Prof. Dr.Umut Mert Aksoy

  • İlgi Alanları

Eğitm ve Uzmanlık
2001 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce
2006 - Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık
2013 - Doç. Dr. Erişkin Psikiyatri Hacettepe Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D.da yapılan ÜAK sınavı ile  
Profesör - İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim
2002 - 2006 - Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Nevroz Kliniği Tıpta Uzmanlık     
2007 - 2008 - Gelibolu Asker Hastanesi Psikiyatri.Tabip Teğmen     
2008 - 2010 - Samsun Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi Amatem Birimi Sorumlu Uzm.Dr    
25.06.2010  - Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2010 - 2013 - Mesleki Bilim sınavı ile Başasistan     
2010 - 2015 - 1.Psikiyatri kliniği (Kapalı Psikiyatri servisi) Başasistanı, Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu özel dal polikliniğinin kurulması ve yönetilmesi
04.10.2013 - Hacettepe Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı’nda Ü.A.K. sınavı ile Doç.Dr.    
2014-2015 - Amatem 17.Psikiyatri Madde Kliniği. Klinik Direktörü    
2015 - 2020 - Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi     
2015 - 2020 - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Görevlisi-Klinik Şefi    
2015 - 2020 - Sağlık Kurulu Başkanlığı    
2017 - 2019 - Etik Kurul Başkanlığı     
2017 - 2020 - AMATEM ayaktan tedavi merkezi kurucu ve idari sorumlusu

Mesleki Üyelikler
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türkiye Psikiyatri Derneği Türkiye Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Çalışma Birimi Koordinatörü.
Türkiye Psikiyatri Derneği Psikiyatri Tarihi Çalışma Birimi Koordinatörü.
Türkiye Psikiyatri Derneği Yaygın ve Örgün Eğitim Kurulu üyeliği
Türk Nöropsikiyatri Derneği.
Psikofarmakoloji Derneği
2012-2016 Türkiye Psikiyatri Derneği Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Çalışma Birimi Başkanlığı

Kurs ve Sertifikalar
2005 “Cinsel Terapist “Cinsellik ve Cinsel tedaviler Terapi Eğitimi (144 saat teorik ve 72 saat supervizyon. ) sertifikasyonu.
“Psikodrama Terapistliği” Dr.Abdülkadir Özbek-Moreno Psikodrama Enstitüsü Psikodrama Tezi: Alkol madde kliniğinde çalışanların tedavi edici niteliklerinin arttırılmasında psikodramanın yeri. Samsun
2010 Tez Danışmanı; Fürüzan Yazıcı. (Bu tez çalışması ile 25.05.2011 tarihinde jüri önünde yapılan sınav ile “ Psikodrama Terapisti” unvanı).300 saat teorik, 300 saat pratik, 50 saat grup terapisi supervizyonunu içeren bir terapi eğitimidir.
Destekleyici psikoterapi eğitimi ve Eğitici terapist unvanı.
 

Ödüller
1)
İstanbul Valiliği  Van Depremi sonrası “Toplumsal yaraların sarılması ve sağlık hizmeti” dolayısıyla üstün başarı belgesi 12.12.2011 tarih /459 no ile.
2)4.Anksiyete Bozuklukları Kongresi  " Durumluluk ve sürekli kaygı ile Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu arasındaki ilişki " isimli çalışma ile birincilik ödülü
3) 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi : " Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Ölçeğinin (Adult ADD/ADHD DSM IV- Based Diagnostic Screening and Rating Scale) Dilsel Eşdeğerlilik, Geçerlik Güvenirlik ve Norm Çalışması" isimli çalışmayla ikincilik ödülü.
4) 7.Ulusal Anksiyete Bozuklukları Kongresi “Madde başlama yaşının çocukluk çağı travmaları bağlanma stilleri ve anksiyete ile ilişkisi" isimli çalışma ile en iyi araştırma ödülü .
5)Türk-Alman Psikiyatri Psikoterapi ve Psikososyal sağlık Derneği ‘nin 20. Kuruluş yıl dönümü dolayısı ile Berlin’de düzenlenen interkültürel konferansa katılım bursu.

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
A1. Doğangün B, Hergüner S, Atar M, Kara B, Aksoy UM, Kayaalp L, Tüzün Ü. The Treatment of Psychogenic polydipsia with risperidon in two children diagnosed with schizophrenia. Journal of Child and Adoloscent Psychopharmacology 2006;16(4): 492-495. 
A2.  Hariri AG, Karadağ F, Gürol DT, Aksoy UM, Tezcan AE. Sexual problems in a sample of the Turkish psychiatric population. Comprehensive Psychiatry. 2009;50(4): 353-360. 
A3. Hariri AG, Karadağ F, Gökalp P, Aksoy UM. İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalarda Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Riskli Cinsel Davranışlar: Sağlıklı Kontrol Grubu ile Karşılaştırmalı bir çalışma. Nöropsikiyatri Arşivi 2009; 46:52-60. 
A4. Aksoy UM, Kırımoğlu H, Aksoy ŞG, "Affective temperaments in the students of the School Of Phyisical Education and Sports (Mustafa Kemal University-HATAY TURKEY)"  Educational Research and Reviews 2011; 6(23): 1058-1062. 
A5.Aksoy UM, Aksoy ŞG, Maner  F, Akpınar A. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) symptoms and Adult ADHD Diagnosis in adult men with cannabis dependence.  Healthmed. 2012; 6(6): 1925-1929 . 
A6. Aksoy UM, Aksoy ŞG, Maner F, Gokalp P & Yanik M.. Sexual dysfunction in obsessive compulsive disorder and panic disorder. Psychiatria Danubina. 2012;24(4):381-385. 
A7. Doganavsargil-Baysal, O, Cinemre B, Aksoy UM, Akbas H, Metin O, Fettahoglu C & Davran F. Levels of TNF‐α, soluble TNF receptors (sTNFR1, sTNFR2), and cognition in bipolar disorder. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, 2013;28(2):160-167. 
A8. Aksoy UM, Doğanavşargil Baysal Ö, Aksoy ŞG, Tufan AE, Maner F. Attitudes of Psychiatrists towards the Diagnosis and Treatment of Attention Deficit and Hyperactivity Disorder in adults: A survey from Turkey. Nobel Medicus . 2015; 11(3):28-32 
A9. Doğan H, Özüçelik N, Açıksarı K, &Aksoy UM. New synthetic cannabinoid intoxications in emergency department (It’s grass, it's no sin) Anadolu Psikiyatri Derg 2016; 17:18-25. 
A10. Ozel-Kizil ET, Kokurcan A, Aksoy UM, Kanat BB, Sakarya D, Bastug G, & Oncu B.. Hyperfocusing as a dimension of adult attention deficit hyperactivity disorder. Research in developmental disabilities. 2016; 59:351-358. 
A11. Kırımoğlu H, İlhan EL, Kayıhan G, Aksoy UM, & Yılmaz A. Evaluation of dissociative life of male athletes in some disability sportive branches. Journal of Human Sciences. 2016; 13(1):1786-1791. 
A12. Aksoy UM, Baskak B. Daha çok geçerlilik, daha çok güvenilirlik. Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 289-290. 
A13. Tarakçıoğlu MC,  Kadak  MT,  Akkın Gürbüz  G,  Poyraz  BÇ,  Erdoğan  F,  Aksoy UM. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri ile Kronotip Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Arch Neuropsychiatry, 2018;55:54-58.  
A14. Bilgi  B,  Aksoy UM,  Şahmelikoğlu Onur Ö,  Maner AF. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Sigara Bağımlılığının Klinik Özellikler Açısından İlişkisinin Araştırılması” Arch Neuropsychiatry 2017;54:322-327. 
A15.Aksoy U.M., Sakarya D., Aksoy Ş.G., Sakarya A. “The role of Childhood Traumas on Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder : Rethinking the Association” Kasmera 2017 45(2):3-13 
A16. Tarakçıoğlu, M. C., Gökler, M. E., Kadak, M. T., Memik, N. Ç., & Aksoy, U. M. (2018). Is it possible to determine the level of functional impairment that distinguishes the patients with ADHD from those without ADHD?. Quality of Life Research, 1-7. 
A17. Tarakcioglu, M. C., Sakarya, D., Aksoy, S. G., Sakarya, A., & Aksoy, U. M. Biological Rhythm Disturbances in Drug-Free Adult ADHD Patients. Psychiatry and Behavioral Sciences 2019;9(1-2):18-22 
A18. Tabakci AS, Yildirim EA1, Erkiran M, Aksoy UM, Sahan HE, Tuna O, ,et al Temperament, Character, and Defense Mechanism Changes With Treatment in Depression: A 9-Month Naturalistic Follow-up.J Nerv Ment Dis. 2020 Feb 19. doi: 10.1097/NMD.0000000000001142. 
A19 .Tarakcioglu, M. C., Caliskan, Y., Kadak, M. T., Aliyev, N. O., Aksoy, U. M., Tufan, A. E., ... & Weiss, M. D. (2020). Is Functional Improvement Always Correlated with Symptomatic Improvement in Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Managed with Oros Methylphenidate? A Prospective Open-Label Naturalistic Follow-Up Study.Psychiatry and Clinical Psychopharmacology,30(2), 128-135. 
A20.Öğrüç Ildız G.,Bayari, S,,Aksoy U.M.,Yorguner, N.,Büber, AS;Bulut, H.,Yılmaz S, Kabuk. H., Yavuz, G.,Halimoğlu, G., Karadağ, A.,Kaygısız E ,Fausto, R. "Auxiliary Differential Diagnosis of Schizophrenia and Phases of Bipolar Disorder Based on the Blood Serum Raman Spectra Journal of Raman Spectroscopy 2020 İn Press 
A21.Tuna, O.; Darcın A.; Tarakcioglu,Aksoy U.”Covid 19 Positive Psychiatry A unique experience “asia Pacific Psychiatr 2020 İn Press 
B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :
B1. Maner  F, Günay Ş, Aksoy UM, C, Savran A. Turgay  The relationship of symptoms of adult ADHD and state trait anxiety  World congress of Biological Psychiatry. Vienna. World Journal of Biological Psychiatry 2005;6(1): 210-211.
B2. Günay  Ş,  Savran C, Aksoy UM, Maner F, Turgay U, Yargıç İ.  A DSM IV based Adult ADHD Rating Scale Validity Reliability Data. 158th Annual Meeting of American  Psyachiatric Association  Atlanta 2005  Book of New Researchs  Abstracts pg: 168.
B3. Savran C, Aksoy UM, Maner F, Turgay A. The relationship between adult attention deficit and hyperactivity disorder symptoms and Symptom Check List Scl-90 r)  Abstracts of 18th ECNP Congress Amsterdam European Neuropsychopahrmacology Vol 15 Suppl 4 . October 2005 ;626.
B4. Aksoy UM, Tomruk N, Şen A, Alpay N. An atypical presentation of basal ganglia disorder: Wilson disease or huntington disease? World Psychiatric Association İnternational Congress İstanbul 2006, Türk Psikiyatri Dergisi Vol.17  2006(2)  Suppl.1; 184
B5. Aksoy UM, Aksoy ŞG, Gökalp P, Maner F, Yıldırım E, Yanık M. Panik Bozukluğunda Cinsel yaşamı etkileyen bazı faktörlerin sağlıklı gönüllülerle karşılaştırılması 6.Türk Alman Psikiyatri Kongresi,Bildiri Kitap. Sf: 84 
B6. Aksoy UM, Aksoy ŞG, Maner F. 4th international Congress on psychopharmacology konferansı dahilinde "4th İnternational Congress on Psyhopharmacology Congress Book" bildiri kitapçığındaki "Adult ADHD symptoms in cannabis dependence and the importance of adult ADHD diagnosis", 158 pp., Antalya-Türkiye, 23-27 kasım 2011
B7. Akpınar A, Salış O, Aksoy UM. 1st Istanbul-Eurasian Congress of Biological Psychiatry konferansı dahilinde "1st Istanbul-Eurasian Congress of Biological Psychiatry Congress Book" bildiri kitapçığındaki "Evaluation Of The Treatment Compliances For Illegal Drug Users Who Has Under The Probations Treatment Samsun -Turkey", 153 pp., İstanbul-Türkiye, 27-31 Mayıs 2012
B8. Karşıdağ Ç, Özdemir A, Alpay N, Tomruk NB, Aksoy UM. 1st Istanbul-Eurasian Congress of Biological Psychiatry” konferansı dahilinde "1st Istanbul-Eurasian Congress of Biological Psychiatry Congress Book" bildiri kitapçığındaki "Neurobiology Of Violence", 169 pp., İstanbul, 27-31 Mayıs 2012.
B9.Kırımoglu H, İlhan EL, Kayıhan G, Aksoy UM. Evaluation of Dissociative life of male athletes in some disability sportive branches. 19th İnternational Symposium of Adapted Phsyical Activity. İstanbul 16-23 July 2013
B10. Aksoy UM, Sakarya D,  Aksoy SG, Sakarya  A. Biological rhytm problems  in adults with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. American Psychiatric Association 167th Annual Meeting 03-07 May 2014 New York Abstract Book page:351
B11.Aksoy UM, Doğanavşargil Baysal Ö, Aksoy ŞG, Tufan AE, Maner F. Attitudes of psychiatrists towards diagnosis and treatment of Attention Deficit /Hyperactivity Disorder in adults. : A survey from Turkey.  American Psychiatric Association 167th Annual Meeting 03-07 May 2014 New York Abstract Book page:211
B12. Alpay N,  Özver İ, Karşıdag Ç, Aksoy UM, Tomruk NB. Sociodemographic , forensic and psychiatric states regarding indivduals comitted homicide to their parents ( the prodigal son syndrome).  American Psychiatric Association 167th Annual Meeting 03-07 May 2014 New York Abstract book page:211
B13. Ozel-Kizil ET, Kokurcan A, Aksoy UM, Biçer Kanat B, Sakarya D, Bastug G, Çolak B, Altunöz U, Demirbas H, Kirici S, Öncü B. Hyperfocusing as a dimension of adult ADHD”, 27th ECNP Congress, 18-21 October 2014, Berlin, Germany. European Neuropsychopharmacology, Volume 24, Supplement 2, October 2014, Pages S707–S708 DOI: 10.1016/S0924-977X(14)71141-1.
B14.Aksoy UM. Plague of the Century:Synthetic Cannabinoids. 7th İnternational Congress on Psychopharmacology  15-19 April 2015 Antalya
B15. Tabakci AS, Aksoy UM, Erkiran M, Tuna O, Tomruk NB, & Alpay N. (2015). P. 2. h. 007 Effects of antidepressants on temperament, character and defense mechanisms in major depression. European Neuropsychopharmacology, 25, S457.
B16.Aksoy UM. The Shadow of ADHD on Bipolar Disorder. 8.th International Psychopharmacology Congress 20-24 Apil 2016
B17 Aksoy UM. A case example for structured diagnostic Interview for ADHD. In Adults  8th  International Psychopharmacology Congress 20-24 April 2016
B18. Aksoy UM. Long Term effects of treatment of ADHD in adults, 9th  International Psychopharmacology Congress, 26-30 April, 2017.
B19.Aksoy UM. Neurobiology of Behavioral Attachment.9th International Psychopharmacology Congress, 26-30 April, 2017.
B20. Aksoy UM. What does current Literature tells us for the aetiology of ADHD? 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Psychıatry And Clinical Psychopharmacology, 8:S1,1–95, April 25-29, 2018.
B21.S.Gunay Aksoy, UM.Aksoy,A.E Tufan H.Düzcü, B.Semerci “The Validity ,Reliability andTransliteral Equivalence of Excessively Mind Wandering Scale “7.World Congres Of ADHD Lisbon 25-28 Apiril 2019
B22. Uzunlar S.E, Ruşen E., Aksoy U.M., Elmaslar B, Hanoğlu L,Güntekin B., Effect of Emotional Stimuli on Cognitive Functions in Adult ADHD Organization Of Brain Mapping 2019 09-13.06.2019 Roma 
B23. Öğrüç Ildız, Gülce; Bayari, Sevgi; Aksoy Umut Mert; Yorguner, Neşe; büber, ahmet; Bulut, Hüseyin; Yılmaz, Sultan S.; Kabuk, Hayrunnisa Nur; Yavuz, Gizem; Halimoğlu, Gökhan; Karadağ, Ahmet; Kaygısız, Ersin ,Fausto, Rui   “Vibrational Spectroscopy as aTool to Diagnose Psychiatric and Neurodevelopmental Disorders Through Chemometric analysis of spectral Data of Blood samples”  Chemistry Conference 13-15.11.2019 Palermo

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :
D1. Hariri A, Karadağ F, Aksoy UM. Eroin bağımlılığı ve iki uçlu duygudurum bozukluğu olan hastalarda cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı farkındalık düzeylerinin karşılaştırılması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004 (5) ;107-113.
D2. Günay  Ş, Savran C, Aksoy  UM, Maner F, Yargıç İ, Turgay A. Bipolar Bozukluk ve Erişkin DEHB olan Hastalarda DEHB belirtileri,  Türkiye’de Psikiyatri 2005; 7(2) ;61-66.
D3. Günay Ş, Savran  C, Aksoy UM, Maner F, Turgay A, Yargıç İ. Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Ölçeğinin (Adult ADD/ADHD DSM IV- Based Diagnostic Screening and Rating Scale) Dilsel Eşdeğerlilik, Geçerlik Güvenirlik ve Norm Çalışması Türkiye’de Psikiyatri 2006;(8)2:98-107
D4. Aksoy UM, Aksoy ŞG, Maner F.  Yeme bozukluklarında Cinsellik, Cinsel Davranış ve Tutumlar. Yeni Sempozyum Nisan 2008; 46(2):62-65.
D5. Aksoy UM.  "Psikanalizin eşcinselliğe yönelik tutumuna tarihsel bir bakış" Yeni Sempozyum Nisan 2009 (47) 2 60-63
D6. Aksoy UM.  Deli Dahi: Bipolar Bozukluk ve Yaratıcılık İlişkisine eleştirel bir bakış Yeni Sempozyum Ekim 2011;49(4): 233-236.
D7. Akpınar A, Şalış O, & Aksoy UM. “Evaluation of the probation results of 2010 in Samsun Mental Health Hospital and the compliance with treatment in individuals referred from the centers outside of the city center of Samsun. “Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2013; 26(1):46-54.
D8. Aksoy UM, Yıldırım E, Ekici B, Mengi M, Yurdakoş E. Akut Fluoksetin uygulamasının kronik immobilizasyon stresi üzerin etkileri. Düşünen Adam 2002;15(4):205-209
D9. Akpinar A, Yumrukcal H, Bagcioglu E, & Aksoy UM. The effects of the presence of a psychiatric outpatient clinic in a district on suicides. Journal Of Mood Disorders, 2013: 3(4): 150-155.
D10. Karşıdağ Ç, Aksoy UM, Yüksel G, Alpay N, & Uysal A. Yataklı Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ek tanılar. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2013;16(1).
D11. Akpınar A, & Aksoy UM. Assessing the type of offence and criminal responsibility in borderline and mild intellectual disabilities: Is there any difference?. Abant Med J.,2014: 3:7-11.
D12.Aksoy UM.Ahlaksızlıktan Nörobiyolojik bir bozukluğa:Bağımlılığa DSM 5’in getirdikleri. Bağımlılık Dergisi. Bağımlılık Dergisi. 2014;15(4):198-202.
D13. Mutlu E, Alnıak İ, Aksoy UM, Erkıran  M.  Denetimli Serbestlik Popülasyonunda Sentetik Kannabinoid Kullanımı  J.For Med. 2015; 29(3): 169-178.
D14. Aksoy UM. Erişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (dehb) tedavisinde psikoterapi ve psikososyal yaklaşımlar. Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim / Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi.2016;6(4):344-351.
D15. Aksoy UM. Nörogelişimsel Bozukluklar: ID Bir Ağacın Farklı Dalları. İKSSTD 2019;11(Ek sayı):1-4. 
D16.Aksoy UM.Duygudurum Bozukluğunda Eş Tanılık ve Tedavisi.Türkiye Klinikleri.2019;35-41

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
E1. Günay Ş, Savran C, Turgay A, Maner F, Aksoy UM. 40.ulusal psikiyatri kongresi konferansı dahilinde "40.ulusal psikiyatri bildiri özetleri kitabı" bildiri kitapçığındaki "Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Ölçeğinin (Adult ADD/ADHD DSM IV- Based Diagnostic Screening and RatingScale) Türkiye Koşullarına uygun Dilsel Eşdeğerlilik, Geçerlik Güvenirlik ve Norm Çalışması", Sf:502-505 İzmir-Türkiye  28 Eylül-3 Ekim 2004 
E2. Günay Ş, Savran C, Maner F, Aksoy UM, Turgay A. 4.Anksiyete Bozuklukları Kongresi konferansı dahilinde "Anksiyete bozukluklarında son gelişmeler 2005" bildiri kitapçığındaki "Erişkinlerde DEHB belirtilerinin durumluluk ve sürekli kaygı ile ilişkisi", 387-393 pp., Tunus, 9-13 Mart 2005.
E3. Günay Ş, Savran  C, Aksoy UM, Maner F, Turgay A. 14.Anadolu Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde "14.Anadolu Psikiyatri Kongresi Bildiri özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Erişkinlerde DEHB belirtilerinin psikiyatrik belirtilerle ilişkisi", 94-96 pp., Kapadokya-Türkiye, 16-19 hazian 2005
E4. Aksoy UM, Aksoy ŞG, Yetkin N, Gökalp P, Yanık M. 43.Ulusal Psikiyatri Kongresi konferansı dahilinde "43 .Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri özet kitabı "Obsesif Kompulsif Bozukluk hastalarının cinsel doyum düzeylerinin sağlıklı gönüllülerle karşılaştırılması", 214 pp., İstanbul-Türkiye, 23 ekim 2007 
E5. Aksoy UM, Aksoy ŞG, Maner F, Savran  C, Turgay  A."43.Ulusal psikiyatri kongresi bildiri özetleri kitabı" bildiri kitapçığındaki "Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve alkol madde kötüye kullanımı olan bireylerde DEHB belirtileri", 207 pp., İstanbul, 23 Ekim 2007
E6. Aksoy UM, Aksoy ŞG, Yetkin N, Gökalp P, Yanık M. 43.Ulusal Psikiyatri Kongresi  "43.ulusal psikiyatri kongresi bildiri özetleri kitabı "Obsesif kompulsif bozuklukta cinsel yaşamı etkileyen bazı faktörlerin sağlıklı gönüllülerle karşılaştırılması Sözel Bildiri.", 170 pp., İstanbul -Türkiye, 23 ekim 2007 
E7. Aksoy UM.  44.Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu Bildiri Kitabı  "Bir  olgu nedeniyle Cinsel Şiddet ,istenmeyen gebelik ve küretajda eşin yasal izni", 199 pp., Antalya -Türkiye, 14-19 ekim 2008.
E8. Aksoy UM. 44.Ulusal Psikiyatri Kongresi Anskiyete Sempozyumu 44.Ulusal psikiyatri kongresi" bildiri kitapçığındaki "OKB,Sosyal Fobi ve Bulimiya Nervoza tanıları ile takip edilen bir paranoid psikoz olgusu.", 147 pp., Antalya- Türkiye, 14-19 Ekim 2008
E9.Devecioğlu T, Aksoy UM. 20.anadolu Psikiyatri Günleri DSM V Bağlamında geçmişten geleceğe psikiyatri "20.Anadolu Psikiyatri Günleri DSM V Bağlamında geçmişten geleceğe psikiyatri Kongresi Bildiri Kitapçığı""Bitkisel İlaçlar ve Mani: Bir Olgu Sunumu", 89 pp., Hatay -Türkiye, 14-17 Haziran 2011.
E10. Aksoy UM, Aksoy ŞG, Yazıcı F. 7.Ulusal Alkol-Madde Bağımlılığı Kongresi  "7.Ulusal Alkol Madde Bağımlılığı Kongresi kongre kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Alkol Madde Kliniği'nde çalışanların tedavi edici niteliklerinin arttırılmasında Psikodrama'nın yeri", 97-98 pp., Antalya--Türkiye, 8-11 Aralık 2011
E11. Demir N, Topal Z, Köylü B,Tufan AE, Aksoy UM. 49.Ulusal Psikiyatri kongresi Bildiri kitapçığı’nda yer alan “Bir üniversite Hastanesi’nin Çocuk ve Ergen Ruh Sağığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne Bir Yıllık bir süre içerisinde başvuran hastalarda DSM -5 Ölçütlerne Göre Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Diğer belirtilmiş Dikkat Ekiskliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanılarının yaygınlığı , DSM IV tanıları ile İlişkileri ve ilişkili oldukları özellikler bir ön çalışma. 24-28 Eylül 2013.
E12.Şenyaşar K, Aksoy UM, Kasap Y, Erdamlar N. “Madde başlama yaşının çocukluk çağı travmaları bağlanma stilleri ve anksiyete ile ilişkisi" 7.Ulusal Anksiyete Bozuklukları Kongresi 18-21 Eylül 2014 Girne KKTC.
E13.Kasap Y, Aksoy UM, Şenyaşar K, Erkıran M. “Eroin Bağımlılığı tanısı alan kişilerde maddeye başlama yaşının sosyal işlevsellik ve anksiyete depresyon düzeyleri arasındaki ilişki. 7.Ulusal Anksiyete Bozuklukları Kongresi 18-21 Eylül 2014 Girne KKTC.
E14. Aksoy UM. “Nörogelişimsel bir bozukluk olarak Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu “51.Ulusal Psikiyatri Kongresi 25-29 Kasım 2015
E15. Aksoy UM. “Evlilik ve DEHB  “51.Ulusal Psikiyatri Kongresi 25-29 Kasım 2015
E16. Aksoy UM. “Kafka’ya Psikobiyogrfaik bir bakış “ 51.Ulusal Psikiyatri Kongresi 25-29 Kasım 2015
E17. Aksoy UM. “Komorbid durumlarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 1.Psikiyatri Zirvesi-8.Ulusal Anksiyete Kongresi 2-6 Mart 2016 
E18. Aksoy UM. “Kurs 6: Örneklerle DIVA “52. Ulusal Psikiyatri Kongresi 16-20 Kasım 2016
E19. Aksoy UM. “Bir olgu farklı bakışlar. Tehleryan ve Talat Paşa. Kesişen yollar “52.Ulusal Psikiyatri Kongresi 16-20 Kasım 2016
E20. Aksoy UM. “Olgularla ve sorularla Psikiyatri’de Güncel oturumları : DEHB’nda İlaç dışı tedavi yaklaşımları “52.Ulusal Psikiyatri Kongresi 16-20 Kasım 2016
E21. Aksoy UM. “Yaşamboyu Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Bireyler:Karışıklık yaratan psikiyatrik durumlar  “52.Ulusal Psikiyatri Kongresi 16-20 Kasım 2016
E22. Aksoy UM. “Bağımlılıkta Psikosoyal Rehabilitasyonun önemi “ 10.ulusal Alkol –Madde bağımlılığı Kongresi 14-17 Aralık 2016
E23. Aksoy UM. “Bağımlılıkta Destekleyici Psikoterapi “ 10.ulusal Alkol –Madde bağımlılığı Kongresi 14-17 Aralık 2016
E24. Aksoy UM. “İnternet oyun Bağımlılığı’nda DEHB “ 10.ulusal Alkol –Madde bağımlılığı Kongresi 14-17 Aralık 2016
E25. Aksoy UM, Öncü B, Tamam L. “Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Bipolar Bozukluk ayırıcı tanısı 2.Psikiyatri Zirvesi-9.Ulusal Anksiyete Kongresi 8-12 Mart 2017 Antalya
E26. Aksoy UM. “Nörogelişimsel bir bozukluk olarak erişkinlerde DEHB’yi tanımak, 10. Ulusal Anksiyete Kongresi, 15-18 Mart 2018, Antalya.
E27.Aksoy U.M. “Erişkin DEHB’de Psikoterapi? Neye ve kime Psikoterapi’nin temel Çerçevesi .54.Ulusal Psikiyatri Kongresi 2-6 Ekim 2018 İzmir
E28.Aksoy U.M. “Tedaviye Dirençli Şizofreni’de Destekleyici Psikoterapi ve Aileye Yönelik Girişimler. “ 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2-6 Ekim 2018 İzmir
E29.Aksoy UM. DEHB Farmakolojik  Tedaviler ve Klinisyene İpuçları.4. Psikiyatri Zirvesi.11. Anksiyete Kongresi.14-17 Mart 2019, Antalya.
E30. Aksoy UM. Erişkinlerde DEHB’de Klinik ve Nörofizyolojik Özellikler. 3. Nörobilim Kongresi.14-15 Aralık 2019, İstanbul.

F-Projeler
F1-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK)-116Z294 numaralı “Şizofren ve Bipolar Hastalıklarının ve Alt Gruplarının sınıflandırılması ve ayrıştırılmasında kullanılacak biyoişaretlerin  titreşimsel spektroskopik ve kemometrik analiz yöntemleri kullanılarak belirlenmesi” başlıklı araştırma projesi.
F2-Küçükçekmece Belediyesi  Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen “ Bağımsız Yaşamın Rengi” projesinde “Psikoterapi ve Farmakoterapi Hizmetlerinin Tümünün Danışmanlık Süreci”
F3-Jannsen firması tarafından  yürütülen: “A randomized Double-blind, Multicenter, Active-Controlled Study of Intranasal Esketamine Plus an Oral Antidepressant for Relapse Prevention in Treatment-Resistant Depression” coded as ESKETİNTRD3003” uluslararası projesinde  principal investigator baş araştırmacı sıfatıyla.

G-Kitaplar
G1.Aksoy UM. Yaşlılarda Davranış Sorunları ve Uyum. TC. Anadolu Üniversitesi Yayını. No:3329. Açıköğretim Fakültesi Yayını N:2096, ISBN 978975061856-7. Kitabında “Yaşlılıkta Acil Müdaheleyi Gerektiren Psikolojik Sorunlar ve Yaşlıya Yaklaşım,2016.
G2.Aksoy UM. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu-Tanı  ve Tedavi Klavuzu’nda. “Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nda Tanı” s:113-121, Türkiye Psikiyatri Yayınları Çalışma Birimleri Dizisi. No:23 ISBN: 9786058167407, Nisan 2018. 
G3.Aksoy UM. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu-Tanı  ve Tedavi Klavuzu’nda. “Nörokognitif İşlevler, Yürütücü İşlevler ve Tanıda Önemi” s:123-128, Türkiye Psikiyatri Yayınları Çalışma Birimleri Dizisi. No:23 ISBN: 9786058167407, Nisan 2018.
G4.Aksoy UM. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu-Tanı  ve Tedavi Klavuzu’nda. “Kişilik Bozuklukları ve DEHB” s: 209-216, Türkiye Psikiyatri Yayınları Çalışma Birimleri Dizisi. No:23 ISBN: 9786058167407, Nisan 2018.
G5. Tarakçıoğlu MC, Aksoy UM. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu-Tanı  ve Tedavi Klavuzu’nda. “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Yeme Bozuklukları Birlikteliği” s:217-229, Türkiye Psikiyatri Yayınları Çalışma Birimleri Dizisi. No:23 ISBN: 9786058167407, Nisan 2018.
G6.Aksoy UM. Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu-Tanı  ve Tedavi Klavuzu’nda. “Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nda Psikostimulan Tedaviler” s:248-261, Türkiye Psikiyatri Yayınları Çalışma Birimleri Dizisi. No:23 ISBN: 9786058167407, Nisan 2018. 
G7.Aksoy U.M.  Politik Psikoloji Seminerleri 2018. “Talat Paşa ve Tehleryan : Bir Suikastin Psikoanatomisi “ Sf :283-289 Ankara 2019. 
H. Diğer yayınlar :
H1. Aksoy UM. Dr.Abdülkadir Özbek-Moreno Psikodrama Enstitüsü. 
Psikodrama  Tezi: Alkol madde kliniğinde çalışanların tedavi edici niteliklerinin arttırılmasında psikodramanın yeri. Samsun 2010 
Tez Danışmanı ; Fürüzan  Yazıcı. (Bu tez çalışması ile 25.05.2011 tarihinde jüri önünde yapılan sınav ile “ Psikodrama Terapisti” unvanı)
H2. Aksoy UM.Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Cinsellik: OKB de cinsel işlev bozuklukları.(Panel sunumu) 24-26.Kasım 2006 6.Ulusal Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Kongresi Kitapçığı Sf:3 İstanbul
H3. Aksoy UM. Psikiyatri’nin eşcinselliğe tutumu.Sorunlar ve çözümler.(Panel) 24-26 Kasım 2006 6.Ulusal Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Kongresi Kitapçığı sf:4
H4. Aksoy UM. “ Samsun Bölge Hastanesi’ndeki durum ve sorunlar”.Adli Psikiyatri Çalışma Birimi.(Panel) 44.Ulusal Psikiyatri Kongresi 14-18 Ekim 2008 Bildiri Kitabı sf: 48 
H5. Aksoy UM. Şizofreni’de şidet öngürülebilir mi? Adli Psikiyatri Çalışma Birimi (Panel) 20-24 Ekim 2009 45.Ulusal psikiyatri Kongresi 2009 Ankara Bildiri Kitabı:14
H6. Aksoy UM. Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde Adli Psikiyatri Adli Psikiyatri Çalışma Birimi (Panel)14-17 Nisan 2010 14.Bahar Sempozyumu Antalya 2010 Kongre Kitap:53
H7. Aksoy UM. Hiperseksüalite (Panel) 3-5 Aralık 2010 Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 8.Ulusal Kongresi Kongre Kitabı:3
H8. Aksoy UM.  Şizofreni'de Şiddet ve Suç .(Panel) 47.Ulusal Psikiyatri Kongresi 26-30 Ekim 2011 Bildiri Kitabı: 58 
H9. Aksoy UM. Türkiye'de Psikiyatristlerin DEHB Konusunda Tutum ve Tedavi Konusunda Yaklaşımları .12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi 13-15 Eylül 2012 (Panel konuşması)Panel 10 : Güncel Veriler İle Yaşamboyu Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu paneli içerisinde. Kongre Kitabı :Sayfa 54-55
H10. Aksoy UM.Araştırma Verileri Işığında Şiddet, Suç Davranışı Ve DEHB paneli içerisinde Adli Olgularda DEHB:Bir Toplumsal Sağlık Sorunu Ve Koruyucu Hekimlik İlkeleri Açısından DEHB 48.Ulusal Psikiyatri Kongresi 09-13 Ekim 2012.Bursa . Konuşma Metni
H11. Aksoy UM. Destekleyici Psikoterapi'de Aktarım ve Karşı-Aktarım.48.ulusal Psikiyatri Kongresi 09-13 Ekim 2012 Bursa Destekleyici Psikoterapi Çalışma Grubu Konuşma Metni.
H12. Aksoy UM. Dalgalar arasında bir deniz feneri: Virginia Woolf.48.Ulusal Psikiyatri Kongresi 09-13 Ekim 2012 Bursa Edebiyat ve Psikanaliz Paneli içerisinde Konuşma Metni.
H13. Aksoy UM. On soruda Destekleyici Psikoterapi’nin uygulama alanları  17.yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 10-13 Nisan 2013.
H14. Aksoy UM. Öncü B., Tuğlu C. “Erişkinlerde DEHB . Klinik Görünüm ve Tedavi “ Kursu  17. Yıllık Toplantı ve Klinik eğitim sempozyumu 10-13 Nisan 2013  
H15. Aksoy UM. Kaptanoğlu C., Özalmete O. “Destekleyici Psikoterapi’de vaka örnekleriyle başlangıç, orta ve sonlanım aşamaları “ 49.Ulusal Psikiyatri Kongresi 24-28 Eylül 2013 İzmir.
H16. Aksoy UM. DEHB ve Bipolar Bozukluk Eş Tanı Bulmacası.49.Ulusal Psikiyatri Kongresi 24-28 Eylül 2013
H17. Aksoy UM. Tuğlu C. Erişkinlerde DEHB;Etkin Tanı ve Tedavi.18.yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu.  23-26 Nisan 2014 
H18. Aksoy UM. “10 soruda Yaşamboyu DEHB Güncellemesi ; 10 soruda yeni bilgilerle DEHB” 50.Ulusal Psikiyatri Kongresi.  12-16 Kasım 2014 
Editörlükler: 
1)Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi Editör Yardımcılığı 2015-
2) Anadolu Psikiyatri Dergisi, Danışma Kurulu Üyeliği
3) Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Dergisi Editöryel Kurul Üyeliği