellioğlu AT. Sünnet işlemi sonrası gelişen nadir bir komplikasyon: Keloid Skar. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı. 10-14 Ekim 2017, Antalya, Turkey. (poster)

B27. Seven E, Horoz U, Sarı E, Öakpınar HR, Sandıkçı MM, İnözü E, Tellioğlu AT. Bütan gazının inhalasyon yoluyla kötüye kullanımına bağlı nadir görülen yanıklar. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı. 10-14 Ekim 2017, Antalya, Turkey. (sözlü sunum)

C.         Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

C1. Ozakpinar HR, Sari E, Horoz U, Durgun M, Tellioglu AT, Acikgoz B. ''Keloid of the circumcision scar: a rare complication''.  Int Wound J. 2015 Oct;12(5):611-2.
 
C2.  Seven E, Horoz U, Sari E, Ozakpinar HR, Sandikci MM, Tellioglu AT. A Rare Type of Burn Injury Due to Butane Gas Inhalation Abuse. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017 May;23(3):212-216.

C3.  Keles MK, Horoz U, Cepni H. A Simple Method for Breast De-epithelialization: The Monobloc Method. Trichol Cosmetol Open J. 2016; 1(1): 19-20. doi: 10.17140/TCOJ-1-104.

C4.  Horoz U, Kuroki T, Sato N, Yasuyoshi T, Ozakpiar R, Tellioglu AT, Yoshimoto S. A New Surgical Approach for Tessier No. 4 Facial Cleft Reconstruction: Lip-Rescue Flap. 
J Craniofac Surg. 2016 Nov;27(8):2138-2140.

C5. Kuroki T, Hasegawa M, Miki N, Horoz U, Tosa Y. Extension of Musculocutaneous Flap Reach Using a Perforator-Pedicled Propeller Flap Technique: A Case Report. Journal of Reconstructive Microsurgery Open: DOI: 10.1055/s-0036-1593751.

C6.  Seven E, Tellioglu AT, Inozu E, Ozakpinar HR, Horoz U, Eryilmaz AT, Karamursel S. Reconstruction of Orbital Floor With Auricular Concha. J Craniofac Surg. 2017 Oct;28(7):e713-e717. doi: 10.1097/SCS.0000000000003921.

C7. Horoz U, Kuroki T, Shimoyama M, Yoshimoto S. Approach to Half-Nose and Proboscis Lateralis. J Craniofac Surg. 2018 Nov;29(8):2234-2236. doi: 10.1097/SCS.0000000000004803.

D.         Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

D1.  Horoz U, Inozu E, Eryilmaz AT, Uygur S, Tellioglu AT. Basal Cell Carcinoma In Youth: Case Reports. 8th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Budva, Montenegro, 5-7 September 2013. (poster)
 
D2.  Horoz U ,Sari E, Ozakpinar HR, Durgun M,  Tellioglu AT. A Giant Thenar  Epıdermoid Cyst. 8th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Budva, Montenegro, 5-7 September 2013. (poster)

D3.  Inozu E, Horoz U, Guler I, Eryilmaz T,Tellioglu AT. Kimura Disease Of The Upper Lip: A Case Report. 8th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Budva, Montenegro, 5-7 September 2013. (poster)

D4.  Seven E, Horoz U, Sari E, Ozakpinar HR, Sandikci MM, Inozu E, Tellioglu AT . Closed Area Burns Because Of Abusive Butane Gas Inhalation. 8th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Budva, Montenegro, 5-7 September 2013. (poster)

D5.  Ozakpinar HR, Sari E, Horoz U., Durgun M, Tellioglu AT, Acikgoz B. ''Keloid of the circumcision scar: a rare complication''.  8th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Budva, Montenegro, 5-7 September 2013. (oral)


D6.  Sari E, Horoz U, Ozakpinar HR, Karamursel S,  Tellioglu AT. Pseudokaposi Sarcoma With Arteriovenous Malformation Without A Syndromic Relation: A Case Report. 8th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Budva, Montenegro, 5-7 September 2013. (poster)

D7. Horoz U, Ozakpinar HR, Sari E, Inozu E, Eryılmaz AT,  Tellioglu AT. Pediatric Trigger Fınger Cases. 8th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Budva, Montenegro, 5-7 September 2013. (oral)
 
D8. Sari E, Horoz U, Ozakpinar HR, Inozu E, Tellioglu AT.  Single Lesion That Includes Eccrine Poroma, Dermal Duct Tumor And Eccrine Hıdradenoma: Case Report. 8th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Budva, Montenegro, 5-7 September 2013.(oral). 

 
D9. Total Glans Necrosis After Priapism. Horoz U, Seven E, Eryılmaz AT, Karamursel S, Tellioglu AT; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015(e-poster)

D10. A Complex Syndactyly  Case With Residual Tendon And Neurovascular Structures. Horoz U, Seven E, Ballioglu B, Eryilmaz AT, Tellioglu AT; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015(e-poster)

D11. Acral Lentiginous Melanoma In A Young Patient; Case Report. Horoz U, Ozakpinar HR, Inozu E , Seven E, Tellioglu AT; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015(e-poster)

 D12. Clinical Experiences With Surgical Treatment Of Accessory Tragus. Horoz U, Durgun M, Ballioglu B, Ozakpinar HR, Inozu E, Tellioglu AT; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015(e-poster)
 
D13. Clinical Management Of Polydactyly. Horoz U, Ballioglu B, Ozakpinar HR, Inozu E, Eryilmaz AT, Tellioglu AT; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015(e-poster)
 
D14. Masson's Tumor On The Lower Extremity; Case Report. Horoz U, Ozakpinar HR, Mert E, Koybasioglu FF, Tellioglu AT; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015(e-poster)

D15. Multiple Triggering In Childhood Treated With Steroid Injection. Horoz U, Ozakpinar HR, Inozu E, Eryilmaz AT, Tellioglu AT; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015(e-poster)

D16. Multiple Unilocular Epidermal Cysts Presenting As A Single Lesion. Horoz U, Inozu E, Ozakpinar HR, Eryilmaz AT, Tellioglu AT; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015(e-poster)
 
D17. Pediatric Trigger Thumb And Finger. Horoz U, Ozakpinar HR, Sari E, Inozu E, Eryilmaz AT, Tellioglu AT; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015(e-poster)

D18. Tendon Injuries During The Islamic Sacrifice Festival. Horoz U, Inozu E, Ozakpinar HR, Seven E, Eryilmaz AT, Tellioglu AT; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015(e-poster)

D19. Simple Bone Cyst In Proximal Phalanx of The Hand; Unusual Location. Inozu E, Horoz U, Seven E, Ozakpinar HR, Tellioglu AT; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015(e-poster)

D20. The Vincula System Of Human: An Anatomical Cadaveric Study For Flexor Tendon Surgery. Inozu E , Sari E, Erdogan B, Horoz U, Tellioglu AT; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015(e-poster)

D21. A New Flap Design For Tessier Number 4 Facial Cleft Reconstruction. Horoz U, Kuroki T, Sato N, Tosa Y, Ozakpinar HR, Tellioglu AT, Yoshimoto S; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015 (oral)

D22. Juncturae Tendinum Flap: An Alternative Method For The Reconstruction Of Extensor Tendon Defects. Horoz U, Eryilmaz AT, Inozu E, Seven E, Tellioglu AT; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015 (oral) 

D23. Nicolau Syndrome After Diclofenac Sodium Injection. Ballioglu B, Horoz U, Ozakpinar H, Inozu E, Tellioglu AT; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015 (e-poster)

D24.Epidermoid Cysts Of The Finger Tip. Ballioglu B, Horoz U, Ozakpinar H, Seven E, Tellioglu AT; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015 (e-poster)

D25. Distal Lower Leg Reconstruction With Reverse Adipofascial Flap. Ozakpinar HR, Durgun M, Horoz U, Inozu E , Seven E, Tellioglu AT; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015 (e-poster)

D26. Clinical Analyzis Of Maxillofacial Fractures. Ozakpinar HR, Horoz U, Ballioglu B, Sandikci MM, Inozu E, Seven E, Tellioglu AT. 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015 (e-poster)

D27. Modified Fujimori Gate Flap For Reconstruction Of Large Central Lower Lip Defects. Ozakpinar HR, Sari E, Inozu E, Durgun M, Horoz U, Ballioglu B, Tellioglu AT. 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015 (e-poster)

D28. Non-Syndromic Multiple Basal Cell Carcinoma. Ozakpinar HR, Altuntaş N,Horoz U, Guler I, Tellioglu AT; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015 (e-poster)

D29. Nasolabial Perforator Flap For Medial Canthal And Infraorbital Soft Tissue Defects. Ozakpinar HR, Durgun M, Horoz U, Sandikci MM, Seven E, Eryilmaz AT, Tellioglu AT; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015 (e-poster)
D30. Reconstruction Of Orbital Floor With Auricular Concha. Seven E, Tellioglu AT, Inozu E,. Ozakpinar HR, Horoz U, Eryılmaz AT, Karamursel S; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015 (e-poster).
D31. Correction of Inverted Nipple With Two Triangular Areolar Dermal Flaps and An Comfortable Traction Method. Aytop CD, Ozden BC, Abbas OL, Horoz U; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015 (e-poster).
D32. Clinical Usage of Viscoelastic Sodium Hyaluronate Solution To  Prevent  From The Tendon Adhesions. Aytop CD, Horoz U, Abbas OL; 9th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Thessaloniki, Greece, 17-20 September 2015 (e-poster).
D33. Modified Facial Dismasking Flap Approach For Excision Of Orbital Hemangioma: A Case Report. Kuroki T, Tosa Y, Horoz U, Shimizu Y, Hideyuki M, Kusano T, Sato N, Yoshimoto S; 16th Biennial Congress of the International Society of Craniofacial Surgery, Tokyo,Japan, 14-18 September (poster) 
D34. Inozu E, Horoz U, Keles MK, Ipek B, Tellioglu AT. Forgotten Complication Of Diabetes, Diabetic Hand. 10th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Belgrade, Serbia, 18-21 May 2017 (e-poster).

D35. Muratoglu HG, Horoz U, Inozu E, Seven E, Tellioglu AT. New Device For 2 Point Discrimination Measurement. 10th Congress of the Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery ,Belgrade, Serbia, 18-21 May 2017 (e-poster).

E.  Katılınan Konferanslar, Kurslar,  Sempozyumlar, Toplantılar, Paneller

E1.      Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği; 5. Rinoplasti Kursu, 10-12 Mayıs 2012. Ankara, Türkiye. 
E2.      Oryantal Plastik Cerrahi Derneği 13.Uluslararası Kongresi, 5-7 Ekim 2012. Seul, Güney Kore.
E3.      14. temel mikrocerrahi kursu.Dokuz Eylul Universitesi, 11-15 Aralık 2012. İzmir, Türkiye.
E4.     Kobay Deney Hayvanları Etik Ve Uygulama Kursu. Mayıs 2012. Ankara, Türkiye.
E5.     Balkan Ülkeleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Derneği 9. Uluslararası Kongresi. 5-7 Eylül 2013.Budva, Karadağ. 
E6.     Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal  Kurultayı. 28-31 Ekim 2013 İstanbul, Türkiye.
E7.     Türk Mikrocerrahi Derneği 6.Ulusal Kongresi. 24-27 Nisan 2014, Antalya, Türkiye.
E8.     32. Japon Kraniyomaksillofasyal Cerrahi Kongresi. 28-29 Ekim 2014. Osaka, Japonya.
E9.     Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği; 8. Rinoplasti Kursu, 21-24 May 2015. İstanbul, Türkiye.
E10.    12. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri,  ‘Meme Rekonstrüksiyonu’. 5-6 Haziran 2015 İstanbul, Türkiye. 
E11.     Balkan Ülkeleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Derneği 9. Uluslararası Kongresi. 17-20 Eylül 2015 Selanik- Yunanistan.
 
E12.    Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı. 4-7 Kasım 2015. Ankara, Türkiye.

E13.     Kök Hücre Günleri 2015 “Rejeneratif Tıpta Kök Hücreler”, 21 Kasım 2015, Ankara, Türkiye.
E14.     Estetik Plastik Cerrahi Derneği 20. Ulusal Kongresi. January 7-10 2016, İstanbul, Türkiye.
E15.     9. Rinoplasti Kursu Ve Taze Kadavra Disseksiyon Kursu, 9-10 Nisan 2016, Ankara, Türkiye.
E16.     Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği 9. Asistan Okulu. 15-19 Nisan 2016, Ankara, Türkiye.
E17.     13. Avrupa Mikrocerrahi Derneği Uluslararası Kongresi Ve Türk Mikrocerrahi Derneği 7.Ulusal Kongresi, 20-24 Nisan 2016. Antalya, Türkiye.
E18.    Nazim Cerkes Açık Rinoplasti Kursu. 28 Nisan-01 Mayıs 2016,  Fulya Acıbadem Hastanesi, İstanbul, Türkiye.

E19.     Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği 2. Yüz Estetiği Ve Taze Kadavra Disseksiyon Kursu. 5-7 Mayıs 2016, Ankara, Türkiye..
E20.     Gülhane Askeri Tıp Akademisi 4.Yanık Sempozyumu. 27-28 Mayıs 2016, Ankara, Türkiye.
 E21. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı. 26-30      Ekim 2016, Antalya, Türkiye.. 
E22. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 21. Ulusal Kongresi, 14-16 Ocak 2017, İstanbul, Türkiye.
E23.  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği X. Rinoplasti ve III. Yüz Estetiği     Kursu, 11 - 14 Mayıs 2017, Edirne, Türkiye
E24. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 9. Uluslararası Eurasian Estetik Plastik Cerrahi Kursu & 5. Istanbul Rinoplasti Kursu, 16-19 Haziran, 2017, İstanbul, Türkiye.

E25. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı. 10-14   Ekim 2017, Antalya, Türkiye.
E26. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 22. Ulusal Kongresi, 13-14 Ocak 2018, İstanbul, Türkiye.
E27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği XI. Rinoplasti ve IV. Yüz Estetiği Kursu, 11 - 14 Mayıs 2017, İzmir, Türkiye.
E 28. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Eurasian Estetik Plastik Cerrahi Kursu, 21-24 Haziran, 2018, İstanbul, Türkiye.
E.29 Estetik Plastik Cerrahi Derneği 23. Ulusal Kongresi, 12-13 Ocak 2019, İstanbul, Türkiye.