• Uzmanlık Alanları: Anestezi ve reanimasyon

Eğitim ve Uzmanlık
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi - Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı - Uzmanlık