• İlgi Alanları: Bel fıtığı, Boyun fıtığı, Servikal diskopati, Beyin tümörleri, Karpal tünel sendromu, Parkinson, Kanal darlığı, Spinal stenoz, Omurga tümörleri, Hidrosefali ameliyatları, Chiari ameliyatları, Omurga kırıkları, Vertebra fraktürleri, Hipofiz adenomları, Trans spenoiblal cerrahi
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD - Uzmanlık

Deneyim
1980-1986 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Tıp eğitimimi tamamladım.
1987-1993 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Nöroşirürji A.B.D.'da ihtisasımı tamamladım . Deneysel Akut Omurilik Travmalarında Egb 761'in Etkileri konulu tezimi başarı ile tamamlayarak 7.Ocak 1994 tarihinde Beyin Cerrahi uzmanı oldum. Bu dönem içinde ratlarda akut omurilik travması modelleri ve reperfüzyonun iskemik beyin hasarı ve ödeme etkileri konularında deneysel çalışmalara katıldım.
Askerlik görevimi 1992-1993 tarihlerinde kısa dönem Kasımpaşa Deniz Hastanesinde tamamladım.
New York Üniversitesi Nöroşirürji bölümünde 1990 Mayıs-Eylül aylarında 6 ay observer olarak çalıştım.
Henry Ford Hospital,Detroit,Michigan'da Mikro cerrahi eğitimimi 1990 Ekim-Aralık tarihleri arasında tamamlayarak sertifikamı aldım.
Ekim 1991 Tokyo Central Hospital ve Mart 1992 Zurich Universtad Clinic 'te ziyaretçi cerrah olarak bulundum.
1994 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2. Beyin Cerrahi Kliniğinde çalışmaya başladım , 1 yıl sonra Başasistanlığa atandım.
Eylül –Ekim 1994 tarihlerinde New York Üniversitesi Spinal Cerrahi Bölümünde ziyaretçi cerrah olarak bulundum.
Kasım 1995 tarihinde Minnesota Spine Center ,Minneapolis'de ziyaretçi cerrah olarak bulundum.
Ocak 1998 tarihinde DBC Active Spine Care ,Vantaa,Finlandiya'da Basic Concept , Şubat 1998 tarihinde de Neck Concept eğitimlerini alarak Türkiye'nin ilk DBC fonksiyonel rehabilitasyon kliniğini İstanbul'da kurarak işletmeye başladım.
2005 yılında JFK Hospital Genel Koordinatörlük , Başhekimlik , Beyin Cerrahi Bölüm Sorumluluğuna atandım.
Mayıs 2006 –Mayıs 2008 tarihleri arasında Tem Hospital Beyin Cerrahisi sorumlusu olarak görev yaptım.
Haziran 2008 – Aralık 2010 tarihleri arasında Hospitalium Şişli Beyin Cerrahi sorumlusu olarak görev yaptım.
Aralık 2010- Şubat 2011 tarihleri arasında Universal grubu Aksaray Vatan hastanesinde Beyin Cerrahi konsültanı olarak görev yaptım.
1 Mart 2011-24 Mart 2012 tarihleri arasında Medistate Kavacık Hastanesi Beyin Cerrahi sorumlusu olarak çalıştım.
1 Mart 2012 tarihi itibariyle Medicalpark Gebze Hastanesinde çalışmaktayım ve 14 Mart 2014 tarihi sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Yard. Doç. Dr. Kadrosu ile hizmet vermekteyim.
TND Spinal Cerrahi Grubu Kurucu Üyesiyim , kuruluşundan itibaren iki dönem yönetim kurulunda görev yaptım(1995-97, 1997-99)
TND Sonbahar Sempozyumu 1987,TND SCG ortak hasta izleme formları ve çalışma protokollarının oluşturulması 1995-1999,TND SCG Sonbahar Sempozyumu 1996,Bakırköy Günleri 1996 , Servikal Spinal Travmalar 1997,Dbc active spine care fonksiyonel restorasyon okulu 1998 , TND SCG Torakolomber Travmalar 1998 , TND SCG Omurga Tümörleri 1999 organizasyonlarında aktif görev aldım.
 
Mesleki Dernek Üyelikleri
TND , Beyin Araştırmaları Derneği , Türk Epilepsi Derneği , TND SCG ,UN Volunteeers service,Türk Omurga Derneği, IMSOP , ESS , National Geografik Society
 
Yurtdışı Kurs - Panel -Eğitim - Gözlemler
N.Y.U Medical Center Observer, Dept. Of Neurosurgery, New York.NY,USA, May-Sep. 1990
Valley Hospital, Childbirth Preparation program Course, Richwood,NJ,USA, June-July 1990
Microneurosurgery Course, Henry Ford Hospital,Detroit, Michigan,USA, Oct.-Dec. 1990
Henry Ford Hospital Observer, Dept. Of Neurosurgery, Detroit,Michigan,USA, Oct.-Dec. 1990
Central Hospital Visitor, Dept. Of Neurosurgery, Tokyo,Japan, Oct. 24-29,1991
Universtad Clinic Visitor, Dept. Of Neurosurgery, Zurich,Swiss, March 7-12,1992
N.Y.U. Medical Center Observer, Dept.of Neurosurgery, New York,NY,USA, Oct.-Nov. 1994
Minnesota Spine Center Observer, Minneapolis,MN,USA, Nov. 1995
DBC Active Spine Care Course, The Theory of the DBC Concept, Vantaa , Finland, Jan. 1998
DBC Neck Concept Course, Vantaa , Finland, Feb. 1998

Kurs ve Sertifikalar
Eğitici Eğitimi TTB Kurs, 19-21 Ekim 2000 İstanbul
Adli Tıp Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar Kurs Sağlık Bakanlığı, 11 Nisan 2003 İstanbul
Hastane Yöneticiliği Sertifika Programı Sertifika, Marmara Ün. Sağlık Eğitim Fak., 12 Kasım-11 Aralık 2005 İstanbul
Organ Temininde Yeni Adımlar;Yoğun Bakım Eğitim, Sağlık Bakanlığı, 20.Ocak.2010 İstanbul
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toplam 12 uluslararası kongre, 9 adet yurt içi kurs ve panele , 45 ulusal kongre ve sempozyuma katıldım, ikisinde panelistlik , birinde oturum başkanlığı.
2 ulusal kitap bölümü , 1 hasta kitapçığı , 2 uluslar arası makale (30 'un üzerinde uluslar arası sitasyonu mevcut) , 2 uluslar arası kongre posteri (Uluslar arası sitasyonları mevcut) , 4 uluslar arası kongre sunumu , 43 adet ulusal makale-sunum-poster-panel sunumları olmak üzere yayınlarım mevcuttur.Bir çok uzmanlık tezine danışmanlık.