Üroloji

Oluşturma Tarihi: 25.04.2017 01:45 Güncelleme Tarihi: 25.04.2017 01:45

Üroloji kadın ve erkek idrar yolları ile erkek üreme organlarını inceleyen tıbbi bilim dalıdır. Böbrekler, üreterler, mesane, üretra, testisler, penis, skrotum ve prostat bezi gibi organlara ilişkin tüm hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri, üroloji kliniklerinin uzmanlık alanına girer. Bu birimlerde hizmet veren üroloji uzmanları, altı yıllık tıp eğitiminin ardından beş yıl süren üroloji uzmanlığı eğitimini almış hekimlerdir. Aynı zamanda cerrahi tıp dallarından bir tanesi olan üroloji kliniklerinde görev yapan ürologlar, gerekli durumlarda hastalara tanı ve tedavi amaçlı cerrahi müdahalelerde de bulunabilir.

Erkek üreme sistemi ve üriner sisteme ilişkin hastalıklar ile anatomik veya fizyolojik nedenlere bağlı bozuklukların teşhis ve tedavisinin yapıldığı üroloji bölümlerimizde uzman hekim kadromuz ve deneyimli sağlık personellerimiz görev almaktadır. Hastanelerimizde son teknoloji yöntemler ile teşhis edilen hastalıklar; medikal tedaviler, endoskopik uygulamalar, açık veya laparoskopik cerrahi operasyonlar ve robotik cerrahi gibi yöntemlerle tedavi edilir. Kamera sistemi ile böbrek taşı tedavisi (Retrograde Intrarenal Cerrahi-RIRIC), kapalı böbrek taşı ameliyatı (PNL sistemi) ve ESWL uygulaması (taş kırma) üroloji kliniklerimizde gerçekleştirilen uygulamalar arasında yer alır. Böbrek kanserleri, böbrek üstü bezi (Sürrenal-Adrenal) ile ilgili hastalıklar, üreter hastalıklar, mesane, prostat ve testis hastalıklarının tedavileri uzman hekim kadromuz tarafından gerçekleştirilir.

Üroloji kliniklerimizde tedavi planının belirlenmesinden önce uygulanan tanı yöntemlerimiz şunlardır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bilgisayarlı tomografi, birden fazla açıdan çekilen röntgen görüntülerinin birleştirilmesiyle yumuşak dokular ve damarların yanı sıra kemiklerin görüntülerinin üç boyutlu bir şekilde oluşturulması işlemidir. Hasta, bir masada yatarken etrafında sürekli olarak dönen tomografi cihazı görüntüleri tespit eder. Elde edilecek üç boyutlu görüntünün daha net olması için bilgisayarlı tomografiye girecek olan hastanın üzerinde hasta önlüğü dışında hiçbir materyal bulunmamalıdır. Hastanın üzerinde bulunacak materyaller ışınları etkileyerek görüntünün bozulmasına yol açar. Yine görüntünün net olabilmesi açısından hasta işlem süresince hareketsiz durmalıdır. Bilgisayarlı tomografi yüksek oranda radyasyon yaydığından gebeler veya gebelik şüphesi olanlar bilgisayarlı tomografiye alınmazlar. Böbrek, üreter ve mesanede bulunan taşların görüntülenmesi, üriner sistem ve erkek üreme organlarına ilişkin tümörlerin ve bu organlara ilişkin travmaların araştırılması, üroloji kliniklerinde BT uygulamasının en çok tercih edildiği durumlardır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Vücuttaki organların veya dokuların radyo dalgaları ve manyetik alan kullanılarak görüntülenmesi işlemine MR denir. MR tekniğinde radyasyon ışınları yerine radyo dalgaları kullanıldığından birçok hastada güvenle kullanılabilir. Gebeliklerde dahi hekim tarafından uygun görülmesi durumunda MR uygulaması yapılabilmektedir. Üroloji kliniklerinin uzmanlık alanına giren birçok hastalığın tespiti için MR görüntülemesine başvurulabilir. Prostat kanseri ve iyi huylu prostat büyümesi başta olmak üzere üriner sistem ve erkek üreme organlarına ilişkin tüm kanserlerin teşhisinde ve takibinde tercih edilebilir. Uygulama sırasında hastanın üzerinde bulunan metal eşyalar manyetik alanı etkileyeceğinden sağlıklı bir görüntü elde edilemez. Bu nedenle hasta yalnızca önlük ile uygulamaya girmelidir veya üzerinde hiçbir metal materyalin bulunmadığı iç çamaşırlarını tercih etmelidir.

Ultrason (Üriner USG, Doppler USG, Transrektal USG)

Ultrason, vücudun içerisinde bulunan ve özellikle de karın boşluğu içerisinde yer alan organları incelemek ve görüntülemek için kullanılan bir görüntüleme tekniğidir. Çeşitli hastalıkların tanısında, bu hastalıkların tedavisinde ve biyopsi işlemlerinde ultrason tekniğinden yararlanılır. Ultrasonun vücut açısından herhangi bir zararı tespit edilmemiş olup yaygın olarak hamilelikte bebek gelişimini izlemek için kullanılır. Bunun yanında yumuşak dokunun incelenmesi ve kalp damar hastalıklarının tespiti için de kullanılır. Üroloji kliniklerinde prostat bezine ilişkin kanser ve benign prostat büyümesi gibi hastalıkların tespiti için Kransrektal USG (TRUS), üriner sisteme ilişkin her türlü hastalığın araştırılması amacıyla Üriner USG ve bu bölgelerde tespit edilen tümör ve benzeri yapılanmalardaki damarların incelenmesini sağlayan Doppler USG yöntemleri sıklıkla kullanılır.

Ürodinami Testi

Mesane fonksiyonlarını ölçmek için kullanılan ürodinami testi, sonda yardımıyla sıvı ile doldurulan mesanede boşaltım sırasında meydana gelen olayların bilgisayar ile kaydedilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Kaydedilen veriler uzman hekimler tarafından incelenir ve mesane hastalıklarının tespiti açısından yorumlanır. Bilgisayar ile kaydedilen olaylar idrar yolu enfeksiyonu açısından da uzmana bilgi verebilir. İdrar kaçırma hastalıkları ve prostat hastalıklarında tedavi sonrası oluşabilecek komplikasyonların tanılarının koyulması için ürodinami uygulanabilir. Sık idrara çıkma, idrar kaçırma, idrar yapmakta zorlanma gibi sorunları olan hastalarda da ürodinami testine sıklıkla başvurulur.

Voiding Sistoüretrografi (VSUG)

Mesaneye sonda aracılığıyla kontrast madde verilerek boşaltım sırasında mesanenin ve idrar kanallarının görüntülenmesine imkan veren tıbbi teknik, Voiding Sistoüretrografi yöntemi olarak adlandırılır. Genellikle idrarın, idrar kanallarından geriye doğru kaçması durumlarında kullanılır. İdrarın kanallardan geriye kaçması, zamanında tedavi edilmemesi durumunda böbrekleri etkilemeye başlayarak ciddi hastalıkların oluşumuna zemin hazırlayabilir. Tıbbi adı vezikoüreteral reflü olan bu durum aynı zamanda böbreklerin genişlemesine de yol açar. Hastalığın teşhisi amacıyla VSUG yöntemi uygulanırken mesaneye gönderilen X ışınlarını etkileyeceğinden hastanın üzerinde metal materyallerin bulunmaması gerekir. Bu nedenle işlem öncesinde hastanın kıyafetlerinde herhangi bir metal parçanın yer almadığından emin olunmalıdır.

Laboratuvar Tetkikleri

Üroloji kliniklerinde hastalıkların tanısı için kan ve idrar tetkiklerinden de yaygın olarak faydalanılır. Kan ve idrarda meydana gelen değişiklikler hastanın durumu hakkında uzmana bilgi verir ve tedavi sürecinin belirlenmesine ışık tutar. Sperm analizi, tümör markerlarının araştırılması, bakteri ve virüs taramaları, çeşitli proteinlerin ve enzimlerin araştırılması üroloji kliniklerinde sıklıkla kullanılan laboratuvar tetkiklerinden yalnızca birkaçıdır. Bunların dışında ürolojik hastalıklardan etkilenebilecek diğer her türlü parametrenin değerlendirilebilmesi için vücudun farklı bölgelerinden alınan örnekler incelenmek üzere ilgili laboratuvarlara gönderilebilir.

PSA Testi

Prostat Spesipik Antijen olarak adlandırılan PSA, prostatta üretilir ve erkeklerde meninin akışkanlığını düzenler. PSA az bir miktarda da olsa kanda dolaşım halindedir. Prostatın anormal çalışması durumunda kana geçen PSA miktarı etkilenir. Prostat bezine ilişkin herhangi bir hastalığın varlığı durumunda kandaki PSA düzeyinde genellikle artış gözlenir. PSA testi, hastadan alınacak kan örneğinin laboratuvar ortamında incelenmesidir. Hastanın tok veya aç olması kandaki PSA oranını etkilemeyeceğinden her iki durumda da kan testi yapılabilir. Prostatla ilgili her türlü hastalığın araştırılma sürecinde PSA testinden yararlanılır.

Prostat Biyopsisi

Prostat biyopsisi, prostattan özel tıbbi ekipmanlar aracılığıyla parça alma işlemidir. PSA testi tümör markerları prostat hastalıklarına ilişkin bilgi verse de prostat kanserinin en kesin tanısı, biyopsi sonuçlarının değerlendirilmesi ile konulabilir. Prostattan alınan parça çeşitli kimyasallarla etkileşime sokulduktan sonra mikroskop altında incelenir ve değerlendirilir. Elde edilen sonuçlara göre patoloji uzmanı teşhiste bulunur. Erken evrede konulacak tanı hastanın tedavisinde önemli rol oynadığından, prostat kanseri belirtilerinin görüldüğü tüm hastalarda vakit kaybedilmeksizin prostat biyopsisi yapılmalıdır.

Eğer siz de üroloji kliniklerinin uzmanlık alanına giren herhangi bir hastalıktan şikayetçiyseniz, bu hastalıklara ilişkin belirtiler taşıyor veya rutin bir üroloji muayenesinden geçmek istiyorsanız üroloji kliniklerimize başvurabilirsiniz. Uzman hekimler tarafından yapılacak olan detaylı muayeneler ve tanı testleri ile olası hastalıklarınızın teşhisinin konulmasını sağlayabilir, tedavi sürecinize bir an önce başlayarak ileride oluşabilecek daha ciddi problemlerin önüne geçebilirsiniz.

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.


🚽 Dizüri Nedir? Dizüri Nasıl Tedavi Edilir?
Üroloji
👴🏼 Açık Prostat Ameliyatı Nedir? Açık Prostat Ameliyatı Fiyatları 2024
Üroloji
👩🏽 Kadınlarda İdrar Kaçırma Nedenleri ve Tedavisi
Üroloji
👨‍⚕️ İdrar Torbası Ameliyatı Nedir? Sistosel Ameliyatı Fiyatları 2024
Üroloji
👨‍⚕️ Testis Ameliyatı Nedir? Testis Ameliyatı Fiyatları 2024
Üroloji
👨‍⚕️ Kapalı Prostat Ameliyatı Nedir? Kapalı Prostat Ameliyatı Fiyatları 2024
Üroloji
👩‍⚕️ Prostat Ameliyatı Nedir? Prostat Ameliyatı Fiyatları 2024
Üroloji
👩🏽‍⚕️ Böbrek Taşı Ameliyatı Nedir? Böbrek Taşı Ameliyatı Fiyatları 2024
Üroloji
👩‍⚕️ Penis Büyütme Ameliyatı Nedir? Penis Büyütme Ameliyatı Fiyatları 2024
Üroloji
👩‍⚕️ Hidrosel Ameliyatı Nedir? Su Fıtığı Ameliyatı Fiyatları 2024
Üroloji
👩‍⚕️ Üretra Darlığı Ameliyatı Nedir? Üretra Darlığı Ameliyatı Fiyatları 2024
Üroloji
👨‍⚕️Böbrek Kisti Ameliyatı Nasıl Yapılır?
Üroloji
👨‍⚕️ Sağ Testis Ağrısı Neden Olur? Belirtileri ve Tedavisi
Üroloji
Testis Ağrısı Nedir? Testis Ağrısı Neden Olur?
Üroloji
👩‍⚕️ Noktüri Nedir? Noktüri Neden Olur?
Üroloji
Sık İdrara Çıkma Sebepleri Nelerdir?
Üroloji
Dansite Nedir? Dansite Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedir?
Üroloji
Ürolojide Şok Dalga Tedavisi (ESWT) Nedir? Nasıl Uygulanır?
Üroloji
Total Testosteron Nedir?
Üroloji
Sperm Krampı Nedir?
Üroloji
Testosteron Nedir? Nasıl Arttırılır?
Üroloji
Bebeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?
Üroloji
Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?
Üroloji
İdrar Dansite Testi Nedir?
Üroloji
HoLEP Nedir? HoLEP Yöntemi ile Prostat Cerrahisi
Üroloji
Üretra Darlığı Nedir?
Üroloji
Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavisi
Üroloji
İdrardan kan gelmesi sebebi ve tedavisi
Üroloji
Vazektomi (Kısırlaştırma) Ameliyatı Nedir?
Üroloji
Hermafrodit Nedir?
Üroloji
Böbrek hastaları ve Covid 19
Üroloji
Kum dökme belirtileri nelerdir?
Üroloji
Böbrek yetmezliği belirtileri
Üroloji
Sertleşme sorunu nedenleri nelerdir?
Üroloji
Andropoz nedir? Andropoz belirtileri nelerdir?
Üroloji
Prostat büyümesi nedir?
Üroloji
Böbrek ağrısı nedir? Böbrek ağrısı belirtileri nelerdir?
Üroloji
Sperm artırıcı yiyecekler
Üroloji
Sperm testi (Spermiogram) nedir? Sperm testi nasıl yapılır?
Üroloji
Lökosit nedir?
Üroloji
Erken Boşalma Neden Olur? Erken Boşalma Tedavisi
Üroloji
Frengi (Sifiliz) nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Üroloji
Alt ıslatma (Enürezis) nedir? Tedavisi nelerdir?
Üroloji
👩‍⚕️ İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedir? İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri ve Tedavisi
Üroloji
Böbrek taşı nedir? Böbrek taşı belirtileri nelerdir?
Üroloji
Prostat kanseri nedir? Belirti ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Üroloji
Böbrek kanseri nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Üroloji
Mesane kanseri nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Üroloji
İdrar kaçırma nedir? Belirti, türleri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Üroloji
Testis kanseri nedir? Belirti ve tedavileri nelerdir?
Üroloji
Varikosel nedir? Tanısı ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Üroloji
💉 HPV Nedir? HPV Aşısı Nedir?
Üroloji
Testis torsiyonu nedir?
Üroloji
Sistit nedir? Sistit tedavisi nasıl olur?
Üroloji
İktidarsızlık nedir?
Üroloji
Hekimlerimiz
Filtreleyin: