Uzm. Dr.Vagıf Samadlı

 • İlgi Alanları
 • Yenidoğan yoğun bakım
 • Sağlıklı çocuk izlemi
 • Yenidoğan takibi
 • Aşı takibi
 • Ateşli hastalıklar
 • Büyüme geriliği
 • Akciğer hastalıkları
 • Üriner sistem hastalıkları

Sağlıklı çocuk izlemi; bebek, çocuk ve ergenlere yönelik düzenli sağlık kontrollerini içeren, uzun süreli bir izlemdir. Hekim, aile, hemşire ya da yardımcı sağlık personeli işbirliği içinde yürütülmeli, çocuk içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal çevre ile birlikte değerlendirilmelidir.  Türkiyede çocuklar

 • Doğduktan hemen sonra
 • Doğumdan sonraki ilk hafta içinde
 • 1. Ayda
 • 2. Ayda
 • 4. Ayda
 • 6.  9.  12.  15.  18.  Aylarda (3 ayda 1)
 • 2 yaş,  2 ½ yaş (30. ay) ve 3 yaşında (6 ayda 1)
 • 3 yaşından sonra yılda 1 çocuk hekimi tarafından değerlendirilir.

Sağlıklı çocuk izleminde aşağıdakiler değerlendirilmektedir.

 • Beslenme:
 • Büyüme ve gelişme:
 • Sosyal gelişme:
 • Aşılama:
 • Taramalar:
  • Metabolik hastalıklar
  • Gelişimsel kalça displazisi (kalça çıkıklığı)
  • Doğuştan kalp hastalıkları
  • Görme
  • İşitme
  • Anemi (kansızlık)
  • Kan basıncı ölçümü
  • Hiperlipidemi

Taramaları mümkün olan diğer hastalıklar

Eğitim ve Uzmanlık
2008 – 2014 Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi
2014 – 2016 Azerbaycan Akciğer Eğitim Araştırma hastanesi, Göğüs hastalıkları – Uzmanlık Eğitmi
2016 – 2020 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – Uzmanlık Eğitimi

Deneyim
2011 - 2014  Semaşko hastanesi, Azerbaycan – Hemşire
2014 – 2016 Azerbaycan Akciğer Eğitim Araştırma hastanesi, Göğüs hastalıkları – Doktor
2020 – 2021 Özel Sada Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi

Kurs ve Sertifikalar
Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, T.C. Sağlık Bakanlığı, 26-28 Aralık 2018
Temel Mekanik Ventilasyon Kursu, Türk Neonatoloji Derneği, 3-7 Nisan 2019
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, Ege Pediatri Kongresi, 17 Aralık 2019
Aşılamada Pratik Yaklaşımlar Kursu, Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, 28 Şubat 2020
‘’Uluslararası Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi’’ Uygulayıcı Eğitimi, 4-7 Mart 2020
Oyun Terapisi Sertifikası, Başkent Üniversitesi, 27 Nisan -23 Mayıs 2020
Doğumdan Taburculuğa Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı (Adda) Bebek Yönetimi Kursu, 10 Aralık 202

Ödüller
Sözel Bildiri 2. lik Ödülü: ‘’Santral Sinir sistemi Tutulumlu Langerhans Hücreli Histiositoz’lu Olgularda IVIG Kullanımı ve Sonuçları’’, Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi 2018
Olgu Sunumu Ödülü: ‘’Multipl Kardiyak Rabdomiyomlu Yenidoğanlarda Düşük Doz Sirolimus Tedavisi’’, Ulusal Neonatoloji Kongresi 2019

Katıldığı Bilimsel Toplantılar ve Kongreler
I. 5. Çocuk Dostları Kongresi, 6-8 Mart 2017
II. 10. Ege Pediatri Kongresi, 17-19 Aralık 2017
III. 20. Ulusal Pedaitrik Kanser Kongresi, 2-6 Mayıs 2018
IV. Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, 28 Şubat - 2 Mart 2019
V. Dokuz Eylül Üniversitesi 20. Pediatri Günleri, 6-9 Mart 2019
VI. 27. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 3-7 Nisan 2019
VII. 11. Ege Pediatri Kongresi, 17-20 Aralık 2019
VIII. 2. Uluslararsı Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, 4-7 Mart 2020
IX. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 13-14 Kasım 2020
X. 28. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-14 Aralık 2020 

Mesleki Üyelikler
İzmir Tabip Odası Üyesi

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Yesim Aydinok, Vagif Samadli, Nihal Karadas, Hamiyet Ozdemir, Deniz Karapinar, Banu Yurekli; Is Normal Growth and Development Achieved By Current Management Approaches to Thalassemia Major in the New Era?. Blood 2020; 136 (Supplement 1): 23–24.