Uzm. Dr.Umut Demir

  • İlgi Alanları
  • Endoskopi
  • Mide hastalıkları
  • Bağırsak hastalıkları
  • Kronik hepatitler

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD - Uzmanlık
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD - Uzmanlık

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Gastroenteroloji Derneği
Gastrointestinal Endoskopi Derneği

Ödüller
30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Gastrointestinal Endoskopi Derneği, Videomaraton, En iyi video 3.lük ödülü. 11-15 Eylül 2013, Antalya.

Bilimsel Yayınları

Unsedated transnasal versus conventional oral endoscopy in endoscopy naive patients. A. Kadayıfcı, S. Parlar*, M. Aydinli, M.S. Dag, U. Demir, M.C. Savas. Acta Gastroenterol Belg. 2014 Jun;77(2):224-8

Study of ideal topical pharyngeal anesthesia in upper gastrointestinal system endoscopy: A double - blind, randomised, controlled trial. H. Çam, S. Pehlivan, MS Dag, N. Yilmaz, U. Demir, MT. Gülşen Turk J Gastroenterol. 2016 Mar;27(2):103-7
The Role of Bone Scan at the Baseline Staging of Operable Breast Cancer Patients. T Yavuzşen, B Demirkan, U Demir, I Somalı, İ Öztop, O Tarhan, R Bekıs, İ Görkem, M A Koçdor, T Canda. Dokuz EylülÜniversitesi Medikal Onkoloji, Dahiliye, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Genel Cerrahi ve Patoloji ABD. 15th National Congress of The Turkish Society of Nuclear Medicine, 1-5 May 2002, Kuşadası / Aydın.
Serious Reactivation of Hepatitis B After Chemotheraphy Containing Rituximab in a Lymphoma Patient. U Demir, M Savaş, T Babacan, A Balkan, M Koruk, M Kalender, A Kadayıfçı. Department of Gastroenterology, Internal Medicine, Medical Oncology, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey. 5th APASL Single Topic Conference. 17-20 May 2009, Istanbul - Turkey
Weil Hastalığı: Aseptik Menenjit, Akut Böbrek Yetmezliği ve Şiddetli Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Seyreden Bir Olgu Sunumu. İ T Gün, F Sağlam, U Demir, K Biberoğlu. Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2005; 12(2): 103-107
Üst gastrointestinal sistem kanaması ön tanısı ile refere edilen hastalarda endoskopik aktif kanama oranları. İ Koruk, H Çam, M Aydınlı, N Yılmaz, M. S Dağ, U Demir, A Balkan. Endoscopy Gastrointestinal 2013;21:11-4
Son yıllarda bölgemizdeki mide kanserlerinin endoskopik ve patolojik özellikleri. A Balkan, M Koruk, A Kadayıfçı, M C Savaş, U Demir. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Gaziantep. 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 12 - 16 Kasım 2008, Adana.
Sigmoid volvulusun kolonoskopi ve rektal tüple dekompresyonu. U Demir, M. C Savaş, M. S Dağ, M Koruk, A Kadayıfcı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı. 6. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 23-27 Eylül 2009, Antalya.
Kronik Hepatit C tedavisinde yeni sağlık uygulama tebliğinin maliyeti. M. C Savaş, M. Dağ, U Demir, E Savaş, T Karslıgil, İ Sarı, M Koruk, A Kadayıfçı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Patoloji Anabilim Dali, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. 6. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 23-27 Eylül 2009, Antalya.
Kolesistektomi sonrası gelişen safra yolu kaçaklarında endoskopik tedavi. U Demir, İ Koruk, C Savaş, M Koruk, M Ataş, A Kadayıfçı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 24-28 Kasım 2010, Antalya.
Üst gastrointestinal sistem kanaması ile refere edilen hastaların endoskopik aktif kanama oranları. İ Koruk, H Çam, M Aydınlı, N Yılmaz, M S Dağ, U Demir, A Balkan. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 24-28 Kasım 2010, Antalya
Karaciğer Tümörünü Taklit Eden Fasciola Hepatica: Endemik Bölgenin Önemi. Fasciola Hepatica Infection Mimicking Liver Tumor: Importance of Endemic Region. M. C Savaş, U Demir, S Dağ, M Aydınlı, İ Koruk, A Kadayıfçı. Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı. Dünya Gastroenteroloji Derneği Bölgesel Toplantısı ve 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16-20 Kasım 2011, Antalya
Hava Kolonoskopisi ve Su Kolonoskopisinin İşlem Performans Kriterlerine Göre Karşılaştırılması. Comparison of Air Colonoscopy and Water Colonoscopy Techniques According to Procedure Performance Criteria. U Demir, M. C Savaş, M Aydınlı, A Kadayıfçı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı. Dünya Gastroenteroloji Derneği Bölgesel Toplantısı ve 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16-20 Kasım 2011, Antalya.
Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde İdeal Topikal Farengeal Anestezinin Araştırılması. To İnvestigate of Ideal Topical Pharryngeal Anaesthesia in Upper Gastrointestinal Endoscopy. H Çam, S Pehlivan, M S Dağ, N Yılmaz, U Demir, M T Gülşen. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu. Dünya Gastroenteroloji Derneği Bölgesel Toplantısı ve 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16-20 Kasım 2011, Antalya