Uzm. Dr.Utkan Kızıltaç

 • İlgi Alanları
 • Botoks
 • Dolgu
 • Peeling
 • Mezoterapi
 • PRP
 • Dermatolojik cerrahi
 • Deri hastalıkları
 • Yüz germe

Eğitim ve Uzmanlık
2005 - 2012 - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi – İngilizce Tıp Eğitimi
2013 - 2017 - Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık

Deneyim
2017 - 2018 - Taksim Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul- Türkiye 
2018 - 2019 - Kahta Devlet Hastanesi, Adıyaman- Türkiye
2019 - 2020 - Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul – Türkiye

Kurs ve Sertifikalar
22. Eadv Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2013
XXI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2013
5. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri, İstanbul, Türkiye, 2014
8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 2015
7. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2016
9. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri, Bursa, Türkiye, 2017
27.Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye 2018
14. Ege Dermatoloji Günleri, Muğla, Türkiye 2019
2. Prof. Dr. Celalettin Muhtar Dermatoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2019.
UCARE URTICARIA CONFERENCE, İstanbul, Türkiye, 2019

Ödüller
GUF 2018 (Berlini Almanya) Travels grant ( aralık 2018)

 1. Dermatofibrosarcoma Protuberans Arising on a Dog Bite Scar Ulkumen P K, Gungor S, Erdogan, S, Kocatürk E, Kızıltac, U 22nd EADV congress 2-6 October 2013, İstanbul, Turkey

 2. Primer kütanöz skuamöz hücreli karsinomun in-transit metastazı: olgu sunumu Emek Kocatürk E, Ülkümen P K, Kızıltaç U, Yüksel T, Kunter A, Erhan S Ş, Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyum, 13-17 November 2013, Ankara.

 3. Nadir bir lokalizasyon; labia majör yerleşımli erüptıf vellüs kıl kisti, Pelin Kuteyla Can, İlteriş Oğuz Topal, Emek Kocatürk, Cüyan Demirkesen, Şule Güngör, Utkan Kızıltaç, Bahar Sempozyumu April 9-12, 2015 Antalya/ Turkey

 4. Metastatik Malign Melanomda Bir Olgu Üzerinden Vemurafenibe Bağlı Cilt Toksisitesi Yönetimi Utkan Kızıltaç, Hatice Duman, Kübra Cüre, Emek Kocatürk, Bachar Memet, Pelin Can llütfi tat, 2015

 5. Eritrodermi ile prezente olan follikülütropik Mikozis Fungoides, Utkan Kızıltaç, Emek Kocatürk, ilteriş Oğuz Topal, Ralfi Singer, Selver Özekinci, Pelin Kuteyla Can, Bahar Sempozyumu April 9-12, 2015 Antalya/ Turkey

 6. In-Transit Metastasis from Primary Cutaneous Squamous Cell Carcinoma in a Nonimmunosuppressed Patient. Kocatürk E, Ülkümen PK, Kızıltaç U, Yüksel T, Kunter AS, Erhan SŞ J Cutan Med Surg. 2015 Mar-Apr;19(2):167-70.

 7. A Case of Erythema Elevatum Diutinum With Pancytopenia: Focus on Dapsone-  

       Induced Hematologic Side Effects and Colchicine as a Safe Treatment Option.

       Kocaturk E, Memet B, Topal IO, Yuksel T, Ulkumen PK, Kızıltac U J Drugs Dermatol. 2015         

       Oct 1;14(10):1090-2.

 1. İhmal Edılmış Bır Tanı: Memede Oleogranuloma Ve Hıdroksıklorokınle Başarılı Tedavı İlteriş Oğuz Topal, Emek Kocatürk Göncü, Utkan Kızıltaç, Nagihan Tarikçi, Ralfi Singer, Hatice Duman, Yunus Topal 8.Dermatoloji Bahar Sempozyumu 9-12 Aprıl 2015, Antalya

 2. Kaşıntı Yaşam Kalitesi Anketinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Nagihan Tarikci, Emek Kocatürk, Mehmet Çopur, Utkan Kızıltaç, Şule Güngör, İlteriş Oğuz Topal, Ralfi Singer 8.Dermatoloji Bahar Sempozyumu 9-12 Aprıl 2015, Antalya

 3. When Does the Dermatologists Suspect Diabetes Mellitus? Nagihan Tarıkcı, Emek Kocatürk, Utkan Kızıltaç, Kübra Cüre, Hatice Ergün, Bachar Memet. Okmeydanı Tıp Dergisi 31(Ek sayı ): 33-38.2015

 4. Facial Hyperpigmentations and Their Management. Kübra Cüre, Emek Kocatürk, Utkan Kızıltaç.   Okmeydanı Tıp Dergisi 32(4): 211-218, 2016. doi:10.5222/otd.2016.1069

 5. 9.Oğuz Topal, İ., Değirmentepe, E., Cüre, K., Kızıltaç, U., Bahçetepe Hökenek, N., & Kocatürk, E. (2017). Retrospective analysis of clinical and sociodemographic features of patients with psoriasis.

 6. Singer, R., Örken, C., Güngör, Ş., Çopur, M., Kızıltaç, U., Kızıltaç, K., ... & Erhan, S. Ş. (2019). Polyneuropathy developing after infliximab therapy in a patient with recalcitrant pyoderma gangrenosum. Turkish Archives of Dermatology & Venerology/Turkderm, 53(1).

 7. Can, P. K., Etikan, P., Kızıltaç, U., Kızıltaç, K., Singer, R., & Kocaturk, E. (2019). Fric Test Revisited: A Suggestion for a New Scoring System and Its Correlation with Urticaria Control Test and Dermatology Life Quality Index. International archives of allergy and immunology, 178(1), 76-82.

 8. Degirmentepe, E. N., Gungor, S., Kocaturk, E., Kiziltac, U., Adas, M., Ozekinci, S., & Khachemoune, A. (2017). Dermatologic manifestations of acromegaly: A case in point and a focused review. Dermatology online journal, 23(8).

 9. Singer, R., Örken, C., Güngör, Ş., Çopur, M., Kızıltaç, U., Kızıltaç, K., ... & Erhan, S. Ş. (2019). İnfliksimab tedavisi sonrası polinöropati gelişen tedaviye dirençli bir pyoderma gangrenosum olgusu. Turkderm, 53(1), 24-27.

 10. Kocatürk, E., Kızıltaç, U., Can, P., Öztaş, K. R., Erdem, T., Kızıltaç, K., ... & Weller, K. (2019). Validation of the Turkish version of the Urticaria Control Test: Correlation with other tools and comparison between spontaneous and inducible chronic urticaria. The World Allergy Organization journal, 12(1), 100009.

 11. Kocaturk, E., Kiziltac, K., Ozdemir, O., Kiziltac, U., Yuksel, E. N., Akbas, P. E., ... & Yavuz, D. (2017, August). Patient characteristics and associated conditions to define treatment responses in chronic spontaneous urticaria: a study evaluating treatment responses by urticaria control test. In ALLERGY (Vol. 72, pp. 608-609). 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA: WILEY.

 12. KOCATÜRK, E., KIZILTAÇ, U., GÜNGÖR, Ş., MEMET, B., & YÜKSEL, T. (2014). Radyoterapi ve fenitoin birlikte verilmemeli mi? EMPACT sendromu. Asthma Allergy Immunology/Astim Allerji Immunoloji, 12(3).

 13. Oğuz Topal, İ., Değirmentepe, E., Cüre, K., Kızıltaç, U., Bahçetepe Hökenek, N., & Kocatürk, E. Psoriasisli Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Retrospektif Analizi.

 14. Can, P. K., Etikan, P., Kızıltaç, U., Kızıltaç, K., Singer, R., & Kocaturk, E. (2019). Fric Test Revisited: A Suggestion for a New Scoring System and Its Correlation with Urticaria Control Test and Dermatology Life Quality Index. International archives of allergy and immunology, 178(1), 76-82.

 15. Dowling-Degos Hastalığı bir olgu sunumu. Bachar Memet, Tülin Yüksel, İlteriş Oğuz Topal, Utkan Kızıltaç, Emek Kocatürk, Selma Şengiz Cengizhan. 25.Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, 21-25 Ekim 2014.