Uzm. Dr.Umut Esen

  • İlgi Alanları
  • Koruyucu hekimlik
  • Adölesan sağlığı
  • Obezite
  • Sigara bırakma
  • Check up
  • Mezoterapi
  • Ozon terapi
  • Kupa terapi

Eğitim ve Uzmanlık
İnönü Üniveristesi Tıp Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi-Sağlık Kurumları İşletmeciliği
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Aile Hekimliği

Deneyim
Eğirdir Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Kemik Hastanesi- Pratisyen Tabip
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Uzmanlık Eğitimi
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – Uzman Tabip
Tekirdağ Kapaklı İlçe Devlet Hastanesi – Uzman Tabip
Tekirdağ Marmaraereğlisi İlçe Devlet Hastanesi – Uzman Tabip

2021 - Sao Paulo Med J, 2021 May 28;139(3):279-284. Doi: 10.1590/1516-3180.2020.0457.R1.04022021. Ecollection.  D Vitamini Düzeyleri ile Alt Ekstremite Derin Ven Trombozu Arasındaki İlişki: Bir Vaka Kontrol Çalışması

2021, 10. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Sözlü Bildiri, Adölesanlarda Diyabet Risk Faktörlerinin Yaygınlığı ve Farkındalığı.

2020 – Aile Hekimliği Tezi-, Adölesanlarda Diyabet Risk Faktörlerinin Yaygınlığı ve Farkındalığı.

17 Ocak 2019 – 13. Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) Güz Okulu- Sözlü Sunum- Derin Ven Trombozu ve D Vitamini Düzeyi: Bir Vaka Kontrol Çalışması

28 Şubat 2019 Ümraniye Pediatrik Nadir Hastalıklar Farkındalık Sempozyumu (Upnam)- Sözlü Sunum- Chaple Hastalığı: Bir Olgu Sunumu

14 Mayıs 2018 – 6. Aile Hekimliği Asistan Toplantısı- Sözlü Sunum- Asistanlar Yaklaşımıyla İdeal Aile Hekimliği Kliniği Nasıl Olmalı?

10-13 Mayıs 2018 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi- Sözlü Bildiri- Acil Polikliniğe Kabullerde Acil Şiddet İndeksi ile Beslenme Durumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

21-25 Mart 2018- 7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi- Poster Sunumu- Suistimal Mi Otoimmün Büllöz Bozukluk Mu? - Klinik Bir Vaka