Op. Dr.Ülker Moralar

Eğitim ve Uzmanlık
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi - Ortopedi ve Travmatoloji - Uzmanlık
 
Mesleki Deneyim
Silivri Medical Park Hastanesi
Özel Avcılar Anadolu Hastanesi
Özel Dört D Millet Hastanesi
Özel Bayındır Hastanesi
T.Ü.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda İhtisas Eğitimi
 
Mesleki Üyelikler
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği-Ankara
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği-İstanbul
 
 
 
 

 

Çalpur O.U., Tan L., Gürbüz H., Moralar Ü, Çopuroğlu C., Özcan M.: Arthroscopic Mediopatellar Plicaectomy And Lateral Retinacular Release in Mechanical Patellofemoral Disorders. Knee Surgery, Sports Traumatology Arthroscopy. Vol 10 No:3 pp177-183, May 2002
Gürbüz H., Moralar Ü., Burkut A., Kasapbaşı K.: Humerus Cisim Kırıklarında Semisirküler Ilizarov Eksternal Fiksatör Kullanımı (Poster). XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya 24-29 Ekim 2001
Aktaş Ş., Moralar Ü.: Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarında Açık ve Kapalı Redüksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması (Poster). XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya 24-29 Ekim 2001
Yalnız E., Durukan T., Moralar Ü.: Travmatik Hemipelvektomi (olgu sunumu). XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya 24-29 Ekim 2001
Aktaş Ş, Ercan S., Candan L., Moralar Ü, Akata E.: Early Mobilization After Sliding and Z-Lengthening of Heel Cord: a Preliminary Experimental Study in Rabbits. Arch Orthop Surg (In press), 2000.