Op. Dr.Ümit Aydın

  • İlgi Alanları
  • Gebelik takibi
  • Riskli gebelik takibi

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi Mikrobiyoloji - Mikrobiyoloji Asistanlığı
Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası

Deneyim
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara 2 nolu AÇSAP
Ankara Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi
Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
Yeditepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum (ivf kursu)

Impact of functional status on quality of life in the pregnant women with lumbopelvic pain - Lumbopelvik agrisi olan gebe kadinlarda fonksiyonel durumun yasam kalitesi uzerine etkisi' 
İstanbul Tıp Dergisi 02259 Umit Aydin, Filiz Eser, Yesim Garip
A Giant Vulvar Mass: A Case Study of Cellular
 Angiofibroma," Case Reports in Obstetrics and Gynecology,
 vol. 2016, Article ID 2094818, 3 pages, 2016. Ümit Aydin, Hasan Terzi, Ünal Turkay, Ahmet Tugrul Eruyar , Ahmet Kale

Posterler
Pektokolpopeksi sakrokolpopeksinin alternatifi olabilir mi?: Olgu sunumu P-463 Ümit Aydın, Hasan Terzi, Ahmet Kale, Navdar Doğuş Uzun 25. Avrupa Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - 15. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.

Kliniğimizde uterovajinal prolapsus olgularında yapılan cerrahi operasyonların değerlendirilmesi P-503 Ümit Aydın, Navdar Doğuş Uzun, Mehmet Salıcı, Hasan Terzi, Ahmet Kale 25. Avrupa Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - 15. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

Osteogenezis imperfekta ve gebelik: Olgu sunumu P-539
Ümit Aydın, Mehmet Salıcı, Yasemin Çobanyıldızı, Kemine Uzel, Navdar Doğuş Uzun, Ümit Erendiz Aytekin, Hasan Terzi, Ahmet Kale  25. Avrupa Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - 15. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik 
Olgu sunumu: nadir görülen indiferansiye uterin sarkomu P-197 Büşra Yaprak Bayrak1, Ahmet Tuğrul Eruyar1, Burçin Öğretmenler Yılmaz2, Ümit Aydın2 25. Avrupa Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - 15. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
Olgu sunumu: Ogilvie Sendromu  P-Burçin Öğretmenler Yılmaz, Ümit Aydın 25. Avrupa Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi - 15. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi