Yoğun bakım ünitelerimiz:

Cerrahi yoğun bakım ve Dahili yoğun bakım

1)Tüm travma hastaları (kafa travması, ciddi kırıklar, vücut travmaları vs.)

2)Ciddi yaralanmalar

3)Beyin kanamaları

4)Felçler

5)Ciddi solunum yetmezlikleri

6)Akut/Kronik böbrek yetmezlikleri

7)Sinir sistemi hastalıkları (Myastenia Gravis, Guillian Barre vb.)

8)Ciddi enfeksiyonlar

9)Zehirlenmeler

 

Koroner yoğun bakım

1)Kalp yetmezliği

2)Karotis stent uygulamaları

3)Akut koroner sendromu ve MI vakaları

4)Abdominal aort ve periferik arter girişim vakaları

5)Blok veya pil uygulamaları.

 


Kardiyovasküler yoğun bakım 

1)Aorta koroner bypass (cabg)

2)Kapak onarımı ve replasman ameliyatları

3)Ascenden ve arkus aorta cerrahisi

4)Periferik arter hastalıkları

5)Derin ven trombozu

6)Hayatı tehdit eden delici kesici ve ateşli alet ve silah yaralanmaları

7)Perikardiyal tamponat

8)Sternum instabilitesi

9)Carotis arter cerrahisi

10)Periferik arter embolektomi
 

Yenidoğan yoğun bakım:

1)Prematürite

2)Respiratuar distress sendromu

3)Hiperbilirubinemi

4)Akut bronşiolit

5)Pnömoni

6)Yeni doğanın geçici takipnesi

7)Diğer solunum sıkıntısı yaratan yenidoğan hastalıkları

8)Yeni doğan cerrahisi (Her türlü gis atrezisi, nec, üriner sistem cerrahileri, v-p şant, nöral tüp defekti gibi majör ve minör cerrahiler.)

 

Hekimlerimiz