sat─▒r aras─▒

Uyku Apnesi Nedir? Uyku Apnesi Neden Olur?

Uyku, insan sa─čl─▒─č─▒ için hayati bir öneme sahiptir. Yeterli ve kaliteli bir uyku, bedenin ve zihnin sa─čl─▒kl─▒ bir ┼čekilde fonksiyon göstermesi için gereklidir. Ancak, birçok ki┼či uyku apnesi gibi uyku bozukluklar─▒yla kar┼č─▒ kar┼č─▒yad─▒r ve bu durum ciddi sa─čl─▒k sorunlar─▒na yol açabilir.

Uyku apnesi, solunumun uyku s─▒ras─▒nda tekrarlayan duru┼čmalarla kesintiye u─čramas─▒yla karakterize edilen bir durumdur. 

Uyku Apnesi Nedir?

Uyku apnesi, s─▒k görülen ve uyku s─▒ras─▒nda tekrarlayan ataklarla, soluk al─▒p vermenin kesintiye u─črad─▒─č─▒ tehlikeli boyutlara varabilen bir uyku bozuklu─čudur. Tedavi edilmedi─či takdirde uyku apnesi, Tip 2 ┼čeker hastal─▒─č─▒ ve inme veya kalp krizi gibi baz─▒ önemli kardiyak hastal─▒klar─▒n ortaya ç─▒kmas─▒nda rol oynayabilece─či için bilinçli ve dikkatli olunmal─▒d─▒r.

Uyku apnesi, solunumun uyku esnas─▒nda ani ve tekrarlay─▒c─▒ bir ┼čekilde durdu─ču ciddi bir uyku bozuklu─čudur. Günümüzde yayg─▒n olarak görülen uyku apnesi rahats─▒zl─▒─č─▒n─▒n ülkemizdeki s─▒kl─▒─č─▒ %5 ila 10 aras─▒nda de─či┼čkenlik gösterir.

Solunum bozuklu─čuna uyku apnesi diyebilmek için solunum durmas─▒n─▒n en az 10 saniye olmas─▒ gerekir. Rahats─▒zl─▒─č─▒n farkl─▒ alt tipleri bulunur. Hastal─▒─č─▒n belirtileri ise apnenin bu alt tiplerine göre farkl─▒l─▒k gösterebilir

Uyku Apnesi Tipleri Nelerdir?

Uyku apnesi ba┼čl─▒ca 3 alt tipe ayr─▒l─▒r:

 • Obstrüktif (T─▒kay─▒c─▒) Uyku Apnesi

Obstrüktif uyku apnesi tamamen ya da k─▒smen hava yollar─▒ndaki fonksiyon kayb─▒ nedeniyle meydana gelen oksijen düzeyi dü┼čüklü─čü ve uykunun kesilmesi ataklar─▒ ile karakterizedir.

Bu bozukluk nedeniyle ki┼činin uyku kalitesinde belirgin bir azalma söz konusudur. Bu temel belirtilere genellikle yüksek sesli horlama ve gündüz vakti uykululu─ču gibi di─čer ┼čikayetler de e┼člik edebilir.

Bu apne formu, üst solunum yollar─▒nda t─▒kan─▒kl─▒─ča yol açan faktörler nedeniyle ortaya ç─▒kan tiptir. Ayn─▒ zamanda genel popülasyonda en s─▒k tespit edilen apne formu da obstrüktif uyku apnesidir.

Üst solunum yollar─▒ndaki t─▒kanma veya daralmalar normal hava ak─▒m─▒n─▒n kesilmesine neden olur ve bu durum apne ┼čikayetlerinin olu┼čmas─▒ ile sonuçlan─▒r. Obstrüktif uyku apnesine uygun müdahale edilmedi─či takdirde bir tak─▒m önemli rahats─▒zl─▒klar─▒n olu┼čmas─▒na neden olabilir bu nedenle obstrüktif apnenin uygun tan─▒ ve tedavi almas─▒ önem arz eder.

 • Santral Uyku Apnesi

Santral uyku apnesi, beyindeki merkezlerin, solunumu kontrol eden kaslara uygun sinyaller gönderemedi─činde ortaya ç─▒kan apne formudur. Uyku s─▒ras─▒nda tekrarlayan solunum durmas─▒ nedeniyle ki┼činin oksijen karbondioksit dengesi olumsuz yönde etkilenir. Obstrüktif apneden farkl─▒ olarak santral uyku apnesinde solunumsal i┼člevler sürdürülemez ve bu nedenle hava ak─▒m─▒ kesilir.

Birbirine benzer ┼čekilde sonuçlanan bu iki apne türünde ayn─▒ zamanda benzer ┼čikayetler de söz konusudur. Gün içerisinde a┼č─▒r─▒ uykulu hissetme, konsantrasyon eksikli─či ve ba┼č a─čr─▒s─▒ olu┼čabilecek ┼čikayetler aras─▒ndad─▒r.

Bu ┼čikayetlerden farkl─▒ olarak santral uyku apnesinin alt─▒nda yatan neden Parkinson hastal─▒─č─▒ veya benzeri bir nörolojik rahats─▒zl─▒k olmas─▒ halinde yutkunma zorlu─ču, konu┼čma kal─▒plar─▒ ile ilgili farkl─▒l─▒klar, ses tonu de─či┼čiklikleri ve genel halsizlik gibi belirtiler de hastal─▒k tablosuna dahil olabilece─či için dikkatli olunmal─▒d─▒r.

 • Mikst Uyku Apnesi (Kompleks Uyku Apnesi Sendromu)

Mikst uyku apnesi sendromu, ki┼čide hem obstrüktif hem de santral uyku apnesi birlikte görülür.

Uyku Apnesi Belirtileri Nelerdir?

Uyku Apnesi Belirtileri Nelerdir?

Uyku apnesinin belirtilerinde baz─▒ farkl─▒l─▒klara ra─čmen genellikle santral ve obstrüktif tipteki apneler için ortak ┼čikayetler söz konusudur ve bu nedenle bu iki durumun ayr─▒m─▒nda zorluk ya┼čanmas─▒ normaldir. Yeti┼čkinler d─▒┼č─▒nda çocuklar gibi küçük ya┼č gruplar─▒n─▒ da etkileyebilen uyku apnesi ile ilgili belirtiler ki┼činin ya┼č─▒na göre de de─či┼čkenlik gösterebilir.

Her iki formda da görülen yayg─▒n belirtiler ┼ču ┼čekilde özetlenebilir:

 • Yüksek sesle horlama (genellikle obstrüktif uyku apnesinde daha belirgindir)
 • Ba┼čkas─▒n─▒n ┼čahit oldu─ču uykuda solunum durmas─▒ ataklar─▒
 • Uykudan ani uyanmalar (daha çok merkezi uyku apnesinde olur)
 • Sabahlar─▒ uyand─▒─č─▒nda a─č─▒z kurulu─ču ya da bo─čaz a─čr─▒s─▒n─▒n bulunmas─▒
 • Uykusuzluk çekme
 • Sabahlar─▒ olan a─č─▒z kurulu─ču ve bo─čaz a─čr─▒s─▒
 • Sabah ba┼č a─čr─▒lar─▒
 • Depresif ruh hali
 • Sinirlilik
 • Dikkat sorunlar─▒

Uyku apnesinde horlama neden olur sorusuna, daralm─▒┼č hava yolundan geçen havan─▒n h─▒zlanmas─▒ ve yumu┼čak dokular─▒ titre┼čtirmesi sonucu horlama sesi ortaya ç─▒kar cevab─▒ verilebilir.

Horlama ┼čikayeti bulunan çocuklar─▒n yakla┼č─▒k olarak be┼čte birinde altta yatan neden uyku apnesi olabilece─či için dikkatli olunmal─▒d─▒r. Ortalama olarak ise çocuklar─▒n yakla┼č─▒k olarak %3’ünde uyku apnesi tespit edilir.

Bu problemden muzdarip ve uygun tedavi almayan çocuklarda uyum sa─člama, davran─▒┼č ve ö─črenme ile ilgili çe┼čitli belirtiler ortaya ç─▒kabilir. Çabuk da─č─▒lan dikkat, okul performans─▒n─▒n dü┼čmesi ve anlama güçlü─čü olu┼čabilecek bu ┼čikayetler aras─▒nda yer al─▒r.

Küçük çocuklarda uyku apnesi gibi bir bozukluktan ┼čüphelenilen durumlarda çocuk uyurken baz─▒ uyar─▒c─▒ belirtilere dikkat edilmelidir:

 • Horlama ve soluk al─▒p verme güçlü─čü
 • Huzursuzluk
 • Bo─čulur tarzda öksürük
 • A┼č─▒r─▒ terleme

Bu çocuklarda ayn─▒ zamanda uyan─▒k olduklar─▒ dönemde de çe┼čitli belirtiler ortaya ç─▒kabilir. Normal olmayan zamanlarda uykuya dalma, asabilik, bademcik veya geniz eti kökenlik sa─čl─▒k problemleri ya da ya┼č─▒tlar─▒na göre büyüme ve geli┼čmesinde gerilik olmas─▒, uyku apnesi olan çocuklarda e┼člik edebilecek di─čer belirtilere örnek olarak say─▒labilir.

Uyku Apnesi Nedenleri Nelerdir?

Uyku apnesinin nedenleri obstrüktif ve santral formda farkl─▒l─▒k gösterir. Obstrüktif uyku apnesi bo─čaz arka k─▒sm─▒nda yer alan kaslar─▒n gev┼čemesi sonucu meydana gelir. Bu kaslar─▒n temel fonksiyonu yumu┼čak dama─č─▒n desteklenmesini sa─člayarak küçük dil ve bademcik gibi yap─▒lar─▒n yan taraflarda tutulmas─▒n─▒ gerçekle┼čtirir.

Bu kaslar─▒n gev┼čemesi sonras─▒nda hava yollar─▒ ki┼či nefes al─▒p verirken giderek daral─▒r ve hava yolu tamamen kapanabilir. Yeterince hava alamayan ki┼či ayn─▒ zamanda oksijen açl─▒─č─▒ da ya┼čamaya ba┼člar.

Oksijen düzeyinin dü┼čmesi ile beyinden ki┼čiyi uyand─▒r─▒c─▒ sinyaller gider ve böylelikle ki┼činin uyan─▒p hava yollar─▒n─▒ tekrar açmas─▒ hedeflenir. Uyan─▒kl─▒k hali genellikle çok k─▒sa sürelidir ve ki┼čiler bu süre zarf─▒n─▒ hat─▒rlamakta güçlük ya┼čarlar. Bu durum gece boyu yakla┼č─▒k olarak 5-30 kez tekrarlan─▒r. Bu durumdan muzdarip hastalar derin ve dinlendirici bir uyku hissinden mahrum kal─▒rlar.

A┼č─▒r─▒ kilo, erkek cinsiyet, kal─▒n bir boyun (boyun çevresi 43 santimetrenin üstünde olan erkeklerde risk fazlad─▒r), dar hava yollar─▒na sahip olmak, uyku hap─▒ ya da sakinle┼čtirici ilaç kullan─▒m─▒, alkol ve sigara kullan─▒m─▒, çe┼čitli nedenlerle burnun t─▒kal─▒ olmas─▒ ve kal─▒tsal olarak uyku apnesine yatk─▒nl─▒k bulunmas─▒, obstrüktif uyku apnesi nedenleri aras─▒nda de─čerlendirilir.

Daha nadir görülen santral uyku apnesi beyinden solunum ile ilgili kaslara gönderilen sinyallerin do─čru ┼čekilde iletilememesi sonucu meydana gelir. K─▒sa bir süreli─čine ki┼činin solunum fonksiyonlar─▒n─▒n çal─▒┼čmad─▒─č─▒ bu apne formunda ki┼čiler nefes açl─▒─č─▒ ile uykular─▒ndan uyan─▒rlar.

Obstrüktif uyku apnesinden farkl─▒ olarak santral uyku apnesi nedenlerinde ise ensefalit ad─▒ verilen beyin dokusu enfeksiyonu, beyin felci, beyin sap─▒ problemleri, kalp hastal─▒klar─▒ ve narkotik a─čr─▒ kesici ilaçlar─▒n kullan─▒m─▒ gibi çe┼čitli faktörler yer al─▒r.

Uyku Apnesi Tan─▒s─▒ Nas─▒ld─▒r?

Uyku Apnesi Tan─▒s─▒ Nas─▒ld─▒r?

Hastal─▒─ča tan─▒ koymak için doktorunuz öncelikle ayr─▒nt─▒l─▒ olarak ┼čikayetlerinizi sorgular. Sonras─▒nda genel bir muayene ve kulak burun bo─čaz de─čerlendirmesi yapar. Üst hava yollar─▒ fleksibl bronkoskopi ad─▒ verilen ucunda kamera bulunan bükülebilir bir kanül vas─▒tas─▒yla incelenir. MR ve BT gibi radyolojik tetkiklerle hava yollar─▒ görüntülenir ve darl─▒klar─▒n incelenmesi sa─članabilir.

Hasta gerekli görülürse uyku merkezine yat─▒r─▒larak daha ayr─▒nt─▒l─▒ bir de─čerlendirmeye tabi tutulur. Hastal─▒─ča kesin tan─▒ koyabilmek için polisomnografi ad─▒ verilen uyku analizi testi yap─▒lmas─▒ ┼čartt─▒r.

Bu test solunum durma süresi ve say─▒s─▒n─▒ ölçer. Ek olarak kalp ritmi, kan oksijen yüzdesi, horlama sesinin ┼čiddeti gibi bilgiler de verebilir. Polisomnografi yöntemi ile birçok organ sisteminin akvitesi de─čerlendirilir:

 • Elektroensefalografi (EEG) ile beyin dalgalar─▒
 • Elektrookülografi (EOM) ile göz hareketleri
 • Elektromiyografi (EMG) ile kas aktivitesi
 • Elektrokardiyografi (EKG) ile kalp h─▒z─▒ ve ritmi
 • Pulse oksimetre ile kan dola┼č─▒m─▒ndaki oksijen seviyesi
 • Arteriyel kan gaz─▒ analizleri

EEG i┼člemi s─▒ras─▒nda kafatas─▒na yerle┼čtirilen çe┼čitli elektrolatlar ki┼činin uyku öncesi, uyku ve sonras─▒ dönemde beyin dalgalar─▒n─▒n görüntülenmesini sa─člar. Göz hareketlerini kaydeden EOM i┼čleminde ise sa─č gözün 1 santimetre üst ve sol gözün 1 santimetre alt kö┼česine elektrotlar yerle┼čtirilir. Elektrotlar vas─▒tas─▒ ile gözün merkezden uzakla┼čt─▒─č─▒ her hareket kay─▒t alt─▒na al─▒n─▒r.

Beyin dalgalar─▒ ve göz hareketleri de─čerlendirilmesi hekimlerin hastan─▒n hangi uyku evresinde oldu─čuna dair bilgi verir. REM ve non-REM olarak tan─▒mlanan uyku evrelerinden REM döneminde rüya görme, kas tonusunun azalmas─▒ ve hareketsizlik gibi durumlar ortaya ç─▒kar.

Obstrüktif uyku apnesi tan─▒s─▒ amac─▒yla çekilen EMG s─▒ras─▒nda çene üzerine 2 adet elektrot yerle┼čtirilir. Bu elektrotlardan biri çene hatt─▒n─▒n üzerindeki iken di─čeri bu hatt─▒n a┼ča─č─▒s─▒nda yer al─▒r.

EMG elektrotlar─▒ kas hareketleri s─▒ras─▒nda ortaya ç─▒kan elektriksel aktivitenin kay─▒t edilmesini sa─člar. Uyku s─▒ras─▒nda kaslarda bir miktar rahatlama olu┼čmas─▒ normal kabul edilir. Normalin d─▒┼č─▒ndaki aktiviteler ise EMG ile tespit edilebilir.

12 elektrot ile çekilen EKG tetkiki hekimlerin hastan─▒n çe┼čitli kalp rahats─▒zl─▒─č─▒na sahip olup olmad─▒─č─▒n─▒ de─čerlendirmesine yard─▒mc─▒ olur.

Bu tetkikler d─▒┼č─▒nda hastan─▒n pulse oksimetre ve arteriyel kan gaz─▒ incelemeleri gibi çe┼čitli yöntemlerle oksijen düzeyinin de incelenmesi sa─član─▒r. Normal oksijen satürasyonu %95 ile %100 aras─▒nda de─či┼čkenlik gösterir.

Küçük bir cihaz olan pulse oksimetre hastan─▒n kan ak─▒m─▒ iyi olan kulak memesi ya da parmak ucu gibi bölgelerine yerle┼čtirilir. ─░çindeki k─▒z─▒lötesi ledler sayesinde kanda ne kadar oksijen bulundu─čunu de─čerlendiren bu cihazlar ile apne ata─č─▒ s─▒ras─▒nda meydana gelen oksijen satürasyon dü┼čüklü─čünün tespit edilmesi sa─član─▒r.

Kan oksijen düzeyinin tespiti için arteriyel kan gaz─▒ incelemesi de yap─▒labilir. Bu tetkikte ki┼činin arterinden (atar damar─▒ndan) bir miktar kan örne─či al─▒n─▒r ve içerisindeki oksijen miktar─▒, oksijen satürasyonu, oksijen bas─▒nc─▒, karbondioksit bas─▒nc─▒ ve bikarbonat seviyeleri incelenir. Kan gazlar─▒ hakk─▒nda ayr─▒nt─▒l─▒ bilgi sa─člayan bu tetkik ile hekimler hastalar─▒n─▒n oksijen ihtiyac─▒na dair fikir edinmi┼č olur.

Obstrüktif uyku apnesi tan─▒s─▒nda oldu─ču gibi santral uyku apnesine tan─▒sal yakla┼č─▒mda da polisomnografi önemli bir rol üstlenir. Bu tetkike ek olarak manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yöntemi ile ki┼čide santral apne ç─▒kmas─▒na neden olabilecek yap─▒sal anormallikler de ortaya ç─▒kar─▒labilir.

Uyku Apnesi Tedavisi Nas─▒ld─▒r?

Uyku apnesi tedavileri hastal─▒─č─▒n seviyesine göre ya┼čam tarz─▒ de─či┼čiklikleri, cerrahi tedaviler ve pozitif hava bas─▒nc─▒ ┼čeklinde s─▒ralanabilir. Tedavi planlamas─▒nda öncelikle varsa fazla kilolardan kurtulmak esast─▒r. Ayn─▒ zamanda sigara ve alkol kullan─▒m─▒ndan kaç─▒n─▒lmal─▒d─▒r.

Üst solunum yollar─▒ndaki ileri derecedeki darl─▒klarda cerrahi tedavi gerekli olabilir ancak uyku apnesi tedavisi için ba┼čvurulan temel yöntem pozitif hava bas─▒nc─▒ veren CPAP isimli uyku apnesi cihaz─▒ kullan─▒m─▒d─▒r.

Bu cihazlar uyku esnas─▒nda üst hava yollar─▒n─▒ devaml─▒ aç─▒k tutarak apneyi engeller. Cihaz, silikon bir hava maskesi vas─▒tas─▒yla kullan─▒l─▒r. Böylece horlama ┼čikayetinin tedavisi de sa─članm─▒┼č olur. CPAP, yeti┼čkin uyku apnesinde belirtilerin tama yak─▒n düzelmesini sa─člayabilir. Devaml─▒ olarak ortamdaki havan─▒n bas─▒nc─▒na göre daha yüksek bas─▒nçta hava veren bu cihazlar hava yollar─▒n─▒n sürekli olarak aç─▒k kalmas─▒n─▒ destekler.

Bu üstünlüklerine ra─čmen baz─▒ hastalar bu cihaz─▒n kullan─▒m─▒nda duyduklar─▒ çe┼čitli rahats─▒zl─▒klara ba─čl─▒ olarak tedaviye uyum sa─člamakta zorluk ya┼čayabilir. Ancak ço─ču hasta zaman içerisinde maskenin boyutunu ve lastiklerini ki┼čisel tecrübelerine göre düzenleyerek cihaza kolayca adapte olur.

CPAP d─▒┼č─▒nda BPAP ad─▒ verilen iki seviyeli pozitif bas─▒nçl─▒ hava veren cihazlara da obstrüktif apne tedavisi amac─▒yla ba┼čvurulabilir. BPAP cihazlar─▒nda yüksek ve dü┼čük olarak bulunan hava bas─▒nc─▒ ayar─▒ ki┼činin soluk al─▒p vermesine göre ayarlan─▒r.

Obstrüktif uyku apnesi tedavisinde baz─▒ hastalarda tedavi amac─▒yla çe┼čitli cerrahi giri┼čimlere de ba┼čvurabilir:

 • Doku Eksizyonu (Ç─▒kar─▒lmas─▒)

Uvulopalatofaringoplasti (UPPP) ad─▒ verilen operasyonda hekimler ki┼činin küçük dilini ve yumu┼čak dama─č─▒ndan bir miktar dokuyu ç─▒kararak bo─čaz bölgesinde hava yollar─▒ için daha geni┼č bir aç─▒kl─▒k yaratmay─▒ hedefler. Bu cerrahi giri┼čim ki┼činin bo─čaz yap─▒lar─▒n─▒n titre┼čerek olu┼čturdu─ču horlama ┼čikayeti için de kal─▒c─▒ bir çözüm sa─člayabilir.

UPPP ameliyat─▒ s─▒ras─▒nda ayn─▒ zamanda ki┼činin bademcik ve geniz eti gibi dokular─▒n─▒n da ç─▒kar─▒lmas─▒ gerçekle┼čtirilir. Doku ç─▒kar─▒lmas─▒ genel olarak CPAP tedavisine göre daha etkisiz kabul edilir ve obstrüktif uyku apnesi olan herkes için önerilen bir tedavi ┼čekli de─čildir.

 • Doku Küçültme

Radyofrekans ablasyon ad─▒ verilen teknikle uygun hasta grubunda bo─čaz bölgesindeki dokular─▒n küçültülmesi sa─članabilir.

 • Çene Düzeltme Operasyonu

Çene düzeltme ameliyatlar─▒nda alt çene kemi─činin pozisyonu yüzün di─čer kemiklerinin önünde olacak ┼čekilde de─či┼čtirilir. Çenenin önde olmas─▒ ile birlikte dilin arka k─▒sm─▒nda daha geni┼č bir alan olu┼čturulur.

 • Sinir Stimülasyonu

Sinir stimülasyonu yönteminde cerrahi olarak dil hareketlerini kontrol eden hipoglossal sinirin üzerine bir uyar─▒c─▒ yerle┼čtirilir. Artan uyar─▒ dilin hava yolunu kapatmayacak ┼čekilde pozisyon almas─▒n─▒ destekleyebilir.

 • Trakeostomi

Baz─▒ uç vakalarda obstrüktif apne tedavisine yönelik olarak hastalara trakeostomi aç─▒l─▒r ve böylelikle bo─čaz bölgesindeki t─▒kan─▒kl─▒─č─▒n devre d─▒┼č─▒ b─▒rak─▒lmas─▒ sa─članabilir. Di─čer tedavi yöntemlerine yan─▒ts─▒z ve a─č─▒r seyirli vakalarda tercih edilen bu yöntemde cerrahlar hastalar─▒n boyun bölgesinde bir delik olu┼čturarak bu delikten hava de─či┼čimini sa─člayacak metal ya da plastik bir tüpün yerle┼čtirilmesini gerçekle┼čtirilirler.

Uyku apnesi tedavi yöntemlerine ek olarak hekimlerin bilgisi ve önerisi dahilinde gerçekle┼čtirebilece─činiz çe┼čitli ya┼čam tarz─▒ de─či┼čiklikleri sayesinde ┼čikayetlerinizin kontrol alt─▒na al─▒nmas─▒ kolayla┼čabilir.

Sa─čl─▒kl─▒ bir vücut a─č─▒rl─▒─č─▒na sahip olmak önerilen ya┼čam tarz─▒ de─či┼čikliklerinin ba┼č─▒nda gelir. Obezite kaynakl─▒ olu┼čan özellikle vücudun üst k─▒s─▒mlar─▒nda meydana gelen doku büyümeleri hava yolu t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ geli┼čiminde kolayla┼čt─▒r─▒c─▒ rol oynayabilir. Sa─čl─▒kl─▒ düzeyde kilosu olan ki┼čilerde hava yolu geni┼čli─či daha fazla olabilir ve böylelikle ┼čikayetlerde bir gerileme meydana gelebilir.

Uyku apnesi bulunan baz─▒ obez hastalar sadece kilo vererek ameliyat ya da CPAP maskesi gibi uzun süreli tedavi yöntemlerine ihtiyaç duymadan iyile┼čme gösterebilmesi önemli bir konudur.

Kilo verme d─▒┼č─▒nda enerji seviyesi ve kalp gücünü destekleyen düzenli egzersizler sayesinde uyku apnesi belirtilerinde bir miktar iyile┼čme sa─članabilir. Yoga, vücudun solunumsal kapasitesini artt─▒rarak oksijen ak─▒┼č─▒n─▒n desteklenmesini sa─člayabilen önemli bir egzersiz formudur ve uyku apnesi olan ki┼čilerde fayda sa─člayabilir.

Uyku pozisyonunun de─či┼čtirilmesi uyku apnesi olan ki┼čilerin yapabilece─či bir di─čer uygulamad─▒r. Özellikle s─▒rt üstü yat─▒┼č s─▒ras─▒nda bu hastalar─▒n belirtilerinde kötüle┼čme meydana gelebilir.

Baz─▒ çal─▒┼čmalar vücudunun bir taraf─▒na dönerek uyuyan ki┼čilerde soluk al─▒p vermenin normal fonksiyonlar─▒n─▒ destekledi─čini göstermi┼čtir. Ancak çocuklarda bu durumun tam tersi de geçerli olabilir. Size en uygun olan uyku pozisyonunun belirlenmesi için bu konudaki davran─▒┼člar─▒n─▒z─▒ ve tecrübelerinizi hekimleriniz ile payla┼čarak tespit edebilirsiniz.

E─čer gece yar─▒s─▒ nefes nefese uyanarak havas─▒z kalm─▒┼č gibi hissediyorsan─▒z, kendinizi uzun zamand─▒r hep yorgun hissediyorsan─▒z ya da e┼činiz her gece yüksek sesle horlad─▒─č─▒n─▒z─▒ ve s─▒k s─▒k uykunuzda nefesinizin durdu─čunu söylüyorsa; bir sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurarak uyku apnesi aç─▒s─▒ndan de─čerlendirilmeyi talep edebilirsiniz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

1136590

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.